Patenty so značkou «plochu»

Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6653

Dátum: 08.01.2014

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B44C 5/04, B41J 3/00, E04H 13/00...

Značky: plochu, znakov, spôsob, pomôcka, pripevňovania, tohto, spôsobu, vykonávanie

Text:

...a tým sa rýchlo znaky pripravia na pripevnenie.Postup podľa tohto technického riešenia mbezpečuje nielen presné a rovné pripevnenie znakov, ale aj vysokú produktivitu, keď je postupné pripevňovanie znakov nahradené hromadným prípevnením skupiny znakov v šablóne. Strhávanie jednotlivých pásikov dočasnej krycej vrstvy je pritom rýchle a pohodlné. Postup je použiteľný pri pripevňovaní na kamennú tabuľu vo vodorovnej polohe v dielni, ale aj...

Zariadenie na upevnenie podlhovastého dielu na plochu zakrivenú v dvoch smeroch a jeho použitie na upevnenie ozdobného krytu na okennú tabuľu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13928

Dátum: 31.05.2010

Autor: Guidez Frédéric

MPK: B60R 13/04

Značky: motorového, smeroch, upevnenie, okennú, zariadenie, dielů, zakrivenú, dvoch, ozdobného, krytu, tabuľu, podlhovastého, vozidla, plochu, použitie

Text:

...spomenutej zakrivenej plochy.Vzhladom na to, že kolajnica zariadenia podľa tohto vynálezu. vozik a sane sledujú obojsmerné zakrivenie zakrivenej plochy, prostriedky vyvíjaniatlaku vyvíjajú na podlhovastý diel a lepiacu šnúru tlak, ktorý je rovnomerný po celej dĺžke tohto dielu.Spomenuté prostriedky na vyvíjanie tlaku na spomenuté sane sú výhodne spojené s týmito saňami kĺbovým spojením.Toto kĺbové spojenie je výhodne spojenie sgulovým...

Pec a spôsob vytvrdzovania obsahujúci niekoľko zariadení na fúkanie tekutiny na plochu tenkého prvku typu zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14061

Dátum: 18.09.2008

Autori: Bris Jean-jacques, Oudin Philippe

MPK: C03B 25/08, C03B 27/04, C03B 27/044...

Značky: prvků, zariadení, tenkého, niekoľko, fúkanie, spôsob, plochu, tekutiny, vytvrdzovania, zasklenia, obsahujúci

Text:

...horizontálnu stredovú os, ktorá zodpovedá stredovej osi pohybu tenkého prvku, ventilátor s radiálnym prúdom a svertikálnou osou, ktorého výstup je spojený s aspoňjedným vedením, ktoré privádza prúd do aspoň jedného vyfukovacieho otvoru nasmerovaného na uvedenú plochu a vytvárajúceho šírku fúkania v smere horizontálnej priečnej osi kolmej na vertikálnu os ventilátora a na horizontálnu stredovú os pohybu.0015 Tieto zariadenia sa...

Zariadenie na nanášanie viskóznej zmesi na plochu a tiež spôsob na výrobu izolačného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12520

Dátum: 07.08.2007

Autor: Van Der Meer Antonius Cornelis Johannes Maria

MPK: B05C 5/02, B29C 44/46

Značky: prvků, zmesí, viskóznej, izolačného, nanášanie, tiež, výrobu, plochu, spôsob, zariadenie

Text:

...jednotnú distribúciu peny na podkladovejvrstve, ktorá sa pod nimi pohybuje, pokiaľ sú ako rýchlosť plošného pásu, tak aj takzvaná podávacia rýchlosť lejárskych hrabli presne vzájomne zladené, čo je veľmi obťažné a prácne(0010) Preto je cieľom predkladaného vynálezu poskytnúť zariadenie na nanášanie viskózneho materiálu na plochu pomocou niekoľkých výstupných otvorov, pričom hmotnostná distribúcia viskóznej zmesi nanášanej na plochu, je...

