Patenty so značkou «plošnými»

Použitie kompozícií na báze aspoň jedného polyorganosiloxánu zosieťovateľného katiónovým mechanizmom a aspoň jednej iniciátorovej soli, spôsob realizácie impregnácie a/alebo prípravy antiadhézneho povlaku na podkladoch tvorených plošnými tesneniam…

Načítavanie...

Číslo patentu: 286734

Dátum: 20.03.2009

Autori: Joubert Gérard, Cotting Marie-christine, Loubet Olivier

MPK: C09K 3/10, C08L 83/00, C08K 5/00...

Značky: plošnými, kompozícií, polyorganosiloxánu, zosieťovateľného, solí, tvořených, mechanizmom, jednej, realizácie, přípravy, báze, jedného, impregnácie, podkladoch, katiónovým, tesneniam, antiadhézneho, použitie, aspoň, iniciátorovej, povlaků, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kompozícií na báze polyorganosiloxánu zosieťovateľného katiónovým mechanizmom a účinného katalytického množstva óniumborátovej iniciátorovej soli na uskutočnenie impregnácie a/alebo prípravu antiadhézneho povlaku na rozhraní bloku motora a hlavy valcov spaľovacieho motora, pričom uvedeným rozhraním je výhodne samotné plošné tesnenie hlavy valcov spaľovacieho motora. Opísané sú tiež spôsoby uskutočnenia impregnácie a vytvárania...

Zásobník tlačového materiálu a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobník tlačového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13460

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: namontovaná, tlačového, spojmi, materiálů, plošnými, doska, zásobník

Text:

...pripojená k druhému zariadeniu, zahŕňa druhý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a je uspôsobená na prevádzkupod vyšším napätím než skupina prvých svoriek, zásobník na tlačový materiál ďalej pozostáva z kontaktného úseku detegujúceho skrat, ktorý vytvára kontakt so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, aby detegovala skrat medzi druhým...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12675

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, tlačový, spojmi, plošnými, namontovaná, materiál, zásobníku, doska

Text:

...je oddeliteľne vkladateľný do tlačového prístroja so skupinou rôznych svoriek na strane prístroja,pričom zásobník na tlačový materiál pozostáva zskupiny svoriek, ktorá obsahuje viaceré prvé svorky, pričomviaceré prvé svorky sú pripojené k prvému zariadeniu a obsahujú príslušný prvý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznychsvoriek na strane prístroja, pre ktoré je charakteristickézásobník na tlačový...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi pripevnená na tomto zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5799

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: spojmi, pripevnená, tomto, plošnými, doska, materiál, zásobník, tlačový, zásobníku

Text:

...prídavnými zariadeniami možno zabrániť poškodeniu zásobníka na tlačový materiál a tlačového prístroja spôsobenému skratom medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.0005 Predmetom tohto vynálezu sú zásobníky na tlačový materiál, ktoré sú oddeliteľne pripevniteľné k tlačovému prístroju, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do zásobníka na tlačový materiál, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do tlačového prístroja...

Zásobník obsahujúci tlačový materiál a pripájaciu svorkovnicu a dosky s plošnými spojmi pripevnené na tento zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9213

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: spojmi, materiál, dosky, pripájaciu, obsahujúci, plošnými, svorkovnicu, pripevnené, tlačový, zásobník

Text:

...obsahujú jednotlivé prvé kontaktné úseky zaisťujúce kontakt so zodpovedajúcimi svorkami patriacimi do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a druhá svorka je pripojená k druhému zariadeniu a obsahuje druhý kontaktný úsek zaisťujúci kontakt so zodpovedajúcou svorkou patriacou do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, pričom druhý kontaktný úsek a časť skupiny prvých kontaktných úsekov sú usporiadané tak, že tvoria prvý rad, a...

Káblový konektor pre dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6817

Dátum: 03.11.2005

Autori: Klein Harald, Neumetzler Heiko

MPK: H01R 13/66, H01T 4/00, H01R 12/00...

