Patenty so značkou «plnivo»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Buri Matthias, Karth Beat

MPK: C09C 1/02, C09C 3/06, D21H 17/67...

Značky: kompozícia, papiera, pigmentov, kartón, pigment, plniv, listů, štávě, výroby, minerál, vodná, plnivo, spôsob, suchom, papier, použitie, minerálov, kartónu, úpravy, obsahom, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Prírodné minerálne plnivo modifikované kyselinou na iniciáciu beta-nukleácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17466

Dátum: 19.11.2009

Autori: Gane Patrick, Knerr Michael, Buri Matthias

MPK: C01F 11/18, C08K 5/09, C08K 3/26...

Značky: beta-nukleácie, plnivo, prírodne, kyselinou, modifikované, minerálně, polypropylénu, iniciáciu

Text:

...Je tiež známa príprava solí dikarboxylových kyselín na pevnom nosiči.0013 EP 1 939 167 A 1 opisuje beta-nukleačné činidlo pre polypropylén, kde povrchová vrstva dikarboxylovej soli, ako je pimelát vápenatý, je pripravená na povrchu nosiča skupiny 2 kovových zlúčenín podľa lUPAC, ako je uhličitan vápenatý. Beta-nukleačné činidlo sa získa tepelným spracovaním a reakciou v pevnej fáze medzi časticovýrn pevným nosičom a dikarboxylovou...

Upravené minerálne plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14867

Dátum: 11.04.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Burkhalter René

MPK: C09C 3/08, C08K 9/04, C09C 1/02...

Značky: upravené, použitie, plnivo, minerálně

Text:

...jednoduchými rutinnými skúškami, menovite gravimetrickou termickou analýzou (TGA) na prístroji Mettler Toledo TGA 851 so vzorkou s hmotnosťou 500 mg d 50 mg a so skenovacou teplotou od 25 °C do 300 °C s rýchlosťou nárastu 20 °C/mín pri prietoku vzduchu 70 ml/min.0011 Percento straty hmotnosti zodpovedajúcej celkovým prchavým látkam v danom rozsahu teploty na takto získanej krivke TGA sa potom určuje pomocou softvéru Star SW 9.01. S týmto...

Častice jadro-vrstva na použitie ako plnivo pre vtokové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11635

Dátum: 14.03.2008

Autori: Lieber Hermann, Riemann Klaus Dieter, Hübert Jürgen, Lanver Ulrich

MPK: B22D 7/10, B22C 9/08, B22C 1/18...

Značky: vtokové, jadro-vrstva, hmoty, částice, plnivo, použitie

Text:

...materiály (ktoré sa používajú ako nosné jadrá) s teplotnou stabilitou nedostatočnou, napríklad na použitie ako plnivo vo vtokových hmotách, na častice jadro-vrstva, ktoré sú stabilné až do teploty aspoň l 450 °C, obvykle však aspoň l 500 °C. Pritom je žiaduce obaleníe nosného jadra časticami s hodnotou D 50 veľkosti častíc maximálne 15 m, ktoré, posudzované samy o sebe, sú stabilné až do teploty aspoň l 500 °C, výhodne 1 600 °C.0014 V...

Popolové zmesové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4564

Dátum: 07.09.2006

Autor: Hečko František

MPK: C04B 38/00, C04B 18/00

Značky: plnivo, popolové, zmesové

Text:

...zmesi klasického popola, tluidného popola, energosádrovca a ich pridávaním ako mokrých zložiek k ostatným mokrým zložkám, pričom tento prídavok je limítovaný min. podielom suchých zložiek zmesi tak, aby bol zabezpečený primeraný vývoj teploty a pewiosti odlevov, resp. je limitovaný celkovým podielom síranov v mokrých a suchých zložkách, tzn. že výrobné objemy sú limitované dennou produkciou suchého klasického popola, Podstata technického...

