Patenty so značkou «plazmový»

Dýza pre plazmový rezací horák s drážkou chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16845

Dátum: 01.02.2011

Autor: Hollberg Manfred

MPK: F23D 14/48, B23K 10/00, H05H 1/28...

Značky: horák, dýza, řezací, plazmový, kvapalinou, chladená, drážkou

Text:

...Z patentu DE 1565 638 je zrejmá realizácia dýzy pre plazmový horák. Hlava horáku vykazuje zvlášť tenký tvar, a je predovšetkým používaná na rezanie plazmou, resp. na úpravu zváraných Iemov. Medzi hlavicou dýzy a rezacou dýzou je vytvorený chladiaci priestor, ktorý je vytvorený ako priamy,rovnomerný kruhový kanálik. Vo vrchnej časti dýzy horáku sa uskutočňuje0012 V dokumente DE 10 2008 018 530 A 1 je opísaná dýza plazmového horáku...

Dýza pre kvapalinou chladený plazmový horák a hlavica plazmového horáka opatrená touto dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20125

Dátum: 31.05.2010

Autori: Grundke Timo, Laurisch Frank, Krink Volker

MPK: H05H 1/28, H05H 1/34

Značky: chladený, dýza, kvapalinou, plazmového, horáka, dýzou, opatřená, touto, plazmový, horák, hlavica

Text:

...voči atmosfére, a závit a strediace prijímacie prostriedky pre kryt dýzy sú umiestnené na vonkajšom priemere držiaka dýzy. Kryt dýzy, rovnako vytvorený z materiálu odolného voči korózii, napríklad mosadze, je realizovaný v kónickom tvare a jeho hrúbka steny je dimenzovaná vhodne tak, aby zaisťovala odvádzanie sálavého tepla do chladiacej kvapaliny. Najmenší vnútorný priemer je opatrený tesnením. V najjednoduchšom prípade je ako chladiaca...

Elektróda pre plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16015

Dátum: 27.11.2009

Autori: Steudtner Thomas, Jehnert Katrin, Laurisch Frank, Kroschwald Martin, Krink Volker, Reinke Ralf-peter

MPK: H05H 1/34

Značky: horák, elektroda, plazmový

Text:

...elektródy, V ktorých je okolo emisnej vložky umiestnené jadro(separátor), ktoré oddeľuje emisnú vložku od elektródového držiaka, sú opísané vDE 690 14 289 T 3 a DE 699 37 323 T 2. Separátor je V tomto prípade zhotovený primárne zostriebra a elektródový držiak primárne z medi. Striebro zabezpečuje dlhú životnosť, hlavne pokiaľ sa reže s čistým kyslíkom, pretože reakcia striebra s kyslíkom je pomalšia než reakcia kyslíka s meďou. Výroba takej...

Dýza a čapička dýzy pre kvapalinou chladený plazmový horák a hlava plazmového horáka s dýzou/čapičkou dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15893

Dátum: 03.09.2009

Autori: Laurisch Frank, Krink Volker, Grundke Timo

MPK: H05H 1/28, H05H 1/34

Značky: hlava, čapička, chladený, dýza, kvapalinou, dýzy, horáka, plazmový, horák, plazmového

Text:

...prostriedku. Najmenší vnútomý priemer je opatrený O-krúžkom. Ako chladiaci prostriedok sa najjednoduchšie používa voda. Totousporiadanie má umožňovať jednoduchú výrobu dýz pri úspomom použití materiálu a ichrýchlu výmenu, ako aj na základe konštrukcie s ostrým uhlom natáčania plazmového horákavoči spracovávanému kusu a tým šíkme rezy.0010 V spise DE-OS 1 565 638 sa opisuje plazmový horák, výhodne pre tavné rezanie materiálu plazmou...

