Patenty so značkou «plechových»

Spôsob výroby na mieru zhotovených plechových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17335

Dátum: 16.11.2009

Autori: Krüger-eppstein Albrecht, Vogt Hans-peter

MPK: B23K 26/26, B23K 26/08, B23K 26/32...

Značky: spôsob, plechových, mieru, zhotovených, pásov, výroby

Text:

...zaťaženia na mieru zhotovených plechových pásov. Spôsobom podľa vynálezu je tento problém spoľahlivo vyriešený. Plechové pásy vyrobené spôsobom podľavynálezu sa vyznačujú zreteľne zlepšenou pevnosťou zvarového švu.Spôsob podľa vynálezu prebieha tak, že na mieru zhotovenýplechový pás (Tailored Strip) sa po celej svojej šírke alebo po šírkesvojho jedného plechového pásu (pozdĺžne delenćho plechového pásu) dočasne zahreje. Tým sa docieli...

Zariadenie a spôsob skúšania kvality plechových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15252

Dátum: 22.11.2008

Autori: Licht Christian, Jonuscheit Horst, Eichler Andreas, Heimberger Hans-stefan, Schneegast Bernd, Uhlig Timo, Menten Rainer

MPK: G01N 29/14, B07C 5/34

Značky: kvality, plechových, zariadenie, súčiastok, spôsob, skúšania

Text:

...do skúšobného zariadenia.Je použité usporiadanie, kedy je plechová súčiastka počas záznamu akustickej krivky uložená na aspoň dve lôžka skúšobného zariadenia. Počet styčných bodov by sa mal zvoliť v závislosti od veľkosti testovanej plechovej súčiastky. Avšak, čo sa týka voľného kmítania plechovejsúčiastky, nie je možné odporučiť viac ako tri styčné body.Ak sú najmenej dve lôžka od seba umiestnené vo vzdialenosti, ktorá zodpovedá prevažne...

Montážny spoj na spojenie plechových dielov falcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6990

Dátum: 27.07.2007

Autor: Guillien Joël

MPK: B62D 25/10, B60J 5/00, B21D 39/02...

Značky: dielov, plechových, spojenie, montážny, falcovaním

Text:

...reze ukazujúci spojenie vzmysle vynálezu pred falcovaním,- Obrázok 4 je schematický pohľad V zväčšenej mierke vo zvislom reze v smere línie IV-IV Obrázku 2 ukazujúceho spojenie po falcovaní.Na Obrázku 1 je schematický znázomená otváracia časť vozidla 10, osobitne dvere. Táto otváracia časť 10 obsahuje dolnú kazetu 12 a obvodový rám 14. Kazeta 12 a rám 14 vymedzujú okno 16.Ako je znázornené na Obrázkoch 3 a 4, otváracia časť 10 obsahuje prvý...

Systém rohových uholníkov pre spojovacie príruby častí plechových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4209

Dátum: 01.09.2006

Autor: Prechtl Hans-peter

MPK: F16L 25/00, F24F 13/02, F16L 23/00...

Značky: systém, uholníkov, spojovacie, plechových, částí, príruby, rohových, kanálov

Text:

...oboch ramenných elementov do príslušných spojovacich prirubových častí časťou plechových kanálov zaskočí zaskakovaci výstupok jedného ramenného elementu priamo a bezprostredne, to znamená bez ďalšieho,s tvarovým stykom do zaskakovacieho vybrania druhého ramenného elementu. Týmto spôsobom sa jednoducho dosiahne optimálnezaistenie proti nežiadúcemu vysunutiu ramenných elementov zosusedných a voči sebe kolmo orientovaných spojovacích...

Spôsob výroby tvárnených hliníkových plechových súčiastok s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 480

Dátum: 09.03.2004

Autori: Gillich Volkmar, Fuchs Roman, Hotz Walter

MPK: C09D 183/04, B05D 7/00, B05D 3/12...

Značky: výroby, dekoratívnym, plechových, povrchom, hliníkových, spôsob, súčiastok, tvárnených

Text:

...peci.Hrúbka vrstvy vytvrdeného sólovo-gélového laku prvej ochrannej vrstvy je prednostne minimálne 1 m a predovšetkým je v rozpätí 1 až 4,5 m, najmä 1 až 3 m. Ak sólovo-gélový lak prídavne obsahuje i farebné pigmenty, môže byť hrúbkaHrúbka vrstvy vytvrdeného sólovo-gélového laku druhej ochrannej vrstvy je prednostne minimálne 0,5 m a predovšetkýmVytvorenie druhej ochrannej vrstvy na povrchu tvárnených plechových súčiastok vedie k požadovanej...

