Patenty so značkou «plniv»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Blum René Vinzenz, Buri Matthias, Karth Beat, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, D21H 17/67, C09C 3/06...

Značky: štávě, výroby, kartónu, spôsob, kartón, suchom, papier, suspenzia, pigmentov, minerál, použitie, pigment, plniv, plnivo, minerálov, vodná, úpravy, obsahom, listů, papiera, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Plnivová predzmes alebo koncentrát minerálnych plnív, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287391

Dátum: 28.07.2010

Autori: Blanchard Pierre, Husson Maurice

MPK: C08J 3/20

Značky: minerálnych, přípravy, koncentrát, predzmes, plnivová, plniv, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa izotaktické polypropylény s vysokou fluiditou na prípravu plnivových predzmesí použiteľných v termoplastoch olefínového typu, ako je polypropylén, polyetylén a všeobecne polyméry použiteľné samotné alebo v zmesi, na báze etylénických monomérov obsahujúcich 2 až 6 atómov uhlíka.Ďalej sa opisujú plnivové zmesi obsahujúce plnivové koncentráty alebo predzmesi pripravené z izotaktických polypropylénov s veľmi vysokou fluiditou

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Jacquemet Christian, Husson Maurice, Vorobiev Eugéne

MPK: C01F 11/00, B01F 3/12, B01F 3/00...

Značky: postup, suspenzií, přípravy, minerálnych, plniv, vodných

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 9/04

Značky: povrchovej, úpravy, minerálnych, spôsob, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Směs plniv pro protipožární těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267836

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pšeničný Bořivoj, Vašátko Eduard

MPK: C09K 21/10, C09K 3/10

Značky: těsnění, protipožární, plniv, směs

Text:

...nez. Tím se však znovu vytváří ohnisko případného zdroje požáru. Mimo to bylo zjiätěnc, že tyto vložky vypěšují do uezer pouze v nístech, kde jsou na povrchu zasaženy zvýšenou teplotou, což sice ve většině případú postačí, avšak v případech, kdy jsou tyto přepážky uloženy ve svislých ěachtách, či v místech zvýšeného proudění vzduchu vypěnění nenusí být vždy spolehlivé.Výše uvedené potíže z podstatné části odstrašuje směs pro...

Sposob čistenia tuhých práškových, anorganických plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266300

Dátum: 13.12.1989

Autori: Füzy Štefan, Smelík Andrej

MPK: C01F 11/18

Značky: čistenia, spôsob, anorganických, tuhých, práškových, plniv

Text:

...dvomi dielmi vodného roztoku hydroxidu amônneho s koncentráciou prevyšujúcou 3,5 hmot. ą 10,0 hmot. NH 40 H. Po 12 až 48 hodinách selektívneho vylúhovania prechodových prvkov vopri teplote 15 až 30 °C, výhodne pri 20 °C sa po filtrácii získa tuhý podiel, ktorý sana druhý krát rozmieša s prepieracou odalkalizujúcou vodou v hmotnostncm pomere 13 a potom sa sfiltruje. Tuhé, práškové plnivo po selektívnom vylúhovani prechodovýoh prvkova po jeho...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Karel, Pleva Milan, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C04B 9/20

Značky: hydrátovaných, způsob, výroby, horečnatých, plniv

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Způsob úpravy plniv, respektive výztuží, v kompozitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259678

Dátum: 17.10.1988

Autori: Weiss Vladimír, Froněk Roman

MPK: C04B 22/06

Značky: kompozitech, respektíve, úpravy, plniv, způsob, výztuží

Text:

...obvykle provőőí jejichnkrépřním přívlušným roztokom V zásobním ku přeď jejich zprncovóním do vměmi. Tutéž úpravu lze provóstv některých přípaďech průchnďem vlhkóhq nlynu, hRDřĺklnñ kyn 1 ič~tníkv Piříčitóho, čpavku a podobně. pravidlo zcela postačuje, aby zmönůnő pH povrchu p 1 nivą,re 9 pCktive výztužą vyñrželo dot okamžikv, kdy bylo ďonaženo doštntečněho vytvrzení nojiva. vVýhoñouzpůnoU 1 e vynálezu je zlepšeňí užitných v 1 nst~ností...

Nízkoviskozní kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací plniv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256620

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prachař Otakar, Wiesner Ivo, Opl Jan, Jarolímek Přemysl, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/10

Značky: plniv, pigmentů, sníženou, rozlivové, sedimentaci, nízkoviskozní, hmoty, kompozice

Text:

...hmotnostně z 68 až 85 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulově hmotnosti 435 až 650 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, p 15 až 32 dílů 2-etylhexylakrylátu a 15 až 55 dílů mletého křemeněho skla.vKbmpozioe podle vynálezu se dále obvykle pigmentuje anorganickými pigmenty, zejména pigmenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a dalšími. Povrchové napětí a smáčivost pigmentů a rheologické...

