Patenty so značkou «plomba»

Kombinovaná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7415

Dátum: 01.04.2016

Autori: Stankovič Adrian, Hajdu Dušan

MPK: G09F 3/03

Značky: kombinovaná, plomba

Text:

...zneužitia.Ďalšie známe technické riešenie je opísané V zapísanom českom úžitkovom vzore č. 25 022 s názvom Samolepiaca bezpečnostná plomba, kde je nosič bezpečnostných prvkov vytvorený z deštruktívneho materiálu a je naň pripevnený najmenej jeden detekčný pás s najmenej jedným perforáciou vytvoreným hologramom, ďalej s najmenej jeden bezpečnostným kódom a/alebo číselným kódom a/alebo čiarovým kódom. Nevýhodou tohto technického riešenia je to,...

Bezpečnostná plomba s uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7098

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03, G09F 3/14

Značky: bezpečnostná, mechanizmom, uzatváracím, plomba

Text:

...zhotovené z kovu, ktorých súčasťou je aj zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V smere uzatvárania (obrázok 5), a zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V oboch smeroch (obrázok 6).Na obrázku 9 je detailne zobrazený príklad zásuvnej časti bezpečnostnej plomby s Vyobrazením priečok a svojím ukončením.Bezpečnostná plomba znázornená na obrázku l pozostáva z visačky l, zásuvnej časti g...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7015

Dátum: 07.01.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...časť úložného kanálu n je v oblasti uloženia uzamykacieho elementu Ľ bezpečnostného telieska g oproti spodnej časti úložného kanálu Q rozšírená.Vrchná časť úložného kanálu je oproti jej spodnej a strednej časti rozšírená na uloženie prstenca pevného dielca Q bezpečnostného telieska g. Bezpečnostné teliesko g znázomené na obrázku g je vyhotovené ako samostatný komponent, ktorý pozostáva z pevného dielca Ä klobúkovitého tvaru so...

Plomba na pečatenie listín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6825

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kavčák Pavol

MPK: G09F 3/00, G09F 3/03

Značky: listín, pečatenie, plomba

Text:

...plomby,pričom v prvom úchyte Lg prvého dielu plombyje vytvorený prvý upevňovací otvor Q prvého dielu plomby v ktoromje vytvorená dolná zarážka 19 prvého úchytu prvého dielu plomby, a v druhom úchyte Lg prvého dielu plomby je vytvorený druhý upevňovací otvor LZ prvého dielu plomby, v ktorom je vytvorená dolná zarážka i druhého úchytu prvého dielu plomby ,a z druhého dielu 21 plomby v tvare kruhovej platne, ktorá má na vnútomej ploche 21...

Bezpečnostná plomba, najmä na plombovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5546

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hajdu Dušan, Hamrák Stanislav

MPK: G09F 3/03, B65D 55/02

Značky: najmä, plombovanie, plomba, bezpečnostná, prístrojov

Text:

...obr. l a obr. 2 pozostáva z tela 2 a plombovacieho drôtu 4, pričom telo 2 je vyhotovené z tvárneho plastu a je V ňom vytvorený otvor 3 na vedenie plombovacieho drôtu 4, pevne zaisteného V plastovom tele 2 prostredníctvom plombovacích kliešti. Telo 2 je valcoviteho tvaru a jeho homá vonkajšia plocha 21 je vyhladená na umiestnenie identiñkačnej značky. Otvor 3 prechádza naprieč telom 2 súoso S pozdlžnou osou 31, kolmo voči priečnej osi 32 a...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4106

Dátum: 01.04.2005

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...tak, že základné teleso 1 je vytvorené ako duté, s komorou, v strednej časti ktorej, v prijímacom priestore 4 c, je uložený uzatvárací mechanizmus 3. V tomto mieste je os prijímacieho priestoru 4 v úseku 13 B rowiobežná s osou v úseku 13 A, ale bočne presadená. V homej časti prijímacieho priestoru 4, ktorá sa nachádza medzi vstupným otvorom 14 a uzatváracím mechanizmom 3, je prijímací priestor zalomený, tvorí šikanu, takže pri zasunuti časti 6...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6143

Dátum: 28.01.2003

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...vynálezu vyplývajú z dodatočných patentových nárokov.Príklad vyhotovenia vynálezu je podrobne vysvetlený ďalej a je znázornenýobr. 1 rez bezpečnostnou plombou, obr. 2 hornú časť bezpečnostnej plomby ,obr. 3 rez A-A, B-B, C-C z obr. 2, obr. 4 rez ďalšou bezpečnostnou plombou aobr. 5 ďalšie prevedenie bezpečnostnej plomby V reze.Na obrázkoch je znázornená bezpečnostná plomba z plastu, pozostávajúca zo základného telesa l a zo zásuvnej časti Q...