Vodivé plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6346

Dátum: 13.06.2006

Autori: Walkhouse William Kimber, Callen Brian William

MPK: H01B 1/00

Značky: použitie, plnivo, vodivé

Text:

...grafit, sadze a aktívne uhlie, a ich zmesi avodivý povlak zjedného alebo viacerých kovov, vybraných zo skupiny níkel,meď, hliník, cín, kobalt, zinok, zlato, striebro, platina, paládium, ródium, irídium, indium a ich zliatín,ktoré obaIujú uvedené jadro na báze uhlíka. Vodivý kov, kompozity kovov, alebo ich zliatiny tvoriaokolo od 20 do 90 hmotn. z hmotnosti pokovených častíc, výhodne okolo od 40 do 90 hmotn. vzhľadom na hmotnosť pokovených...

Použitie špecifickej kombinácie kopulačného činidla a povlakového činidla ako kopulačného systému (biele plnivo – elastomér) v kaučukových kompozíciách obsahujúcich anorganické plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17764

Dátum: 19.05.2006

Autori: Guy Laurent, Fernandez Michel, Sterin Sébastien

MPK: C07F 7/18, C08K 5/548

Značky: obsahujúcich, kaučukových, anorganické, činidla, elastomér, kompozíciách, biele, plnivo, systému, špecifickej, použitie, kombinácie, povlakového, kopulačného

Text:

...V súčasnosti týka kaučukových matríc na báze izoprénových elastomérov, pri ktorých je, ako je to známe, omnoho obtiažnejšie dosiahnut účinnú väzbu s elastomérom V porovnaní s použitím sadzí.Takto V prípade, že je známe znížiť hysteréziu a teda najmä znížiť vnútomé zahrievanie izoprénových elastomémych výrobkov V priebehu ich použitia anorganickým plnivom, akým je napríklad oxid kremičitý, potom sa to deje na úkor vystuženia kaučukovej...

Plnivo na báze polystyrénovej drviny do ľahčených stavebných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3834

Dátum: 07.07.2004

Autor: Kudlička Anton

MPK: C04B 16/08

Značky: báze, ľahčených, plnivo, zmesí, drviny, polystyrénovej, stavebných

Text:

...pre prax nedostupná.Uvedené nedostatky odstraňuje plnivo na báze polystyrénovej drte do ľahčenýeh stavebných zmesí s tepelne a zvukovoizolačnými vlastnosťami, pričom plnivo vo forme navzájom oddelených zŕn s modifikovaným povrchom pozostáva z polystyrénovej dne s veľkosťou častíc maximálne do 5 mm a obalového modiñkačného činidla. Modifikačné činidlo pozostáva z oxidu železitého, farebne pigmentovanej asfaltovej emulzic s prídavkom bentonitu a...

Väzbové činidlo pre elastomérnu kompozíciu obsahujúcu spevňujúce plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3543

Dátum: 28.05.2004

Autor: Aubert Thierry

MPK: C08J 3/20, C08K 5/00, C08K 3/00...

Značky: činidlo, elastomérnu, väzbové, plnivo, spevňujúce, obsahujúcu, kompozíciu

Text:

...polysulñdovanć monoorganoxysilány. Tieto zlúčeniny však takisto vedú k nadmernýmnákladom vyplývajúcim z chemizmu použitého pri ich výrobe.0012 Cieľom tohto vynálezu je hľadať nové väzbové činidlá, ktoré sa vyznačujú nižšími obstarávacími nákladmi vporovnaní sprípravkom Si-69 a ktoré umožnia zaručiť optimálne vlastnosti behúňov pneumatík pri súčasnom zachovaní príjateľných reologických vlastností privýrobe a spracovaní vulkanizovateľných...