Způsob výroby práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241641

Dátum: 01.01.1988

Autori: Czeininger Csaba, Van Hijfte Willy Henri Prudent, Vanmarcke Luc Albert, Van Hijfte Willy Prudent, Schacht Dieter

MPK: C08K 3/26, B02C 23/06

Značky: výroby, způsob, karbonátových, plniv, práškových

Text:

...zastoupení rozměrů částic produktu. U mlýnů, které nejsou pneumaticky vynášonćy jako např. u vibračnich mlýnů neni situace tak složitáą přesto však různé pohyblivost částic s různým nànosem hydrofobizačniho činidla způsobuje značný rozptyl jak v měřené konoentraoi činidla v produktu tak v rozmerové distribuci částic produktu. Popsané nepřiznivé efekty vlivu koncentračniho gradientu hydrofobizačniho nánosu na melivu Jsou pochopitelně...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalásková Olga, Kremlieka Antonín, Soueek Jan, Halámek Emil, Tesárek Jioí, Kellner Josef, Veverka Václav

MPK: C09C 1/14, C09C 1/40, C09C 1/02...

Značky: ftalanem, bázi, anorganických, antikorozní, hlinitým, vápenatým, olovnatým, plniv, pigmentů, pigment

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249595

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Müller Karel, Opl Jan, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/10

Značky: rozlivové, plniv, kompozice, sedimentaci, hmoty, pigmentů, sníženou

Text:

...pigmenty, zejména pignenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a podobně. Povrchové napätí, smáčivost pigmentů a rheologioké vlastnosti kompozioe lze dle potřeby regulovat přídavkem malého množství silikonovýoh olejů, nízkomolekulárníoh polymérů esterů kyseliny akrylové, fluorovanýoh sloučenin či kondenzáty na bázi melaminu či moöoviny a formaldehydu nebo jinými látkami a podobnými účinky.Význačnou...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Lubomír, Marek Petr, Marek Oldřich, Jelínek Václav

MPK: C08G 12/38, C08K 9/04, C08G 12/04...

Značky: přísad, plniv, způsob, polymerů, apretace, aminoplasty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...

Modifikátory povrchových vlastností plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 248583

Dátum: 12.02.1987

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Martišovič Jozef

MPK: C08K 5/54, C07F 7/10

Značky: plniv, modifikátory, povrchových, vlastností

Text:

...monosílan rovnajúcom sa 1 z 0,02až 10 a Kompozícíe modífikátorov je možné pripraviť naaledovnýmapôsobom. Reakníou epoxídovej živice na báze ďianu, s príslušným aminoaílanom sa pripraví dísílan, ktorý sa zmíoäa e monosilanom. V pripade potreby regulácie viskozity .je možné compuzícíu nariediť riedídlom, pričom najväčší význam majú vo vode248 583 adicia amínosilanu na oxíránový kruh živice prebieha už za normálnej teploty, je výhodné kompozicíe...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kunz Milan, Petrůj Jaroslav, Němec Václav, Svěrák Tomáš, Grenár Antonín, Veselý Karel

MPK: C09C 3/04

Značky: způsob, výroby, plniv, karbonátových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.

Samorozlévatelná hmota na bázi cementu a minerálních plniv k vyrovnání podkladních vrstev ze silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michálek Otto, Sebők Tibor

Značky: vyrovnání, minerálních, materiálů, bázi, silikátových, podkladních, hmota, cementů, samorozlévatelná, vrstev, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie výroby stavebních hmot a dílců. Řeší technický problém vyrovnání nerovností betonových podkladů do tloušťky 10 mm. Podstatou vynálezu je vytvoření vyrovnávací hmoty na silikátové bázi s použitím cementového pojiva, minerálních výplní, stabilizační přísady a povrchově aktivní látky. Vyrovnávací hmota se dobře směšuje s vodou, vytváří stabilní suspenzi a po nanesení na upravený betonový podklad se samovolně rozlévá....

Způsob kontroly reaktivity práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220070

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mika Vratislav, Macháček Zdeněk

Značky: plniv, práškových, způsob, karbonátových, reaktivity, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly reaktivity práškových karbonátových plniv plastů. Karbonáty se rozkládají při zvýšené teplotě (100 až 500 °C). Vznikající kysličník uhličitý se dynamicky sorbuje do vody a změna její vodivosti v závislosti na teplotě rozkladu karbonátu a čase je mírou reaktivity plniva, která určuje jeho vlastnosti při zpracování.

Způsob stabilizace karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226279

Dátum: 15.04.1985

Autor: Macháček Zdeněk

Značky: stabilizace, způsob, plniv, karbonátových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace karbonátových plniv, pigmentů a nastavovadel s rozměrem částic menším než 100 um, vyznačeny tím, že práškový karbonát se zahřívá alespoň 30 minut na teplotu 200 až 500 °C v inertní atmosféře.