Patenty so značkou «plochami»

Dekompresná metóda na odvedenie dažďovej vody z vodonepriepustných plôch do zeme a odstránenie škodlivej vlhkosti pod zastavanými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6548

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sarka Dušan

MPK: E04F 17/00, E04H 9/14, E03F 3/00...

Značky: dekompresná, odvedenie, dažďovej, ploch, zastavanými, odstránenie, škodlivej, vlhkosti, plochami, metoda, vodonepriepustných

Text:

...škodlivej vlhkosti pod zastavanými plochami - spočíva vtom, že po diagnostike a určení prúdenia podzemných prameňov a hydraulického sklonu podzemnej vody je vyhlbená minimálne jedna vsakovacia studňa z s voľnou hladinou, do ktorej sú zaústené zvislé dažďové zvody Q. Súčasťou systému je vyhĺbený kontrolný zvislý otvor Q s priemerom minimálne 1 000 mm, s hĺbkou maximálne do 2 600 mm,ktorý zabezpečuje prevzdušnenie a odstránenie podtlaku nad...

Pracovisko so suportom pre súčasti s viacerými plochami a spôsob riadenia tohto pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7158

Dátum: 13.09.2007

Autori: Demit Daniel, Legeleux Fabrice, Malatier François

MPK: B25J 9/16

Značky: pracoviská, riadenia, suportom, pracovisko, spôsob, tohto, viacerými, súčastí, plochami

Text:

...druhej operačnej jednotky pri uskutočňovaní operácie na súčasti takto predloženej a riadenie nakladacieho robota tak, aby uložil súčasť na druhé stanovište V priebehu uskutočňovanej operácie druhou operačnou jednotkou.(0013) Nakladanie súčastí sa takto uskutočňuje V skrytom čase.(0014) Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z opisu výhodného príkladuuskutočnenia vynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na...

Ultrazvukové zváracie zariadenie s kompresným priestorom ohraničeným protiľahlými zváracími a bočnými plochami a nástroj pre takéto ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6412

Dátum: 01.02.2006

Autori: Stroh Dieter, Eberbach Jost, Stroh Heiko, Dieterle Horst

MPK: B29C 65/08, B23K 20/10

Značky: zariadenie, kompresným, zváracími, plochami, bočnými, ohraničeným, priestorom, ultrazvukové, zváracie, takéto, nástroj, protiľahlými

Text:

...plôch, s výhodou obe bočné ohraničujúce plochy, sú aspoň čiastočne štruktúrované. Pritom je štruktúrovanie zvolené tak, že prebieha v podstate naprieč k pozdĺžnej osi kompresného priestoru, teda k pozdĺžnej osi zváraných vodičov, čím môže byt zamedzené pozdĺžnemu pohybu vodiča, takže sa zvára pri bežných alebo zvýšených energiách a tlakoch, bez toho aby bola negatívneovplyvnená kvalita zváraného spoja.Predovšetkým je navrhnuté, že...

Prepravka so základňou paletového typu a s dvoma úložnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18963

Dátum: 17.10.2005

Autor: Sainton André

MPK: B65D 19/12

Značky: přepravka, základnou, plochami, paletového, úložnými, dvoma

Text:

...1 perspektívny pohľad na prvý príklad uskutočnenia prepravky podľavynálezu, na ktorom nie sú pre väčšiu prehľadnosť znázornené úložnéplochy, pričom jedna z dvoch dvojíc stĺpikov je na začiatku pohybu sklápania alebo na konci pohybu vztyčovaniaobr. 2 detailný pohľad vinej mierke na prostriedky pre výkyvný pohyb a zaistenie stĺpika, ktoré sú súčasťou jednej dvojice, vpriebehu sklápania prepravky z obr. 1obr. 3 perspektívny pohľad na prepravku...

Zariadenie na preklenutie výškového rozdielu medzi dvomi podlahovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9950

Dátum: 25.01.2005

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/06

Značky: podlahovými, medzi, dvomi, zariadenie, plochami, výškového, rozdielu, preklenutie

Text:

...mostík ani zapracovat do zakrývacej lišty pozdĺžnu drážku. Bezstupňová spodná strana zakrývacej priruby zakrývacieho proñlu dovoľuje predovšetkým použitie zakrývacieho protilu k preklenutiu dilatačných škár medzi úrovňovo rovnakými podlahovými úsekmi, bez toho aby bolo treba zakrývaci proñl prídavne opracovávať.0009 Držiak jednak pre zakrývaci profil a jednak pre vyrovnávaciu lištu môže byt konštrukčne usporiadaný odlišne, pretože sa...