Značky: dosky, plošnými, spojmi, káblový, konektor

Text:

...ohľadom na jednoduchú recykláciu.Výhodne, na rozpojiteľné uloženie prepäťového zvodu je usporiadaný na kontaktných prvkoch vždy jeden ďalší zdvojený kontakt. Tvar zdvojených kontaktov je pritom výhodneprispôsobený tvaru kontaktov prepäťového zvodu.V jednej ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú zdvojené kontakty pre dosku s plošnými spojmi (hlavnú dosku) aj prepäťové zvody vyrovnané navzájom rovnobežne, pričom zdvojený kontakt pre dosku s...

Zásuvná spojka pre dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4734

Dátum: 31.10.2005

Autor: Neumetzler Heiko

MPK: H01R 12/00

Značky: dosky, plošnými, spojmi, zásuvná, spojka

Text:

...prvkov zovieracieho kontaktu s ostrím pod uhlom cca 45 ° je výhodne vzhľadom na postup prinapájaní, pričom sa ďalej u jednodielneho vyhotovenia kontaktného prvku ako lisovanej takohýbanej časti nutne vytvorí hrana, ktorá sa môže použit na opretie.Vjednej ďalšej výhodnej forme uskutočnenia leží zovierací kontakt s ostrím a vidlicový kontakt na spoločnej stredovej osi. Výhodou tejto formy uskutočnenia je to, že vzniknuté prípojné sily na...

Zostavenie s obvodovými kartami obsahujúce dosku s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2295

Dátum: 13.06.2005

Autori: Boocock John Albert, Ireland Robert Mowat, Kirk Graham Charles, Isles Michael Arthur

MPK: H05K 7/20, H05K 1/02

Značky: kartami, plošnými, dosku, zostavenie, spojmi, obvodovými, obsahujúce

Text:

...že tepelne vodive teleso presahuje hrúbku PCB, čím je zabezpečená možnosť spojenia vrstiev na riadenie tepla v podstate priamo s telesom naodvádzanie tepla. Toto sa líši od doterajšieho stavu techniky, kde vrstvy na riadenie tepla boli spojené s telesami na riadenie0009 Hrana môže predstavovať hranu otvoru, vytvorenom na PCB,alebo môže byť pozdĺžna hrana na PCB.0010 Obvykle je hrana pokovovaná pomocou vhodného tepelne vodivého materiálu...

Spôsob a zariadenie na prekontaktovanie substrátov a dosiek s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 152

Dátum: 14.11.2002

Autori: Welling Ando, Usner Jürgen

MPK: G06K 19/077, H05K 3/40, B26D 7/27...

Značky: spôsob, prekontaktovanie, plošnými, dosiek, spojmi, zariadenie, substrátov

Text:

...bezpečnostné prvky s technikou anténovej cievky a/aleboProblematickým sa v tomto spôsobe ukazuje to,že obidva pracovné kroky, ktoré majú byť uskutočnené za sebou, totiž šikmý rez a pretlačenie obidvoch oblastí substrátu susediacich s rezom(ďalej tiež označovaných ako kontaktné jazykyvedú k vysokým počtom zmàtkov. Interné pokusy s týmto spôsobom preto vyžadovali vyššieÚlohou predloženého vynálezu je vytvoriť konkrétny a spoľahlivý,...

Vrstvový model pre návrh viacvrstvovej dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2983

Dátum: 17.09.2002

Autor: Wiemers Arnold

MPK: H05K 3/46, H05K 3/00

Značky: vrstvový, viacvrstvovej, dosky, plošnými, model, spojmi, návrh

Text:

...vybrania, ktoré pri lícujúcom vzájomnom zostavení zasahujú navzájom do0014 Týmito vybaveniami je dosiahnuté, že chyby pri zostavovaní jednotlivých modulov sú hneď viditeľné, ked kódovacie výstupky a/alebo kódovacie vybrania navzájom nelícujú. Naproti tomu poskytujú kombinácie vrstvových modulov s priliehajúcimi kódovacími výstupkami a/alebo kódovacími vybraniami záruku, že kombinácie takého druhu sa dajú aj technicky realizovať.0015 Pri...