Ochranná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1359

Dátum: 08.01.1997

Autori: Vorel Josef, Hošek Bedřich

MPK: B65D 55/02, B65D 55/06

Značky: ochranná, plomba

Text:

...nepriechodný, chýba nábehový pásik a do vstupného otvoru vstupnej časti klieštoviny sa pri uzatváraní ochrannej plomby priamonasúvajú uzatváracie elementy labyrintovej časti spojovacieho pásika.Ochranná plombu podľa tohoto technického riešenia je možné vyrábať z bežných polymérnych termoplastických hmôt napríklad nízkotlakového polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu, mäkčeného polyvinylchlorídu a pod. e výhodné vyrábať klieštinu z iného...

Plomba na istenie prepravných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278305

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/02, G09F 3/03, B29D 24/00...

Značky: plomba, istenie, priestorov, prepravných

Zhrnutie / Anotácia:

Plomba pozostáva z dutého tela (1), spojeného spojovacím šálom (4) so šálovou manžetou (7) a uzamykacími otvormi (6) a uzatváracou planžetou (3), resp. uzatváracím strmeňom (2), vsúvateľným do dolnej časti dutého tela (1). Duté telo (1) je z vnútornej časti vybavené oproti sebe sa nachádzajúcimi zámkovými zubami (5), pričom uzatvárací strmeň (2) je výlisok, vytvárajúci svojimi zubami, ktoré sú orientované dovnútra, šikmo voči sebe a oddelené...

Ochranná plomba výrobkov spotrebnej elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243779

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vilamek Ludvak

MPK: G09F 3/03

Značky: ochranná, plomba, elektroniky, výrobkov, spotrebnej

Text:

...plomby je vytvorený parabolický Výrez, ktorým sa zabezpečuje pružnosť ochrannej plomby, na ktorého obvode sú vytvorené obdĺžnikové výrezy velkosti otvoru vytvoreného V obale chráneného výrobku. Spodná časť ochrannej plomby je určená pre natláčanie do otvoru. Pri natlačení ochrannej plomby spodnou časťou do otvoru vzniká mechanický pevný spoj. Na hornej strane vertikálnej roviny je umiestnená ochrannáznámka. Plomba k ochrane výrobkov...

Plomba překlápěcích ventilů a uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245462

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mochov Ivan Vasiljevie, Borovkov Vasilij Sergejevie

MPK: G09F 3/03, A62C 39/00

Značky: uzávěru, ventilu, překlápěcích, plomba

Text:

...ornewynmrezeňB ocáoze uaoóperennx .nezna- aamaga 603 mm nuomónponanne,paapyeuoe npn IEEEEMBJBBOM npamreamnom Jmmemm, npmzem aenocpencmenno uomo onpenemn zonomaosanne apmwypn.Ihxomdnponanne. x npmuepy pytmoro ornerymnrem, Hummer namxamcy, nmzwmenaym a numa merammecnoñ (ponm, norcpuroi c . oóenx cropon npoepauúoü mxaca-Maccoü, nanpmnep noJmamnenoM,npmem om Rouen Mewammuecnoü mnam cmnqmaaerca c Kopny com Manana. a npyroit Rouen. nnmonaeannñ...

Zámková plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 251014

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kalivoda Václav, Beníšek Herbert

MPK: E05B 65/14

Značky: zámková, plomba

Text:

...kolmě na oeu hranolu, jimiž je přostrčen třmen pracovní část úkosového klíče je zhotovena z trubky a opatřena stejnými úkosy jako úkosová matice, rukojeř úkosověho klíče tvoří ohnutá válcová tyč.Navrženým řešením se dosáhne zvýšené ochrany nákladu, dopravovaného v kontejnerech a železničních vozech před zcizením nebo vypadnutím při samovolněm otevření dveří.Na obr. 1 je nárys zámková plomby podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje zámkovou plombu v...

Vagónová plomba na jištění vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233519

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jaromír, Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: jištění, vagónová, plomba, vagonů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vagónové plomby, která po zaplombování vagónu (tj. zasunutí zástrčky do tělesa plomby) neumožňuje nepovolaným osobám bez zjevného poškození této plomby vytažení zástrčky s provázkem z tělesa plomby a její opětné zasunutí. Této vlastnosti jištění je dosaženo konstrukčním provedením plochého péra a zástrčky, kde provedení dvou párů ozubů na plochém péru a zástrčce, (které po zasunutí zástrčky do plomby do sebe...

Zajišťovací plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 225876

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šimůnek Josef

Značky: zajišťovací, plomba

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací plomba, vyznačující se tím, že sestává z vrchního pláště (1) zásuvky, v němž je uložen vnitřní plášť (2) zásuvky, v jehož otvoru (4) je zasunuta zástrčka (3).

Mechanická plomba k zajišťování obalů, předmětů, zařízení a vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216577

Dátum: 01.08.1984

Autor: Šimůnek Josef

Značky: vozidel, předmětů, zařízení, mechanická, plomba, zajišťování, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce plomby, jednak umožňující její jednoduché použití bez potřeby plombovacích kleští nebo jiných pomůcek, jednak dovolující vyznačení identifikačních znaků na plombě za účelem kontroly její nezaměnitelnosti a dále zaručující její dokonalou funkci bez zřetelných známek narušení jednotlivých součástí plomby. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že do plomby, jejíž plášť je z venkovní strany opatřen identifikačním označením,...