Spôsob spájania dvoch plechových panelov dohromady lemovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2093

Dátum: 24.04.2003

Autor: Baulier Dominique

MPK: B21D 39/02

Značky: spôsob, spájania, plechových, dohromady, dvoch, panelov, lemovaním

Text:

...montáži na automobílové vozidlo, ako aj deformácie, ako je zvinutie,ktoré už nedokáže napraviť konečná lemovacía operácia.S odkazom na obr. 3, je druhou, a možno aj vážnejšou nevýhodou týchto známych spôsobov lemovanía to, že vytváranie obruby 100 spôsobuje, že sa hliníkový panel stáva krehkejší pozdĺž línie 104 ohybu medzi obľubou 100 a zvyškom vonkajšieho panelu 102. Nasledujúca konečná lemovacía operácia spôsobuje ďalšie stlačenie obruby...

Rozoberateľné upevnenie nosných montážnych, kovových i nekovových dosiek v plechových puzdrách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 697

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: puzdrách, nosných, plechových, kovových, nekovových, montážnych, dosiek, rozoberateľné, upevnenie

Text:

...a demontáži nosných dosiek nie sú potrebné žiadne nástroje 2 naviac opakovaná montáž 2 demontáž noohrozuju funkčnosť konštrukčných prvkov upevne nia a fixácio ich opotrobovanín.OBR. 1 znázorňuje kenštrukčnó prvky, princip tschnickéhe riešenia, postup pri upevňovaní a fixovani nosnej montážnoj dmaky. OBH. 2 znázorňuje upcvnenú 2 zafixovnnú nosnú mentážnu dosku v plochavompúzdro a postup pri joj dcmontáží.Dvojdiclnc pleónvé púzdro...

Rozoberateľné spojenie dielov plechových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 696

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: spojenie, plechových, rozoberateľné, púzdier, dielov

Text:

...je jednoduché u rýchle. Prodnosťnu jn i to, že cpukovnné ukladania a rozobñrabíc dioluv púzdra ncohrozujc funkčnosť kon štrukčných spejovucich prvkov, napríklad opotrcbovaním alebo zlomením jn ZýČkDV oDER. l znázorňuje konštrukčné prvky, princip technického riešeniu, postup pri npcjovaní dielov plechnvéhe púzdra.OSR. 2. xnáznrňuje pemtup pri razobormni spojených díelcv plnchovéha púz Priklad uskutučnenigDvojdiclnu plechové púzdro...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: sklenených, uzatváranie, hlavica, delená, viečok, pohárov, plechových, uzatváracia, pomocou

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...

Nosič plechových sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 271639

Dátum: 12.10.1990

Autori: Paulát Mojmír, Pernička Jan

MPK: B60P 1/02

Značky: sudů, nosič, plechových

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: zařízení, obsahu, otvírání, plechových, pryskyřice, sudů, drcení

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Přípravný stůl konzervárenských plechových obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259974

Dátum: 15.11.1988

Autor: Huml Otakar

MPK: B65B 35/26

Značky: přípravný, konzervárenských, obalů, stůl, plechových

Text:

...přímo na přípravnémstole, nebo v nàvezujícím mycím ústrojí což má za nále dok snížení zmetkovítostí při plnění a uzavírání plecho vých obalů. Eříkladně provedení přípravného stolu podle vynálezuje znázorněno na výkresoch, kde obrü 1 představuje schematický pohled na prípravný stůl v půdorysu, obrů 2 pohledna část obvodu otočné kruhové desky v nárysu v úseku vytřičování ležících plechových obalů, obrĺ 3 pohled na část obvodu otočné kruhové...

Zariadenie na orientovanie plechových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259562

Dátum: 17.10.1988

Autori: Morvay Jozef, Száraz Peter

MPK: B65B 43/50

Značky: plechových, zariadenie, obalov, orientovanie

Text:

...ktorý zasahuje do jednej tretiny obvodu otočného kruhového stola 1. Otočný kruhový stôl 1 má po obvode vytvorenú kruhovú magnetickú dráhu 2, na ktorú v .najvyššommieste tangenciáląne naväzuje výstupný žľab 3, ,pričom pred vstupom do výstupného žľabu 3 je priečne umiestnená vertikálne prestavitelné zábrane a upevnená na obvodovej zábrane 13, ktorá je upevinená na výsvtupnej strane .násypného zásobníka 12 a kopirujúca obvod otočného kruhového»...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Georgiev Jakim, Kafka Václav