Univerzálna modulárna vodiaca lišta na dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280105

Dátum: 06.05.1998

Autori: Billenstein Ernst, Kurrer Siegfried, Schaffer Kurt-michael, Körber Werner

MPK: H05K 7/14

Značky: univerzálna, spojmi, dosky, plošnými, vodiaca, modulárna, lišta

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaca lišta, slúžiaca na držanie zásuvných stavebných skupín v držiaku stavebných skupín, má nosnú lištu (TS) prispôsobenú dĺžke zásuvnej stavebnej skupiny, dve koncové časti (K), ktoré majú spojovaciu oblasť (KP) na spojenie s jedným koncom (ES) nosnej lišty (TS) a na hornej strane majú vždy jednu vodiacu drážku (FN FN1, FN2, FN3) na uloženie hrany zásuvnej skupiny. Segmentové časti (FSn) drážky majú na hornej strane vodiaci segment (FNn)...

Zložka dosiek s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279991

Dátum: 10.08.1994

Autor: Johnston James

MPK: H05K 3/46, B30B 15/06, B29C 33/68...

Značky: zložka, dosiek, spojmi, plošnými

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka dosiek s plošnými spojmi pozostáva z vrstvenej dosky (30, 30') tvorenej z vrstvy medenej fólie (C), ktorá v hotovej doske s plošnými spojmi vytvára funkčný prvok, a nosnej vrstvy (A), napríklad hliníkovej fólie, ktorá tvorí odpadový prvok, ďalej pozostáva z jedného povrchu (Ci, Ai) z každej vrstvy medenej fólie (C) a nosnej vrstvy (A), ktoré sú neznečistené a vzájomne priliehajú na rozhraní, pásu pružného priľnavého lepidla (40), ktorý...

Způsob fixace kovových chladičů na desky s plošnými spoji a s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262391

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek Tomáš, Nejezchlebová Zuzana, Vilím Jindřich

MPK: G11B 33/00

Značky: plošnými, kovových, drátovými, desky, fixace, spoji, chladičů, způsob

Text:

...výztuží materiál Akrona TP č. 1242-FMEP-G-D 03/B 6, výrobce Kablo Bratislava, závod Gumon, maketa desky s plošnými drÁtovými spoji s vloženým termočlánkem, silikonové guma v uvedeném pořadí tak, aby vyhłňtá laminační platna lisu byla na straně makety desky s plošnými drátovými poji. Po nastavení lisu na kontaktní tlak 0,1 MPa a regulatoru teploty spodní plotny lisu na 200 °C, 252391 4bylo zapnuto její vyhřívání. Během vyhřívaní byl...

Zařízení na zasouvání a vysouvání desek s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244380

Dátum: 01.06.1988

Autori: Polák Jan, Žwak Zdislav, Mlejnek Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: zasouvání, desek, vysouvání, spoji, zařízení, plošnými

Text:

...§ prochá zí vodicím otvorom łg, šroub Q vodicím otvorom łg, šroub 1 vodicím otvorom A 1 a šroub § vodicím otvorem gg. Délkou vodicích otvorů ł§. łg, il, § je dána velikost posuvu mezi nosným tělesem ła neseným tělesem łł, přičemž šrouby §, Q, 1, § tvoří současně pevné dorazy. Střední spojovací část łg neseného tělesa łł je vůči střední spojovací části 3 nosného tělesa ł přesazenaĺ Obě střední spojovací části 5 a łg jsou uspořádány jako...