Zariadenie na meranie parametrov odvaľovania a spôsob merania profilu kolesa a vzdialenosti medzi vnútornými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283974

Dátum: 20.05.2004

Autori: Sanchez Revuelta Angel Luis, Gomez Gomez Carlos Javier

MPK: B61K 9/12, G01B 11/24

Značky: kolesa, odvalovania, meranie, parametrov, vnútornými, merania, vzdialenosti, medzi, zariadenie, profilů, plochami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje laserový generátor (5) podopretý oceľovými doskami (2) a snímač (9) polohy kolies (1) na vysielanie rovinného laserového lúča na prechádzajúce koleso (1), prípadne pomocou vnútorného osvetľovacieho zrkadla (7) alebo ďalšieho laserového generátora. Ďalej obsahuje oceľovými doskami (2) podopretú kameru (6) so šošovkami a filtrom, na zachytávanie obrazu vyvolaného rovinným lúčom laserového svetla na prechádzajúce koleso (1),...

Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

MPK: B23K 11/30, B21D 22/00, B23B 5/00...

Značky: obrobkov, opracovanie, rotačnými, plochami, zariadenie

Text:

...tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý...

Zariadenie na utesnenie priestoru medzi plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278276

Dátum: 03.07.1996

Autori: Bogsch Alfréd, Orbach Štefan

MPK: F16J 15/44

Značky: zariadenie, priestoru, plochami, medzi, utesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na utesnenie priestoru medzi pohyblivou a nepohyblivou plochou ako aj medzi pohyblivými plochami, ktoré sú vo vzájomnom relatívnom pohybe. K vytvorenej kotviacej ploche (1) jednej z utesňovaných plôch sú jednotlivo upevnené tesniace dosky (4) v takom množstve, že pokrývajú celý prierez medzi druhou z tesnených plôch (5). Každá tesniaca doska (4) okrem pripevňovacej časti pozostáva z výkyvne pohyblivej časti, ktoré v...

Způsob lepení dvou dílů s rotačními stykovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268315

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stehno Václav, Rychtrmoc Josef, Rameš Bohdan, Kousal Josef

MPK: F16B 11/00, C09J 5/02

Značky: stykovými, dílů, rotačními, plochami, lepení, způsob

Text:

...díly s vélcovými stykovými plochami a na obr. 2 je pohled ve směru P naznačeném na obr. 1 na jeden spojovaný díl opatřený drałkamí. oba apojované díly ł, 3 jsou opatřeny rotačníml stykovýml plochaml Q, §. V příklodu provedení je první díl Ä opatřen vnější rotační stykovou plochou Ž,přičemž první díl 3 je čep a vnější rotační stykové plocha § je vnější válcové plocha. Druhý díl g je opatřen vnitřní rotační stykovou plochou Q, přičemž...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skořepová Jaroslava, Řádek František, Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: F16B 7/00

Značky: styčnými, dílů, vzájemné, prvek, plochami, pružný, rotačními, souose, ustavení

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Zařízení na opracování předmětů s konvexními plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255720

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vácha Pavel

MPK: B24B 17/02

Značky: opracování, zařízení, plochami, konvexními, předmětů

Text:

...tyčí a s pohybovým šroubem, dále z přítlačné äablony umístěné po obvodu zařízení, jehož podstata spočíváv tom, že ne pohybovém šroubu je umístěn vzor ve tvaru konečného obrobku. Vzor přiléhá k dráze odpovídající brusnemu kotouěi.Výhodou zarízení podle vynálezu je možnost broušení předmětů s nestejnou výškou broků při doeažení stejného konečného tvaru všech opracovaných kusů. Polotovary pro broušení pak nemusí být hrubovánz a tím je...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Vladimír, Bobovnický Kazimír, Geroefi Ivan, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, ohnisko, kotla, ponorenými, fluidné, plochami, parného, teplosměnnými, fluidnej

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...

Kotoučová brzda s lamelami a dvěma opěrnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231118

Dátum: 01.06.1986

Autori: Stejskal Jiří, Šedaj Miloš, Zezula Jaroslav, Okrasa Marian

MPK: F16D 65/52

Značky: opěrnými, brzda, kotoučová, lamelami, dvěma, plochami

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je kotoučová brzda s lamelami a dvěma opěrnými plochami sestávající ze dvou brzdových kotoučů, soustředně umístěných mezi pevnými lamelami a lamelami s obložením, rozmístěnými po obou stranách brzdových kotoučů, opatřených po obvodě několika vybráními klínového tvaru a v každém z vybrání je uložena kulička. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň jedna opěrná plocha je vytvořena stavitelně vedle některé třecí vnější plochy...

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227698

Dátum: 15.02.1986

Autori: Harmatha András, Horváth András, Szücs László

Značky: plechových, rovinných, tepelný, plochami, výměník, dílů, teplosměnnými

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů, obzvláště pro výměnu tepla mezi dvěma navzájem kolmo proudícími médii o velkých průtočných množstvích, přičemž teplosměnné plochy oddělující obě média jsou uspořádány se vzájemným nepatrným odstupem, vyznačený tím, že rovinné plechové díly (1) mají základní rovinu (3) a s ní paralelní připojovací rovinu (4), přičemž připojovací rovina (4) vznikne ohnutím dvou protilehlých...