Patenty so značkou «plnením»

Kompostovacie zariadenie s kontinuálnym plnením a vyprázdňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4804

Dátum: 06.07.2007

Autor: Podžuban Milan

MPK: C05F 17/02

Značky: zariadenie, kompostovacie, výprazdňováním, plnením, kontinuálnym

Text:

...a zhutňovaná zároveň. Zhutňovanie spolu so spämým pohybom piestu hydromotorovej jednotky a návratom segmentu do východzej polohy vytvára nový pracowíý priestor pre ďalší pracovný cyklus zariadenia a podstata vynálezu je zároveň v tom, že východzia poloha segmentu spolu s hydromotorovou jednotkou je nastaviteľná podľa kapacity potrebnej na spracovanie masy, počiatočnej polohy masy a plniaceho mechanizmu a počtu komôr do ktorejkoľvek polohy...

Klapkový uzáver horného zhlavia plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277706

Dátum: 06.07.1994

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: priamym, komor, zhlavia, plnením, uzáver, klapkový, plavebných, horného

Zhrnutie / Anotácia:

Klapka (1) s rovinnou alebo hydraulicky zaoblenou hradiacou stenou (6) vystuženou nosníkmi (7) a nadväzujúcou na nosnú rúru je pomocou výsuvných čapov (19) uložená v hriadeli (18) resp. na opačnej strane v ložisku kotvenom do piliera. Ovládaná je dvojčinným hydromotorom (10) umiestneným v bočnom pilieri pomocou hriadeľa (18), s ktorým je pevne spojená páka hydromotora (13) a ovládacia páka (16). Zasunutá piestna tyč (28) hydromotora (10)...

Interpolárny motor s plnením stlačeným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278252

Dátum: 11.05.1994

Autor: Dobiáš Ivan

MPK: F01B 13/04, F02B 57/08

Značky: interpolárny, plnením, médiom, motor, stlačeným

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je tvorený statorom (12), v ktorom je excentricky uložený rotor (10), ktorý je vybavený najmenej dvoma valcami (26), pričom v každom valci (26) je posuvne uložený piest (19), ukončený driekom (27) a do dna každého valca (26) vyúsťuje jeden kanál (23), rotor (10) je otočne uložený na hriadeli (1), ktorý je pevne spojený so statorom (12), pričom v hriadeli (1) je vytvorený pracovný kanál (20) prepojený s pracovnou obvodovou drážkou (22 A)...

Náhradné vráta plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264196

Dátum: 13.06.1989

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: vráta, plavebných, priamym, náhradné, komor, plnením

Text:

...toku vody.Teleso náhradných vrát 1 so zvislými plavákmi 2 a výsuvnými opornými konzolami 3 je pripevnené k čapom 4 ovládaným hydromotormi 5. V dolnej častí vrát sú navrhnuté plníace otvory B vytvorené usmerňovacími stenami 7, usmerňujúcimi vytekajúcu V-odu ku dnu plavebnej komory do priehlb 2ne horných vrát. Plniace otvory B sú hradené uzávermi 8, vedenými vo vodiacich drážkach 9 a ovládanými mechanickým prevodom pomocou jedného alebo...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krulík Jiří, Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Lédl Lumír, Měřva Zdeněk, Ševčík Arnošt, Škrobálek Jaroslav

MPK: E21D 15/51

Značky: hydraulická, plnením, vnějším, důlní, stojka

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Zařízení na stříkání betonové směsi s podtlakovým plněním násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253692

Dátum: 17.12.1987

Autori: Černý Jiří, Jelínek Josef

MPK: B05B 7/28

Značky: podtlakovým, stříkání, násypky, plnením, zařízení, směsi, betonové

Text:

...zařízení a jeho hmotnost jsou podstatne menší než u strojů využívajících mechanického plnění.s-Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden príklad provedení zařízení podle vynálezu, kde zásobník je proveden v částečném řezu.Zařízení na stříkání betonové směsi sestávd ze stroje 1 na stříkání betonová směsi, ktery je opatřen násypkou g a uložen na podvozku 3. Na násypce g je umísten zásobník 5,ktorý je pomocí čepu 1 otočná uchycený...

Spôsob úpravy kvapalného oxidu uhličitého pred plnením do sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252723

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: bombičiek, spôsob, oxidů, úpravy, kvapalného, plnením, sifónových, uhličitého

Text:

...uhličitého obsahujúceho rozpusternú alebo nerožpustenú a dispergovanú vodu sa pridáva etylalkohol v množstve 5 až 500 0/0 hmot. množstva pritomnej vody.Prídavkom etylalkoholu ku kvapalnemu oxidu uhličitému pred jeho plnením do e 1 fólnových bombičiek sa zníži teplota tuhnutia pri lowkálnom ochladzovaní V dôsledku redukcie tlaku v prvej fáze plnenia bombičky. Pri 1-okálnej redukcii tlaku kvapalneho oxidu uhličitého prítomná dispergovarná...

Spôsob vákuovania chladiacich agregátov pred ich plnením chladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240455

Dátum: 15.08.1987

Autor: Völker Herbert

MPK: F17C 5/00

Značky: chladivom, vákuovania, plnením, spôsob, agregátov, chladiacich

Text:

...podľa vynálezu je, že umožňuje podstatne skrátiť celý technologický čas a tým aj energetickú náročnosť vákuovania. Pri vhodne volených parametroch vákuovania možno znížiť aj zostatkovú hodnotu parciálneho tlaku ochranného plynu v agregáte na konci vákuovacieho procesu.Spôsob podľa vynálezu možno aplikovať napríklad u chladiacich agregätov pre domáce chladničky, kde sa ako ochranný plyn používa dusík a ako chladivo freón 12.U spôsobu podla...

Zásobník na usmernenie odpadu s postupným plnením dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234815

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ohanka Jaroslav, Dudas Juraj

MPK: B27B 31/02, B65G 47/14

Značky: usmernenie, plnením, zásobník, odpadů, dopravníka, postupným

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník je určený na usmernenie drevného odpadu s postupným plnením odsunového dopravníka. Podstata zásobníka s postupným plnením odsunového dopravníka spočíva v tom, že pozostáva z pevného zadného a predného čela s otvorom, bočných kyvaných dosák na otočných čapoch a zo sústavy hydraulických valcov. Hlavný účinok zásobníka podľa vynálezu spočíva v tom, že vytvorením pohybujúcich sa bočných dosák okolo bodu otáčania a ich kývavého pohybu sa...