Patenty so značkou «plastom»

Kontajner s plášťom na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19990

Dátum: 24.07.2013

Autor: Ommeslagh Marc

MPK: B65D 19/18

Značky: plastom, paletě, kontajner

Text:

...Otvory môžu byť uskutočnené aj prvkami namontovanými na plášť a vytvárať pútka alebo slučky.0013 Výhodne je plášť stavaný tak, aby bol vzpriamený rozložením svojej steny zo sklopenej polohy až do vzpriamenej polohy a opačne, aby bol sklopený zložením svojej steny zo vzpriameného stavu tak, aby iba Ietmý pohyb rozloženia alebo zloženia plášťa, vedený popruhom, umožňoval vzpriamiť alebo sklopiť plášť na nosnej doske.0014 Výhodne plášť...

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288090

Dátum: 27.05.2013

Autori: Pudiš Dušan, Martinček Ivan

MPK: G01K 11/32, G01K 7/36

Značky: optického, plastom, meranie, teploty, vlákna, senzor, kvapalným, vytvorený

Zhrnutie / Anotácia:

Senzor na meranie teploty vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným plášťom je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 alebo na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 v závislosti od teploty. Základom navrhovaného senzora je 5 centimetrov dlhé senzorové optické vlákno z taveného kremeňa s priemerom jadra 10 mikrometrov, ktorého plášť tvorí chloroform....

Kozubová vložka a kozubové kachle s vonkajším konvenčným plášťom so zariadením na odvetranie naddverového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5906

Dátum: 04.11.2011

Autori: Goovaerts Bart Jean Marie, Sulovec Anton

MPK: F24B 1/189

Značky: plastom, zariadením, vložka, kachle, odvetranie, priestoru, naddverového, vonkajším, kozubové, kozubová, konvenčným

Text:

...že odvetrávacia klapka je prepojené s dverami prostredníctvom prevodu, pričom pohyb dverí z polohy zatvorenej do polohy otvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy otvorenej do polohy zatvorenej a pohyb dverí z polohy otvorenej do polohy zatvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy zatvorenej do polohy otvorenej.Výhodou tohto technického riešenia je umožnenie odvetrania naddverového priestoru a zároveň je zamedzená...

Hermetický kompresor s izolačným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19054

Dátum: 16.12.2010

Autor: Cetinturk Tugba

MPK: H02K 3/38

Značky: plastom, hermetický, izolačným, kompresor

Text:

...na bloku kompresora.0007 Izolačný plášť má teleso V tvare plochej dosky, ktorá pokrýva spodný povrch bloku kompresora, ktorý smeruje k hlave vinutia a má puzdro (obal) pripojené k telesu, smerujúce k hornej ploche statorového zväzku plechov vertikálne k telesu z jeho rohov a pokrývajúce a obklopujúce podperné nohy.0008 V jednom vyhotovení podľa tohto vynálezu, izolačný plášť je vyrobený z polyesterovej fólie, z ktorej sú vyrobené...

Trhací kord pre trubicu s plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15386

Dátum: 17.06.2009

Autori: James Jody, Torrance

MPK: F16L 57/06, E21B 17/00, F16L 13/02...

Značky: plastom, trubicu, trhací

Text:

...spojky na dopravu tekutín zvislým vrtom, pričom trhacikord je usporiadaný V spojení s vonkajším povrchom. kovovej trubice a vnútri priemeru flexibilného vonkajšieho plášťa a môže byť spätne vytiahnutý, a vytvoriť tak drážku vo vonkajšom plášti, ktorá umožní vonkajšiemu plášťu oddeliť sa od kovovejtrubice bez poškodenia povrchu kovovej trubice.0011 Podľa druhého aspektu predloženého vynálezu jeposkytnutý spôsob dopravy tekutiny vo...

Postup výroby elektrického izolátora s ochranným plášťom z polymérneho materiálu obsahujúceho antiozonant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12134

Dátum: 13.02.2009

Autor: Thevenet Guy

MPK: C08J 3/20, C08K 5/00, C08J 3/22...

Značky: výroby, elektrického, obsahujúceho, izolátora, antiozonant, ochranným, postup, materiálů, polymérneho, plastom

Text:

...0,005 až i v polymérovom materiáli, dosiahneme priaznivý účinok na správanie sa materiálu vo vztahu kpoškodzovaniu skúmaného povrchu polymérového materiálu. Tieto koncentrácie budú dalej označované ako optimálna koncentrácia.0012 Množstvo aditív, ktoré je potrebné primiešat, musí byt riadené najmä pre antíozonanty, pretože vysoká konečná koncentrácia (viac ako 1 ) antiozonantu primiešaného do polymérového materiálu pred...

