Patenty so značkou «plasty»

Spôsob výroby povrchovo upraveného kompaktného materiálu spracovateľného na jednozávitovkovom konverznom zariadení pre plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16875

Dátum: 22.06.2010

Autori: Knerr Michael, Hersche Emil, Ammann Ernst, Haldemann Peter

MPK: B29B 9/12, C09C 1/02, C08K 9/00...

Značky: plasty, spracovateľného, zariadení, konverznom, jednozávitovkovom, výroby, povrchovo, materiálů, upraveného, kompaktného, spôsob

Text:

...to vďaka kombinácii dvoch faktorov, a síce použitiu vysokorýchlostných mixérov v kombinácii s použitím polymérov pre povrchovú úpravu, ktoré sú schopné vytvárať tenké vrstvy okolojednotlivých častíc primámeho prášku, ktoré celkom pokrývajú povrchy častíc, čo znamenápovrchovo upravený kompaktný materiál. Jednotlivé a potiahnuté častice potom môžu tvoriť voľné konglomeráty, ale sú stále oddelené pomocou polymémych povrchových vrstiev. To je...

Sklený plniaci materiál pre plasty a polyméry a spôsob prípravy skleného plniaceho materiálu pre plasty a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 284701

Dátum: 22.08.2005

Autori: Rossi Francesco, Ferrante Antonio

MPK: C08K 9/04, C03C 25/10, C08J 5/08...

Značky: polyméry, materiál, plniaci, sklený, materiálů, spôsob, skleného, plasty, plniaceho, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený plniaci materiál (1) pre plasty a polyméry zahrnujúci granuly (2) skleného materiálu vybavené spojivovou kompozíciou výhodne zo skupiny esterov kyseliny alkylortokremičitej, zvlášť zo skupiny aminosilánov, ktorého podstata spočíva v tom, že každá z týchto granúl zahrnuje množstvo fragmentov (3) skleného materiálu aglomerovaného pomocou tejto spojivovej kompozície (4). Postup prípravy zahŕňa: rozomieľací krok, v ktorom je sklený materiál...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Schnettler Heinz Reiner, Fahrbach Gerhard

MPK: B29B 17/02, B07B 1/20, B03B 1/04...

Značky: elastických, spôsobu, spôsob, materiálov, namáhaním, vykonávanie, rozvláknených, papier, plasty, mechanickým, zariadenie, oddeľovania, viskózne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269225

Dátum: 11.04.1990

Autori: Teplý Petr, Máca Jan, Procházka Vlastislav, Drobný František, Mandík Lumír

MPK: C09D 3/80

Značky: hmoty, plasty, rozpouštědlové, akrylové, nátěrové

Text:

...z aromatických uhlovodíků benzen, toluen a xylen. Z katonú se uplatňují především methyethylketon, diethylketon, ethylpropylketon, ethylisopropylketon, dipropylketon, diisopropylketon, metylbutylketon, methylisobutylketon, ethylbutylketon, ethylisobutylketon, cyklohexanon a methylcyklohexanon, z jednomocných alkoholů pak ethanol, n-propanol, isopropanol, butanol, lsobutanol, pentanol, hexanol, cyklohexanol a methylcyklohexanol. K nejčastěji...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Jaroslav, Macíček Jaroslav, Kummer Miroslav, Pác Jiří, Polouček Eduard, Křivánek Josef, Kratochvíl František, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Kunz Milan

MPK: C08J 3/20

Značky: plnivy, plasty, barevnými, plněné

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fuchs Petr, Macíček Jaroslav, Svěrák Tomáš, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08J 3/20

Značky: barevné, plasty, plnivo

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Polyfenylenoxid modifikovaný styrenovými plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260732

Dátum: 12.01.1989

Autor: Weigl Lubomír

MPK: C08L 71/04

Značky: modifikovaný, plasty, polyfenylenoxid, styrenovými

Text:

...mPPO byly reprodukovatelné. Obz-vláště vhodný je k to 280732murt-o účelu práškový PPO, jehož dávka v ceresinu se započítává do celkového obsahu PPO v příslušné receptuře modifikovaného polymeru. Potřebná dávka tohoto ziapr-.ašovedla se pohybuje mezi 10 až 200 hmot. díly.na 100 hmot. dílů ceresinu a závisí na použitém postupu přípravy malých částic ceresinu, přičemž obecně platí, že postup b)a zejména d vyžaduje vyšší dávky práško-vého PPO než...

