Patenty so značkou «plazmové»

Hydrofilizačné plazmové nanášanie povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16525

Dátum: 01.02.2012

Autori: Görne Martin, Kordick Thomas

MPK: B05D 3/04, B05D 1/00, B05D 3/14...

Značky: hydrofilizačné, nanášanie, plazmové, povlakov

Text:

...rezultuje vdobrej biologickej znášanlivosti, čím sa podráždenia oka pri zodpovedajúce povlakom potialmutých kontaktných šošovkách vyskytujú menej často abunky tela sa pri zodpovedajúce povlakom potialmutých látkach tvoriacich skelet liečivého prípravku pretkanivové inžinierstvo ľahko prichytia.0011 Vpiípade, že zo súvislosti nevyplýva výrazne inak, slová mať, zahŕňajúc,obsiahnuť, obsahovať s a podobne, ako aj ich gramatícké tvary, treba...

Spôsob plazmového rezania obrobku pomocou zariadenia na plazmové rezanie a pulzujúceho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16839

Dátum: 21.09.2010

Autori: Ollmann Jens, Irrgang Gerhard, Krink Volker, Friedel Jens

MPK: B23K 10/00

Značky: rezania, spôsob, pomocou, zariadenia, plazmového, pulzujúceho, rezanie, plazmové, prúdu, obrobků

Text:

...s rozptylovým jadrom so sériovo pripojeným usrnerňovačom.Klesajúca charakteristika je tu tvorená usporiadaním cievok transformátora.0014 Pri moderných zdrojoch jednosmerného prúdu je konštantná prúdová charakteristika realizovaná reguláciou rezacieho prúdu pomocou výkonových elektronických súčastí, napr.0015 V zásade je možné rozlišovať zdroje prúdu riadené sieťou a zdroje prúdu so zvýšenou0016 Ako zdroje prúdu riadené sieťou sa označujú...

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Roberts Jesse, Eickhoff Stephen, Mather Jon

MPK: H05H 1/34

Značky: plazmové, plazmový, takéto, elektrody, štartovaním, kontaktným, horák, elektroda, oblúkový, hořáky, kontaktné, využívajúci, oblúkové

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Dýza pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6436

Dátum: 21.04.2004

Autori: Krink Volker, Lotze Gerd, Laurisch Frank, Weissgärber Thomas, Möhler Wolfram, Kümmel Kerstin

MPK: H05H 1/26

Značky: dýza, plazmové, hořáky

Text:

...kovu podľa vynálezu by mali byť z keramického tvrdéhomateriálu. 0014 Na to sú vhodné rôzne oxidy, karbidy, nitridy alebo tiež boridy.0015 Ako zvlášť vhodné sa prejavili karbidy a medzi nimi opäť karbid kremíka alebo aj karbid bóru. Zvlášť uvedené karbidy znižujú tepelnú vodivosť len nepatme a okrem toho ichpoužitie nie je nákladné.0016 Tiež existuje možnosť uzavrieť do kovu alebo kovovej zliatiny tvoriacej dýzu mikročastice z aspoň dvoch...

MIG plazmové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10595

Dátum: 12.11.2003

Autori: Ignatchenko Georgiy, Dykhno Igor

MPK: B23K 10/02, B23K 9/00

Značky: zváranie, plazmové

Text:

...musí byť udržiavaný povrchovým napätím V zvislej polohe. Ako je znázornená na grafe podľa obr. 1, tak sa rýchlosť nanášania zvyšuje pri zvyšovaní zváracieho prúdu, pričom sa rýchlosť nanášania zvyšuje, ked sa zvyšuje zvárací prúd. To vedie k nadmernémutaveniu elektródy a k nadmernej spotrebe zváracieho kovu.0008 Zhora uvedené podmienky obmedzujú rýchlosť zvárania a hrúbku materiálu, ktorý môže byť zváraný pri jednom prechode za prevádzky V...