Zařízení pro měření propustnosti vodních par plošnými textiliemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253652

Dátum: 17.12.1987

Autor: Markes Rudolf

MPK: G01N 7/10, G01N 7/00

Značky: plošnými, měření, textiliemi, propustností, vodních, zařízení

Text:

...hodnotě,se v zařízení podle vynálezu zajistí jednoduše také termostatování odpaŕovací nádobky, což značně zjednodušuje provedenízarízení. Pomocí porézní vrstvy může být v zařízení podle vynálezu uenadněno rozložení menšího množství vody po ploše nádobky. Míkroporézní vrstva, propustná jen pro vodní páry,může vodu v nádobce uzavřít a tak vedle množství vody v nádobce může být minimalizována i vzdálenost mezi místem odpařování a měřenou...

Ocelový drát plošnými vtisky pro předpjaté betonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244049

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kosek Jioí, Richter Jaroslav

MPK: B21B 1/16

Značky: plošnými, vtisky, ocelový, drát, konstrukce, předpjaté, betonové

Text:

...pontupnost dosáhnout stejnou hloubku vtisku a přepážky mezi vtiaky, ktoré jsou vlastně výronky, jsou nestojné a úchylkn od kruhovítosti je značná. Proto se jeden z párů protilehlých kledek vylučuje a je nehrazen obousteenným eploštěnlm. Takto řešený profil má však nestejnou pevnost v ohybu v jednotlivých rovinách chybu.Výše uvedenélnedoatatky odstraňuje ooelový drát podle vynálczu n ploěnýml vtiaky pro předpjaté bctonové konstrukce. Plošné...

Zařízení k nanášení pájky na desky s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253562

Dátum: 12.11.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: B23K 3/06

Značky: desky, plošnými, pájky, nanášení, spoji, zařízení

Text:

...se zúžením li. Jak je podrobně popsáno v německém spise DOS čís. 2 411 854, jsou dmychací trysky gg,gł spojeny se zdrojem horkého vzduchu. Rovnoběžně s oběma dmychacími tryskami gg, 3 jsou umístěny dvě půlkruhové vany g, 13, které jsou s výhodou stejně dlouhé jako nádoba A a ve kterých se zachycuje přebytečná pájka odstraněná z desek paprsky teplého vzduchu. V půlkruhových vanách gg, Q je umístěn neznázorněný šnek, který odstraňuje s výhodou...

Izolační systém mezi dvěma vysokonapěťovými plošnými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237059

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vrátníček Emil, Buřival Zdeněk, Pilka Vojtěch, Kunz Ivo

MPK: H01B 17/32

Značky: elektródami, izolační, vysokonapěťovými, dvěma, plošnými, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační systém je určen ke zvýšení elektrické pevnosti a omezení vzniku výbojů. Podstata izolačního systému je, že mezi první a druhou elektrodou jsou vedle sebe umístěny diskové izolátory s vyniklými žebry, která jsou uspořádáná vůči sobě ve dvou rovinách rovnoběžných s oběma elektrodami. Izolační systém je určen pro skříně vysokonapěťového zdroje elektronově optických přístrojů.

Zařízení na čištění desek s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242903

Dátum: 15.04.1987

Autori: Páník Jaroslav, Križan Marián

MPK: H05K 3/26

Značky: desek, spoji, zařízení, plošnými, čištění

Text:

...sběrscí vane a slouiící k odvedeni případně unikláho média. Ve sběrecí vane z je pracovní vane 3, s víkem 4. Uvnitř pracovní vany 3, jsou otočné uloženy sprchovací tyče a, pohéněné motorem §. Při dne pracovní vany 3 je uložena profukovací tyč 2. Na horním okraji pracovní vany 1 jsou zakladeci lišty i s vodítląy m. Ve víku g jsou zabudovány tlumiče výfuku 1. Na dně pracovní vany j jsou dva vytokové otvory J, s měřicími sondani l...

