Patenty so značkou «plastických»

Spôsob vytlačovania plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14266

Dátum: 12.06.2009

Autori: Kohlgrüber Klemens, König Thomas, Bierdel Michael, Conzen Carsten, Rudolf Reiner, Liesenfelder Ulrich, Rechner Johann

MPK: B29C 47/64, B29B 7/48, B29C 47/40...

Značky: spôsob, hmot, vytlačovania, plastických

Text:

...polymérov. Pokiaľ ide o kvalitu takto vyrobených produktov, poskytujú sa výhody, pretože taveninypolymérov sa lepia na povrchy a pri obvyklých spracovateľských teplotách tu v priebehu časudegradujú, čomu sa zamedzí samočistiacim účinkom presne sa oškrabávajúcich závitoviek. Pravidlá na výrobu presne sa oškrabávajúcich závitovkových profilov sa uvádzajú napríklad V publikácii Klemens Kohlgrüber Der gleichläuñge Doppelschneckenextruder,...

Spôsob vytlačovania plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14339

Dátum: 30.05.2009

Autori: Bierdel Michael, Rechner Johann, Kohlgrüber Klemens, König Thomas, Liesenfelder Ulrich

MPK: B29C 47/40, B29B 7/48

Značky: plastických, spôsob, vytlačovania, hmot

Text:

...stenu. Uhol takéhoto kruhového oblúku, vzhľadom na stred otáčania, sa označuje ako hrebeňový uhol KWO. V oblasti hrebeňového uhla je vonkajší polomer profilu zhodný s polomerom plášťa. KWO nie je podľa doterajšieho stavu techniky veličinou, ktorá samôže nastavit a upraviť na požadovanú hodnotu, ale vyplýva z rovnice G 1.lKWO š- 2 arccosçj-E) (G 1.l), kde KWO je hrebeňový uhol presne sa oškrabávajúceho profilu v radiánoch a 1 je...

Čistiaci prostriedok pre zariadenie na spracovanie plastických hmôt alebo výrobu plastických hmôt, jeho použitie, spôsob výroby a spôsob čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13628

Dátum: 25.03.2008

Autor: Christ Hubert

MPK: B29C 33/72, C11D 3/14, B29C 47/08...

Značky: hmot, čistiaci, plastických, použitie, spracovanie, čistenia, výrobu, výroby, zariadenie, prostriedok, spôsob

Text:

...Povlak na časticiach vo fluidnom lôžku vyschne, čim dôjde k zapuzdrenia častíc. Zapuzdrenie minerálnych častíc alebo kryštalickej voľnej kyseliny je možné realizovať tiež Wursterovým procesom alebo vbubnovom poťahovacom zariadení. Zodpovedajúce zariadenie dodáva ñrma Glatt Ingeieurtechnik GmbH, Nordstrasse 12, 99427 Výmar/Nemecko, pričom sa zapuzdrenie uskutočňuje podľa údajov výrobcu.0025 Zapuzdrenie je možné naniesť na minerálne častice aj...

Zariadenia a spôsob na plynulé umývanie kontajnerov z plastických materiálov a odstraňovanie nečistôt z ich povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8917

Dátum: 18.10.2007

Autor: Teruggi Piergiorgio

MPK: B08B 9/08, B29B 17/02

Značky: spôsob, umývanie, plynule, povrchov, odstraňovanie, nečistot, kontajnerov, materiálov, plastických, zariadenia

Text:

...prilepene na fľaši odstránené, fľaše ako take i ked sa vyćistia, by mohli byťvyradene pocas nasledujúcich krokov automatického vyberaniarecyklovateľných materiálov (napr. PET) zo znečisťujúcich materiálov (napr. PVC). Automatické vyberanie sa obvykle vykonáva optickými systémami, ktoré by mohli vyhodnotiť fľaše stále ešte pokryté plášťami ako obalmi vyrobenými z nerecyklovateľných materiálov, alebo obalmi, ktoré neboli0010 Úlohou predloženého...