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: elektrických, způsob, svazků, výlisků, točivých, lepení, plechových, strojů

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Zařízení na uzavírání spojů plechových rour, zejména okapových svodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241918

Dátum: 01.12.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: B21D 39/02

Značky: zejména, plechových, svodů, uzavírání, okapových, zařízení, rour, spojů

Text:

...snadná a nenáročná obsluha,vysoce kvalitní provedení spoje, vysoká produktivita práce při podstatném snížení namáhavosti práce.Na výkresu jeznázuhněn V bokorýsu příklad provedení zařízení na uzavírání spojů plechových rour podle tohoto vynálezu.Zařízení sestává z nosného rámu lg, brzdového elektromotorułl a spínacích elementů lg, přičemž v nosném rámu lg je upevněn vodíoí šroub l s maticí gina níž je upevněna stavěcí odpružená...

Zařízení pro výrobu tepelně zpracovávaných plechových dílů, plochých produktů, střižnic a čepelek, zejména pilníků na ampulky, odřezávaných z pásového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252458

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lengyel Denés, Mózer Ferenc, Kovács Tibor, Kollár Arpád, Bánó Tibor, Balász János

MPK: B21D 53/64

Značky: zejména, zpracovávaných, ampulky, pásového, tepelně, odřezávaných, výrobu, střižnic, pilníků, plochých, čepelek, materiálů, dílů, produktů, zařízení, plechových

Text:

...rovnoběžně uspořádených druh během jednoho cyklu 45 výrobků. Tím se umožňuje za hodinu vyrobit 8 000 pilníkd. Takto dosažené výrobky nemení již svůj původní tvar ani během dalších pracovních pochodu, například při hromadné galvenizaci.vynález je dále podrobnějí popsán na příkladu zvláštü výhodnéhc provedení s odkazem,kde znázorňuje obr. 1 provedení zařízení podle vynálezu v pohledu ze strany zčásti v řezu,obr. 2 pohled hora na provedení...

Způsob lisování plechových velkorozměrových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241153

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sova František, Vobooil Jioí

MPK: B21D 53/88

Značky: lisování, dílů, způsob, plechových, velkorozměrových

Text:

...rozměr. estližo je plechový velkorozměrový díl připeviíěn na pevném manlpulačníni rámu bodovým svařováním, pak odstřižený přidavek na povrchu pevného Inanípulačnííio rámu se postupně odsekává z jeho vnitřní strny a zbytky svaru se obrušujl úhlovou bruskou. Po této posledni operací je opět pevný menipulační rám přichystán k lisování dalšího plechového velkorozměrového dilu.Výhody způsobu lisováíií plechových velkorozntěrových dilů...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Štulajter Ján

MPK: F16B 5/07, E04B 1/60

Značky: stěn, prvek, plechových, kotevní

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Indikační zařízení dorazu plechových přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234456

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kočica Jan, Maliňák Petr

MPK: B23D 33/10

Značky: zařízení, dorazu, indikační, přístřihů, plechových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indikačního zařízení dorazu plechových přístřihů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno soustavou v přímce uspořádaných, od pracovní desky stolu elektricky odizolovaných dorazových destiček z elektricky vodivého materiálu, z nichž každá je spojena s jedním vstupem vyhodnocovací jednotky, přičemž oddělený vstup vyhodnocovací jednotky je elektricky spojen s pracovní deskou stolu. Vynález je s výhodou možno využít při...

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechových přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špaček Jindřich, Novotný Josef

MPK: B21D 24/14

Značky: součástí, plechových, rotačních, způsob, hydromechanického, tažení, přístřihů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechu, se týká způsobu hydromechanického tažení v tlakové komoře plněné kapalinou tvořící spodek nástroje, v níž je kluzně uloženo ponorné těleso ovládané ze spodní strany mechanickými nebo kapalnými prostředky, jehož horní část vykazuje zaoblenou hranu. Vynález řeší problém zachování stability tvářeného materiálu, zejména v počáteční fázi hydromechanického tažení.