Zariadenie na osvetlenie alebo signalizáciu zahŕňajúce plochu na vedenie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19175

Dátum: 18.07.2007

Autori: De Lamberterie Antoine, Dubosc Christophe

MPK: F21W 101/10, F21S 8/10

Značky: zahŕňajúce, zariadenie, osvetlenie, signalizáciu, plochu, vedenie, světla

Text:

...šírenia, kolmých k ploche medzi odrazovým úsekom a výstupným úsekom, aodrazový úsek je vytvorený tak, aby roviny odrazeného šírenia boli orientované vzhľadom k optickej osi tak, aby osvetľovacie zariadenie mohlo vyžarovať lineámyzväzok svetelných lúčov, pozdĺž všeobecne pozdĺžne prebíehajúcej optickej osi.Podľa iných charakteristických znakov vynálezusú roviny odrazeného šírenia rovnobežne s optickou osou osvetľovacieho zariadenia sú...

Výškovo nastaviteľná noha pre opornú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 230

Dátum: 01.10.2002

Autor: Cattaneo Carlo

MPK: A47B 91/02

Značky: výškovo, opornú, nastaviteľná, plochu

Text:

...teleskopických trubicovitých častí nohy. Avšak usporiadanie vhodne tvarovaného vedenia s dorazovými lôžkami pre čapy má vplyv na funkciuvýškového nastavenia, rovnako ako na zarážkovú funkciu.Ďalšie uskutočnenie výškovo nastaviteľnej nohy, ktorá je opatrená nastavovacím ústrojenstvom, spolupracujúcim s trubicovitou časťou nohy, sú známe napríklad2 patentových spisov DE 198 25 098 C a US-A-3 224 800.Na výrobu združených nastavovacích prvkov...

Zařízení k nanášení tekuté, popřípadě husté nanášecí hmoty na zpracovávanou plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258103

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zimmer Johannes

MPK: B41F 9/08

Značky: na, nanášení, nanášecí, hmoty, zařízení, husté, plochu, tekuté, popřípadě, zpracovávanou

Text:

...čáry A-A v obr. 2 v jpůdorysu, obr. 7 častečný podélný řez těsnicí lištou dalšího provedení vedený podle čáry A-A v. obr. 2 v püdorysu a obr. 8 pohled na přestavovací ústrojí trubice nesoucí tvarovou lištu.Zařízení podle vynálezu zahrnuje podle obr. 2 tvarovou lištu 2, která sestava ze základního -tělesa 14 a z těsnicí lišty 7 uspořádané na jeho zadní straně. Otáčí-li se -nyní šablona 4 .na potiskovaném pásu 5 zboží pohybujícím se spolu s...

Upínací prípravok pre upínanie na zvislú upínaciu plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242317

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koíž Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: zvislú, upínaciu, upínací, upínanie, plochu, prípravok

Text:

...kolíky a jednak priechodzimi otvormi.Výhodou upinacieho prípravku pre upínanie na zvislú upínaclu plochu je, že ustavovacie uholníky sú ľahko vyrobitelně aj v menších dielňach. V spojení s jednoúčelovon, pripadne viacüčelovou upínacou doskou umožňuje zostaviť rôzne varianty upínacích prípravkov.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vybudovania upínacieho prípravku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázorne 4Upínací...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/20, B23B 31/24

Značky: vonkajšiju, plochu, valcovú, vnútornú, súčiastok, zariadenie, rotačných, upínanie

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Konstrukce dynamicky stabilního mostu přes vodní plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253303

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E01D 1/00

Značky: plochu, mostů, vodní, konstrukce, přes, dynamický, stabilního

Text:

...vodní hladinou 1, takže nezvyšuje svou hmotností statické zatížení mostního tělesa l. Další stabilizační účinek stabilizátoru 3 spočíva v tom, že při pohybu pod vodní hladinou 1 působí na něj odpor okolního prostředí silou úměrnou přibližně rychlosti pohybu, a toto mechanické tlumení se přenáší táhlem 3 na těleso l. Stabilizátor 1 působí prostřednictvím táhla 3 na těleso 1 především settvačnou, ale i dynamickou tlumicí siloupřičemž podstatné...

