Patenty so značkou «plazmidy»

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa, hostiteľské bunky, vektory, chimerické polynukleotidy a plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285664

Dátum: 30.04.2007

Autor: Allison Daniel

MPK: A01K 67/027, C12N 1/21, C07K 14/435...

Značky: purifikovaná, polynukleotidy, izolovaná, hostiteľské, regulačná, buňky, vektory, transkripčná, škrečacieho, ef-1alfa, plazmidy, chimerické

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa zvolená z a) DNA obsahujúcej sekvenciu nukleovej kyseliny uvedenú v SEQ ID NO: 1, b) DNA obsahujúcej časť sekvencie nukleovej kyseliny uvedenej v SEQ ID NO: 1, ktorá je schopná podporovať transkripciu génu operatívne pripojeného k regulačnej DNA, c) DNA obsahujúcej oblasť od nukleotidu 2114 do nukleotidu 3656 uvedenej v SEQ ID NO: 1, d) 11,7 kb regulačnej DNA sekvencie...

Plazmidy kódujúce varianty p185neu proteínovej sekvencie a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10642

Dátum: 13.10.2005

Autori: Amici Augusto, Marchini Cristina, Forni Guido, Quaglino Elena, Cavallo Federica

MPK: C07K 14/71

Značky: proteínovej, sekvencie, terapeutické, kódujúce, použitie, p185neu, varianty, plazmidy

Text:

...p 185 ° proteínu podľa vynálezu sa môže zaviesť do akýchkoľvek plazmidových vektorov, ktoré sú vhodné na použitie v cicavcoch,najmä u ľudí. Okrem vyššie uvedenej kódujúcej sekvencie môžu plazmidy obsahovať funkčné elementy na riadenie transkripcie, najmä promótory, výhodne CMV promótor, Iokalizované upstream od kódujúcej sekvencie, sekvencie iniciujúce a zastavujúce transkripcíu selekčný marker,výhodne gény ampicilínovej alebo kanamycínovej...

DNA klonovacie vektoré plazmidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7794

Dátum: 04.05.2004

Autor: Reed Thomas

MPK: C12N 15/00

Značky: klonovacie, spôsoby, použitia, vektoré, plazmidy

Text:

...DNA sa géry na rezistenciu VOČJ antibiotiku využívajú ako pozitívne alebo negatívne selekčné elementy na Vyhodne vylepšenie kultlvaçie a amplifikáciu požadovaného plazmidu pred ďalšími plaznídmi.0007 Aby sa plazmid udržal v hostiteľskej baktérií, musítiež obsahovať segment sekvencií, ktoré riadia duplíkácivplazmidu v hostiteľovi. Sekvencie známe ako element počiatku replikácie (ORI) smerujú hostiteľa na použitie svojich bunkových...

Plazmidy, spôsob ich výroby a ich použitie na získavanie aktivátora plazminogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280028

Dátum: 12.07.1999

Autori: Steffens Gerd, Hillen Wolfgang, Brigelius-flohé Regina, Flohé Leopold, Wilhelm Martin, Strassburger Wolfgang

MPK: C12N 15/58, C12N 15/70, C12N 15/67...

Značky: aktivátora, získavanie, plazminogénu, použitie, plazmidy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Operón opísaných plazmidov obsahuje Trp-promótor alebo Tac-promótor ako regulovateľný promótor, Shine-Dalgarnovu sekvenciu účinnú ako väzobné miesto ribozómov, štartovací kodón v odstupe 6 až 12 nukleotidov od Shine-Dalgarnovej sekvencie, syntetický štruktúrny gén pre urín-plazminogénový aktivátor "scuPA" s jedným reťazcom obsahujúci 411 zvyškov aminokyselín, v ktorom sa použije ako kodón pre arginín triplet CGT, pre leucín triplet CTG, pre...

