Patenty so značkou «pletacího»

Strana 2

Pneumatická soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243191

Dátum: 15.07.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Kröbl Jaromír

MPK: D04B 15/92

Značky: pletacího, stroje, pneumatická, soustava, okrouhlého

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je schematicky znázorněna pneumatické soustava jednoválcového okrouhlého pletacího stroje bez víka skříně filtru, na obr. 2 je detail uchycení skříně filtru, a na obr. 3 je axonometrické schéma skříně filtru.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového, respektive punčochového zboží je opatřen jehelním válcem ł, ve kterém je uložena odtahová trubka 5, na kterou navazuje vedení 3 tvorené známou...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fischer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacího, dvouválcového, okrouhlého, proužkovací, zařízení, stroje

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Pracovní ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238252

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macháček František, Horák Alois, Malášek František

MPK: D04B 15/32, D04B 35/02

Značky: pletacího, ústrojí, pracovní, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při konstrukci pletacích strojů,vybavených alespoň jedním jehelním lůžkem, které je opatřeno pracovními prostředky, tvořícími s jednotlivě pohyblivými pletacími jehlami alespoň jednu kinematickou soustavu. předmětem vynálezu je pracovní ústrojí pletacího stroje.určené k vyvolání funkčního pohybu pletacích jehel pro postupné vytvářeni oček a/nebo kliček. Podstatou vynálezu je pracovní prostředek, vytvořený z nejméně...

Mazací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238170

Dátum: 01.05.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 35/28

Značky: pletacího, mazací, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího zařízení pletacího stroje, kde je centrálně mazáno více mazacích míst, přičemž olej je rozváděn k mazacím místům z olejové nádoby přívodními vedeními. Je řešeno zabezpečení konstantní nastavené mazací dávky pro každé místo tak, že každé přívodní vedení je napojeno na samostatný válec s pístem se samostatně regulovatelným zdvihem.

Způsob zabezpečení spolehlivé činnosti pletacího stroje a zásobníkový hlídač rázů tahové síly v niti k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231367

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zezula Radomír, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/14

Značky: činnosti, tohoto, rázů, způsob, síly, tahové, pletacího, způsobu, zabezpečení, spolehlivé, stroje, hlídač, zásobníkový, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zabezpečení spolehlivé a výkonné činnosti pletacího stroje vyloučením poruch v přívodním systému nití s použitím zásobní smyčky niti snímané délky působením tlakového plynného media. Podstatou vynálezu je nezávislost reakce na vypínací sílu, která vyvolává zkrácení zásobní smyčky niti při poruše v přívodním systému na velikosti rychlosti a změn rychlosti niti a má konstantní hodnotu centrálně dálkově nastavitelnou....

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dyntar Miloš, Kučera Jaromír, Kollmann Jan, Oliva Jiří, Piálek Josef

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: stroje, rozkazovacího, pletacího, zařízení, postrkové, okrouhlého, bubnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Zapojení elektronických a elektrických bloků u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248753

Dátum: 12.02.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Dolíhal František, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Šustr Václav

MPK: D04B 9/00

Značky: bloků, okrouhlého, elektronických, stroje, zapojení, elektrických, pletacího

Text:

...válcem jednoválcového okrouhlého pletacího stroje s nosnými prostředky a se znázorněním jednotlivých funkčních částí, které jsou uspořádány okolo jehelního válce a na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých bloků elektroniky a výkonových elektrických blokůJednoválcový okrouhlý pletací stroje sestává z otočného jehelního válce l, na jehož vnějším povrchu jsou podélné jehelní drážky g k posuvnému uložení pletacích jehel g a platin A. Vlastní...

Stahovač okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248621

Dátum: 12.02.1987

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, sťahovač, okrouhlého, stroje

Text:

...spodní hrane, která na pevné části z sestává z vodorovné hrany 24.1 a sestupně hrany 2.4 a 3.2. Sostupní hrane 2.3 je ne vodorovnou hranu 24 nepojene spojovacím obloukem a. a sestupná hrane 24,2 se setupnou hranou 2,3 pomocí přechodového oblouku 3,3.Na pevnou část g etehoveče nevezuje pohyblivé část | a tyto vzájemné ne. sebe nevazují pomocí terbizxy 2, obr. 2, která svírá s tečnou v místě jejich vzájomného napojení ostrý úhel o«. Funkční Seek...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247756