Spôsob výroby chemickej buničiny obsahujúcej plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15150

Dátum: 23.10.2002

Autori: Kekki Risto, Silenius Petri

MPK: D21C 9/00, D21H 17/69

Značky: obsahujúcej, buničiny, výroby, chemickej, spôsob, plnivo

Text:

...ktoré sa pripravilo vyzrážanlm organickej alebo anorganickej soli. výhodne uhlíčitanu vápenatého,na povrchu výčeskových vláken vyrobených zušľachtenlm z celulózových vláken a/alebo vláken mechanickej buničiny, dá v zriedenej suspenzii do sušiča chemickej buničiny, aby sa mohlo zmiešat s chemickou buničinou. Okrem tohto alebo namiesto uhlíčitanu vápenatého sa môže použiť aj iná zložka rozptyľujúca svetlo vyzrážaná na povrchu výčeskových...

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ball David Ralph, Quandt Herbert Clayton, Orac Thomas Harry

MPK: C10L 9/02, C04B 35/52

Značky: plnivo, spôsobu, vykonávanie, vysokým, výrobe, částic, použitie, spracovania, zariadenie, obsahom, ropného, uhlíkových, spôsob, tohto, uhlíkové, síry, koksu, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Elektricky vodivé plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1033

Dátum: 03.12.1995

Autori: Slávik Juraj, Kabátová Viera

MPK: C08K 7/02, C08K 9/02, C08K 7/16...

Značky: plnivo, elektricky, vodivé

Text:

...veľkosť.Pod pojmom kovová vrstva sa rozumie vrstva na báze medi. niklu,chrómu a striebra a iných kovov, alebo ich zmesí. chemickya/alebo elektrolyticky nanesená na povrch jadra.Výhody elektricky vodivého plnivať- Variabilita voľby jadra, hrúbky a typu kovoveho plášťa a podľa toho nastaviteľnosť mernej hmotnosti plniva na úroveň plneného média- voliteľná asymetria častice, a tým dokonalejšia tvorba vodivej siete, čoho dôsledkom je nižšia...

Práškové plnivo do termoplastických látok so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, spôsob jeho prípravy a kompozitný termoplastický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278981

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bezák Štefan, Škubla Pavol, Lencsés Ladislav, Ďuriš Ladislav, Kišš Mikuláš, Körösi Štefan

MPK: C08K 3/22

Značky: plnivo, látok, proti, termoplastických, práškové, kompozitný, materiál, přípravy, termoplastický, horeniu, zvýšenou, odolnosťou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové plnivo do termoplastických látok, na báze hydroxidu horečnatého, skladujúce sa z práškového kryštalického hydroxidu horečnatého a 0,1 až 1,2 % hmotn. zmesi alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny obsahujúcej minimálne tri konjugované dvojité väzby, pričom vzájomný molový pomer alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny je 2 až 20 : 1, a 0,1 až 3,0 % hmotn. kovových solí mastných kyselín a/alebo amidov mastných kyselín,...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Karel, Pleva Milan, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Hanzl Pavel, Petrůj Jaroslav, Cibuliak Pavel

MPK: C08L 23/00, C08K 3/22

Značky: magnezitové, plnivo

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kunz Milan, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Fuchs Petr

MPK: C08J 3/20

Značky: barevné, plnivo, plasty

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ladzianský Vladimír, Jehlár Peter, Oswald Anton, Dimun Milan, Gahér Jozef, Kubyniová Eva, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 3/34

Značky: dielov, materiály, výrobu, spodkových, plnivo, obuvníckych

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Postava Miroslav, Podešva Milan

MPK: C08L 21/00, C07J 5/06, C08K 7/02...

Značky: výroby, směsi, způsob, ztužující, plnivo, kaučukové

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hucl Miloň, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Takáč Juraj

MPK: C08K 3/34

Značky: expandovaných, perlitu, bázi, plnivo, tepelně, plasty

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Veselý Karel, Nemčič Ladislav, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Pleva Milan

MPK: C08K 3/20, C08K 3/26

Značky: dolomitické, plnivo, plasty

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Moskó Károly, Ross William James, Gyurkó István, Wágner Addás, Todd Alec, Jamieson William Boffey

MPK: C08K 3/26, C08K 3/22

Značky: bázi, hydroxidů, karbonátů, plnivo, práškové, přírodních, horečnatého

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Vláknité plnivo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241612

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vilimi László, Sántha Judit, Arnould Jean-claude, Evans John Raymond, Töreki Mária

MPK: C08J 5/06, B43K 8/02, C08J 5/10...