Zariadenie pre elektrochemické obrábanie viacerých plechových obrobkov rovnakej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225166

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zubák Viliam

Značky: plechových, obrábanie, elektrochemické, zariadenie, rovnakej, viacerých, hrúbky, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre elektrochemické obrábanie viacerých plechových obrobkov rovnakej hrúbky, pomocou elektrického prúdu, upevnených na elektromagnetickom upínacom zariadení, ktorého upínací povrch je chránený nevodivou fóliou, vyznačujúci sa tým, že na povrchu obrobku (2), nestýkajúcom sa s ochrannou fóliou (4), je uložená feromagnetická, elektricky vodivá príložka (5), pripojená na zdroj jednosmerného elektrického prúdu (7).

Vyberacie zariadenie plechových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223080

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pašák Jozef

Značky: vyberacie, plechových, dielcov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vyberacie zariadenie plechových dielcov pozostávajúce z dvoch batérií magnetických kladiek na oboch stranách stredového nosníka, na ktorom je upevnené poháňacie ústrojenstvo ako aj uchytávacia konzola, ktorou sa zariadenie upevňuje k lisu. Riešeným problémom je vyberanie prístrihu alebo plochého plechového dielca z lisovacieho nástroja, ktorý má iba malé rozovretie. Riešenie spočíva vo vytvorení zvláštnych zhadzovacích líšt, ktoré oddeľujú...

Vkladacie a vysúvacie zariadenie plechových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223079

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pašák Jozef

Značky: plechových, dielcov, zariadenie, vysúvacie, vkladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vkladacie a vysúvacie zariadenie plechových dielcov pozostávajúce zo stredového nosníka, na ktorom je upevnené poháňacie ústrojenstvo ako aj uchytávacia konzola. Riešeným problémom je možnosť použitia vkladacieho a vysúvacieho zariadenia pre lisy s pomerne malým rozovretím nástroja, čo sa dosahuje tým, že v stredovom nosníku pod poháňacím ústrojenstvom je priečne uložený hriadeľ, na ktorého oboch volných koncoch je nasunutý jeden koniec batérie...

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230470

Dátum: 01.03.1986

Autori: Lucek Jiří, Průša František, Landa Václav Csc

MPK: C25D 1/10

Značky: nástroje, tažení, plechových, výroby, výlisků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků galvanoplastickým způsobem prováděný tak, že se tvarovaný model výlisku z plechu po obou stranách po celé své ploše galvanicky pokoví, načež se po vyloučení potřebné tloušťky kovu galvanická vrstva po okraji celého modelu odřízne. Obě samostatné protilehlé části skořepiny se poté usadí do nosných částí nástroje a prostor mezi zadní stranou skořepiny a nosnou částí nástroje se vyplní zalévací...

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227698

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szücs László, Horváth András, Harmatha András

Značky: tepelný, rovinných, dílů, plochami, výměník, plechových, teplosměnnými

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů, obzvláště pro výměnu tepla mezi dvěma navzájem kolmo proudícími médii o velkých průtočných množstvích, přičemž teplosměnné plochy oddělující obě média jsou uspořádány se vzájemným nepatrným odstupem, vyznačený tím, že rovinné plechové díly (1) mají základní rovinu (3) a s ní paralelní připojovací rovinu (4), přičemž připojovací rovina (4) vznikne ohnutím dvou protilehlých...

Poistné zariadenie pre prepravník plechových tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 220600

Dátum: 15.04.1985

Autor: Odler Tadeáš

Značky: zariadenie, přepravník, poistné, plechových, tabúľ

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na samočinné zabezpečenie plechových tabúľ prenášaných elektromagnetickými alebo pneumatickými prepravníkmi, pri ich poruche. Podstatou je, že pozostáva z dvou alebo viacerých párov priečných telies, pevne spojených s trámom nosiča bremena, cez ktoré pozdĺžne prechádzajú vzájomne rovnobežné a otočné hriadele, na ktoré sú v primeraných odstupoch pevne uchytené dva alebo viac párov blokovacích ramien a ďalej pozostáva z tlačného...

Podávač plechových prístrihov do tvárniaceho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 213542

Dátum: 01.03.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: tvárniaceho, nástroja, podávač, prístrihov, plechových

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač nástroje najmä takových prístrihov, ktorá sú určené na priečne profilovanie postupovým spôsobom, pozostávajúci aspoň z jednej dvojice za sebou usporiadaných chápadiel, z ktorých jedno chápadlo je pridržiavacie a druhé unášacie chápadlo je voči tomuto pridržiavaciemu chápadlu vodorovne posuvne uložená. Riešeným problémom je umožnenie plynulej manipulácie s relatívne krátkymi plechovými prístrihmi, u ktorých sa počas technologických...