Patenty so značkou «plnicí»

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pellant Michal, Laňka Jiří

MPK: H01L 23/36, H01L 23/32

Značky: uspořádání, odsávací, tepelných, trubic, plnicí, trubičky

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Plnicí kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265979

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lecnar Josef

MPK: F02F 1/24, F02B 31/00

Značky: plnicí, kanál

Text:

...směru,přičemž umožňuje proudění části náplně s nižší rychlosuü složkou ke středu válce, čímž se hmotově doplňuje jádro víření a celková hmotnost náplně válce.Příklad provedení plnioího kanálu podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje plnicí kanál v řezu A-A podle obr. 2, obr. 2 znázorňuje řez B-Bplnicím kanálem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez C-C plnicím kanálem podle obr. 1, obr. 4 znázorňuje řez D-D...

Plnicí přípravek pro plnění usní v mokrém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261196

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Petr, Mikulka Zdeněk, Mazel Jiří, Bušek Rudolf, Bušík Josef

MPK: C14C 11/00

Značky: mokrém, plnicí, stavu, přípravek, usní, plnění

Text:

...vrchovýoh chromočiněných odpadů, což je vlastně sekvence aminokyselin leucinu, lysinu, argininu, hydroxyprolinu, kyseliny asparágové, kyseliny glutamové,treoninu, glycinu a alaninu, s molekulovou hmotnosti 2 000 až 15 000, které jsou v hydrolyzátové složce zastoupeny v hmotnostně procentovém podílu leucin, 10,5 lysin 5,1 arginin 6,3 hydroxyprolin 4,5 kyselina asparágová 3,6 kyselina qlutamová 9,6 treonin 2,8 prolin 16,4 glycin 24,7 a alanin...

Plnicí zařízení pístového přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258301

Dátum: 16.08.1988

Autor: Beroun Stanislav

MPK: F02B 37/02

Značky: zařízení, přeplňovaného, pístového, plnicí, motorů

Text:

...charakteristiku turbodmychadla u plnicího zařízení pístového přeplňovàného motoru podĺe vynálezu.Píetový apalovací motor L je opatřen výfukovým systémem 1,přípojeným na hnací turbinu plnicího turbodmychadla 2. Plnícíturbodmwchądlo g je plnícím traktem 1 e mezichladičem Ž spoje v no s píetovým spalovacím motorom-ł. K výstupu plnícího turbodmy tokové potrubí 1, napoàen o v kového systému Ž pístového spalovacího motoŕu ł nad výfukové ventily §....

Plnicí zařízení tekutých a polotekutých látek stejnorodé a nestejnorodé konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 258264

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vašinka Jan

MPK: B67C 3/04, A23L 2/26

Značky: zařízení, konzistence, látek, plnicí, polotekutých, tekutých, stejnorodé, nestejnorodé

Text:

...která je v zásobní nádabě s míchadlem, přičemž je dodržen nastaveny objem plněně látky. Plněná látka je nasávána čerpadlem ze zásobní nádoby s míchadlem a potrubím je dopravována k pevné a otočné části plnícího ústrojí. otáčky čerpadla a plnícího ústrojí se mohou měnit převody pro plynulou requlaci otáčok, které jsou spojeny s pohonem a proto je možné plynule měnit jah počet plněnýoh obalu tak plněný objem. Po naplnění se obaly přesunou...

Plnicí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258062

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubálek Jiří

MPK: B67C 11/00

Značky: přípravek, plnicí

Text:

...umožňuàiopřitdiatančni kroužak v hrdla aklonicąrůznwdhvo 1 ikoati 4 jAÁ, VNa přiložoném výkrosu je àchamaticky znázoŕněn plnia příprasPlnící přípravek 3 tvóřon ňálevkou , ktoré se vyznačujé volňi. Aätrokým výtokovým hrdlam g. Takto uzpůsobanä náleýka je těaně zae . ĺaazýna do diataněního kroužknT§,opatŕenáho koliky 1, umožňujieiminic§§.VD 1 atančn 1 krpužok ľ§je navržen tàk, aby jąho spodní okraj ĺ přcaąhçval přes apodni okraj výtokového...