Strela s plášťom s tvrdým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284793

Dátum: 26.10.2005

Autori: Hug Carl, Messerli Beat

MPK: F42B 12/78, F42B 30/02

Značky: plastom, tvrdým, jadrom, střela

Zhrnutie / Anotácia:

Strela (100) s plášťom má na prednej strane tvrdé jadro (5) z karbidu volfrámu, na ktoré výstredne dosadá s tvarovým stykom mäkké jadro (8). Medzi prednou oblasťou (5a) tvrdého jadra (5) a špičkou (4) strely je v strele (100) vytvorený uzatvorený vzduchový priestor (6). Toto usporiadanie strely má vysokú preraziteľnosť a dobré dynamické a balistické vlastnosti, takže sú vhodné pre strelcov pri ostrej streľbe, pri policajnom zásahu, najmä proti...

Strela s plášťom s oceľovým jadrom s osvetľovacou zložkou a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5718

Dátum: 28.06.2005

Autori: Muskat Erich, Riess Heinz

MPK: F42B 12/02

Značky: ocelovým, osvetľovacou, jadrom, zložkou, spôsob, plastom, střela, výroby

Text:

...ku stene otvoru leží medzi 0,1 mm a 1,5 mm, vzávislosti na vzniknutom tlaku plynu, ktorý môže byt približne 3 500 barov až 4 000 barov.Na Znázornenom príklade uskutočnenia je vynález objasnený avysvetlené jeho výhody voči stavu techniky.Strela 1 s plášťom s oceľovým jadrom obsahuje jadro 2, ktoré je vo svojej valcovej časti 3, slúžiacej na vedenie strely vhlavni,obklopené plášťom 4. V otvore 6 prebiehajúcom centricky s osou 4strely sa...

Spôsob výroby záklopiek s teplom zmrštiteľným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3879

Dátum: 08.11.2004

Autori: Luciani André, Granger Jacques

MPK: B65D 41/02, B29C 55/00, B29C 61/06...

Značky: výroby, plastom, spôsob, teplom, zmrštiteľným, záklopiek

Text:

...a stlačením častidĺžky uvedeného rúrkového dielu.Patent US 5 118 460 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchRovnako tak patent FR 2 708 513 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchzáklopiek, v ktorom sa najprv Iisovaním vytvorí výlisok, ktorý sa potomTiež je známy francúzsky patent FR 2817193 podaný menomprihlasovatela, ktorý opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľných záklopiek, ktorý využíva ožarovacie prostriedky.Známe záklopky...

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283179

Dátum: 31.01.2003

Autori: Lindquist Bengt, Böhm Thomas

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, výroby, výrobok, plastom, laminát, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, ako je hygienická vložka, detská plienka, ochranný prostriedok pri inkontinencii a podobne, obsahuje tkaninu (10) plastického filmu, ku ktorej jednej strane obrátenej k telu používateľa, sú pripevnené dva navzájom oddelené pozdĺžne pruhy (14, 16) z netkaného materiálu, zatiaľ čo k druhej strane tkaniny plastického filmu (10), v oblasti medzi obidvoma pruhmi na prvej strane tkaniny plastického filmu, je...

Spôsob izolovania potrubia rúrkovým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283011

Dátum: 16.12.2002

Autori: Husbjerg Jens, Cridland Ian, Ortoft Finn

MPK: F16L 59/22, F16L 59/14

Značky: rúrkovým, potrubia, spôsob, izolovania, plastom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob izolovania potrubia rúrkovým plášťom, obaľujúcim potrubie, obsahujúcim voliteľne radiálne pozdĺžne rozrezanú rúrkovú časť zo spojených minerálnych vlákien, orientovaných v podstate v rovinách kolmých na pozdĺžnu os rúrkovej časti, a plochý materiál(4) prilepený lepidlom na vonkajšiu stranu rúrkovej časti. Pred pripevnením na potrubie je rúrkový plášť v zóne na izolovanie ohybu rúrky v osovom smere striedavo stláčaný a...

Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3095

Dátum: 07.01.2002

Autori: Jedličková Jarmila, Jedlička Pavol

MPK: F16L 58/10, F17D 1/04

Značky: plastom, kovová, rúra, výrobu, obalená, zariadenie

Text:

...zhora.Príklady uskutočnenia Príklad lBolo zhotovené zariadenie podľa tohto technického riešenia znázornené na obr.1 a 2 a to pre výrobu dvoch rúr súčasne. Každá z obidvoch častí zariadenia obsahuje nasúvaciu časť g a násuvnú časťl, kde sa uskutočňuje nasunutie plastovej rúry na kovovú rúru a násuvná časť 1 je súčasne i vyhrievacou časťou 3 achladiacou časťou Z. To znamená, že po nasunutí plastovej rúry na kovovú táto zostáva vtej istej časti...

Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2653

Dátum: 12.09.2000

Autori: Jedličková Jarmila, Jedlička Pavol

MPK: F16L 58/02, F16L 58/10

Značky: obalená, výrobu, plastom, kovová, zariadenie, rúra

Text:

...vždy nadstavecJe výhodné, ak je puzdro je vyhrievané. Potom nie je potrebné na ohriatie plastovej rúry napotrebnú teplotu používať ďalšie vyhrievacie zariadenie.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obr. l je znázomené zariadenie podľa technického riešenia pri pohľade spredu a na obr. 2Bolo zhotovené zariadenie podľa tohto technického riešeniae Ako je vidno na obr.1. a 2. na vrchnom ráme nosnej kovovej konštrukcii Q sú vo vodorovnej polohe...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším plášťom s obsahom slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 548

Dátum: 10.08.1994

Autor: Opálka Štefan

MPK: E04B 2/84, E04B 2/86

Značky: obsahom, zeminy, zhutnenej, plastom, vonkajším, slámy

Text:

...tvare hranola s kovovými bočnými stenami (1, g)a čelnými stenami (§, g) sa naplní vlhkou zeminou obsahujúcu asi 60 hmot. piesku a 40 hmot. ílu, asi 10 vlhkosti, do ktorej sa pred plnením primieša ražná alebo pšeničná slama v množstve 10 až 30 kg na m 3 zeminy. Nevhodná je ornica zemina s organickými prímesami. Preklopná podnosy (§, Z) zeminověho zásobníka sa naplnia pieskovocementovou zmesou asi 10 vlhkosti a zeminový zásobník majúci prve Q a...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším pieskovocementovým plášťom s izolačnou dutinou alebo izolačnou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 194

Dátum: 09.09.1993

Autor: Novotný Jan

MPK: E04B 1/14, E04B 1/16

Značky: zhutnenej, plastom, dutinou, zeminy, vonkajším, doskou, izolačnou, pieskovocementovým

Text:

...zásobník l výhodne V tvare hranola obsahujúci zeminu v odporúčanom zložení asi 60 piesku a 40 ílu asi 10 vlhkosti a na prvom a druhom výklopnom podnose 6, 7vlhkú prieskovocementovú zmes sa zasunie do dutiny vytvorenej z betónového základu Q opatreného izoláciou proti vlhkosti gg a debnenia Q, kde sa vopred k vonkajšej stenezeminového zásobníka L vloží tepelnoizolačná doska lg,napríklad z polystyrénu. Najprv sa vyklopí prvý výklopnýpodnos §...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším pieskovocementovým plášťom a zeminový zásobník na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 193

Dátum: 09.09.1993

Autor: Novotný Jan

MPK: E04B 1/14, E04B 1/16

Značky: zásobník, pieskovocementovým, výrobu, zeminový, zhutnenej, plastom, vonkajším, zeminy

Text:

...dalej tento zásobník pozostáva z prvého a druhého preklopného podnosu, ktoré sú umiestnené na vrchnej časti zeminového zásobníka.Na pripojenom výkrese obr. 1 je znázornený zeminový zásobník, obr. 2 predstavuje pohľad na zeminový zásobník v priestore medzi debnenim na základoch pre múr zo zhutnenej zeminy vo zvislom reze, obr. 3 znázorňuje detail zeminového zásobníka s moznostou Šírkovej variácie, obr. 4 znázorňuje zeminový zásobník v procese...