Značky: plnivo, tvrditelné, syntetických, kompozice, vláknité, pryskyřic, bázi

Text:

...jehož předmětem je vláknité plnívo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických.pryskyříc, tvořené syntetíckými vlákny o délce-0,02 až 5 mm a hodnotě tex 0,15až 1. Podstata vynálezu spočívá V tom, že jednotlivá vlák na obsahují na povrchu zbytky vytvrzené epoxidové nebo ne nasycené polyesterové pryskyřice. Jako plnivo tohoto typujsou vhodná zejména vlákna odpadající při mechanickém obrábění epoxidovými nebo nenasycenými...

Plnivo pro slévárenské nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243290

Dátum: 15.11.1987

Autori: Miklas Zdenik, Brynda Václav

MPK: B22C 3/00

Značky: slévárenské, hmoty, plnivo, nátěrové

Text:

...vrstva obsahuje aktivní oxidy, pocházející z plniva náteru. Proto může být obsah oxidü železa v povlaku nízky, v množství potřebnem pro iniciaci vzniku ochranné strusky. Pro získání výše uvedených účinků je nutné, aby přiznivě působicí reakce oxidů byly co najrýchlejší. Tomu napomůže použití směsi oxidů v homogenním stavu, kdy se dosáhne co největší styčně reakční plochy částic oxidů v plnivu. Homogenizaci kladne ovlivňuje společné mletí...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Veselý Karel, Pleva Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: práškové, plasty, plnivo

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Aktivované práškové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Křivánek Jiří, Moc Miloš, Füssel Jan, Klátil Karel

MPK: C08L 33/04, C08L 33/08

Značky: aktivované, práškové, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované práškové plnivo do tmelů, které je možné vytvrzovat i při teplotách 15 °C. Cíle se podle vynálezu dosáhne aktivovaným práškovým plnivem dvousložkových tmelů, obsahujících jako jednu složku práškové plnivo a jako druhou složku vzduchem inhibovanou akrylátovou kompozici nebo nenasycenou polyesterovou pryskyřici s přídavkem peroxidického iniciátoru. Podstatou vynálezu je, že práškové plnivo je aktivováno urychlovačem, který je produktem...

Barvený anorganický pigment a plnivo a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232424

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar, Svoboda Lubor, Halamová Květoslava

MPK: C09C 3/08

Značky: způsob, výroby, jejich, barvený, anorganický, plnivo, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Barvené anorganické pigmenty a plniva na bázi oxidu titaničitého litoponu, oxidu zinečnatého blanc-fixe oxidu železitého, oxidu křemičitého, caolinu a křídy, dodatečně povlečené organickými barevnými pigmenty, které jsou upevněny na jejich povrch pomocí kovových hydroxidů a/nebo oxidu křemičitého, se připravují tak, že se organický barevný pigment nanáší při teplotě 60 (C na podkladový materiál s upevňuje se pomocí kovových hydroxidů a/nebo...

Plnivo do nátěrových hmot pro slévárenské formy a jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232983

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lavický Vladimír, Kubza Jaromír, Klaban Jiří, Horváth František, Sedlák Josef

MPK: C09D 7/00

Značky: slévárenské, jádra, formy, nátěrových, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniva do nátěrové hmoty pro rozměrově náročné a teplotně namáhané formy a jádra, kde se jako plniva použije odpadového vyzdívkového materiálu ze sklářských pecí pomletého na zrnitost pod 0,1 mm, jako plnohodnotné náhrady za doposud používaný mletý přírodní písek na bázi zirkonsilikátu.