Zariadenie na výrobu plastických máp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4456

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prášilová Helena, Prášil Jan

MPK: B29C 43/00, B41F 19/00, B41F 15/00...

Značky: výrobu, plastických, zariadenie

Text:

...naformátovaných plastových dosiek o hrúbke 0,2 až 1,2 mm pri teplote 280 až 320 °C.Výhodou technického riešenia je zníženie prácnosti výroby a možnosť vytvorit plastickú mapu s vopred stanovenou presnosťou zobrazenia použitých kartografických dát.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie zariadenia na výrobu plastických máp je bližšie vysvetlené pomocou pripojeného výkresu,kde je vyobrazená bloková schéma jednotlivých častí zariadenia a...

Zariadenie na spracovanie plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5147

Dátum: 02.02.2005

Autori: Feichtinger Klaus, Bacher Helmut, Schulz Helmuth, Wendelin Georg

MPK: B29B 13/10, B02C 13/00, B02C 18/06...

Značky: materiálov, plastických, zariadenie, spracovanie

Text:

...9, pričom prstencovitá štrbina ll je vytvorená medzi obvodom nosného kotúča 9 a bočnou stenou 2 zásobníka l. Touto voľnou prstencovitou štrbinou ll sa môže spracovávaný plastový materiál bez prekážky dostávať z priestoru 26 do prstencovitého priestoru 10. Nosný kotúč 9 nesie na svojej homej ploche pevne usporiadané nástroje 21, ktoré materiál nachádzajúci sa vpriestore 26 zásobníka 1 miešajú a/alebo rozdrobujú a/alebo ohrievajú. Pre...

Stroj na miešanie a extruziu plastických materiálov na báze gumy a silikónu a spôsob miešania a extruzie týchto materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5455

Dátum: 28.10.2003

Autor: Colombo Ubaldo

MPK: B01F 7/02, B29C 47/38, B29B 7/02...

Značky: báze, extrúzie, týchto, miešanie, materiálov, extruziu, stroj, plastických, silikónu, miešania, spôsob

Text:

...uzatvorenie výpuste po dobu miešania, ale zároveň sa môže príruba aj ľahko demontovať, aby sa umožnil prechod extrudovaného materiálu po jeho dostatočnom zrniešaníPodľa jedného zvyhotovení je zaslepovacia príruba iba nasadená na čapy na skrutkovej skrini 2. V inom vyhotovení sa môže kyvne uložiť na jednej strane a uzatvorenom na druhej strane potom ñxovať.Vďaka tomuto konštrukčnćmu vyhotoveniu bolo možno zostaviť celkom neobvyklým a...

Zariadenie na dlhodobé sledovanie nepriepustnosti veľkoplošných plastických izolácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1710

Dátum: 14.01.1998

Autori: Filo Julián, Flimmel Jozef

MPK: G01M 3/40

Značky: zariadenie, sledovanie, izolácii, dlhodobé, velkoplošných, plastických, nepriepustnosti

Text:

...V závislosti od tvaru meranej plochy. Pretože so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od okraja meranej plochy rastie náročnosť interpretácie meraní, navrhované technické riešenie uvažuje s rozmiestnením meracích elektród tak, že ich vzájomná vzdialenosťsa v smere od stredu plochy k jej okrajom zmenšuje. Pri výhodnomuskutočnení technického riešenia je vzdialenosť meracích elektród pri okrajoch meranej plochy až štvomásobne menšia ako...

Spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280509

Dátum: 14.09.1995

Autori: Brandt Eberhard, Hartmann Wilfried

MPK: B65G 59/08, B28B 17/00

Značky: spôsob, tohto, zariadenie, plastických, obdĺžnikových, pórobetonových, telies, spôsobu, oddialenia, vykonávanie, vzájomného

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies (K), ktoré vznikli pozdĺžnym a priečnym rozrezaním obdĺžnikového plastického pórobetónového bloku (B), pričom rozrezaný blok (B) sa položí pri odďaľovaní na niekoľko vzájomne rovnobežných lamiel tak, že každý rad pórobetónových telies (K) je podoprený minimálne jednou lamelou (4, 4') a následne sa pórobetónové tvárnice postupným odďaľovaním lamiel (4,...

