Patenty so značkou «plochého»

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6288

Dátum: 05.11.2012

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 27/06, E05B 27/00

Značky: kombinácia, zámky, valcovej, kľúča, plochého

Text:

...ich spodné konce lícujú s obvodom jadra g a homé konce blokovacích kolíčkov g sa nachádzajú na deliacej ploche medzi jadrom 2 a skriňou l. Výrezy g v kľúči i majú rôzne hĺbky s veľkosťou odskoku približne 0,5 mm a pri bežnej výške plochého kľúča približne 8,5 mm je možné do užšej strany kľúča i vytvoriť deväť rôzne hlbokých výrezov g. Hĺbky E sa merajú od chrbtovej strany kľúča 5 L a najväčšia hĺbka aj, t. j. deviata hĺbka, je od nej vzdialená...

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 287820

Dátum: 19.10.2011

Autori: Dvořák Tomáš, Brandejs Josef, Hostinský Ladislav

MPK: E05B 27/00

Značky: plochého, valcovej, zámky, kombinácia, kľúča

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča, ktorý je vybavený aspoň na svojej jednej širšej ploche variačnou drážkou (5), ktorej predná časť je v oblasti špičky kľúča (2, 2', 2'') vybavená nábehovým rozšírením (50) na navedenie bočného výstupku (41) bočného nastavovača (4), pričom do variačnej drážky (5) zasahuje bočný výstupok (41) bočného nastavovača (4), ktorý je vedený vo vodiacej šachte (31). Pri zasunutí patričného kľúča (2) do kľúčového...

Izolačný rám na vstavanie plochého strešného okna do šikmej strešnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286540

Dátum: 20.11.2008

Autor: Schlein Carsten

MPK: E04D 13/03, E06B 3/04

Značky: strešnej, plochého, šikmej, vstavanie, konštrukcie, izolačný, strešného

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný rám (110) zahŕňa horný, spodný a bočné prvky (101), ktoré sú vyhotovené v podstate z dobre izolujúceho materiálu, a ploché strešné okno je v namontovanom stave uspôsobené tak, aby svojím slepým rámom priliehalo k izolačnému rámu. Tento rám sa skladá z oddelených rámových prvkov a každý rámový prvok vykazuje taký prierez, že rám vykazuje cez prinajmenšom podstatnú časť svojho výškového smeru svetelný otvor, ktorý je väčší než vonkajšie...

Spôsoby výroby profilu z plochého kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9250

Dátum: 12.09.2008

Autori: Aigner Kurt, Schachinger Harald, Welser Thomas

MPK: B21B 1/08, B21D 5/08

Značky: výroby, profilů, kovového, plochého, spôsoby, pásu

Text:

...zápichu jedného valca nasledujúcej dvojice valcov do kovového pásu sú odpovedajúce oblasti ľahkoodťahované od tejto roviny. takže sa opätovným vyhnutím odpovedajúcich oblastí,nastávajúcim pred ďalšou dvojicou valcov opät dosiahne požadovaný uhol zdvihnutia.Pri mimoriadne výhodnom uskutočnení spôsobu sa môže navrhnúť. že maximálny uhol zdvíhnutia medzi vyhnutými oblasťami kovového pásu a strednou časťou kovového pásu ležia v rozsahu...

Viacvrstvový potravinový obal alebo fólia plochého alebo hadicového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13369

Dátum: 07.08.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/32, B29C 47/00, B32B 27/08...

Značky: tvaru, hadicového, viacvrstvový, potravinový, fólia, plochého

Text:

...súčasne vynikajúcej mechanickej pevnosti.0010 Ďalším aspektom tohto vynálezu je vytvoriť taký viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fóliu, aby mal ďalej výborné optické vlastnosti, dobrú ďalšiuspracovateľnosť, vysokú tepelnú odolnosť vonkajšej vrstvy a abysa mohla zaručiť uspokojivá rýchlosť zmršťovania. 0011 Túto úlohu a tieto aspekty riešia znaky nárokov l a 2.0012 Podľa vynálezu je pritom navrhnutý vyfukovaním...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: těsné, zariadenie, solárneho, formě, panela, spájkovanie, evakuovaného, plochého, vákuovo, kolektora

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Spôsob pokovovania oceľového plochého výrobku z ocele vyššej pevnosti ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7311

Dátum: 26.04.2006

Autori: Nothacker Gernot, Schaffrath Norbert, Zeizinger Sabine, Ullmann Michael, Meurer Manfred, Warnecke Wilhelm, Leuschner Ronny

MPK: C23C 2/04, C23C 2/06, C23C 2/02...