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Čermák Stanislav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, pletacího, okrouhlého, dvouválcového, zámková, soustava

Text:

...stahovacího zámku 1 zasahuje-do takové vzdálenosti, že horní kolénka .11 jsou stažena pod úroveň pice leváho, resp.pravého zatehovacího zámku g, é, v jeho nejnižší poloze, tj. při největší hustote. Jinými slevy je to vzdálenost větší, než je vzdálenost mezi hcrními hrsnsmi kolánek 3 L, Ľ měŕená od ěpice levého či pravého zotahovacího zámku 5 § směrem dolů.Funkce výše popsenáho uspořádání je následující. Při rotečním platení ve směru §...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234918

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Andó Ján, Havránek Milan, Musil Ivan Ing

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, pletacího, zámková, soustava, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje, obsahující pletací jehly a stopry, sadu zvedačů stoprů a na ně přímo nebo přesazeně navazující zvedače pletacích jehel, které jsou uspořádány tak, že pletací jehla je společně se stoprem zvedána pouze o část celkového zdvihu pletací jehly.

Zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234912

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Šloun Vladimír

MPK: D04B 35/28

Značky: pletacího, zařízení, stroje, mazání, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, které má rotační část s elementy pro nasávání a výtlak oleje, uspořádané v pevné části upravené pro napojení vedení oleje k mazacím místům a k nádobě s olejem. Vynález řeší aplikaci zařízení do mechanismu stroje bez speciálního ovládáni tím, že rotační část je pohybově spojená s jehelním válcem stroje.

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šustr Václav, Musil Ivan, Buček Pavel, Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Andó Ján, Havránek Milan

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, okrouhlého, snižování, talíře, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Talířová zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233144

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hanton Alois

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, zámková, okrouhlého, stroje, talířová, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Talířový zámkový blok je na upínací ploše opatřen dvěma vodicími otvory a nosič talířových zámků je opatřen dvěma ustavovacími kolíky, radiální rozteč kolíků odpovídá radiální rozteči vodicích otvorů, obvodová rozteč kolíků je větší než šířka zámkových dílů a krytů, kryty upevněné na zámkových blocích uzavírají mezery mezi zámkovými bloky a vylučují pronikání nečistot a cizích předmětů do prostoru mezi zámkové bloky. Talířový zámkový blok je...

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229668

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tollkühn Dieter, Trümper Werner, Radl Franz

MPK: D04B 37/02

Značky: snímání, elektronické, zhotovení, pletacího, stroje, vzorovacího, plochého, vícebarevné, programů, vzorovací, předlohy, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a ukládání informací dat do obrazové paměti pomocí senzoru, obsahující ukládací plochu pro vzorovací předlohu, vyznačující se tím, že senzorem je snímací držák (4) elektronicky spojený se zařízením a pohyblivý ručně libovolně nad pevně stanovenou vzorovací předlohou (3), přičemž mezi snímacím držákem (4) a...

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229667

Dátum: 15.11.1986

Autori: Radl Franz, Tollkühn Dieter, Trümper Werner

MPK: D04B 37/02

Značky: plochého, vzorovacího, krokovému, programů, stroje, ovládání, zařízení, zhotovení, vícebarevné, vzorovací, optickému, předlohy, pletacího, snímání, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a k ukládání informací dat do paměti pomocí fotosenzorů reagujících na světlo odrážející se od vzorovací předlohy, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu řadu fotodiod (7) pokrývajících šířku vzorovací předlohy (3), přičemž řada fotodiod (7) je krokově pohyblivá podél podélné osy...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228310

Dátum: 15.09.1986

Autori: Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

Značky: hustotové, zařízení, okrouhlého, pletacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. Zboží, který je opatřen neposuvným jehelním válcem a axiálně posuvnými jehelními zatahovacími zámky. Vynález řeší možnosti různého nastavení hustoty i v jednotlivých pletacích systémech, což je zajištěno tak, že k výkyvným pákám zatahovacích zámků je přiřazena nejméně jedna úhlově natočitelná šablona s ovládacími nájezdy, na něž dosedají nastavitelné...

Uspořádání zámků okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228309

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: pletacího, uspořádání, stroje, okrouhlého, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, pro zvedání jehel do chytové nebo uzavírací polohy. Vynález řeší provedení těchto zámků tak, aby byla zabezpečena jejich funkce při vysokých rychlostech pleteni s co nejmenším zastavěním oblouku jehelního válce. Toto je provedeno tak, že zámky jsou uloženy souose vedle sebe, jak je vidět nejlépe na obr. 1.