Spôsob výroby upraveného škrobu, vhodného na výrobu biodegradabilných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278169

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ürge Dionýz, Haas Imrich

MPK: C08L 101/00, C08B 30/12

Značky: plastických, upraveného, biodegradabilných, výrobu, látok, škrobu, výroby, spôsob, vhodného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, podľa ktorého sa na škrob pôsobí polymérnym organickým činidlom blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu všeobecného vzorca I, kde x je v rozsahu 10 až 25 a y v rozsahu 12 až 30 v množstve 0,1 % až 5,0 % hmotn. k sušine škrobu a takto predupravený škrob sa vysuší na minimálny obsah sušiny 97,5 % hmotn. a do neho sa vnesie kvapalný polysiloxán v množstve 0,2 % až 6,0 % hmotn. k sušine škrobu.

Zariadenie na pripájanie plastických hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 331

Dátum: 02.02.1994

Autori: Minčev Želju, Klepetko Martin

MPK: F16L 33/14

Značky: zariadenie, pripájanie, plastických, hadíc

Text:

...ktorý je v inřlexnom bode napojený konkavny oblúk a/alebo krivka. Podľa technického riešenia je výhodne, keď konkavny oblúk ma menší polomer ako konvekný oblúk, najlepšie keď je jeho polo mer polovicou polomeru konvexneho oblúka.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr.1 je znázornené zariadenie v pozdĺänom reze V zmontovanej polohe, na obr.2 pozdĺžny rez olivou z obr.1 , na obr. zväćšený detail olivy z obr.2 a...

Spôsob oddeľovania podielov plastických hmôt zo zmesi plastických hmôt rozdielneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279837

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stahl Ingo, Geisler Iring, Kleine-klefmann Ulrich, Hollstein Axel, Neitzel Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00, B03C 7/12...

Značky: podielov, zmesí, hmot, rozdielneho, spôsob, oddeľovania, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi plastických hmôt, najmä podobnej hustoty ako polyetyléntereftalát a polyvinylchlorid, sa oddeľujú elektrostatickou cestou, pričom sa zmes na triboelektrické nabíjanie podrobí tepelnému spracovaniu pri teplote 70 až 100 °C počas aspoň 5 min.

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kleine-klefmann Ulrich, Hollstein Axel, Neitzel Ulrich, Geisler Iring, Stahl Ingo

MPK: B03C 7/00, B03B 5/28, B29B 17/02...

Značky: komponentov, zmesí, hmot, oddeľovania, viacerých, plastických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.

Nitrocelulózové lepidlo, najmä na lepenie papiera, dreva a niektorých plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 112

Dátum: 07.07.1993

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: C09J 101/18

Značky: niektorých, nitrocelulózové, lepidlo, najmä, papiera, hmot, dřeva, lepenie, plastických

Text:

...ŕešeni,spoćivaji v tom, že lepidlo lépe proniká do struktury dřeva. Zasycháni povrchu a vytvrzováni jádra je časové rozloženo, takže jezajištěno rychlé zaschnuti povrchu, pŕi dosaženi pevného a houževnatého spojeNejprve bylo smícháno 13,5 hmotnostnich dílů nitrocelulosy s 12 hmotnostními díly acetonu. Následně se smíchá druhá část, to jest 0,5 hmotnostniho dílu kalafuny a 5,95 hmotnostnich dílú etylester kyseliny octově. Po smíchání obou...

Forma, hlavne pre tvarovanie plastických hmôt, s dvoma dvojicami vyhadzovacích dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 75

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kristek Boleslav, Kristek Tomáš

MPK: B29C 39/36

Značky: forma, tvarovanie, dosiek, vyhadzovacích, plastických, hmot, dvoma, dvojicami, hlavne

Text:

...unàšeci hlavy jsou suv ně uloženy v zahloubenich vytvořených v dolnich vyhazova cích deskách.Podle užitného vzoru je také výhodne. když k horním vyhazovacím deskam jsou připevněny spojovací čepy ukotvené svými opačnými konci ve stiracích deskach.Dale je výhodne, když horní vyhazovací desky jsou opatřeny vtokovými vyhazovači.Výhodou řešení podle užitného vzoru je jeho spolehlivost, vhodnost pro automatický výrobní cyklus v nepŕetržitém...