Plnicí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255457

Dátum: 15.03.1988

Autori: Legart Miroslav, Hulicius Přemysl

MPK: B21C 45/00

Značky: komora, sypkých, zařízení, tepla, dávkování, plnicí, válcovaných, mazadel

Text:

...filtrační sito a z jehož Spodní části je vyveden kanálek naústěný do vrtání, a vodicí část je opatřena osovým kanálem přívodu stlačeného vzduchu, který je svým sešikmeným ústím připojen k dolnímu vyústění plnicího kanálu. Mezi osazení čela přívodní části a vodítko v němž je celá plnicí komora suvně uložena je vloženaPlnicí komora podle vynálezu podstatné zjednodušuje konstrukcí stávajících plnicích zařízení a vyznačuje se nízkým stupněm...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Machek Přemysl, Merašický Václav, Bříza Miloslav

MPK: F16J 15/00

Značky: tesnením, tvarovaným, zejména, plnicí, prostoru, ucpávkových, plnění, přípravek

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...

Plnicí hlavice pro zalévání cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253522

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brnušák František

MPK: B29C 39/22

Značky: zalévání, hlavice, plnicí, cívek

Text:

...cívek a zajistit bezpečně pevnou polohu jak zalévacich hlavic i cívek, čímž proces.plnění je přesný, čaeově krátký. Umožňuje to zrychlení příeunu nových nenaplněných cívek, zvýšení produktivity plnění se současným zvýšení kvality plnění a tím i výsledného výrobku elektromagnetických ventilů.Jak zřejmo z obn.l p 1 nícihlavice.jevtvořena~válcem l, který je.našroubován na víku 3 . Na če 1 ní.stěně válce l je našroubována.tryska g opatřená...

Plnicí komora pro tlakové lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241694

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liška Josef, Janda Jioí, Koenek Arnošt

MPK: B22D 17/20, B22D 17/08

Značky: komora, tlakově, lití, kovů, plnicí

Text:

...a vnitřní plocha vnějšího pouzdra,ohraničující vakuovou dutinu, jsou opatřenylesklým povrchem. Podle jiné alternatívy jetepelně izolační dutina vyplněna sypaným,tepelně izolačnim materiálem.Plnící komora pro tlakové lití podle vynálezu zajišťuje podstatně pomalejší ochlazováni taveniny v plnicí komore, než jiná známá provedení a umožňuje dodatečnê metalurglcké zpracování částečnott krystalizací v plnicí komore.Na pripojených výkresoch...

Kontrolní a plnicí zařízení mazacího oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236132

Dátum: 01.08.1987

Autori: Janura Jindřich, Bláha Josef

MPK: F16N 3/02

Značky: kontrolní, oleje, zařízení, plnicí, mazacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší problém kontroly a dolňování stavu mazacího oleje, který slouží k mazání těsnicího kroužku pístové kuželky vysokotlakého regulátoru tlaku plynu a to za provozních podmínek, bez demontáže regulátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že ve víku (2) regulátoru je vytvořen otvor (13) uzavřený z vnější strany zátkou (14), do něhož je vložena kontrolní a mazací trubka (15) s kontrolní měrkou (16), jejíž konec je...

PlnIcí hmota pro trvanlivé pečivo, pekařské a cukrářské zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 251362

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pavouková Jaroslava, Ruttlof Heinz, Ostermann Heinz, Taüfel Alfred, Gehn Renate, Kodet Josef, Dywan Peter

MPK: A01D 2/08

Značky: pekařské, plnicí, hmota, trvanlivé, cukrářské, zboží, pečivo

Text:

...spočívnjící přčdevším ve vysoké homogenitč vodných disperzí a vysokú emulgační účinnosti.Podstatou vynálezu je plnící hmota pro trvanlivé pečivo, pekařaka a cukrářaké boží podle vynálezu obsahuje 3-8 i łmot. stuženého tuku, do 2 i hmot. emulučních látek,20-65 hmot. doplnkových a ochucujících látek a vyznačuje sa tím, Is sastlvá a 3-17 S hmot. enzymové modifikované nouky sestupně hydrolýzy proteínu l,|-7,5 S hmot. a stupném łwdrolyzy...