Spôsob výroby elektródového prvku pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5173

Dátum: 05.03.2003

Autori: Laurisch Frank, Löbl Helmut, Krink Volker, Möhler Wolfram, Lotze Gerd

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmové, prvků, hořáky, spôsob, elektrodového, výroby

Text:

...tepelná0018 Vtejto súvislosti sa pomocou podobného riešenia dosiahnuté nepatrné zvýšenie životnosti (v porovnaní s elektródami doposiaľ známymi a V plazmových horákochpoužívanými) ďalekosiahlo kompenzuje výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi.0019 Preto je úlohou tohto vynálezu navrhnúť vhodný spôsob výroby, ktorým by bolo možnéznížiť výrobné náklady pri súčasnom zvýšení životnosti.0020 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši elektródovým...

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Buchar Miloslav, Bartuška Miloslav, Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Szabó Josef

MPK: C23C 4/04

Značky: způsob, bázi, hlinitého, stříkání, plazmové, oxidů, materiálů, žárově, výroby

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Zmes plynov pre mikroplazmové, plazmové zváranie a zváranie neodtavujúcou sa elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264715

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kasperkevič František, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/16, B23K 35/38

Značky: elektródou, neodtavujúcou, zváranie, plynov, mikroplazmové, plazmové

Text:

...alebo plazmové zváranie a zváranie netaviacou sa elektrődou, austenitických a nizkouhlíkatých materiálov, podstata ktorej spočíva v tom, že pozostáva z technického arqönu, ktorý obsahuje od 1,0 do 3 vodík.Zmes plynov podľa vynálezu odstráni nestability hcrenia preneseného oblúka pri mikroplazmcvom zváraní, čím sa dosiahne zvýšená kvalita zvarových spojov. Pri zváraní je možné používat1, čím sa značne zvyšuje produktivita...

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macku Aleš, Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk

MPK: C01F 7/46

Značky: rafinace, nástřikových, technológie, korundu, bílého, výrobu, způsob, materiálů, plazmové, keramických

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Nástřikový materiál pro žárové a plazmové nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Neufuss Karel, Forejt Antonín, Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk

MPK: C04B 41/45

Značky: plazmové, nástřikový, nanášení, žárově, materiál

Text:

...nebo martinských pecí obsahuje struska souhrnně 17 až 50 hmot. kysličníku vápenatěho, io až 35 hmot. kysličníku křemičitého, 1 až 14 hmot. kysličníku manganatého, 2 až 12 S hmot. kysličníku hlinitého, 4 až 17 hmot. kysličníku hořečnatého, O,až 30 8 hmot, kysličníku železnatého, 0 až 6 hmot. kysličníku chrmitého, O až 2 hmot. kysličníku fosforečného.Struska může někdy obsahovat 1 další prvky nebo jejich sloučeniny, jako je například...

Nástřikový materiál pro plazmové nanášení ochranných vrstev na keramické, kovové a uhlíkové podkladové materiály, zejména grafitové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 247792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Neufuss Karel, Kasík Pavel, Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Forejt Antonín

MPK: C23C 4/10

Značky: elektrody, zejména, nanášení, materiály, podkladové, kovové, vrstev, materiál, uhlíkové, ochranných, grafitové, nástřikový, keramické, plazmové

Text:

...a vytvoři se kulový tvar částic.Nastždkový materiál podle vynälezu se snadno plazmové nenáäi na podkladové materiály a tvoří ochranné vrstvy, které mají dobrou přilnavost k podložce. natrhají se a neodlupuji ani při dalším skladování výrobků, zejména elektrod, opatřoných touto vrstvou, ani při teplotách nad 800 °C při cyklickém ohřevu a ochlezováni.Vratvy vyrobené z náetřikového materiálu podle vynálezu Jsou dobře elektricky vodivc jak za...

Zařízení k chlazení plazmové katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220537

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hájek Stanislav, Mareček Rudolf, Štulc Petr, Horváth Ladislav, Novák Miroslav, Polášek František, Kramář Jaroslav

Značky: zařízení, chlazení, katody, plazmové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k chlazení plazmové katody spadá do oboru elektrotechniky. Týká se zařízení, u kterého se řeší odvod ztrátového tepla z plazmové katody umístěné ve vakuové komoře a jeho předání chladicímu médiu v méně exponované části zařízení, a zároveň přívod elektrického proudu k plazmové katodě. Zařízení je tvořeno teplosměnným elementem s vlastní katodou.