Patenty so značkou «plochách»

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288254

Dátum: 19.01.2015

Autori: Dusza Ján, Ferdinandy Milan, Kottfer Daniel, Lofaj František

MPK: C23C 14/22, C23C 14/30, C23C 14/24...

Značky: odpařováním, ochranných, vrstiev, elektrónovým, plochách, vytváranie, zariadenie, telies, vnútorných, lúčom, látky, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom pozostávajúce z vákuovej komory, v ktorej je umiestnené rotačné teleso, na ktoré je pripojený cez elektrickú vákuovú priechodku elektrický zdroj. V zariadení je ďalej umiestnené elektrónové delo s priamo žeravenou alebo dutou katódou, pripojené cez elektrickú vákuovú priechodku na elektrický napájací zdroj. V zariadení je...

Korčule na hokej na ľade a na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5078

Dátum: 05.02.2009

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/00

Značky: neľadových, hokej, korčule, ľade, plochách

Text:

...polohe.Kolesá vo fréme majú osky upevnené na bočniciach frémy, alebo na pružných ramenách, Výkyvné V horizontálnom smere.Riešenie umožňuje rýchlu výmenu a pevné upnutie náradí na jazdu na ľade a na jazdu po neľadových plochách, ako i ľahké brzdenie, s minimálnym rizikom pádu pri tomto úkone. V prípade použitia kolies na pružných ramenách sa uľahčí manévrovanie (kľučkovanie) pri hre, alebo tréningu, a umožní aj citeľne zvýšiť rýchlosť...

Spôsob a zariadenie na upevňovanie fóliových pásov na plochách stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1516

Dátum: 01.07.2003

Autor: Vogt Paul

MPK: E21D 11/38

Značky: plochách, pásov, upevňovanie, zariadenie, stavieb, fóliových, spôsob

Text:

...na štvorcový meter fólie, iba malé alebo dokonca celkom chýbajúceodkvapkávanie roztaveného lepidla pri nanášanínad hlavou, ako aj zvýšenú lepivosť. Ukázalo sa, že vypenené tavné lepidlo umožňuje priameprilepenie fóliových pásov na striekaný betón.Výhodné je, keď sa taviace zariadenie vezie spoločne na plošine zostávajúcej pri ukladacom pohybe V podstate vodorovnou. To umožňuje použiť pri ukládacom pohybe taviace zariadenie bežne dostupné na...

Spôsob a prostriedok na zamedzenie zimnej tvorby poľadovice na dopravných plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13888

Dátum: 20.12.2002

Autori: Suren Josef, Kämereit Wilhelm, Adolphs Peter

MPK: E01C 11/24, B01J 2/00, C09K 3/18...

Značky: tvorby, zamedzenie, zimnej, prostriedok, spôsob, poľadovice, plochách, dopravných

Text:

...EP 1 321 580 34 431 mktorý je nanesený na dopravnú plochu, obsahuje rozmrazovací prostriedok,ktorýje obalený pomocou temporárne pre vodu nepriestupného plášťa z pevnej látky zo zosietenej fenolovej živice a keď rozmrazovací prostriedok sa vyskytuje v zrnitosti maximálne 1 mm.0013 Pri výhodnom uskutočnení je temporárny pre vodu nepriestupný plášť z pevnej látky pri teplotách nad 1 °C uzavretý a až do určitého stupňa flexibilný. Udržuje...

Zariadenie na upevnenie plochých predmetov na hladkých plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 884

Dátum: 09.10.2002

Autor: Hroch Franz

MPK: G09F 3/08, G09F 7/02

Značky: upevnenie, plochách, hladkých, predmetov, zariadenie, plochých

Text:

...vyhotovenia je adhézna fólia vytvorená ako okraj vyvýšený voči plochému predmetu. Plochý predmet je teda len potrebné vložit do oblasti medzi vyvýšeným okrajom a adhézna fólia, ktorá je vytvorená ako okraj a môže byt danájednoducho na hladkú plochu.0006 Aby bol pri tejto forme vyhotovenia vložený plochý predmet viditeľný tiež zo strany odvrátenej od hladkej plochy, môže sa priestor existujúci medzi vyvýšeným okrajom adhéznej fólie...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1861

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: neľadových, plochách, hokej

Text:

...cez protiľahlé veko.Pri odvaľovani sa nie sú guličky zatlačované do otvorov a pre to je trenie malé.Prehľad obrázkov na výkresePríklad riešenia puku ne,hokej na neľadových plochách podľa úžitkového vzoru je zobrazený na výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličiekNa obr.2 je pohľad zhora na pukPopis prikladu technického riešeniaPUR na hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že guličky 3 sú uložené...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1461

Dátum: 07.05.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: hokej, plochách, neľadových

Text:

...výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličky 5 posuvným dorazomNa obr.2 je pohľad zhora na puk pre hokej na neľadových plocháchNa obr.3 je uloženie guličky s pevnłm dorazomPopis prikladu technického riešeniaEuk pre hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že púzdra s otvorom 5 a kuželo vitým osadenim sú zalisované z obidvoch strán do dier v kotúči l tak, že guličky 5 na jeho obidvoch stranách vyčnievajú,...