Značky: ponorením, výrobků, ocele, plochého, roztaveného, vyššej, spôsob, pevnosti, ocelového, pokovovania

Text:

...Predbežná oxidácia železa menením zmesi plyn-vzduch preto nemôže teda nastať. V týchto zariadeniach sa skôr uskutočňuje úplné spracovanie pásu žíhaním v atmosfére ochranného plynu. Pri takom spracovaní žíhania pásu z ocele s vyššími legujúicirni zložkami ale môžu tieto legujúce zložky difundovat do povrchu pásu a tu vytvárať neredukovateľné oxidy. Tieto oxidy bránia bezchybnému pokovovaniu zinkom a/aleboAj v patentovej literatúre sú...

Debniaci panel s okrajovými vzperami z plochého vytlačeného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284409

Dátum: 24.02.2005

Autor: Badstieber Johann

MPK: E04G 9/02

Značky: vzperami, vytlačeného, profilů, plochého, panel, okrajovými, debniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci panel (1) s krajnými priečkami (3) z plochého vytlačeného profilu z hliníka, zliatiny hliníka alebo podobného ľahkého kovu, odstávajúcimi na svojich okrajoch približne pravouhlo vzhľadom na tvarovaciu časť debnenia, na ktorého krajných priečkach (3) prebiehajú pravouhlo vzhľadom na tvarovaciu časť (2) debnenia dorazové plochy (5). Krajná priečka (3) má v celej oblasti žliabku (14) alebo drážky plný prierez, a po obidvoch stranách...

Zariadenie na presúvanie a zaisťovanie polohy lisovacích pravítok plochého vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 729

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schmuck Eduard, Stratil Jaroslav

MPK: B30B 7/00, B30B 11/00

Značky: polohy, vulkanizačného, pravítok, presúvanie, plochého, zariadenie, lisovacích, zaisťovanie

Text:

...je kĺbovo pripojený k piestnici priamoćiareho hydromotora pri pevneného k lisovaciemu stolu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje nárys zariadenia, obr. 2 znázorňuje pôdorys zariadenia, obr. 3 znázorňuje presúvaciu páku a jej polohu pri zavretom lise a obr. 4 znázorňuje ná rys presúvacej páky a jej polohu pri otvorenom lise. Príklad uskutočnenia technického...

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smejkal Vladimír, Povolný Jiří, Balšík Pavel, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/38

Značky: způsob, nitě, pletacího, plochého, podávání, jehel, pozitivního, cívky, stroje, pracovních

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Zařízení pro stanovení povrchové hydrolytické odolnosti plochého, zejména plaveného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267300

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bludský Radomil

MPK: G01N 17/00, G01N 33/38

Značky: zejména, stanovení, zařízení, povrchové, plaveného, odolností, hydrolytické, plochého

Text:

...rozměrů, umístěných například v platinovém etojánku v odpovídaaícím množství destilované vody uvnitř upravené kádinky, ne níž je přes těsnění z měkčeného polyvinylchloridu umístěna skleněné baňka 3 přívodem a odvodemchladící vody. Po několikahodinovém loužení vzorků při teplotě 98 ° c lze pomocí dostatečně citlivé analytické metody, například atomové emisní či absorpční spektrometrie, stanovit obsah sodných iontů ve výluhu a charak...

Upínač plochého dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 264979

Dátum: 12.09.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23K 37/04

Značky: upínač, dielca, plochého

Text:

...prevodovým prvkom § zdvihu, ktorý má podobu kameňa s dvomi, voči osi valca g symetricky usporiadanýmí okrajovými drážkami 1. Do nich sú vložené vnútorné konce § chápadiel g,takisto symetricky usporiadaných voči osi valca l a výkyvne uložených pomocou čapov lg,na výstupkoch ll priečnika lg. Výstupky ll sú umiestnené v okrajových častiach ll priečnika ll. V týchto okrajových častiach ll sú k priečniku lg zároveň upevnené aj prvé,...