Zariadenie na zváranie kondukciou rúr, profilov, dosák a tvaroviek zo zvárateľných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 270522

Dátum: 12.07.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/30

Značky: profilov, kondukciou, dosák, plastických, rúr, zvárateľných, látok, zariadenie, zváranie, tvaroviek

Text:

...frézou a zváracim zrkadlom, ktoré sú s výhodou vysokej operatívnosti sklopné do technologických poloh a mimo nich, pričompołqb je odvodený od hybnosti rukou p 6 sobiacou na m páka a od prepojenia konštrukčne zvolenej velkosti protirsmena ojnicou proti voliteľnej polohe stabilného (reakčného) prvého suportu. Dvojramenný mechanizmus druhého suportu je dalej ojnicou prepojený na treti suport, ktorý rovnako ako prvý suport nesie lôžko...

Ochranný prostředek proti stárnutí výrobků z pryže a plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269340

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pacovský Jindřich, Kratochvíl Heřman, Dvořák Jan

MPK: C09D 3/80

Značky: stárnutí, výrobků, pryže, ochranný, plastických, proti, prostředek

Text:

...látek obsahuje ochranný proetředek emulgitory použiti při výrobě zikladnich polymeroo Aby ee zabránilo pčnlni,je účelne přidat do ochranneho proetľodku látky enižujici penłni. Nojblžnłjli jeou oilikonovć odpčňovočeo Jako atabilizítory lze použit antioxidenty jako napriklad Antio×i~ dant 4, což je 2,6-diterobutyl-p-kreeol nebo Antioxidant 6, což je tri/ l-łenylety 1 feny 1/ foefit, nebo Deatib 242, což je...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lehmann Klaus, Klesse Wolfgang, Mager Theodor, Rauch Hubert

MPK: C08J 3/12, B29B 9/00, B29K 33/20...

Značky: způsob, výroby, prášků, redispergovatelného, plastických

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Univerzálna upínacia čeľusť rotačných predmetov z plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268582

Dátum: 14.03.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/74

Značky: materiálov, upínacia, plastických, čeľusť, predmetov, rotačných, univerzálna

Text:

...prostredníctvom skrutky suportu upínacej ćeĺuste. Skrutka suportu pritom presúva kameň suportu v jeho uložení s presným smerovým vedením. Dve, spravidla dolné čeluste,umiestnené na dolnom dieli prstence, sú určené na nastavenie priemeru upínanej plastovej rúrky, tyče a podobne, alebo iného rotačného materiálu, polotovaru a podobne, pričom horná čeĺusĺ, po priklopení horného dielu nosného prstenca je dotlačujúca a upevňujúca. Tuhost...

Rezací zařízení plastických, zejména keramických pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266458

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rupprich Marion, Klein Dietmar, Petau Arno, Meyer Walter, Friedel Peter

MPK: B28B 11/00

Značky: zejména, pásu, zařízení, plastických, řezací, keramických

Text:

...noKa 3 mBamTnr.3 Hepmanky pemymnx Hncwpymeąwoa . , mnr.â Enex-cxeMy rnnpannuqecxoro npHBonaTenemKuÍpesamennnoro ycwpoh-.N « crna®nr.5 Hpununnuanbnym cxeMy 3 neKTpoHHóro ynpasnennn npnňonou TenemxnB ®ur.1 Hsoöbamaewcx cxeMaTuqecKu koucmpyxuns ycrpóňcrna. Buxonnman H 3 npec-A ca Kepannqeckan nenwa 1 nocTynaeT Ha crauouapnuü ponnxoauů Konseňep 2. Ero nocnenuuü ponnk 3 coeuueg nocpencwBoMnepenHmH§m SBEHLEB uenú 4 co càoöoHmM, na nnocxbcmu 5...