Zařízení na opracování spár a trhlin v živičných a betonových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269950

Dátum: 14.05.1990

Autor: Michna Stanislav

MPK: E01C 23/04

Značky: plochách, trhlin, živičných, opracování, spár, betonových, zařízení

Text:

...a nízká pořizo vecí náklady. vynález bude dále podrobněji popsán podle pŕiloženého výkresu, na němž je znázorněno pří.kladné provedení zařízení na opracovní spár e trhlin v živicných a betonových plochách podlevynálezu. Zařízení na obrázku je tvořené rámem L, na němž jsou uloženy výškově nastavitelnými ří dítky 2 opatřená pohonná jednotka 2 s převcdovkou 5 a protizávažím 3. S výstupním hřídelem 5 převodovky 1 je v záberu řezací...

Zařízení pro měření hustot tepelných toků a tepelného odporu nánosů na přestupních plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262170

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pokorný Bohumil, Zuzaňák Aleš

MPK: G01N 25/00

Značky: odporu, nánosu, přestupních, hustot, zařízení, tepelných, plochách, toků, tepelného, měření

Text:

...a tepelných odporů nánosů na přestupních plochách podle vynálezu-spočívají v tom, že odpadá problematicke měření .teplot proudících médií, jelikož .k vyhodnocení tepelného odporu vznikejícílío nánosu stačí stenovit pouze časovou závislost rozdílů vnitřní a vnější ,povrchové tep 4loty obo-u trubkových sekci za předpokladu,že známe jejich tepelné vodivosti anebo ,pokud zaříze-ní ocejchujeme.Další výhodou zařízení podle vynalezu je jeho...

Zařízení ke zlepšení skluzu kusů prádla na žehlicích plochách horkých pánvových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258009

Dátum: 15.07.1988

Autor: Schädlich Gotthard

MPK: D06F 65/00, D06F 65/02

Značky: plochách, horkých, skluzu, prádla, zlepšení, kusů, lisů, pánvových, žehlicích, zařízení

Text:

...B aepwnkanbuom Hanpanneuuu sume ueM succ.qaümee MBCTO rpyöu.Memy amcoqaňmnn MBCTOM nponoa H Tpyóoü, r.e. B Humaůmem MeaTe, oraeraneuge pacnonomeuo, OT KoToporo npoBo,cHa 5 meHHuñ sanopuoň apMaTypoň, Bena K pe- sepnyapy.B asposonnnmü reueparop npoaon cnaömenubm aanopnoň apuarypoñ, raaoaoň cpepu neeT.HpH 3 ToM sanopuan apmarypa n saacunocru or Hesarpyxeuun rnannná Hoü noaepxnocru TÉKcTHnbHHMM nonorHaMu.orKpmaaeMa. Pasosan cpena...

Seřezávací rošt pro odstraňování nálepů na vydutých skluzových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245979

Dátum: 01.03.1988

Autor: Ludwig Volker

MPK: E02F 7/06, B65G 45/00

Značky: odstraňování, nálepů, rošt, seřezávací, vydutých, skluzových, plochách

Text:

...roštu že oddělením seřezávacích lištzorněna část je ustaven na vyduté skluzové ploše ll, Seřezávecí rošt lg ve vedení 13, a je napojen na po opatřené otěrovými plechy li, hybové ústrojí lg. Seřezávací rošt lg sestává ze základní části lgl roštu, kteráje tvořeno dvěma podélnými nosníky lgll spojenými příčníkemlgLg. Mezi oběma podélnými nosníky lgll jsou ustaveny výměnné seřezávací lišty lgg tvaru podle vyduté skluzové plochy a jsou svými konci...

Zaříezní pro seřezávání nálepů na vydutých skluzových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245978

Dátum: 01.03.1988

Autor: Finke Jens

MPK: E02F 7/06, B65G 45/00

Značky: skluzových, plochách, vydutých, zaříezní, seřezávání, nálepů

Text:

...břity eeřozávacího roštu a prudký nárůet pohybevých odporů. zařízení podle vynález je unäněno použití méně výkonného pohybového ústrojí.la výkreeu.je v příklednén provedení achématicky znázorněn předmlt vynálezu, kde na obr. 1 je činí pohled na vydutou skle. eovou plochu ee eeřeuávacímrošten ve vedení e dvěma pohybovýni úetrojíní, propojenými příčníken, na obr. 2 je půdorye 3 obr. 1,na obr. 5 je řez rovinou A-A x obr. 2 a znázorňuje uchycení...