Sposob výroby trubkových odbočiek tvaru T s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266952

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Oto

MPK: F16L 59/16

Značky: trubkových, výroby, spôsob, ochranným, odbočiek, tvaru, plastom

Text:

...oblúk do odbočky tvaru T, na čo sa postupne na oblúk navlieka druhý ochranný plášť pozostávajúci z trubiek a segmentov, ktoré sa vzájomne pospájajú a potom sa priestor medzi medionosnou trubkou a ochranným plášťom uzavrie medzi dvomi hlavnými prírubami a priestor medzi oblúkom a druhým ochranným plášťom sa uzavrie vedľajšou prírubcu, na čo sa takto uzavretý priestor vyplní tepelne izolačnou hmotou. Trubky a segmenty ochranného plášťa sa...

Spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237108

Dátum: 15.03.1987

Autor: Skala Ján

MPK: F16L 59/14

Značky: spôsob, plastom, ochranným, výroby, tepelneizolačnej, rúry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelneizolovaných potrubí. Rieši spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom, ktorá pozostáva z aspoň jednej vnútornej rúry, súosého plynonepriepustného ochranného plášťa a tepelneizolačnej vrstvy zo zmesi zrnitého expandovaného perlitu a hydrofóbneho spojiva. Postupuje sa tak, že vnútorná rúra a vonkajšia rúra sa súose fixujú vo vertikálnej polohe tak, že vonkajší ochranný plášť je najviac rovnako dlhý ako...

Tepelne izolovaná rúra s ochranným plašťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227453

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: tepelně, rúra, izolovaná, plastom, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelných potrubných vedení. Tepelne izolovaná rúra s ochranným plášťom pozostáva z aspoň jednej vnútornej rúry teplonosného média, súosého plynonepriepustného ochranného plášťa a tepelnoizolačnej vrstvy v medzi priestore, pričom tepelnoizolačnu vrstvu tvorí dusená zmes 100 hmot. dielov zrnitého expandovaného perlitu, obaleného v 40 až 125 hmot. dieloch sušiny hydrofóbného organického spojiva s tepelnou odolnosťou nad...

Tepelne izolovaná oceľová rúra s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227452

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: ochranným, ocelová, izolovaná, tepelně, plastom, rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelných potrubných vedení. Tepelne izolovaná oceľová rúra s ochranným plášťom, pozostávajúca z aspoň jednej oceľovej vnútornej rúry teplonosného média, súosej plynonepriepustnej a ochrannej vonkajšej rúry a tepelnoizolačnej vrstvy v medzipriestore má vnútornú rúru z vonkajšej strany opatrenú náterom silikónovou vypaľovanou farbou a je obklopená medzipriestor vyplňujúcou tepelnoizolačnou vrstvou dusanej zmesi 100 hmot....

Drevené dvere vchodové plné a presklené s dvojitým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223700

Dátum: 15.03.1986

Autor: Polášek Josef

Značky: vchodové, dřevěné, dvojitým, dveře, plně, plastom, presklené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tvarovej deformácie a zaručenie stability vrchného plášťa dverí v rozdielnych klimatických podmienkach. Zdvojením plášťov dverí sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti a zamedzí sa stratám tepla prestupom. Popísaného účinku sa dosiahne tým, že rozmery vrchného plášťa dverí umožňujú voľnú dilatáciu v obvodových profilovaných lištách, pričom nosnú konštrukciu dverí zaručí dverovka, ktorá sa skladá z rámu, výplyne a...

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223094

Dátum: 15.03.1986

Autori: Linhardt Peter, Gahura Ján, Mihok Jozef, Kraus Jozef

Značky: točivého, plechová, elektrického, plastom, kostra, vonkajším, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého vytvorená zo skruženého plechu, na ktorom sú chladiace rebrá vytvorené zlisovanými priehybmi plechu, vyznačujúca sa tým, že vonkajší plášť (2) obopína vrcholy (3) stien rebier (4) nespojených vzájomno pevným spojom rebrovaného plášťa (1).

Ručné univerzálne ohýbadlo železných a neželezných kovov,kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214282

Dátum: 01.06.1984

Autori: Danihel Otto, Haviar Jozef

Značky: plastom, neželezných, potiahnutých, železných, kovov,kovov, ručné, univerzálne, tkaninou, ohýbadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné univerzálne ohýbadlo železných alebo neželezných kovov, alebo kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou, podľa vynálezu pozostáva jednak zo zostavenej základnej dosky pre nastavenie a ohýbanie, ktorá má štyri pozdĺžne tvarové drážky, ktoré sú navzájom kolmé a na čelnej a bočnej časti dosky sú otvory so závitmi pre uloženie a nastavenie vymeniteľných nástrojov a jednak zo zostaveného držiaka a zameniteľných tvarovacích nožov, ktorý má...