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 228482

Dátum: 15.07.1986

Autori: Oliva Jiří, Kejnovský Bohumil, Štork Otakar, Klumpar Karel

Značky: vedení, nití, stroje, zařízení, okrouhlého, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití a prodlužování jejich konců pomocí prodlužovacího vodiče. Zařízení řeší bezprostřední prodlužování nití před vodicí částí hlavního vodiče za účelem spolehlivého držení v hubicích, což je řešeno tím, že zařízení obsahuje alespoň jeden pohyblivý prodlužovací vodič, jehož vodicí část přímo předchází před vedením nitě hlavním vodičem, přičemž prodlužovací vodič je uspořádán...

Zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel, Janovský Jan

MPK: D04B 15/16

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží který je opatřen mechanismem pro vratný pohon jehelního válce, přičemž zařízení obsahuje přepínací spojku uspořádanou mezi koly rotačního a vratného pohybu. Zařízení je konstruováno s ohledem na omezení hlučnosti a vůlí v mechanismu pohonu, což je provedeno tak, že kolo rotačního a vratného pohybu jsou spřažena s příslušnými koly poháněcího...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227464

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Trnka Jan

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, zařízení, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží rotačním způsobem pouze jehlami, které obsahuje dva elektromotory, vyznačující se tím, že je den elektromotor (7) je napojen přímo na jehelní válec (1) a druhý elektromotor (15) je na pojen na pohon přístroje (18) a prostřednictvím volnoběžné spojky (9) přímo na jehelní válec (1).

Hlídací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228761

Dátum: 15.04.1986

Autori: Koulík Ivo, Lorenc Jaroslav, Maxa Jaroslav, Čurda Otakar

MPK: D04B 35/14

Značky: stroje, hlídací, zařízení, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlídacího zařízení pletacího stroje, zejména pro hlídání nitě ne okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje mechanické čidlo propojené s elektrickým ovládacím zařízením elektromotoru stroje prostřednictvím bezkontaktního spínače. Provedení řeší rozměry zařízení a následné vyhodnocení signálu tím, že mechanické čidlo je opatřené magnetem, k němuž je přiřazen polovodičový bezdotykový spínač.

Zámek u pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226194

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schuler Bernhard, Elsässer Martin, Seidel Adolf, Grimm Helmut

Značky: pletacího, stroje, zámek

Zhrnutie / Anotácia:

Zámek u pletacího stroje pro řízení pletacích nástrojů, majících nejméně jedno kolénko, s nejméně jedním stahovačem působícím na kolénka pletacích nástrojů a opatřeným hranou stahovače se záporným stoupáním, s nejméně jedním zvedačem a s nejméně jednou samostatnou opěrnou vodicí částí přiřazenou stahovači, s nárazovým pásmem pro kolénka pletacích nástrojů ovlivněných stahovačem, vyznačující se tím, že nárazové pásmo (A) má v porovnání s hranou...

Snímací zařízení pro kontrolu soustavy těles s elektricky vodivým povrchem, například jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Homocky John, Venczel Joseph

Značky: stroje, vodivým, jehel, těles, soustavy, snímací, pletacího, kontrolu, povrchem, zařízení, například, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací zařízení pro kontrolu soustavy těles s elektricky vodivým povrchem, např. jehel pletacího stroje, zejména pro kontrolu jejich poškození nebo nesprávné činnosti, obsahující nosič a na něm uspořádaný elektricky nevodivý snímací prvek, který je normálně ze strany pružně dotlačován ke kontrolovanému povrchu při vzájemném pohybu nosiče a kontrolovaného povrchu, vyznačující se tím, že na nosiči je kromě snímacího prvku (B) uložena elektricky...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222735

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gross Lumír, Kopečný Miroslav, Maléř Josef, Fraňková Jarmila

Značky: okrouhlého, dvouválcového, pletacího, stroje, soustava, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží, která ovládá stopry, mezistopry a vodicí platiny jehel a umožňuje pletení chytových vazeb v rozkrokové části punčochových kalhot. Vynález pak řeší provedení zámků pro vyšší rychlostí pletení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před zatahovacím zámkem nejméně jednoho pletacího systému v dráze vykývnutých horních záchytných konců...