Dýza pre kvapalinou chladený plazmový horák, usporiadanie takej dýzy a plášťa dýzy, ako aj kvapalinou chladený plazmový horák obsahujúci také usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16720

Dátum: 23.03.2009

Autori: Krink Volker, Grundke Timo, Reinke Ralf-peter, Laurisch Frank

MPK: H05H 1/34

Značky: chladený, plazmový, takej, obsahujúci, dýza, dýzy, plášťa, horák, také, kvapalinou, usporiadanie

Text:

...rozptyľovaniu tepla chladiva. Na najmenšom vnútomom priemere je plášť dýzy opatrenýprstencovým krúžkom. Ako chladivo je najjednoduchšie použiť vodu. Toto usporiadanieumožňuje ľahkú výrobu dýz s ekonomickým využitím materiálu, dovoľuje rýchlu výmenu dýzy a tiež, vďaka tvaru konštrukcie kužeľa s ostrým vrcholovým uhlom, dovoľuje natáčanie plazmového horáka voči obrobku a tým umožňuje šikmé rezy.0010 V DE-OS l 565 638 je opísaný plazmový...

Plazmový oblúkový rezací horák s optimalizovaným chladením vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9667

Dátum: 07.08.2008

Autori: Cook David Jonathan, Yang Yong

MPK: H05H 1/34

Značky: horák, optimalizovaným, oblúkový, řezací, vodou, plazmový, chladením

Text:

...rozšíri a/alebo rozbieha vplyvom menšieho zovretia tvarom dýzy, s výslednými chybamiv kvalite rezu ako sú zväčšené kolísanie uhla, široký rez a0005 Všeobecne, rýchlosť erózie v ústí dýzy je ovplyvnená účinnosťou chladenia V ústí dýzy. Účinné chladenie V tomto mieste môže pomôcť udržiavať pomerne nízku teplotu, ktorá vedie k nižšej rýchlosti erózie. Pre vodou chladené dýzy použité vo vysokoprúdových plazmových horákoch, chladenie môže...

Hlava plazmového horáka, teleso plazmového horáka a plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7100

Dátum: 13.08.2007

Autori: Reinke Ralf-peter, Grundke Timo, Krink Volker, Laurisch Frank

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmový, plazmového, horáka, těleso, hlava, horák

Text:

...zásuvného spojenia (na spojenie zástrčky a zásuvky) je navrh nutý v dokumente 48 425 168.9.0010 Podľa vynálezu sa táto úloha u hlavy plazmového horáka vyššie uvedeného druhu rieši tým, že táto má na stykovej strane valcovú stenu s vonkajšou plochou a plochou medzikružia, pričom na vonkajšej ploche je dookola usporiadaných nver rovnakých radiálnych priehlbín anvm. rovnakých radiálnych výstupkov, pričom je nver, nvm z O a nver nvm. z 5, a...

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Mather Jon, Eickhoff Stephen, Roberts Jesse

MPK: H05H 1/34

Značky: kontaktným, štartovaním, oblúkový, plazmové, oblúkové, kontaktné, elektrody, plazmový, horák, využívajúci, elektroda, hořáky, takéto

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Plazmový filter sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1489

Dátum: 01.07.2003

Autor: Hammer Thomas

MPK: F01N 3/023, B01D 53/92, B01D 46/50...

Značky: plazmový, sadzí, filter

Text:

...ležiacou vysokonapätovou elektródou a jednou na vonkajšej strane ležiacou uzemňovacou elektródou aktivovat valcový objem obsahujúci mnoho kanálov. Tým sa ale ani nemôže diferencovat medzi vstupnými a výstupnými kanálmi filtra sadzí, ani sanemôžu cielene vytvárat povrchové kĺzavé výboje. Okrem toho jev dôsledku veľkej preskokovej vzdialenosti medzi elektródami potrebná vysoká amplitúda napätia nad 20 kV, ktorá môžev motorových vozidlách...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3157

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lasák Vladimír, Lukačevič Juraj, Dědek Milan, Lojkásek Jaromír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: horák, plazmový

Text:

...zvýšenie životnosti a stability účinkov plazmového horáka sa javí účelné, že materiálom elektród sú zliatiny, ktoré sú podľa technického riešenia zušľachtená, napríklad sú podrobené procesu tvámenia, ako lisovanie, čím dochádza ku zhutneniu materiálu, zjemneniu jeho kryštalickej štruktúry a zvýšeniu tepelnej i elektrickej vodivosti. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na životnosť elektród a celého plazmového horáka.Riadiaca jednotka umohluje...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1289

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novanský Vít

MPK: H05H 1/26

Značky: horák, plazmový

Text:

...konštrukcia plazmového. horáka znesie hypervysoké teploty až 30 000 °C bez toho aby zhorela vlastná tryska.Z ekonomického hľadiska obrovským prínosom je veľmi lacný a všade dostupný zdroj paliva, ktorým je vodná para.Z energetického hľadiska je veľmi výhodný, pretože už po zapálení na vytváranie plazmy nepotrebuje elektrickú energiu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr.1 je...

Plazmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245920

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kurjanovie Valentina Vasiljevna, Dolgich Viktor Pavlovie, Malceva Larisa Grigorjevna, Šajtanova Galina Alexaddovna

MPK: H05H 1/00

Značky: plazmový, reaktor

Text:

...plynného média, emöřujíoím proti proudu plezmetu.Tangenciálně orientované vstupy plynného média mohou být vytvořeny v průběžném vedení, uspořádaném v horní části horizontálně uspořádané reakční komory, jejíž plášt ve své spodní části přechází do ätčrbinového výstupu zpraoovanóho materiálu. Výstup zpraoovaněho materiálu může být tvořen prstencovým otvorom vytvořeným na rozhraní pláětě a čela vertikálne orientované reakční komory. Osový...

Plazmový rezák na rezanie ťažko rezatelných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253448

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čietek Mojmír

MPK: B23K 9/16

Značky: ťažko, plazmový, rezatelných, rezák, rezanie, materiálov

Text:

...velmi malom rozsahu, čo vylučuje deformáciu teplom a znižuje presnost vyrobeného rezáka. Taktiež počet tesniacich plôch pri rezáku podľa vy 4nálezu je obmedzený, čo zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť. Celá montáž rezáka a prípadná výmena pri poruche alebo poškodení je jednoduchá a nevyžaduje špeciálne prípravky. Dýza rezáka je priamo chladená vodou, čo umožňuje zvýšiť produktivitu práce. Z hladiska prevádzky je výhodná celková kompaktnost a...

Koaxiální plazmový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 241795

Dátum: 10.08.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: B23K 9/16

Značky: plazmový, horák, koaxiální

Text:

...prostředků do obloukového plazmatu vyžaduje u dosavadních konstruk~ cí plazmových hořdků vytvoření samostatných přívodů, ktoré zamezí styku těchto prostředků s pracovním povrchem elektrod. Štyk cha»micky aktívních prostředků s pracovním povrchem elektrod má za3 kého oblouku do vývrtu trysky a do vývrtu duté elektrody, odstraňujeykoaxiálním plazmovým hořákem podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton že do prostoru vymezeného držákem...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dembovský Vladimír, Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Terlecký Jiří

MPK: B22D 1/00

Značky: předehřev, rafinaci, tekuté, plazmový, zařízení, oceli, mimopecní, pánve

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Plazmový sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233607

Dátum: 01.03.1987

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/14

Značky: sterilizátor, plazmový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plazmového sterilizátoru ke sterilizaci některých lékařských nástrojů a pomůcek, který využívá koronový elektrický výboj v plynu - v plazmazu, a je tvořen pracovní komorou, jejíž vstup je připojen na výstup zásobníku plynu a výstup plynu pracovní komory je vyústěn do atmosféry, přičemž elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup zdroje radiofrekvenčních signálů. Přístroje lze využít ke sterilizaci lékařských nástrojů a...

Plazmový sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231847

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Karel Ing

MPK: A61L 2/14

Značky: sterilizátor, plazmový

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizační přístroj pro sterilizování lékařských nástrojů a pomůcek, tvořený pracovní komorou, jejíž vstup plynu je připojen na výstup zásobníku plynu a výstup plynu pracovní komory je připojen k vývěvě, přičemž elektrický vstup pracovní komory je připojen na rozvodnou síť o napětí 220 V, 58 Hz, vyznačující se tím, že zásobník plynu naplněný plynnou směsí 99,9 % neonu a 0,1 % argonu, je připojen svým výstupem na vstup pracovní komory, ve...

Plazmový sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231840

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/14

Značky: plazmový, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový sterilizátor určený ke sterilizaci lékařských nástrojů a pomůcek, který využívá neizotermický doutnavý elektrický výboj ve zředěném plynu a je tvořen pracovní komorou jejíž vstup plynu je připojen na výstup zásobníku plynu, přičemž výstup plynu pracovní komory je připojen k vývěvě a elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup elektrického zdroje pulsních radiofrekvenčních signálů.