Zařízení pro nahřívání plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266244

Dátum: 13.12.1989

Autori: Neudert Rainer, Walther Rolf Ing, Liehr Erich, Schiefer Hartmut, Sperk Günter, Reschke Walter, Strauss Eberhard, Raum Bernd

MPK: B29C 45/30

Značky: nahřívání, plastických, zařízení

Text:

...0 MMqecKHx SHTDBTHX, canaaunmx c TEXHHWGCKHM b 6 opyoBaHueM, TEXHOHOPH uécKnM npoueccoM H pacxon 0 M Mavepuana, oöecnequrb BHCOKOE Kaqecrao Hsroronnnemx nsenuň, B qàcTHocTu, Bucoxoe Kaqecwao nqaepxnocrn, a Taxxe npenychor-Ť peno HOĎHTBCH, uwoőm Hé ősmo Bpenumx ycnosuü Tpya, cymecwnenno Bnunmmux Ha COCTOHHMB sopoabn oőcnyxnnammero nepconana.B ocHoBe Hsoäpewenun nemnw sanaqa coanaumn ycwpoäcwaa, nosaonammero nepe VDaÓOTHTb HHQCTHHECICHE MaCCbl,...

Ovládání uzávěru kulových kohoutů, vyrobených z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258190

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 5/06

Značky: ovládání, uzávěru, kulových, kohoutů, plastických, vyrobených

Text:

...uzávěru g. Ovládací vřeteno 5 uzávěru 3 je vedeno ve válcové části łgl nátrubku łg telesa L, vůči kterému je utěsněno O-kroužkem §, uloženým v zápichu gł ovládacího vřetene 3. Ve vnitřní stěně ggg nátrubku lg je zhotovena, minimálně V jedné horizontální rovině, obvodová drážka 133, proti níž jsou v ovládacím vřetenu 3 zhotoveny prúchozí radiální otvory gg. Ovládací vřeteno 3 je tovněž opatřeno podélným středovým otvorom 33. pronikajícím...

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paták Vladimír, Lukovský Leo, Mahovský Jan, Smejkal Pavel, Hladáček Mario, Smejkal Vojtěch

MPK: B29D 7/00, B29K 19/00

Značky: výrobe, plastických, tohoto, způsob, výroby, separační, pásu, útvaru, dezénových

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Univerzální rám k upínání forem pro vstřikování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256778

Dátum: 15.04.1988

Autor: Eliáš Ladislav

MPK: B29C 33/30

Značky: forem, upínání, plastických, univerzální, vstřikování

Text:

...formy daný univerzálním rámem je možno v některém případě výměnou.rozpěrek snadno zvětšit.Na příloženém výkresu je v příkladnem provedení schematícky znázorněn univerzá 1 nírám podle vynálezu, kde na obr. l je průřez univerzálním rámom, na obr. 2 je pohled na levou vyhazoveci část univerzáĺního rámu z dělíçi roviny, obr. 3 znázorňuje Vy hazovàcí nástàvoe, na obr. 4 je znázorněn pomocný upínaci při~ pravek a na obr. 5, 6, 7, 8 jsou...

Vytláčacia hlava na výrobu uzavretých kalibrovaných tenkostenných profilov z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sobota Jaroslav

MPK: B29C 47/12

Značky: plastických, tenkostenných, hlava, výrobu, kalibrovaných, uzavretých, profilov, vytláčacia, látok

Text:

...látku po obvode, tvarové medzikružie a vodiace medzikružie vytvára plastifikačnú zónu, ktorá je spájajúca a prehusťujúca plastickú látku, rozdelovač deliaci ulastickú látkuvsmere pozdĺžnom,vy 4tláčacia hubica a tŕň tvarujüce plasticka látku na. požadovaný rozmer, priruba hubice upínajúoa hubicu, naustok odvádzajúci zmes plynov z vnútra uzavretého tenkostenného profilu otvormi deliča, vyhrievacie telesa temperujú vytláčaciu hlavu.Výhody...