Seřiditelný vlnový generátor dvoustupňové harmonické převodovky plochého provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259180

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jiří, Hněvsa Josef, Jančík Luděk

MPK: F16H 1/32

Značky: seřiditelný, převodovky, plochého, generátor, vlnový, dvoustupňové, provedení, harmonické

Text:

...ve ztížených klimatických podmínkách, při vnášení vibrací, mechanických rázů a lineárního zrychlení,a to i v silně znečíštěném prostředí prašněm a písečném.Seříditelný vlnový generátor podle vynálezu umožňuje větší životnosti a funkční apolehlivoati převodového mechąnismu harmonické převodovky, vyššího stupně kinematické přesností po ce lou dobu jeho životnosti, menšího mrtvého chodu pro rozsah přeivodových poměrů 4900-až 25 600 nebo 70 až...

Upínacie zariadenie plochého pera prenášajúceho silové impulzy riadiace rozdelovač hydraulického zdviháku náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258240

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okrasa Marian, Peszko Romuald

MPK: A01B 65/00

Značky: upínacie, náradia, rozdělovač, hydraulického, prenášajúceho, impulzy, zariadenie, riadiace, plochého, zdviháku, silové

Text:

...uložený v dolneja hornej vložke, ktoré sú osadené v skrini guľového klbu. Skriňa gulového klbu je prípevnená do roviny skrine zadného mostu pod uhlom 30 ° pomocou skrutiek. Hornú vložku tvori skrutka, ktorá má v hornej časti drážku tvoriacu manžetu, ktorá po regulácii upevnenia plochého pera sa odklopi do priehlbiny v skrini guľového klbu.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje technologičnosť, nízku pracnosť pri výrobe a dobrú...

Zariadenie na odklápanie a aretaciu horného vyhriateho celku u elektrického plochého žehliča bielizne

Načítavanie...

Číslo patentu: 257123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grätzer Peter, Pokorný Pavol

MPK: D06F 71/02

Značky: plochého, žehliča, aretáciu, elektrického, bielizne, celku, vyhriateho, odklápanie, zariadenie, horného

Text:

...kĺbu a druhé V nastavitelnom krúžku,ktorý je fixovaný voči spodnému ramenu kolíkom, pričom v hornom ramene je na čape umiestnený držiak, V ktorom je uložený nastavitelný tvarový uzáver, do ktorého je samosvorne zasunutá kladka, ktorá je uchytená na kratšej strane dvojramennej páky, ktora je otočne umiestnená pomocou kĺbu na hornom vyhrievacom celku.Zariadenie podľa vynálezu je jednoduchého vyhotovenia s nenáročnou montážou a predovšetkým s...

Způsob tvarování skleněných výrobků, zejména osvětlovacích těles z přířezu plochého skla, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257044

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruška Jiří

MPK: C03B 23/03, C03B 23/025

Značky: zejména, přířezu, tohoto, tvarování, plochého, skla, provádění, zařízení, osvětlovacích, způsobu, sklenených, těles, způsob, výrobků

Text:

...potřeby vyměnitelná. Na obvodu tvarovacích ramen ll mohou být výstupky lg pro bezpečnější uložení a vystředění přířezů 25 při vkládání na tvárnici g. Jestliže je přířez gâ již předem opatřen středovým otvorem, vycentruje se prostřednictvím např. neznázorněného centrovacího trnu umístěnéhoV ose středového kotouče lâ v prodloužení zvedací tyče 1. Pohyblivá tvarovací ramena ll pomocí drážek lg zapadají do drážkového čepu lg horizontálního...

Zámková soustava plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255645

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chvátal Milan, Kučera Alois

MPK: D04B 15/36

Značky: pletacího, zámková, soustava, stroje, plochého

Text:

...zámek gg. K němu je přiřazen po obou stranách vždy jeden vodicí zámkový díl gg.Za každým tímto vodicím zámkovým dílem 3 je umístěn hlavní zátažný zámek gg opatřený přídavným pohyblivým zámkem. Vně těchto vodicích zámkových dílú 3 je umístěn vždy jeden pevný čtyřhranný rozřadovací zámek 35. V sousedství těchto pevných rozřadovacích zámku gg je umístěno neznázorněné volicí ústrojí pletacích jehel, na něž navazuje přídavný pevný stahovací zámek...