Zařízení pro elektrické hlídání příze u podávací hlavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230468

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pleskač Karel, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/48, D04B 35/14

Značky: zařízení, hlídání, podávací, příze, pletacího, hlavy, stroje, okrouhlého, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vysokoobrátkové pletací stroje je třeba dosáhnout kratšího reakčního času hlídače příze mezi podávací hlavou a pletacím místem, aby nevznikala závada v pletenině, resp. aby byla co nejmenší. Hlídač svým snímačem,pracující na principu gravitační síly je svou hmotností omezen nutností zpracování tenkých přízí, což je protiřečí tendenci ke krácení reakční doby. Řešení problému je pomocí snímače s proměnlivým momentem síly představované závažím...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228082

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kalina Miroslav, Kopečný Miroslav

Značky: zařízení, stroje, okrouhlého, pohonné, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží s vratně pletenou patou, resp. špicí, které obsahuje nejméně dva pohonné motory a vratný mechanismus se spojkovým zařízením a napojené na jehelní válec stroje, vyznačující se tím, že do mechanického převodu od jednoho motoru (3) k jehelnímu válci (1) je zařazen vratný mechanismus (22) a spojkové zařízení (23) pro jeho zapojení a odpojení z pohonu stroje a druhý...

Odtahové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221129

Dátum: 15.01.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Veselý Jan, Maxa Jaroslav

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, zařízení, odtahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického odtahového zařízení okrouhlého pletacího stroje, které má ventilátor, vzduchový filtr a nádobu pro úplety napojené v podtlakovém vedení. Vynález řeší umístění uzavírací klapky podtlakového vedení mimo nádobu pro úplety. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uzavírací klapka je zařazena mezi ventilátor a vzduchový filtr, před kterým je ještě nádoba pro úplety.

Vzorovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221105

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štembera Jaroslav, Havránek Milan, Kaše Oldřich

Značky: vzorovací, okrouhlého, zařízení, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje se vzorovacím zařízením obsahujícím výkyvné páčky, působící v jedné své poloze na výkyvné stopry, uložené pod jehlami v drážce jehelního válce, jehož podstata spočívá v tom, že výkyvným páčkám jsou přiřazeny palce s dorazy ovládané vačkou, pohybově spřaženou s jehelním válcem, při čemž tyto výkyvné páčky jsou opatřeny pružinami vetknutými svým druhým koncem do tělesa nosiče a přiřazenými ovládacímu...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Maléř Josef, Čermák Stanislav, Fischer Evžen

Značky: stroje, soustava, zámková, okrouhlého, pletacího, dvouválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími...

Uspořádání zámků pletacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 220663

Dátum: 15.12.1985

Autori: Málek Lubomír, Fikrle Jan, Řehák Miloš

Značky: uspořádání, pletacího, systému, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků punčochového, jednoválcového pletacího stroje pro zaplétání pružné nitě. Uspořádáním se řeší bezpečné zapletení pružné nitě do lemu úpletu punčochových kalhot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dráze kolének jehel v chytové poloze je uspořádán radiálně přísuvný zvedací zámek pro zvedání jehel z chytové do kladecí polohy. Tímto řešením se zakládá účinněji pružná nit za stvoly jehel.

Zámkový systém okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223921

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hanton Alois

Značky: systém, zámkový, pletacího, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámkový systém okrouhlého pletacího stroje, skládající se z jednotlivých zámkových dílů, přičemž stavitelný nebo pevný stahovač je na spodní části opatřen špičkou, vyznačený tím, že špička (9) na spodní straně stahovače (1) v minimální poloze nastavení zasahuje do průběžné dráhy (5) pletacích jehel (2).

Řídící zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. Zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228260

Dátum: 01.11.1985

Autori: Čurda Otakar, Kouklík Ivo, Zahrádka Jiří

Značky: zboží, ponožkového, stroje, řídící, výrobu, okrouhlého, zařízení, apod, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro řízení činnosti pracovních členů stroje, resp. funkcí stroje. Vynález řeší problém řízení funkcí jednoduchým mikropočítačovým systémem se zjednodušeným ovládáním přepínačem funkcí a tlačítky povelů. Hodnoty řízených a ovládaných veličin jsou zobrazovány sedmisegmentovým displejem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení obsahuje mikropočítač s programem funkcí stroje na jehož vstupy...

