Patenty so značkou «plátna»

Ľahčená izolačná platňa alebo panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4999

Dátum: 05.02.2008

Autori: Fegyes Radoslav, Višňovský Ivan, Janega Pavel, Kružliak Marian

MPK: B32B 27/40, B29B 17/00

Značky: plátna, ľahčená, izolačná, panel

Text:

...dielcov autovrakov, mrazničiek, chladničiek, nábytku a iných likvidovaných výrobkov, 5 - 90 hmotnostných diviny z poťahov sedadiel autovrakov a 5 - 10 hmotnostných spoj iva na báze tekutých vytvrdzovateľných polyrnérov a ktorá je vytvrdená v tlakovej forme prefukovanej plynným médiom o teplote 25 - 80 °C a vlhkosti 50 - 100 . Po vytvrdnutí zmesi je z fonny vybratý kompaktný výrobok s nízkou hustotou a dobrými tepelnoízolačnými,...

Vysoko pevnostná oceľová platňa s vysokým obsahom mangánu s výbornou spracovateľnosťou pri odstraňovaní otrepov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16509

Dátum: 20.12.2007

Autori: Kim Sung-kyu, Chin Kwang-geun

MPK: C22C 38/04, C21D 9/46, C22C 38/06...

Značky: pevnostná, odstraňování, výbornou, obsahom, vysoko, otrepov, vysokým, plátna, manganu, spracovatelnosťou, ocelová

Text:

...fázy sú vytvorené pri izbovej teplote pomocou riadenia hodnoty chladenia, záverečnej chladiacej teploty a podobne, V procese chladenia. Výsledná oceľ, ktorá zlepšuje pevnosť a kujnosť ocele s transformačneindukovanou tvarovateľnosťou je viacfázová oceľ.0008 Viacfázová oceľ nemá charakteristiku medze klzu spôsobenúzmenou martenzitu, a preto sa viacfázová oceľ vo veľkomvyužívala v rôznych oblastiach použitia, pretože má vynikajúcu zvariteľnosť...

Obojstranná platňa pre odkvapkávanie syrov, a sústava obsahujúca aspoň dve takéto platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6235

Dátum: 10.04.2007

Autor: Helaine Christian Clément Eugéne

MPK: A01J 25/00

Značky: odkvapkávanie, aspoň, takéto, platne, obojstranná, sústava, plátna, syrov, obsahujúca

Text:

...sústavou aspoň dvoch obojstranných platni, ako sa vymedzili v predchádzajúcej časti, rovných podložiek na odkvapkávanie uložených na nosných plochách každej platne, aspoň jedného bloku foriem pre syry, ktorý je vložený medzi podložkami dvoch protiľahlých po sebe idúcich platní.0010 Výhodou je, že každá podložka má priechodné odtoky, pričom každý odtok sa nachádza oproti komíniku ohraničenému štyrmi susediacimi formami bloku foriem.0011...

Viacvrstvová platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12030

Dátum: 08.05.2006

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 21/08

Značky: plátna, viacvrstvová

Text:

...(CPLdoska) vytvorená navrstvením viacerých papierových vrstiev na seba.Ďalšie vlastnosti, znaky a výhody predloženého vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu spoločne s priloženými obrázkami, ktoré majú čisto exemplárne bližšie vysvetliť jedno uskutočnenie vynálezu. Tu zobrazujúobrázok 1 hrubo schematické zobrazenie v reze na vysvetlenie principiálneho usporiadania viacvrstvovej platne podľa vynálezuobrázok 2 schematické...

Mriežková platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 453

Dátum: 31.07.2003

Autor: Landgraf Rainer

MPK: E01C 5/00, E01C 9/00

Značky: plátna, mriežková

Text:

...rozetovú komôrku 2 advanásťrohú hviezdicovú komôrku 3, ktoré tvoria vrovine spodnej časti arovine jazdy otvorenú štruktúru komôrok. Stena 4 uzlovejkomôrky 1 je súčasťou steny 5 rozetových komôrok 2 ahviezdicových komôrok 3. Stenarozetových komôrok 2 a hviezdícových komôrok 3 pozostáva okrem toho z oblúkovitých častí stien, ktoré vich priesečnikoch SP, vyčnievajúcich vždy do vnútrajška rozetových komôrok 2 tvoria kolmo prebiehajúce...

Varná platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Petr Antonín, Petr Aleš

MPK: F24C 7/06, F24C 7/04, F24C 15/10...

Značky: varná, plátna

Text:

...plocha LL je v podstate rovná tak, aby vytvárala čo najväčšiu dosadaciu plochu s nádobou. Na obvode pracovnej plochy LL je varné teleso L vybavené lemom ll vytvarovaným smerom nadol od pracovnej plochy LL tak, že vamé teleso L vytvára v podstate obrátenú plochú misku. Na spodnej ploche Q vamého telesa L je pripevnený, napr. kapilámym spájkovacím spojomvykurovací článok i, ktorý je vytvorený tvarovanou rúrkou výhodne kovovou, v ktorej je...

Mikrofiltračná platňa a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280695

Dátum: 06.03.1996

Autori: Dilenge Angelo, Grüter Peter

MPK: A61L 2/02, B01D 39/20, B01D 71/02...

