Patenty so značkou «plazmou»

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou a spôsob takéhoto nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288259

Dátum: 25.02.2015

Autori: Varga Alexander, Flassik Marián, Buša Juraj

MPK: B23K 10/00, G05B 19/401, G05B 19/402...

Značky: nastavovaním, nástroja, rezacej, plazmou, nástrojom, hlavě, nastavovania, lúčom, rezanie, stroj, kyslíkom, rezacím, rezacieho, autokalibráciou, presnej, automatickým, takéhoto, polohy, spôsob, vodným

Zhrnutie / Anotácia:

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou, na ktorého mechanike, pozostávajúcej z pozdĺžnych pohybových osí X na pozdĺžnych stranách (1) stroja vybavených pohonmi (5) portálu (2) s prvým suportom (3) s pohybovou osou Z s pohonom (6) a pohybovou osou Z s pohonom (7), umiestneným na pohybových osiach X a nesúcim rezaciu...

Zariadenie na úpravu rastlinných semien nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6629

Dátum: 08.01.2014

Autori: Kováčik Dušan, Hudecová Daniela, Sťahel Pavel, Záhoranová Anna, Henselová Mária, Černák Mirko

MPK: A01C 1/06, H05H 1/00

Značky: atmosferickom, plazmou, tlaku, nízkoteplotnou, rastlinných, úpravu, semien, zariadenie

Text:

...a vlhkosti pre úpravu semíen v teplotne optimálnom prostredí, ktoré je výhodne v rozsahu 40 až 60 °C, a ďalej obsahuje sústavu meracích zariadení vysokonapäťové sondy a prúdové sondy, ktoré umožňujú snímať okamžité parametre výboja (prúd, napätie) a kontrolovať a vyhodnocovať výkon plazmy.Hodnoty zo sond sú výhodne spracovávané pomocou osciloskopu.Zariadenie je výhodne vybavené tiež priezorom na možnosť pozorovania prechádzajúcich semíen....

Spôsob rezania plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9004

Dátum: 08.03.2007

Autori: Laurisch Frank, Steudtner Thomas, Krink Volker

MPK: H05H 1/34, B23K 10/00, B23K 35/38...

Značky: plazmou, rezania, spôsob

Text:

...Jediný obrázok schematicky ukazuje zostavu na napájanie plazmového horáka,uskutočneného ako plazmový rezací horák, zmesou plazmových plynov a zmesou sekundámych plynov na vykonávanie spôsobu podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia vynálezu. Zostava 10 na napájanie plazmového horáka, uskutočneného ako plazmový rezací horák, z ktorého sú ukázané len elektróda 12, dýza 14 plazmového horáka a dýza 16 sekundárneho plynu, a ktorý slúži na rezanie...

Zariadenie a spôsob rezania obrobku plazmou s prídavnou taviteľnou elektródou vedenou medzi dýzou a obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8292

Dátum: 05.08.2006

Autori: Krink Volker, Rückert Roland, Madeja Klaus, Laurisch Frank

MPK: B23K 9/29, B23K 10/00, B23K 9/013...

Značky: dýzou, taviteľnou, zariadenie, obrobkom, elektródou, rezania, vedenou, medzi, spôsob, plazmou, obrobků, přídavnou

Text:

...Na rezanie elektricky nevodivých obrobkov sa môžu plazmové horáky používať v nepriamom spôsobe prevádzky. Pritom sa nepriamy oblúk zažne ako pilotný oblúk a horí medzielektródou 2.1 a dýzou 2.2 plazmového horáka. Jeho výkon sa mení a pracuje sa tiež s o niečoväčšími prúdmi výkonu (napríklad až 100 A), než u pilotného oblúka. Obrobok 4 sa potom vy stavuje len tepelnému a kinetickému pôsobeniu plazmového lúča 3 a reže sa.0013 Tento spôsob...

Zapaľovacia sviečka s rádiofrekvenčnou plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7370

Dátum: 27.10.2005

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: sviečka, zapaľovacia, rádiofrekvenčnou, plazmou

Text:

...priemer- a jednak sú stredná elektróda a dolná časť oddelene izolačnou súčasťou a nesme~rujú teda vzájomne proti sebe.Tieto dva dôvody znamenajú, .že pokiaľ sú elektróda a dolná časť napájané prúdom, aby medzi sebou vytvorili dôležitý rozdiel elektrických potenciálov (všeobecne sa meníaci od 5 kV do 35 kV v absolútnych maximálnych hodnotách), nemôže sa medzi kruhovoukoncovou plochou sviečky a strednou elektródou objaviť elektrický...

Hořák pro zpracování plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269770

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šnajder Bencion, Čvertko Anatolij, Pogrebinskij David, Makedonskij Viktor, Tuzov Dmitrij

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, plazmou, zpracování

Text:

...rpyaxoň 8.Snexrponnuň yaen cuAepmHT cocraauyu uaur§. cocroqmyn na samnna 9 n aoaoxuamnaenarn xaocroanxa 10. coenuueuuux. hanpunep c nonombn paabeu oxaaruaanun uaury Mewaanuuecxyn rpysxy 11 c yKaaTenbuuM mruowou 12. axonnmuu a nanpaamnnmnñ nas 13 Mapymuoro Kopnvca 1. Ha ueranmnqecxoü TPVGKQ 11 ycranoaneua rañxa 14. caaaaułan c xaocroanxnu 10. H rañxa 15. aunonueuuan co wxanoü orcuera. Faäxa 15 pacnonomeua B xoabueaoü nouocru 16. aunomuenuoü B...

Zařízení pro sterilizaci nízkoteplotní plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232068

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hlaváč Jiří, Vančura Jan

MPK: A61L 2/00

Značky: plazmou, zařízení, nízkoteplotní, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sterilizaci nízkotepelnou plazmou. Vyznačuje se tím, že ve sterilizační komoře je přes izolační podložku připevněna elektroda s otvorem, který je potrubím spojen s lapačem plynů a olejovou rotační vývěvou, přičemž v kovovém plášti sterilizační komory je umístěno hrdlo spojené přes ventil a filtr s atmosférou a na kovový plášť sterilizační komory je v prvním elektrickém kontaktu připojeno sekundární vinutí napětí...