Smyčkový mechanismus pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231594

Dátum: 05.06.1985

Autori: Žukov Boris Petrovic, Petrov Jevgenij Ivanovič, Maslennikov Jevgenij Sergejevič

MPK: D04B 15/32

Značky: smyčkový, stroje, pletacího, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Ve smyčkovém mechanismu pletacího stroje ke zvýšení životnosti prvků vytvářejících smyčky na úkor likvidace podélných deformací sloupku prvku vytvářejícího smyčky nebo přenosových členu při jejich vzájemných úderech je pružný tlumicí prvek, který je uložen v krytu, uzavřeném ze strany obrácené k prvkům vytvářejícím smyčky, kovovou destičkou a umístěn v místech dotyku prvků vytvářejících smyčky nebo přenosových členu s klíny zámkového systému.

Volicí zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222163

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cuche Claude, Jeanneret René, Niederhauser Michel

Značky: stroje, volicí, pletacího, volbu, elektromagnetickou, zařízení, jehel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volicího zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje, skládajícího se z voličů posuvných ve volicím kanálu, jehož vstup, vymezený póly dvojice elektromagnetů působících v opačném směru a přitahujících voliče k jedné nebo k druhé boční stěně volicího kanálu, se zužuje a jehož výstup se rozšiřuje, přičemž boční stěry výstupu přidržují po provedení volby elektromagnety elektromagneticky voliče. Podstatou vynálezu...

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220428

Dátum: 15.04.1985

Autori: Povýšil Vladimír, Duba Josef, Hobza Antonín, Šesták Jan, Procházková Růžena

Značky: regulaci, zařízení, stroje, jednoválcového, hustoty, okrouhlého, pletacího, očkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje určeného zejména pro pletení nohavicových dílů dvoudílných punčochových kalhot, které řídí regulaci prostřednictvím výškového nastavení jehelního válce oproti zámkovým dílům, které tak ovládají délku zátahu pletacích jehel pomocí hustotové páky a vaček.

Ochranné zařízení prostoru pohybu reverzujících saní plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221930

Dátum: 15.03.1985

Autor: Schimko Reinhold

Značky: sání, pohybu, reverzujících, ochranné, pletacího, stroje, zařízení, plochého, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zařízení prostoru pohybu reverzujících saní plochého pletacího stroje, který je vybaven alespoň jednou světelnou clonou, působíci mezi vysílačem světla a přijímačem světla v pracovním prostoru mezi čelními plochami pohybujícími se saněmi rovnoběžně se směrem pohybu saní a dále vypínacím ústrojím pro zastavení stroje při přerušení světelné clony. Podstatou vynálezu je, že je aktivovatelná pouze ta světelná clona, proti...

Válečkový odtah okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215408

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kopečný Miroslav, Fučík Milan, Maléř Josef

Značky: stroje, okrouhlého, pletacího, odtah, válečkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení pohonu válečkového odtahu maloprůměrového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pohon hnacího válečku je prováděn prostřednictvím volnoběžných spojek uspořádaných na koncích hnacího válečku. Vnější kroužky volnoběžných spojek jsou opatřeny rameny, která jsou odpružena. Na ramena pak působí svisle posuvné jezdce, jejichž zdvih je ovládán u každého od...

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: výrobu, ovládací, stroje, zařízení, okrouhlého, zboží, punčochového, členu, pletacího, apod, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224084

Dátum: 01.10.1984

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján

Značky: elementů, vyvolování, převodník, stroje, pletacího, elektromagnetický, činných

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, zejména maloprůměrového s jemným dělením jehelního válce, obsahující permanentní magnety a jim přirazené pólové nástavce a dále volicí elektromagnet s pólovým nástavcem, kde jádro volicího elektromagnetu má příčný průřez ve tvaru obdélníku, vyznačující se tím,že delší strana tohoto obdélníku je na pletacím stroji ustavena ve směru podélné osy vzorovacího stopru (7).

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224063

Dátum: 01.10.1984

Autori: Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Šalamoun Vladimír, Trnka Jan

Značky: výrobu, zámková, soustava, stroje, okrouhlého, pletacího, punčochového, zboží

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod. pro ovládání jehel, kde v každém pletacím systému jsou uspořádány spolu axiálně pohyblivě spřaženě zatahovací zámky a protizámky, vyznačující se tím, že na každém proti zámku (3) je uspořádán výkyvný zámek (4), jehož rameno se opírá o nepohyblivý zámkový díl tak, že při větším snížení zatahovacího zámku (2) překrývá výkyvný zámek (4) protizámek (3).