Způsob eliminace vzniku výkvětu na fasádních plochách stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248604

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hudec Jan, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: fasádních, způsob, eliminace, vzniku, stavebních, plochách, objektu, výkvětu

Text:

...podle tohoto vynálemu je osvětlen v následujících příkladech reálneho provedení. Silně hydrofobizovaný povrch je výhodné pro zvýšení jeho životnosti opatŕit novou povrchovou .úpravou, nejlépe s nízkým difuzním odporom. napr. silikátovým nebo polymersilikátovým nátěrem.Je možné obě operace spojit také tak, ye oplachování se provede vodnou hydrofobizače ní kompozicí při spotřebě této kompozice alespoň dvojnásobné, než jaké je potřeba na prostou...

Rozstřikovací zařízení s rozstřikem kapaliny ve dvou i více kuželových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238671

Dátum: 15.01.1987

Autor: Král Miloš

MPK: B05B 1/02

Značky: rozstřikovací, kuželových, kapaliny, rozstřikem, zařízení, více, plochách

Zhrnutie / Anotácia:

Pro účely odplynění, provzdušnění, ohřevu, ochlazení a pro jiné účely se průmyslově využívá rozstřik kapalin rotačními tryskami. Rozstřikovací zařízení je tvořeno válcovým tělesem, opatřeným na jedné straně postupně se zužujícím dnem s výtokovým ústím a na druhé straně plochým dnem s tangenciálním vtokem kapaliny, kde výtokové ústí je opatřeno neméně jednou vestavbou tvořenou souosým válcem rozšiřujícím se do kuželového náběhu a/nebo v ose...

Protismykové zařízení kol vozidel opatřených pneumatikami se vzdušnicemi na ledových a sněhových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248047

Dátum: 15.01.1987

Autor: Preusker Werner

MPK: B60C 27/04

Značky: opatřených, plochách, zařízení, pneumatikami, vozidel, ledových, vzdušnicemi, protismykové, sněhových

Text:

...hmot.Na volných koncích jsou protismýková ramena 40 opatřena vně záběrnými profily,čímž lze dosáhnout vysokého záběru kola. Tyto záběrné profily mohou být například vytvořeny jako hřeby.Upevňovací zařízení protismykového zařízení 10 na ráfek 11 sestava z upevňovacího kotouče 50 a pojistného prstence 150(obr. 3 a 7. Podle dalšího provedení vynálezu je tlpevňovací kotouč 50 nedílnou částí disku 11 kola vozidla. Disk 11 kola a upevňovací...

Spôsob elektrochemického určenia množstva sulfidických vtrúsenín na lomových plochách ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232133

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žežula Ivan

MPK: G01N 27/46

Značky: množstva, oceli, elektrochemického, lomových, určenia, plochách, vtrúsenín, sulfidických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický spôsob určenia množstva sulfidických vtrúsenín na lomových plochách ocelí spočíva v tom, že sulfidické vtrúseniny na vyšetrovanej lomovej vzorke sa rozpustia v zriedenej kyseline chlórovodíkovej za súčasnej katodickej elektródovej polarizácie kovu vzorky. Tým sa zabráni rozpúšťaniu kovu a vzniklé množstvo sírovodíka sa po jeho absorpcii v roztoku hydroxidu sodného určí pomocou rozpúšťacej voltammetrie na stacionárnej ortuťovej...

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230169

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švancara Rudolf, Jonáš Karel, Hrbotický Zdeněk

MPK: E02B 3/16

Značky: zařízení, ukládání, vodních, nádrží, zálivky, asfaltomastixové, dnech, zvláště, rovinných, plochách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží, řek a kanálů, sestávající z automobilu s vyhřívaným domíchávačem, vyznačené tím, že na úložném rámu (5) domíchávače (1) je upevněna ukládací vana (4) s výpustnou štěrbinou opatřenou stavitelným dorazem (18), ovládanou přímočarým hydromotorem (7), a třísekční rozváděč (15), přičemž hrabla (11) upevněné na rámu (13) automobilu jsou ovládána...

Způsob dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219828

Dátum: 15.10.1985

Autori: Folkman Alois, Daněk Radoslav

Značky: dokončování, zvláště, plochách, drážek, částí, způsob, protilehlých, pracovních, obráběných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí, např. kotoučů při lapování kuliček nebo drážek kuličkových šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zavedení kuliček s vysokou tvrdostí materiálu do předpracovaných drážek na pracovních plochách obou obráběných částí se během rotace jedné z obou obráběných částí po překročení meze kluzu postupně vytvarovává konečný tvar drážek v jedné...

Zařízení pro spojování dílců na rovinných styčných plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216791

Dátum: 01.07.1984

Autor: Wachs Manfred

Značky: rovinných, zařízení, styčných, plochách, dílců, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úlohu, jak odstranit u takových zařízení nadměrné množství ruční práce, usnadnit manipulaci a umožnit, aby při vytváření spojů nebylo zapotřebí speciálních nástrojů. Vynález spočívá v tom, že zařízení pro spojování dílců sestává z první spojovací součásti A, která je osazena na styčné ploše nebo ve styčné ploše prvního dílce a sestává z příklopové válcové skříně s komole kuželovitou vnitřní stěnou, jejíž užší základna je otevřená a...