Zařízení k manipulaci s plošnými útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 232805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bucňák Vladimír, Bucňák Josef, Krčmář Josef, Kuhn Stanislav, Bárta Karel

MPK: B29C 3/04

Značky: plošnými, zařízení, útvary, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Při řezání bloku materiálu se další bloky připraví na boční zásobovací stůl, opatřený nahoře pásy. Po přisunutí tohoto stolu pomocí koleček k boku stolu řezačky se materiál na pásech přesune na stůl řezačky. Stůl řezačky je opatřen nahoru výsuvnými válečky, po kterých je dříve pořezaný materiál současně vytláčen na druhý bok stolu řezačky, kde je připraven stůl na desky. Stůl na desky je nahoře opatřen válečky a dá se pomocí koleček přemístit k...

Kapacitný merný člen silových snímačov na doskách s dvojstrannými plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248075

Dátum: 15.01.1987

Autori: Floch Jozef, Bulla Pavol

MPK: G01L 1/14

Značky: snímačov, dvojstrannými, měrný, spojmi, člen, doskách, kapacitný, silových, plošnými

Text:

...snímačov na doskách s dvojstrannými pl-ošnými spojmi V pozdlžnom reze, na obr. 2 je znázornený V pôdorysnom pohľade kapacitný merný člen silových sní 4mačov na doskách s dvojstrarrnými gplošnými spojmi.Kapacitný merný člen silovýoh snímačov na doskách s -dvojstrannými plošnými spojmi pozostáva z prvej pevnej elektródy 4,ktorá je umiestnená na vnútornej strane zá-kladnej dosky s dvojstrannými plošnými spojmi 1, na ktorej sú umiestnené aj...

Způsob skladby paketu pro laminaci desky s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247894

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zeman Miloš, Vavroch Vladimír, Langer Ivan

MPK: H05K 3/46

Značky: desky, paketu, skladby, plošnými, laminaci, drátovými, způsob, spoji

Text:

...a plošným drátovýmspojem s postupně navrstvenýmivlepícími listy měděnou főlií, separační a kovovoufőlií působí tlak a teplota přes kartonový papír. Tlouštka kovo- Avé Iőlie je v rozhraní 0,1 až 0,4 mma tlouštka kartonového papíru je v rozmezí 1 až 5 mm.Nové a vyšší účinky tohoto zpúsobuĺspočívají v jeho snadnéreprodukovatelnosti ve výrobním procesu a v nízkých výrobníchnákladoch. Tím, že tlak e teplota působí přes kartonový papír,dojde k...

Zařízení pro vytváření desek s plošnými spoji postupným ukládáním elektrických nebo optických propojovacích motivů, zejména pro plošné drátové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215950

Dátum: 15.07.1984

Autori: Floriánek Petr, Vojtíšek Jaroslav, Kasalický Jaroslav, Jurák Karel, Konečný Miroslav, Kula Leo, Matoušek Tomáš

Značky: elektrických, desek, postupným, propojovacích, zejména, ukládáním, optických, spoji, plošné, spoje, zařízení, vytváření, motivů, drátové, plošnými

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronika, optoelektronika, spoje. Zavedení definovaného řízení přítlaku ukládacího nástroje, zavedení programového i zpětnovazebního řízení množství energie aktivující adhézní vrstvu, použití ukládacího nástroje s rozdělenou funkcí pro spojité a nespojité uchycování motivů. Převodník aktivující energie, například ultrazvukový měnič, je spojen pružinami k vertikálně pohyblivému rámu, snímač, například optoelektronický, je jedním vstupem...

Karta s plošnými spoji logických integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213559

Dátum: 01.03.1984

Autori: Malchar Lumír Ostrava, Špiřík Jiří Havířov

Značky: plošnými, spoji, obvodů, logických, karta, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká karty s plošnými spoji elektrických integrovaných obvodů, kde plošné spoje /2 a 3/ jsou na obou stranách karty a jsou upraveny jako rovnoběžky, které jsou na sebe kolmé. Plošné spoje /2 a 3/ jsou navzájem v místě jejich křížení propojeny elektrickými vodiči /5/ skrze otvory /4/, procházejícími kartou, zhotovenou z plošné desky /l/ z elektricky nevodivého materiálu. Karta podle vynálezu je jako příklad znázorněna v axonometrickém...