Zařízení pro dálkové nastavování plochého potenciometru žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243554

Dátum: 15.11.1987

Autori: Oebík Vladimír, Vodieka Jan

MPK: H01C 10/00

Značky: zařízení, plochého, dálkově, žádané, potenciometrů, hodnoty, nastavování

Text:

...při pohledu dovnitř plochého potenciometru žádané hodnoty. Na obr. 5 je znázorněn otočný vršek při pohledu dovnitř plocheho potenciometru žádané hodnoty.ru 1 žádané hodnoty je přitlačeno kolečko 8 s gumovým obložením, viz obr. 1, 2. Tento přítlak zajišťuje pružina 12. Kolečko 8 je pevně uchyceno na hřídeli 7, která prochá~ zí vodítkem 9, proti axiálnímu pohybu je zajištěna pojistnýmí kroužky 10 a 11 a je spojena s výstupní hřídelí...

Zařízení pro přemísťování tabulí plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimo Rudolf

MPK: B65G 49/06

Značky: materiálů, přemísťování, zařízení, plochého, tabulí

Text:

...opěrná deska ll a několik výztuh lg. 0 tuto opěrnou desku łł je opřen svazek přepravovaných tabulí Ag plochého materiálu, připraveného k opracování. Pojízdnou přepravku l, která je na obr. 1 a obr. 2 vyznačena čárkovanou čarou, lze tahat a řídit jedním nebo druhým směrem pomocí nenaznačeného oje. Přepravku l lze připojit dvěma přípojkami 3 (obr. 2) ke stabilním stojanúm 3 pracovního sklápěcího stolu 3 s vytvořeným dorazem gł stabilní stojany...

Zařízení k přepravě tabulí z plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238286

Dátum: 01.06.1987

Autor: Slabyhoud Svatopluk

MPK: B62B 3/04

Značky: tabulí, materiálů, zařízení, přepravě, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kusovou anebo malosériovou manipulaci s tabulemi plochého materiálu, zvláště skleněnými tabulemi, a to mezi přepravníky, na kterých jsou tabule skladovány a pracovním stolem, na němž se tabule řežou na menší, nebo jinak upravují. Zařízení je tvořeno ručním vozíkem, na který se tabule nakládají ve vertikální poloze. Na vozíku je vertikálně sklopný pracovní stůl, o který se vždy opře jedna tabule a s tímto stolem se...

Zásobník plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239757

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pola Josef

MPK: A47B 63/00

Značky: zásobník, plochého, materiálů

Text:

...vzájemnému styku, je, že.do skříně je možno ukládat pouze plochý materiál stejných rozměrů.Dalším předpokladem je, že plochý materiál musí být při položení na spodní hraně samonosný, což například nesplňuje filmový materiál a další materiály poddajných mecha nických vlastností.Nedostatkem také je, že pri vysouvání a zasunování plochého materiálu může v horní a spodní části dojít k mechanickému poškození o plochu vodítka. Při aplikaci...

Způsob tvrzení plochého skla, zejména tloušťky pod 3,5 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249270

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Vladimír, Kavka Jan

MPK: C03B 27/04

Značky: zejména, skla, plochého, tvrzení, způsob, tloušťky

Text:

...kdy v první části je sklo ochlazováno nejvyšší možnou intenzitou a v druhé části již pomaleji dochlazeno. Tento postup je například předmětem patentu USA č. 4 043 782.Nevýhodou uvedeného postupu je nejasné určovaní doby, po kterou se má udržovat zvýšená intenzita ochlazování v první části. Přitom tato doba je velmi důležitým parametrem její příliěné zkrácení vede ke snížení výsledného trvalého napětí a nedosažení požadovaného...

Obal pro přepravu plochého skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247937

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holík Jiří, Pek Alexander, Perný Pavel

MPK: B65D 85/48

Značky: plochého, prepravu

Text:

...bloku skla je koncový návlek uvnitř opatřen fixačním materiálem nejméně ve čtyřech pruzích /hobra, polyuretanová drč apod./. Blok skla od dna návleku je odpružen profilovým materiálem např. gumou.Obal pro přepravu plochého skla je schematicky znázorněn na přiložených výkresech kde obr. I znázorňuje axanometrický pohled na zapáskovaný komplex návleků s blokem skla, zavěšenýObr. 2 znázorňuje nárys návleku, kde je zřejmě kováni svlaků. Obr. 3...

Způsob výroby plochého dutého tělesa a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hegler Ralph-peter, Hegler Wilhelm

MPK: B29D 27/02

Značky: plochého, výroby, provedení, zařízení, způsobu, tělesa, způsob, tohoto, dutého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plochého dutého tělesa, zejména pro drenážní nebo výměníkové desky s kanály pro dopravu kapaliny se provádí pomocí formy, sestávající z nekonečně vedených polovin úseků formy. Aby bylo možno ploché duté těleso vyrábět kontinuálně, je termoplastická hadice přiváděna do formy ještě před stisknutím dvou polovin úseků formy podrobena alespoň na části svého průřezu působení vakua a teprve na to je stlačena na části svého průřezu při...