Plnivo na bazi přírodních nebo syntetických karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229797

Dátum: 01.05.1986

Autor: Macháček Zdeněk

MPK: C08L 23/06, C08K 3/26

Značky: syntetických, přírodních, karbonátů, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniv na bázi přírodních nebo syntetických karbonátů. Dokonale zhomogenizovaná směs 50 až 99,9 hmotnostními díly karbonátů a 0,1 až 50 hmotnostními díly silikátů s velikostí částic 0,05 až 10 ?g je impregnována silanátovými nebo titanátovými spojovacími prostředky, které plnivo dokonale hydrofobizují, takže kompositní materiály mají vyšší pevnost než komposity s karbonátovými plnivy s povrchem hydrofobizovaným mastnými...

Způsob vytvrzování směsi, zahrnující nejméně jedno zrnité plnivo a nejméně jednu kysele vytvrditelnou pryskyřici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220302

Dátum: 15.11.1985

Autor: Richard Gérard Ives

Značky: pryskyřicí, nejméně, kysele, vytvrzování, zahrnující, plnivo, jednu, zrnité, jedno, způsob, směsi, vytvrditelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování směsi, zahrnující alespoň jedno zrnité plnivo a alespoň jednu kysele, vytvrditelnou pryskyřici pro spojení zrn plniva a určené zejména pro výrobu slévárenských forem a jader, jakož i pro výrobu žáruvzdorných výrobků, brusných výrobků nebo konstrukčních materiálů, při němž se do směsi uvádí kysličník siřičitý, kterýžto způsob spočívá v tom, že se do směsi přidá činidlo pro oxidaci kysličníku siřičitého v...

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219835

Dátum: 15.10.1985

Autori: Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel, Hudeček Slavko

Značky: plastické, práškové, hydrofilní, výroby, plnivo, kůže, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže na bázi akrylických nebo methakrylických polymerů tvořené kopolymerem a na bázi polyakrylamidu nebo polymethakrylamidu zesítěného 10 až 25 hmot. % N,N'-methylenbis(akrylamidu)nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu). Způsob jeho přípravy, při kterém se nejprve připraví vodná emulze pevného N,N'-methylenbis(akrylamidu) nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu), ke které se přidá v přítomnosti iniciátoru...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239235

Dátum: 15.05.1985

Autori: Viaený Alojz, Stehlíeek Jaroslav, Valíeková Marta, Chromý Vratislav, Šebenda Jan

MPK: C08J 5/06, C08L 9/00

Značky: kaučukové, směsi, plnivo, ztužující

Text:

...účinek je ýýhodnéjakoAýláknitý materiál płniva požit vlákna z búkového dřeva e průmě rem 1- 14 mikrömetru s poměrem délky k průměru 120 - 180.Dispeŕze plastické hmoty zvyšuje adhoziľvlákñà ke kaučukové směsi. Tyto impregnační látky dodávaji naviç chuąickyupravenému celulôzovému vláknu pružnost a omezuji nasákavost vláken. Svým polárnim charakterem umožňují příprava směsi na bázi nasycených 1 nenasycených kaučuků.°Přidavek...

Plnivo kaučukových směsí určených pro výrobu tvrdých pryží

Načítavanie...

Číslo patentu: 213689

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zapletal Jiří, Vítů Luboš

Značky: kaučukových, směsi, určených, pryží, plnivo, tvrdých, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předměte vynálezu je použití popílku, vznikajícího při spalování uhlí v energetických zařízeních a jímaného pomocí mechanických nebe elektrostatických odlučovačů, jako plniva kaučukových směsí, určených především pro výrobu tvrdé pryže. Účel spočívá v částečné, nebo úplné záměně k tomu účelu běžně používaných plniv odloučeným popílkem, jehož chemické složení, fyzikální struktura a distribuce velikosti částic mají příznivý vliv na fyzikálně...