Patenty so značkou «plavebních»

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forman Petr, Prachař Oldřich, Podzimek Josef, Čihák František, Raudenský Josef, Čábelka Jaroslav

MPK: E02B 7/20

Značky: komor, plavebních, vráta, víceúčelová, poklopová

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Vyměnitelný stavidlový uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257035

Dátum: 15.04.1988

Autori: Falta Zbyněk, Kašpar Josef

MPK: E02B 8/04

Značky: uzáver, obtoku, komor, vyměnitelný, plavebních, stavidlový

Text:

...zdlouhavá. Opotřebovaná kolejnice je nutno ze zdiva vždy vybourat a zabudovatTyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je seskupení všech prvků stavidlového uzávěru do jednoho přepravního celku, který je možno při nutnosti opravy opravit výměnným způsobem.Příklad provedení vyměnitelného stavidlového uzávěru podle vynálezu je zobrazen navýkresu. Na výkresu je na obr. 1 přĺčný řez a na obr. 2 půdorysný řez...

Prefabrikovaná vrstva plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nárovec Jan, Čihák František, Podzimek Josef, Forman Petr

MPK: E02B 7/20

Značky: vrstva, plavebních, komor, prefabrikovaná

Text:

...Na obr. 2 jsou tatáž vrata v pravoúhlém zobrazení, přičemž půdorys zachycuje vrata a boční rám ve vrátňovém výklenku včetně pohybovacího mechanismu,obr. 3 je příčný řez klapkou zobrazující konstrukcí klapky a boční rám včetně uchycení přímočarého hydromotoru a obr. 4 je pohled proti vodě na klapková vrata se zalomeným ovládaným okrajem, přičemž rovina řezu prochází bočním rámem, kde je patrno jeho konstrukční řešení.Prefabrikovaná vrata...

Prefabrikovaný uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nárovec Jan, Podzimek Josef, Čihák František, Forman Petr

MPK: E02B 8/04

Značky: plavebních, prefabrikovaný, uzáver, obtoku, komor

Text:

...Do stavební části se nepřenášejí síly od pohybovacího mechanismu, ale pouze od vodního tlaku. Doba montáže se omezí na minimum, což se týká i doby výměny uzávěru při jeho případné poruše.Na přiložených výkresech jsou znazorněny příklady provedení prefabrikovaného uzávěru obtoku plavebních komor podle vynálezu. Na obr. 1 je axonometricky zobrazen prefabrikovaný uzávěr obtoku plavebních komor s vícaklapkcvou hradici konstrukcí. Obr. 2...

Lanové zařízení pro ochranu vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233188

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kyzlink Josef

MPK: E02B 7/20, E02B 8/08

Značky: zařízení, komor, plavebních, ochranu, lanové

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zařízení podle vynálezu je určeno k ochraně vrat plavebních komor před poškozením v případě nárazu převáděných plavidel na tato vrata. Sestává ze dvou podvozků, z nichž každý je opatřen lanovým bubnem s drážkami jak pro nosná lana, jimiž je podvozek zavěšen na vrátku, tak i pro lana, tvořící lanovou zarážku napříč plavební komory, a je umístěn v podvozkové drážce, jež je uspořádána v boční stěně plavební komory. Uvnitř zmíněného lanového...

Závora pro zařízení k ochraně vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223179

Dátum: 15.03.1986

Autor: Prachař Oldřich

Značky: plavebních, závora, zařízení, ochraně, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se sleduje jednak snížit hmotnost závor, které se používají na plavebních komorách v zařízeních k ochraně vrat těchto komor před poškozením následkem nárazu převáděných plavidel na tato vrata, jednak umožnit přepravu zmíněných závor obvyklým způsobem bez ohledu na jejich délku. Požadovaného účelu se dosahuje zhotovením střední samonosné závorové části z uzavřených tenkostěnných profilů, obvykle z tenkostěnných trubek - přičemž tuto...

Klapkový uzávěr pro vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222408

Dátum: 15.09.1985

Autor: Prachař Oldřich

Značky: vráta, plavebních, uzáver, komor, klapkový

Zhrnutie / Anotácia:

Klapkového uzávěru podle vynálezu se používá převážně u vrat na dolním ohlaví plavebních komor jako uzávěru vratových otvorů, sloužících k přímému prázdnění zmíněných komor. Sestává z jednoduchého klapkového uzávěru podle čs. autorského osvědčení čís. 194 632, který je doplněn usměrňovačem proudění, vychylujícím protékající vodu směrem k hladině, aby nedocházelo k erozi neopevněného korytového dna za plavební komorou při jejím vyprazdňování.

Vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221603

Dátum: 15.05.1985

Autori: Láncoš Josef, Fiala Jiří

Značky: komor, plavebních, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat plavebních komor, která nejsou tlakem vody namáhaná na krut a ohyb. Toho se dosáhne novou konstrukcí vrat plavebních komor, která sestávají z tuhého rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté ve směru vodního tlaku.