Expresné vektory na zvýšenú produkciu polypeptidov, plazmidy obsahujúce tieto vektory, hostiteľské bunky obsahujúce tieto plazmidy, získané produkty, súvisiace spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278576

Dátum: 08.10.1997

Autori: Vogel Tikva, Gorecki Marian, Levanon Avigdor, Aviv Haim, Zeevi Menachem, Oppenheim Amos, Zeelon Elisha

MPK: C12N 7/00, C12N 15/18, C12P 21/00...

Značky: buňky, súvisiace, spôsoby, hostiteľské, použitie, polypeptidov, plazmidy, zvýšenú, obsahujúce, produkciu, produkty, expresné, tieto, vektory, získané

Zhrnutie / Anotácia:

Vektor, ktorý po zavedení do bunky vhodného bakteriálneho hostiteľa obsahujúceho termolabilný represor CI' vyvolá po zvýšení teploty hostiteľskej bunky na 42 °C, keď je represor inaktivovaný, expresiu génu, vloženého do vektora, a produkciu polypeptidu, kódovaného génom, obsahujúci dvojvláknovú molekulu DNA, ktorá v smere 5'->3' obsahuje: promótor a operátor PLOL z bakteriofágu lambda, miesto využitia N na nadviazanie antiterminátorového N...

DNA-fragment, plazmidy a mikroorganizmy obsahujúce DNA-fragment a spôsob biotechnologickej výroby biotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279669

Dátum: 08.11.1995

Autori: Birch Olwen, Brass Johann, Fuhrmann Martin, Shaw Nicholas

MPK: C12N 1/21, C12N 15/67, C12N 15/52...

Značky: spôsob, biotínu, mikroorganizmy, výroby, plazmidy, obsahujúce, dna-fragment, biotechnologickej

Zhrnutie / Anotácia:

DNA-fragmenty a plazmidy obsahujúce gény biosyntézy biotínu bioB, bioF, bioC, bioD, bioA alebo ich funkčne ekvivalentné genetické varianty a mutanty enterobaktérií, v ktorých sú ich gény usporiadané v jednej transkripčnej jednotke. Sú opísané aj mikroorganizmy, ktoré tieto DNA-fragmenty a plazmidy obsahujú a spôsob výroby biotínu použitím týchto mikroorganizmov.

Rekombinované plazmidy a kmene Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278049

Dátum: 11.07.1995

Autori: Vojtíšek Vladimír, Sobotková Lenka, Kyslík Pavel, Plháčková Kamila

MPK: C12N 1/21, C12N 15/70

Značky: tieto, obsahujúce, rekombinované, plazmidy, escherichia, kmene

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu G-penicilín amidázy, ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí a sú odvodené od základného plazmidu pK19 a modifikovaného plazmidu pBRa4 odvodeného od základného plazmidu pBR332, sú označené pKA18 a pBH7. Rekombinovaný plazmid pKA716 je derivátom odvodením od rekombinovaných plazmidov pKA18 a pBH7. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4228, ktorý obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných...

Rekombinované plazmidy Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278107

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kyslík Pavel, Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír, Sobotková Lenka

MPK: C12N 15/70, C12P 37/00

Značky: escherichia, rekombinované, obsahujúce, tieto, plazmidy

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu G-penicilín amidázy, ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí a sú odvodené od základných plazmidov pACY184 a pBR322, ktoré sú označené pAA1, pAA6, pBA4 a pBA6. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4228 obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných plazmidov a môže byť využitý ako zdroj enzýmu na prípravu 6-aminopenicilánovej kyseliny (6-APK) z G-penicilínu alebo...

Rekombinované plazmidy a kmene Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278106

Dátum: 14.10.1992

Autori: Branny Pavel, Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 15/70, C12P 35/00

Značky: plazmidy, escherichia, obsahujúce, rekombinované, kmene, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu hydrolázy 7beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánovej kyseliny. Ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí, sú odvodené od základného plazmidu pK19 a sú označené pKS118, pKS946 a pKS55. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4229 obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných plazmidov a môže byť využitý ako zdroj enzýmu na prípravu 7-amino-cefalosporánovej kyseliny (7-ACK) z...