Značky: plátna, mikrofiltračná, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrofiltračná platňa (1) na báze kremeliny, známej tiež ako rozsievková zemina, je určená predovšetkým na celkovú sterilizáciu vody. Mikrofiltračná platňa (1) obsahuje najmenej dva druhy silikónovo viazanej kremeliny, z ktorej najmenej jedna je predžíhaná a neskôr sa vypaľuje alebo speká. Mikrofiltračná platňa (1) má veľkosť pórov výhodne s rozmermi od 0,1 do 0,3 um, pričom baktérie sa mechanicky a bezpečne zachytia. Spôsob podľa vynálezu...

Predscitlivená ofsetová tlačová platňa negatívneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261834

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederleitner Milan, Šteruský Peter, Žuffa Milan, Čík Gabriel, Blažej Anton

MPK: B41M 9/00

Značky: plátna, predscitlivená, ofsetová, negatívneho, tlačová

Text:

...medzivrstva vodného roztoku na báze modifikovaného éteru celulözy a po jej vysušení sa na povrch nenesie negatívny svetlocítlivý roztok. Tento sa na povrch platne môže nanášať odstredivými ovrstvovacími zariadeniami, sústavou valcov, štrbinovým polievaním alebo iným spôsobom. Do svetlocitlivej vrstvy je možné pridať na lepšiu vizualizáciu - farbivo.Výhodou jiredscitlivenej ofsetovej tlačovej platne podľa vynálezu je skutočnosť, že hydrofilnou...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kramár Miroslav, Školník Juraj, Vavrovič Ján, Klimek Milan

MPK: B24D 11/08

Značky: plátna, papieroch, vrstvy, lepidla, preterovej, brusných, kotúčov, zariadenie, kombináciach, vytvrdzovanie, zvinutých

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Ortodontická platňa pre liečenie vád chrupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235588

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kostolný Jaroslav

MPK: A61C 13/00

Značky: ortodontická, plátna, liečenie, chrupu

Zhrnutie / Anotácia:

Ortodontická platňa pre liečenie vád chrupu v čeľustnej ortopédii. Účelom vynálezu je zabezpečenie plynulého tlaku na zuby pri liečebnom procese nápravy nepravidelného (disgnátneho) chrupu. Uvedeného účelu sa dosiahne zatmelením pružinových rozperiek, pozostávajúcich z dvoch do seba zasunovateľných púzdier ( 1, 2 ) s vloženou pružinou ( 3 ) zatmelených do oboch častí (4) ortodontickej platne umelou živicou.

Způsob úpravy podkladové textilie pro knihařská plátna

Načítavanie...

Číslo patentu: 233372

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lobaz Roman, Tóth Oto, Walter Otto, Hanuš Jan

MPK: D06M 15/20, D06B 19/00

Značky: úpravy, podkladové, způsob, plátna, textilie, knihařská

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem uvedeného vynálezu je vytvoření zátěrových past pro výrobu knihařských pláten v textilním průmyslu, které mají zlepšené fyzikálně chemické vlastnosti a mohou se aplikovat bez předchozí předúpravy podkladových tkanin i netkaných textilií. Postup podle vynálezu umožňuje proti dosavadnímu způsobu výroby knihařských pláten snížit počet zátěrů, množství variací pro docílení různých vlastností finálních výrobků, jako jsou vzhled,...

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228032

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ševčík Zdeněk, Kuneš Josef, Ševčík František

Značky: plátna, kroužků, nažehlení, obaleného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku spočívá v tom, že lisovací trn má v sobě nalisované topné těleso, opatřené topnou spirálou, která je obalena izolací.

Zařízení pro výměnu rolí plátna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230960

Dátum: 15.02.1985

Autori: Despang Günter, Kaiser Joachim, Kieser Matthias, Haufe Jürgen, Keil Wolfgang, Kessler Peter

MPK: B65H 19/18

Značky: plátna, rolí, zařízení, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spolehlivou výměnu rolí s usporným využíváním materiálu při malých technických nákladech a jednoduché obsluze. Zařízení musí přesně pracovat i při různých rychlostech plátna, bez předběžného nastavování tloušťky materiálu a musí zkrátit dobu výměny rolí a dodržovat minimální zbytek materiálu. K tomuto účelu snímač impulsů otáček staré role napájí počítadlo impulsů otáček, jejichž výstupy jsou připojeny k rozhodovacímu a paměťovému...

Zařízení pro napnutí ofsetového plátna na válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223570

Dátum: 01.09.1984

Autor: Lindner Siegfried

Značky: zařízení, napnutí, plátna, ofsetového, válci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro napnutí ofsetových pláten na válci ofsetového stroje s dvěma napínacími vřeteny, umístěnými v napínacím kanále válce, z nichž každý pomocí šnekového převodu, provedeného na čele válce, je otočný a napnutelný proti síle pružiny. Cílem vynálezu je vytvoření zařízení, kterým se zmenší doba stání stroje. K tomu účelu má napínací zařízení udržovat ofsetové plátno na válci v zatíženém stálým napětím a tuze napnutém stavu...