Patenty so značkou «plechový»

Plechový pás s prierezom profilovaným do W

Načítavanie...

Číslo patentu: 277841

Dátum: 12.04.1995

Autori: Gilles Helmut, Leussler Wilhelm

MPK: B03C 3/41, B03C 3/45

Značky: prierezom, plechový, profilovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Plechový pás (5) s prierezom profilovaným do W je určený na výrobu zvisle zavesených zberacích elektród, tvoriacich plynové priechody v elektrostatických odlučovačoch prachu s vodorovným prietokom. Krajné úseky plechového pásu (5) sú na konci prehnuté o 180 st. na vytvorenie priebežného háku v tvare U, uhol medzi šikmými úsekmi (13) a rovnobežnými úsekmi (14) plechových pásov (5) je najmenej 150 st. Stredná vzdialenosť dvoch za sebou...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického

Načítavanie...

Číslo patentu: 247202

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šulc Zdenik, Soukup Václav, Fiedler Lubomír, Novotný Vojtich

MPK: H02K 5/04

Značky: plášť, žebrovaný, plechový, zejména, kostra, elektrického

Text:

...odpadá nutnost použití složitého upínacího přípravku. Docílí se dobrý tepelně vodivý styk mezi pláštěm kostry a statorovým svazkem.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení žebrovaného plechového pláště podle vynálezu kde na obr. 1 je žebro kostry elektrického stroje točivého v radiálním řezu a na obr. 2 je v rozvinutém tvaru část žebrované kostry elektrického stroje točivého.Žebro g kostry § V radiálním řezu na obr. 1 je...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, plechový, elektrického, zejména, stroje, žebrovaný, plášť

Text:

...tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve...

Rebrovaný plechový plášť kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246303

Dátum: 15.12.1987

Autor: Folliot Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, plášť, elektrického, kostry, točivého, stroja, rebrovaný

Text:

...vybwraťtiu v zväzku, na ktorom je plášť nasadený.Riešením rebrovaného plechového plášte podľa vynálezu sa medzi susedunými rebrami plášte vytvoria pozdĺžne výstupky, ktorých tvar odpovedá tvaru vybratia vo zväzko a» ich vzájomným stykom sa dosiahne zväčšenie teploemennej plochy, pričom v dôsledku malého polomeru zaoblenia vý 4stupkov sa pri .nalisovaní zväzku do kostry dosiahne čistý kovový styk, ktorý je takmer ideálny pre odvod tepla zo...

Svorkovnicový plechový kryt pre elektrické stroje a prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241332

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Jan, Háder František

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, prístroje, stroje, svorkovnicový, elektrické

Text:

...stena svorkovnioovéhoi velka je celistvá. Výhody tohto riešenia svorkovnicoveho krytu sa uplatňujú aj pri jeho nakloneni od zvislej OSI.Príklad vyhotovenia svorkovnicového plechového krytu. podľavynąiązu je uvedený na priloženom výkrese na ktorom obr. 1. zetä evňovacim kolikom privare ným zvnútra ku svork-ovniconvej skrini aobr. 2 zobrazuje svorkovnicový kryt, ktoré ho Iupevňovaici kolik dosadá čelom na stenutesnenia umiestneného »medzi...

Pružný rebrovaný plechový plášť, najmä kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240487

Dátum: 15.08.1987

Autori: Magyari István, Nagy Mihály, Inczédy Péter, Kertész Marianna

MPK: B21D 11/20

Značky: stroja, plášť, rebrovaný, plechový, kostra, točivého, najmä, elektrického, pružný

Text:

...rebra medzi zvarom a pätou rebra na celkovej potrebnej detormácii plechového rebnovaného plášte pri nalisovani statorovéh-o zväzku do kostry. Podstata vynález-u spočíva v tom, že vnútorné steny rebier plechového rebrovaného plášte sú navzájom spojené odporovým zvanom, ktorého zvarová šñovka másvoj najbližší bod ku povrchu zväzku, na ktorom je nalisovaný pružný rebrovaný plášť, vo vzdialenosti danéjwzťahoms hrúbku steny rebra . b ~...

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Špilár Jozef, Rykr Vladimír

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, skružený, elektrického, stroja, plechový, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235473

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikulášek Alois, Hamrla Jiří, Šimek Josef

MPK: H02K 5/18, H02K 5/04

Značky: točivého, plášť, stroje, elektrického, plechový, skružený

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého má své konce spojené přepláťováním, které tvoří podélný výstupek upravený na vnitřním povrchu pláště, zasahující do podélné drážky, vytvořené na vnějším povrchu statorového svazku. Tím se ušetří technologická operace, vrtání otvoru a kolík, případně vytvoření otvoru děrového svaru a elektrické energie pro svařování.

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231611

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čáslava František, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, elektrického, plášť, kostra, stroje, plechový, zejména, žebrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry elektrického stroje točivého, jejíž přilehlé stěny žeber jsou spojeny bodovými sváry. Účelem vynálezu je snížení energetické náročnosti a pracnosti, zvýšení mechanické tuhosti kostry, prodloužení životností elektrod a zrychlení výroby kostry. Uvedeného účelu se dosáhne tím, ze bodové sváry jsou vytvořeny u paty žeber na vnitřním povrchu pláště.

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226825

Dátum: 01.09.1985

Autori: Cahel Ladislav, Čáslava František

Značky: chladiva, plášť, žebrovaný, vnitřním, oběhem, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva, zejména elektrického stroje točivého, na němž jsou vytvarována chladicí žebra a kanály průhyby plechu, vyznačující se tím že na protilehlých koncích (1) délky žeber (2) jsou jejich přilehlé stěny po celé výšce žeber (2) u sebe a mezi protilehlými konci (1) žeber (2) jsou alespoň v jednom podélném úseku (3), kratším než délka žebra (2), k sobě slisovány přilehlé stěny žeber (2), alespoň u...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226824

Dátum: 01.09.1985

Autori: Cahel Ladislav, Čáslava František

Značky: točivého, stroje, plášť, zejména, žebrovaný, elektrického, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého, na němž jsou vytvarována na chladicí žebra průhyby plechu vyznačující se tím, že přilehlé stěny žeber (1) jsou podélce, alespoň u svých patních části (2) slisovány k sobě a nad patními částmi (2) jsou stěnami žeber (l) vytvořeny proud chladiva propouštějící kanály (3).