Plnicí a dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240268

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bilisics Ladislav

MPK: B65G 33/08

Značky: zařízení, plnicí, dávkovací

Text:

...šnek 11 je poháněn pomotćí hride-le 15, uložené v hřídeli 14, a řetězověho převodu IB motorem. 8. . Zařízení 2 pro změnu rotačního pohybu na.přerušouvaný rotační pohyb je tvořeno hnacím členem 22 maltezského kríže, uloženým V samomazném ložisku, umístěném v ložis.novém pouzdře přírubové desky 23, přičemž axiálni síly js~ou zachyoeny oxiálnímložls kem umístěným v přepážce in pouzdra 34. ~Dále je tvořeno hnaným členenem 21 maltézkeho -kříže,...

Plnicí přípravek pro plnění především lícových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249803

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Vlastislav, Řehák Petr, Žůrek Milan, Marková Jana

MPK: C14C 3/00

Značky: plnicí, usní, především, plnění, přípravek, lícových

Text:

...poměr mezi hydrolyzátema karboxylovanou~vinylovou složkou 1 lj.přičemž.hmotnostni poměr mesi hydrolýzátem a celkovým množstvim vinylo vých složek 13. Vinylové složky se při výrobě plnicího přípravku použivají Jako kapalné mohomery výsledný produkt je i po zpolymerováni monomerůrozpustný ve vodě. iDále je vynález doplněn několika příklady provedení, které iluetrují rovněž výrobu plnieího přípravku podle vynálezu. Pro bílkovinný aubstrát...

Plnicí zařízení pro stroje na zpracování plastických hmot, zejména k výtlačným lisům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245044

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šimkovič Ivan, Ebringerová Anna

MPK: B29C 31/00, B30B 15/30

Značky: stroje, lisům, zařízení, výtlačným, plnicí, plastických, zpracování, zejména, hmot

Text:

...CTGHGHB sanonnenns nnacwnumpymmn qepsaxos.HBĽL Maoópcwenma aaxnmqaewca B TOM, qro npm sarpyane yMeHB~ MMTL Toxnnqecxme 3 aTpaTu na nponenenme nerasaumm nnacwmacc c neóoxLmMm Hacunnum BGCOM, ynyqmnTL KaqecTBo sKcTpynaTa, a Taxxe HOBHCMTL paarpysoqaym npou 3 BonuTenLHocTL sa cuêr cmaónnnsaunn Upoueoca ancmpysmn.Banana MBOÓpeTeHMH saxnmqaewca B TOM, qwoóu co 3 naTL 3 arpy 3 oquoe ycwpoücrao co CTOHOPHHM qepnaom. KOT 0 p 0 e npousaonnr ynanenne...

Způsob zpracování tabáku ke zvýšení jeho plnicí schopnosti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235059

Dátum: 15.02.1987

Autor: Johnson Robert

MPK: A24B 3/12

Značky: plnicí, tohoto, zařízení, schopnosti, zpracování, způsobu, provádění, způsob, tabáku, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zvýšení plnicí schopnosti se tabák nasytí těkavou organickou impregnační tekutinou, která se pak odpaří horkým plynem ze současného expandování tabáku. Podle vynálezu se tabák rozdělí na dílčí dávky, z nichž každá se uloží do oddělené nádoby ve stohu nádob, impregnační tekutina se vede současně všemi dílčími dávkami zdola nahoru a po naimpregnování se všemi dílčími dávkami tabáku vede rovněž současně shora dolů horký plyn. Zařízení sestává z...

Plnicí potrubí, zvláště spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233104

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vávra Libor

MPK: F02M 35/10, F01N 7/10

Značky: plnicí, spalovacích, potrubí, zvláště, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího potrubí, zvláště spalovacích motorů s plnicím kanálem uspořádaným mezi hlavou spalovacího motoru a hlavním potrubím. Každý plnicí kanál je spojen s jednou samostatnou částí hlavního potrubí, přičemž jednotlivé samostatné části hlavního potrubí jsou spolu spojeny rozebíratelným spojem. Rozebíratelný spoj je tvořen manžetou zasahující do drážek hlavního potrubí, přičemž manžeta je sevřena sponou. Na plnicím kanálu je...