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Hucl Miloň, Veselý Karel, Takáč Juraj, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/34

Značky: expandovaných, bázi, tepelně, plnivo, plasty, perlitu

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Veselý Karel, Polouček Eduard, Pleva Milan, Nemčič Ladislav, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/20, C08K 3/26

Značky: dolomitické, plasty, plnivo

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hendrych Josef, Janoušek Vladimír

MPK: B29C 33/50

Značky: formy, prvek, plasty, pružný, přítlačný

Text:

...pevných přítlačnýoh kroušků,je nevýhodou prucný výpočet potřobnćho přosahu vo formě o dolícovíui přosohu při montáži, ktoré je zvlášť obtížuo při vyšší náaoh~ nontí formy. Při přohřátí mohou nastat stejně obtížo uvedenó n použití přítlnčných šroubů.Výše uvedouő nedostatky odstraňuje pružný rozobíratelný přítlačný prvek podle vynálozn, jehož podotntőu je pružná kruhovć dest 1 čkn,opírajíoí oo jednak o otředäný kruhový čep rozebíratelnč spojený...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256008

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hendrych Josef, Janoušek Vladimír

MPK: B29C 33/50

Značky: pružný, přítlačný, plasty, formy, prvek

Text:

...případě, kdy jde o použití pevných přítlačných kroužkà je nevýhodou pracný výpočet potřebneho přeaahu ve formě a dolícovúní přosnbu při montáži, ktoré je zvlášš obtížné při vyšší násobnosti formy. Při přehřćtí mohou naatat stejně obtížo jako u použití přítlačných šroubů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pružný rozebíratelný přítločný prvek podle vynâlezu, jehož podstatou jsou dvě kruhové destičky, mezi nimiž je středěný element, z...

Vazební vrstva mezi plasty na bázi epoxidových pryskyřic, polyfenylenoxidu, polypropylenu, polyesterových pryskyřic a kovy na bázi mědi a jejích slitin a oceli a jejích slitin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šíma An, Hebelka Milan, Zbooil Miroslav

MPK: C23C 22/00

Značky: epoxidových, bázi, polyesterových, mědi, polypropylénu, vazební, její, vrstva, oceli, výroby, polyfenylenoxidu, slitin, jejich, pryskyřic, způsob, plasty

Text:

...vrstva podle vynálezu řeší způsob vytvoření plynotěsného a mechanicky pevného spoje, jehož kvalita spočíva v tom, že plastická hmota je fixována V oxidické vrstvě pevné lpící na povrchu kovu. Další významnou výhodou je, zvláště pro použití na výkonových polovodičových součástkách, že tato vazební vrstva je schopna kvalitné zakotvit nejen tenké vrstvy plastu, ale i poměrně rozměrné plastové konstrukční díly. Tato skutečnost je...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Veselý Karel, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: plasty, práškové, plnivo

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Elektrostatické nanášení zařízení pro práškové plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247498

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chvátal Petr, Mokroš Martin

MPK: B05B 5/08

Značky: práškové, plasty, nanášení, elektrostatické, zařízení

Text:

...elektroetatická nanáéecí zařízení pro práškové plasty podle vyaálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prstencová elektroda je vyrobeno z porézního materiálu a před prstencovou elektrodou je do kanálu pro dopravu plastu vřazen systém trysek.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze práäkovámu plastu udělitšvysold elektrický náboj s možností optimálně nastavit dle typu upravovaného předmětu množství transportního plynu. Toto je doeaženo...

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227395

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poláček Josef, Černý Antonín

Značky: odizolování, délky, tenkých, korekce, zařízení, plasty, možností, vodičů, dělení, izolovaných, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky. Vynález se týká oborů slaboproudé elektroniky, technologie zpracování vodičů tenkých průřezů. Vynález řeší způsob automatického odměřování, dělení a odizolování vodičů izolovaných plasty průměrů pod 0,3 mm. Podstatou vynálezu je uspořádání a provedení jednotlivých elementů elektronické a mechanické části zařízení takovým způsobem, že tenký...

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226272

Dátum: 15.04.1985

Autori: Trojna Milan, Řezník Jan, Culek Pavel, Rubeš Jiří

Značky: plniva, plasty, způsob, úpravy, nehořlavé

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty, vyznačující se tím, že se plnivo nejprve vysuší při teplotě 100 až 120 °C, schladí se, pak se smíchá s kysličníkem antimonitým a bromovaným propyléterem bisfenolu A v množství 5 až 60 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů plniva při poměru antimon : brom 1 : l, a tato směs se míchá do dosažní teploty maximálně 64 °C.

Zařízení na oddělování výlisku od vtoku ve formách na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224155

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hubený Josef

Značky: oddělování, zařízení, výlisků, vtoku, formách, plasty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování výlisků od vtoků přímo ve formě, vyznačující se tím, že hříbek (4), posuvně uložený v desce (10) je přitlačován do dělící roviny formy vtokovou deskou (6), čímž na jedné straně částečně překrývá výlisky (3), na druhé straně uzavírá vtokovou soustavu pro vtok (9), současně je hříbek (4) posuvně uložen na vytrhávači vtoku (5) a ze strany vyhazování výlisku podepřen vyhazovači (8), z druhé strany uzavřen vtokovou deskou (6),...