Zařízení pro směšování plastických hmot s barvivy a jinými přísadami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246714

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pivec Vladim3r, Zoucha Jindoich, Štipánek Oldoich

MPK: B01F 3/14

Značky: plastických, barvivy, přísadami, jinými, zařízení, směšování

Text:

...hřídel upevněn zhutňovací segment a ve které je uspořádáno pohyblivé dno s nožem pro dávkování příměsi.Zařízení podle vynâlezu dávkujicí zhutnělou příměs, omezuje vliv sypných vlastností, vliv vlhkosti, nedovoluje tvorbu hrudek, čímž je dosaženo větší přesností dávek přiměsi.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 3 znazorněny příklady provedení zařízení podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je znázor 4něno zařízení podle vynálezu s bubnovou...

Modelovacia hmota pre výrobu reliefnych plastických stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246040

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slaz Juraj, Metke Marian

MPK: C04B 14/18, G09B 25/06, C04B 16/04...

Značky: modelovacia, reliefnych, hmota, stolov, plastických, výrobu

Text:

...3 až 10 hmotnostných dielov dextrí-.nu a 100 až 180 hmotnostných dielov vody.Do modelov je po zatvrdnutí možné bez zjavného porwenia povrchu vpichovalt taktické a. topogratické značky. Hmota má po zatvrdniutí objemová hmotnosť od 250 do 400 kg/m 3. vyhotovené modely sa dajú lahko obrúsiť.vynález bude vysvetlený na príkladoch .Nasucho sa zmieša. 70 hmotnostných dielov mąodeilárskej sadry, 20 hmotnostných dielov elxptandovainého perlitu s...

Zariadenie na výrobu rúr z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246013

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eelyšev Anatolij Michajlovie, Bullová Žofia

MPK: B29D 23/22

Značky: látok, výrobu, zariadenie, plastických

Text:

...výhodou je, že vytlačený profil má lepšie tolerancie rozmerov, ako aj fyzikálne-mechanické vlastnosti..Na obrázku je znázornená zatriedenie na. výrobu -rúr z plastických látok v p-ozdĺžlnom reze.Zariadenie pozostáva z telesa hlavy 1,-krtoré je opa-trene náustkom 15 a vyhrievacím telesom hlavy 13. Do telesa hlaavy 1 je vložený .lama-č 2 na. hmot rozdelo-vača- 3, je uchytený .na rozdeľovačl 4, na ktorý sú uchýtene vodiace medzikružle 5 a...

Ultrazvuková hlavica, najmä pre zváranie plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 244342

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dederle Tomáš, Blažek Ladislav

MPK: B29C 65/08

Značky: hmot, najmä, ultrazvuková, plastických, zváranie, hlavica

Text:

...priečna drážka 14. Prenosový stĺpik 12 je s posuvnou doskou 4 spojený prostrednictvom snímača 1 l polohy, ktorý je uložený v priečnej drážke 14 Nad základnou doskou 1 je prenosový stlpik 12, opatrený prestaviteľným dorazom 13 zaisteným poistnou skrutkou 28. Snímač 10 polohy je tvorený telesom 15, ktoré je uložené v prenosovom stĺpiku 12 a rozširujúcim koncom zasahuje do priečnej drážky 14. Na čele telesa 15 snímača 10 polohy je pevne...

Zařízení ke stáčení potrubí z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 239109

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lounek Jan, Princ Bohuslav, Kupka Miroslav, Rehbergerová Gabriela, Schles Bedřich, Jarský Čeněk, Novák Antonín

MPK: B29C 53/56

Značky: zařízení, stáčení, plastických, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení ke stáčení potrubí z plastických hmot, určených zejména pro solární absorbery. Sestává ze základní části (l), ze sklopných ramen (4), uchycených na otočné konstrukci (2), nasazené na pevných čepech (3), přičemž mezi pevnými rameny (4) a sklopnými rameny (5) je umístěn distanční kroužek (6) pro fixaci mezery (10) pro stáčené potrubí ( 9), uchycené před stáčením v objímce (7). V pevném ramenu (4) je upevněn pevný ocelový...