Podpera pre bleskozvodné vedenie na plochú strechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236135

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nomilner Marián

MPK: H02G 13/00

Značky: podpera, střechu, vedenie, plochu, bleskozvodné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úspora kovového materiálu, zjednodušenie montáže resp. demontáže bleskozvodného vedenia na plochej streche objektu bez nutnosti použitia akehokoľvek nástroja a súčasné zlepšenie parametrov podpery z hľadiska bezpečnosti práce. Uvedeného účelu sa dosiáhne použitím podpery, ktorá je vyrobená výlučne z nekovového materiálu a pozostáva z nosnej části podpery a z krycej části podpery, ktoré sa do seba navzájom zasúvajú. Nosná část...

Zařízení pro zamezování průniku pevných částic a/nebo kapének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němeček Zdeněk, Vlasák Hubert, Dušek Jiří

MPK: G02B 27/02

Značky: plochu, tekutiny, průniku, zamezování, prvků, světlopropustnou, pevných, zařízení, kapének, optického, prostoru, částic

Text:

...členy zabudová-na .nejmeně jedna clona -opatřenä otvorem v optické ose ,pouzdra ,pro vytvoření expanzní zk-om-ory. Místo první, měřicí komoře nejbližší clony může býyt použito pružně deformovatelné clony pro zajištění nepřímé závislosti změny objemu první ex panzní komory na změně tlaku V měřicíUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zamezování průniuku pevných častíc a/nebo kapének tekutiny do prostoru pr-0 světlo prqpustnou jpl-Oĺľhĺl...

Způsob nanášení aktivní vrstvy na funkční plochu, například frikčního kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 216735

Dátum: 01.10.1984

Autori: Baštýř Zdeněk, Honzírek Marcel

Značky: nanášení, například, funkční, frikčního, vrstvy, plochu, kotouče, způsob, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je jednodušší technologickou cestou s využitím domácích surovinových zdrojů vyrobit frikční kotouče pro unášení a zakrucování svazku vláken na pletacích strojích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se frikční kotouč ponoří do vířivé niklovací lázně s obsahem syntetického brusiva v poměru 1 : 20, přičemž nanášení vrstvy je regulováno proudovou hustotou v rozsahu od 30 mA do 5 A na 1 dm2 s koncentrací zrna od 10 do 100 %. Tvrdost...

Zařízení k odpružení přítlačné síly na těsnící plochu dávkovacích a přepínacích kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216303

Dátum: 15.06.1984

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

Značky: odpružení, přítlačné, přepínacích, síly, zařízení, dávkovacích, plochu, kohoutů, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odpružení přítlačné síly na těsnicí plochu kohoutů především v laboratorní technice, a to kohoutů dávkovacích a přepínacích, ale i u zařízení k odebírání vzorků tekutin v případech, kdy těsnicí rovinné plochy jsou alespoň dvě, tj. kdy přestavovací pohyblivá součást je sevřena mezi dvěma součástmi nepohyblivými. Podstatou vynálezu je zařízení, u nějž je pružící součástí otevřený třmen tvaru písmene C nebo uzavřený...

Způsob přidržování přířezů izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelů, po dobu vytvrzování lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213845

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kryštof Michael, Tomanec Josef, Koloušek Josef, Hartman Jan

Značky: panelu, izolovanou, způsobu, jejich, přidržování, způsob, tohoto, izolačních, prvků, vytvrzování, plochu, lepidla, přířezu, lepení, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přidržování přířezů tepelně izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelu po dobu vytvrzování lepidla vyznačující se tím, že prvky jsou přitlačeny a přidržovány k izolovanému panelu v jeho celé ploše nebo pásech nezávisle na dnu pracovní jámy, takže nebrání pohybu linky.