Plnicí zařízení plošných obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228553

Dátum: 15.08.1986

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65B 35/26

Značky: plošných, obrobků, plnicí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení plošných obrobků malorozměrných symetrických tvarů, jako vyměnitelných řezných destiček ze slinutých karbidů, keramiky nebo jiných řezných materiálů do expedičních obalů, zahrnující zásobník výrobků, podavač a nosič obalů. Podstatou vynálezu je, že sestává z transportního pásu se vstupní a výstupní plošinou a pohonu s pevnou synchronní vazbou na výměnný rotační podavač, po jehož obvodu jsou v neměnné rozteči v...

Zařízení pro nasouvání sáčků nebo pytlů s plnícím ventilem na plnicí nátrubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233719

Dátum: 15.08.1986

Autor: Berthelsen Ernst Richard

MPK: B65B 39/02

Značky: nasouvání, plnicí, nátrubek, pytlů, sáčků, zařízení, ventilem, plnicím

Zhrnutie / Anotácia:

Při nasouvání sáčků nebo pytlů s plnicím ventilem na plnicí nátrubek nebo hrdlo je třeba nejprve zachytit ventil sáčku a potom do ventilu zasunout rozevírací ústrojí, které rozevře ventilovou část sáčku na plný plnicí průměr, načež se rozevřený ventil uchopí zachycovacím ústrojím a výkyvným pohybem zachycovacího ústrojí se nasadí ventil sáčku nebo pytle na plnicí nátrubek. Rozevírací ústrojí sestává ze dvou podlouhlých rozevíracích dílů,...

Plnicí ústrojí pro dopravu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229721

Dátum: 01.05.1986

Autori: Maličký Václav, Tomiška Václav

MPK: B22D 17/30, B22D 39/00

Značky: taveniny, ústrojí, plnicí, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Plnicí ústrojí pro dopravu taveniny je určeno zejména pro lití kovů pod tlakem. Plnicí ustrojí má plnicí trubku uloženou prostřednictvím kovového talíře ve víku pece. Plnicí trubka prochází kovovým talířem, na který je připevněn pomocí šroubů vtok, jehož spodní hrana je opatřena ucpávkou vloženou mezi stěnu kovového talíře a plnicí trubku. Na dosedací ploše kovového talíře je vytvořen kruhový břit který zasahuje do rybinovitého vybrání ve víku...

Plnicí systém víceválcového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226180

Dátum: 15.03.1986

Autori: Henssler Hans-dieter, Hasselmann Volker, Rebling Peter

Značky: motorů, víceválcového, plnicí, systém, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Plnicí systém víceválcového spalovacího motoru, který je opatřen dvěma na straně výfuku a na straně přívodu vzduchu paralelně spojenými turbodmychadly, z nichž každé má turbinu a kompresor, přičemž druhé turbodmychadlo, připojené přes zpětný ventil na plnicí potrubí, je pro spodní oblast otáček motoru odpojitelné, vyznačený tím, že turbina (14) pro spodní oblast otáček motoru odpojitelného druhého turbodmychadla (16) je spojena přes obtokový...

Plnicí nástavec šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229488

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pech Jaroslav, Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10

Značky: plnicí, pecí, šachtových, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rovnoměrné rozdělení přívodu paliva do šachty, které je dosaženo tím, že spodní otočná část plnicího nástavce je tvořena plochým roštem (3) opatřeným ve své střední strmé části (4) otvory (5), přičemž horní plocha (6) roštu je opatřena vyhrnovacími žebry (7) přecházejícími k obvodu ve vyhrnovací a nosná ramena (8).

Plnicí zařízení na strojích pro tlakové lití s teplou tlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233314

Dátum: 15.08.1985

Autor: Walter Gustav

MPK: B22D 17/04

Značky: zařízení, plnicí, teplou, tlakovou, strojích, tlakově, komorou, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení na strojích pro tlakové lití pro výrobu litých součástí, především z barevných kovů a jejich slitin. Účelem vynálezu je zajistit možnost výměny plnicího pouzdra na stroji pro tlakové lití s teplou tlakovou komorou, při stanoveném bloku plnicí komory, z technologických důvodů nebo v případě poruchy. Podle vynálezu se úloha řeší tím způsobem, že s blokem plnicí,komory se spojuje vypouklá kulová vložka, as plnicím...