Způsob kontinuální výroby pásu plochého skla a zařízení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235541

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kamperhoff Gerd

MPK: C03B 13/04

Značky: způsobu, tohoto, kontinuální, pásu, zařízení, výroby, způsob, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Souvislý pás plochého skla se vzhledem antického skla se vyrábí dvojicí válců, přičemž do roztaveného skla bezprostředně před dvojicí válců se vhání proudy vzduchu, které vytvářejí bublinky a šlíry ve vytvořeném pásu skla. Proudy vzduchu se vhánějí dýzovými trubkami, ponořenými do skleněné taveniny, přičemž dýzovým trubkám se uděluje nepravidelný posuvný pohyb ve směru rovnoběžném s osami obou válců, kývavý pohyb ve směru proudění skleněné...

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229668

Dátum: 15.11.1986

Autori: Radl Franz, Tollkühn Dieter, Trümper Werner

MPK: D04B 37/02

Značky: stroje, pletacího, elektronické, programů, snímání, vzorovacího, vícebarevné, předlohy, plochého, vzorovací, zařízení, zhotovení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a ukládání informací dat do obrazové paměti pomocí senzoru, obsahující ukládací plochu pro vzorovací předlohu, vyznačující se tím, že senzorem je snímací držák (4) elektronicky spojený se zařízením a pohyblivý ručně libovolně nad pevně stanovenou vzorovací předlohou (3), přičemž mezi snímacím držákem (4) a...

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229667

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tollkühn Dieter, Radl Franz, Trümper Werner

MPK: D04B 37/02

Značky: optickému, snímání, ovládání, vícebarevné, krokovému, pletacího, elektronické, zhotovení, vzorovacího, zařízení, předlohy, vzorovací, stroje, programů, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a k ukládání informací dat do paměti pomocí fotosenzorů reagujících na světlo odrážející se od vzorovací předlohy, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu řadu fotodiod (7) pokrývajících šířku vzorovací předlohy (3), přičemž řada fotodiod (7) je krokově pohyblivá podél podélné osy...

Zařízení k balení plochého skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237791

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pauškin Jevgenij Vasiljevič, Silinskij Anatolij Alexandrovič, Šukin Vitalij Sergejevič

MPK: B65D 85/48

Značky: balení, zařízení, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k balení plochého skla obsahuje soustavu kloubově spojených článků, umístěných mezi vedením a elastickým prvkem s opěrami, přičemž jedny a kloubových článků jsou připevněny k opěrám a další jsou vybaveny válečky opírající se o vedení s možností zpětně-postupného pohybu po nich.

Zařízení k tvarování plochého skla přetokem směrem dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232533

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kučera Jan, Kolář Otakar, Konárek František, Baloun Zdeněk

MPK: C03B 17/06

Značky: dolů, zařízení, přetokem, tvarování, plochého, směrem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklářský průmysl a je vhodné k výrobě plochého skla, jehož povrch má kvalitu povrchu leštěného chromu, protože povrch nepřichází do styku s tvarovacími plochami. Sestává z dávkovadla 2, dávkovací části 5 a na ni navazující tvarovací části 6 tvořené tvarovacím tělesem 7, jehož horní část má v průřezu tvar žlabu 8 se dvěma postranními přetokovými stěnami 9 a dnem 10, jehož hloubka se ve směru dávkovací části 5 zmenšuje až...

Obal na prepravu plochého skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220871

Dátum: 15.02.1986

Autor: Brenvaser Ladislav

Značky: plochého, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukčné prevedenie kovového obalu na prepravovanie plochého skla, ktorého podstatou je ľahká demontovateľnosť zabezpečovaná otočnými čapmi a maticami. Bočné častí sú vyklápateľné a demontovateľné pomocou dolných čapov. Celý rám je spevnený hornou spevňovacou lištou a stiahnutý maticami. Bočné lišty s krídlovými maticami zaručujú stabilitu skla v ráme. Privarené držiaky slúžia na prepravu obalu. Utesnenie sklenených tabúľ v...