Zařízení pro přímé měření vnitřního pnutí za zvýšené teploty u výrobků z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252773

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šafařík Miloslav, Krebs Josef

MPK: G01N 19/00

Značky: zvýšené, přímé, zařízení, plastických, vnitřního, měření, pnutí, teploty, výrobků

Text:

...výrobku, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že pohyblivé čelist je spojene klouzavým uložením prostřednictvím tyče se siloměrem, který je připojen na převodník. Převodník může být elektrický nebo mechanický.Přednost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proti dosavadnímu zařízení se zlepší jeho funkce. To se projeví zvýšením přesnosti při měření síly, podstatným snížením času potřebného pro jedno měření, snížením energetické...

Způsob zpracování druhotných plastických hmot s obsahem neželezných kovů a/nebo jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241820

Dátum: 15.09.1987

Autori: Toman Jioí, Hloušek Josef, Svozil Bohumil, Martínek Jaroslav, Vébr Pavel

MPK: C22B 7/00

Značky: neželezných, obsahem, kovů, slitin, zpracování, způsob, druhotných, jejich, plastických

Text:

...surovina převede, napr. v drtíči, na zrnitost 0,1 až 15 mm a získaný granulát se v pod-obě suspenze Is obsahem 5 až 300 g. l 1 pevných látek gravitačně roxzdruží, např. na záchvějnem splavu, na těžký podíl, obsahující neželeziíé kovy a/nebo jejich slitiny .a .na leh 4ký podíl, ,který tvoří jplałsutloká hmota. V jiném provedení vynáležu se druhotná surovina o zrnitostí 0,1 .až 15 mm, neąpřetržitě dáv-kuje s vodou do odstředivého...

Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241386

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šopík Jaroslav, Quis Viadivoj, Schwan Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: kyselých, žáruvzdorných, povrchu, úpravu, plastických, směs

Text:

...žáruvzdorných hmot podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom, že obsahuje od 1 hmot. procenta do 90 hmot. procent plniva s výhodou lupkového úletu a od 1 U hmot. procent do 99 hmot. procent plastifikační složky. Plastifikační složka je tvořena suspenzí 3 až 15 hmot. procent vodního skla,20 až 40 hmot. procent vody a 45 až 70 hmot. procent kaolinu. Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot může obsahovat 0,5...

Způsob výroby forem pro tvarování dílů z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246138

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trnka Josef, Kuncová Gabriela, Hayer Miloš, Veselý Jaroslav

MPK: A43D 65/02

Značky: plastických, způsob, tvarování, forem, výroby, dílů

Text:

...stejnoeměrného elektrického proudu a pak se vloží do dielektrického prostředí proti ekořepině matrice pripojené ke katodě zdroje stejnosměrného elektrického proudu. Pak se obvodový přeaah lůžkového nálitku petrice opracuje elektrojiskrovými výboji.Pokrokovost vynálezu se prejavuje zejména v podstatnám zkrácení výrobní doby formy,snížení nákladů, vyšší přesnosti a zlepšení dalších parametrů. Tyto technickoekononická účinky zabezpečuje využití...

Dvojdílný podlahový dílec z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243443

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bauler Claude, Grosjean Jean Claude, Denier Guy

MPK: E04G 5/08

Značky: plastických, dvojdílný, podlahový, dílec

Text:

...rdsnvch spodok.ranu provedont podlohovoho dllce Je schesstlch snssornln no připodowch výkresoch,kdo no obr. 1 Je oxonosetrioký pohlod no dtlsc, obr. 2 Jo příčoý os dtlcon, no obr. 3 Je oxonometrický pohled ne spodont dvou dílcd s no obr. 4 Je tentýl pohled no detsll spojky.Dilec do slolend se dvou stejnýoh výlisků 1,. ktorí po překloponí Jedndao s nich kolos podolno osy pevnl spodnou pise sosoevoru pero g do druhy 3. vans( otrono...