Plnicí soustava zvláště přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: soustava, plnicí, spalovacího, zvláště, motorů, přeplňovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicí soustavy zvláště přeplňovaného spalovacího motoru s jednoventilovým rozvodovým mechanismem, jehož ventil vykonává v době jednoho úplného pracovního oběhu jeden souvislý zdvihový pohyb, pozůstávajícího z jednoho zdvihu otevíracího a jednoho zdvihu zavíracího do původní polohy, kde plnicí potrubí je v oblasti ventilu propojeno s výfukovým potrubím, přičemž v plnicím potrubí je uspořádáno turbodmychadlo. Podle vynálezu je v...

Plnicí zařízení forem pro zhotovení betonových prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231565

Dátum: 05.06.1985

Autor: Fahrnschon Horst

MPK: B28B 13/02

Značky: zhotovení, forem, plnicí, zařízení, prefabrikátů, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení do forem při výrobě betonových prefabrikátů, zejména pro hermeticky uzavřené nebo vakuové formy, v nichž se beton tvaruje a zhutňuje na úkor využiti rozdílného tlaku. Plnicí zařízení, v němž mezi plnicí násypkou a formou jsou instalovány dvě proti sobě se pohybující části musí se rychle otevírat a bez překážek, volně zavírat a při hermeticky uzavřených nebo vakuových formách zajišťovat potřebnou hermetizaci,...

Uzavírací zařízení lisovacího prostoru plnicí stanice briketovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222160

Dátum: 15.05.1985

Autor: Heggenstaller Anton

Značky: briketovacího, zařízení, lisovacího, prostoru, stanice, uzavírací, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství, zejména do oboru konstrukce briketovacích lisů. Vynález řeší problém dokonalého na plnění briketovacího válce směsí drobných částeček, spojených pojivem. Problém je řešen tím, že uzávěrné šoupátko, které řídí plnění dutiny briketovacího válce volným pádem směsi, je opatřeno průchozím otvorem a zdvih uzávěrného šoupátka je nejméně dvojnásobkem a délka šoupátka nejméně trojnásobkem vstupního otvoru...

Plnicí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218119

Dátum: 15.02.1985

Autori: Fidler Antonín, Bříza Jaroslav, Chládek Jaroslav

Značky: plnicí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího ventilu s kuželkou z ferromagnetického materiálu, polohově ovladatelnou pomocí elektromagnetické cívky, souosé s pólovým nástavcem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výtoková trubice včetně sedla, jež tvoří jedna čelní strana výtokové hubice, vytvářejí přímou průtokovou cestu, přičemž cívka je upevněna pomocí pólového nástavce kolmo k vnější stěně výtokové trubice tak, že prodloužená osa cívky je rovnoběžná s úrovní...

Plnicí zařízení odvažovací nádoby dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217550

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stránský Josef, Komárek František, Kašpar Josef, Míka Bohuslav

Značky: zařízení, nádoby, odvažovací, dávkovací, plnicí, váhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je především určen pro výrobu krmných směsí pro živočišné výkrmny. Zpřesňuje navažování komponent do krmných směsí. Jeho konstrukce je jednodušší, zejména výroba v něm používaných šneků. Jeho podstata spočívá v tom, že v jeho zásobníku u dna je uložen otočně základní šnek, od něhož je materiál převáděn nejprve do průběžného zásobníku, který je opatřen dovažovacím šnekem, který svým koncem vyúsťuje do hlavního výpadu opatřeného prvním...

Plnicí ventil, zejména pro montáž přehýbacích membrán konfekčních bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222783

Dátum: 01.02.1984

Autori: Barvínek František, Husták Zdeněk

Značky: montáž, přehýbacích, konfekčních, bubnu, membrán, plnicí, ventil, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Plnicí ventil, sloužící výhradně k usnadnění montáže přehýbacích mambrán s patkami tvaru"T"na konfekční bubny pneumatik
účelu se dosáhne plnicím ventilem skládajícím se z tělesa (1) v němž je volně uložena kuželka (3), která je vtlačována do sedla (2) pružinou (5) opírající se o uzavírací destičku (6)s otvory (8) zajištěnou pojistkou (7). Dřík (4) kuželky je prodloužen a slouží k ovládání průtoku média v obou směrech.