Zařízení pro primární řez plochého skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228091

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jonáš Jiří, Holík Jiří, Pek Alexander

Značky: plochého, zařízení, primární

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro primární řez plochého skla je opatřeno pantografem kopírujícím okraj taženého skla. Potřebný řezací tlak řezného nástroje je vyvinut na pružné vrstvě vrchní desky pantografu, ležící v rovině běžícího pásu skla. Po najetí na pás skla dosahuje řezací nástroj již plného řezacího tlaku.

Zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227220

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pospíšil Josef, Hlaváček Petr, Čujan Zdeněk, Mládek Milan

Značky: plochého, zařízení, dynamické, materiálů, ohebného, namáhání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšená konstrukce zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu sešitého do tvaru rukávce, zejména pro zkoušení pevnosti šitého spoje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že oba koncové čepy 41, 42 zalomeného hřídele 4 jsou opatřeny nástavci 43 v nichž jsou upeněny výstředné čepy 45. Na výstředných čepech 45 jsou uloženy deformační prstence 6 rozpěrnými kroužky 61. Jeden koncový čep je uložen v držáku 3, jemž je...

Zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218588

Dátum: 15.03.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: tvaru, výrobků, seskupování, zařízení, plochého, sestav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav ve tvaru kvádru a pro přebalování těchto sestav.

Ochranné zařízení prostoru pohybu reverzujících saní plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221930

Dátum: 15.03.1985

Autor: Schimko Reinhold

Značky: reverzujících, sání, pohybu, pletacího, ochranné, prostoru, stroje, zařízení, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zařízení prostoru pohybu reverzujících saní plochého pletacího stroje, který je vybaven alespoň jednou světelnou clonou, působíci mezi vysílačem světla a přijímačem světla v pracovním prostoru mezi čelními plochami pohybujícími se saněmi rovnoběžně se směrem pohybu saní a dále vypínacím ústrojím pro zastavení stroje při přerušení světelné clony. Podstatou vynálezu je, že je aktivovatelná pouze ta světelná clona, proti...

Zařízení pro výrobu výlisků protlačováním plochého polotovaru kalibrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227080

Dátum: 01.01.1985

Autori: Návrat Zdeněk, Reichl Josef, Matheisl Josef, Mareška Jiří

Značky: plochého, kalibrem, výlisků, polotovarů, zařízení, protlačováním, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu výlisků protlačováním plochého polotovaru kalibrem sestávající z kalibru připevněného ke svislým pevným a vyjímatelným podpěrám, jež jsou připevněny k výsuvnému stolu hydraulického lisu, vyznačené tím, že nosné vyjímatelná podpěra (5) je pevně spojena s táhlem (6) vysouvacího zařízení (7), přičemž ostatní vyjímatelné podpěry (5) jsou spojeny s nosnou vyjímatelnou podpěrou (5) výkyvnými rameny (12), kde opěrné plochy...

Protlačovací zařízení pro výrobu výlisků z plochého polotovaru protlačováním kalibrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227079

Dátum: 01.01.1985

Autori: Reichl Josef, Matheisl Josef, Mareška Jiří, Návrat Zdeněk

Značky: plochého, zařízení, výrobu, kalibrem, protlačováním, polotovarů, výlisků, protlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Protlačovací zařízení pro výrobu výlisků z plochého polotovaru protlačováním kalibrem, sestávající z kalibru připevněného ke svislým pevným podpěrám a podepřen vyjímatelnými podpěrami, jež jsou uloženy na výsuvném stole hydraulického lisu, kde jedna nosná vyjímatelná podpěra je pevně spojena s táhlem vysouvacího zařízení a výkyvnými rameny s ostatními vyjímatelnými podpěrami,vyznačené tím, že vyjímatelné podpěry (5 a 5´) stavitelné ve svislém...

Způsob izostatického lisování keramického plochého nádobí anebo podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228711

Dátum: 25.10.1984

Autori: Hiller Wolfgang, Voigtländer Ulf, Schneider Frank, Widra Wolf-dietrich, Pfütze Rudi

MPK: B28B 3/00

Značky: plochého, keramického, způsob, nádobí, izostatického, lisování, podobných, anebo, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu lisování keramické hmoty. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu lisováni plochého nádobí libovolného tvaru a libovolného profilu, dobré kvality a s vysokou produktivitou. Toho se dosáhne tím, že mezi dolním lisovníkem a horním lisovníkem předlisování působením vibrace anebo volného pádu obdrží granulát tekutost, v prostoru mezi oběma lisovníky uvede se do určeného tvaru a potom se předlisuje nanejvíše do nástupu opačné...