Patenty so značkou «plastická»

Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5945

Dátum: 05.12.2011

Autori: Karičková Anna, Parnahaj Jaroslav

MPK: C04B 35/66, C08L 61/04, C21C 5/00...

Značky: vysokých, pecí, hmota, otvorov, upchávanie, plastická, odpichových

Text:

...napriklad do bochníkov pri dosiahnutí objemovej hmotnosti plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov cca. 2100 kg.m 3.Podstata technického riešenia spočíva vo vhodnom zložení hmoty tvorenej ostrivami zo žiaruvzdorných lupkov a kremičitého piesku, aditívami pre zvýšenie odolnosti voči tekutým kovom, plastiñkátorom zo žiaruvzdorného ílu a syntetických živíc, pre vytvorenie uhlíkových väzieb po vytvrdení.Pri návrhu hmoty sa musia...

Kompozitná plastická zmes, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285636

Dátum: 19.04.2007

Autori: Yang Shijun, Keating Paul Joseph

MPK: C08L 101/00, B29C 47/10

Značky: kompozitná, spôsob, přípravy, plastická, použitie, změs

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozitné plastické zmesi založené na disperzii vybraných zosieťovaných polymérov zapracovaných vnútri termoplastických matríc. Kompozitné zmesi sú tvorené a spracovávané tepelným vytláčaním v porovnaní so zvyčajným liatím. Uvedené kompozitné plastické zmesi na báze polymérov zosieťovaného poly(alkyl(met)akrylátu) a modifikovaných termoplastov poly(alkyl(met)akrylátu) sú vhodné najmä na prípravu syntetických architekturálnych...

Palatabilná plastická žuvateľná veterinárna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4982

Dátum: 29.07.2004

Autor: Isele Ute

MPK: A23K 1/00, A23K 1/17, A23K 1/16...

Značky: palatabilná, veterinárna, plastická, kompozícia, žuvateľná

Text:

...pokynov lekára alebo si prečíta pokyny na príbalovom letáku a dodržiava ich, keďže je tov jeho vlastnom záujme, a pretože výrobca zvyčajne pripravuje tablety, tobolky alebo poťahova ne tablety vo forme, ktorá je vhodná na orálnu aplikáciu a ktorá sa vyvinula pre ľudských pa cientov.Ako náhle však farmaceutický aktívna zložka má chuť, ktorá sa zvieraťu nepozdáva, či už je to preto, že je horká alebo inak nepríjemná alebo jej chuť je jednoducho...

Margarínová tuková zmes, spôsob prípravy tuhého tuku a plastická emulzná nátierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283139

Dátum: 10.01.2003

Autori: Schur Paul, Huizinga Hindrik, Vermaas Leo Frans, Sassen Cornelis Laurentius

MPK: A23D 9/00, A23D 7/00, C11B 7/00...

Značky: tuhého, spôsob, nátierka, změs, emulzná, tuková, margarínová, přípravy, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Margarínová tuková zmes a W/O emulzná nátierka obsahuje 5 až 14 % hmotnostných tuhého tuku, ktorým je stearínová frakcia interesterifikovanej zmesi 25 až 65 % hmotnostných stearínu nestuženého laurylového tuku a 75 až 35 % hmotnostných stearínu nestuženého C16+ tuku. Tiež sa poskytuje spôsob prípravy takéhoto tuhého tuku bez použitia chemickej modifikácie alebo rozpúšťadlovej, alebo Lanza frakcionizácie.

Jedlá plastická nátierka a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281762

Dátum: 26.05.2001

Autori: De Jong Jeroen, De Vries Isabel, Van Meeteren Johanna Antonia, Sassen Cornelis Laurentius

MPK: A23D 7/00

Značky: spôsob, nátierka, jedlá, přípravy, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlá plastická nátierka pozostávajúca z kontinuálnej tukovej fázy a voliteľne vodnej fázy. Tuk tukovej fázy zahrnuje najmenej 5 % hmotn. trans-nenasýtených zvyškov mastných kyselín, 40 až 90 % hmotn. kvapalného oleja a 60 až 10 % hmotnostných štrukturujúceho tuku, ktorým je chemicky nemodifikovaný palmový olej alebo jedna alebo viac frakcií palmového oleja, alebo kombinácií 2 alebo viacerých z nich, a zahrnuje hydrogenovaný a/alebo...

Jemne práškovaný hydroxid horečnatý, spôsob jeho výroby, jeho použitie a plastická hmota s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278418

Dátum: 07.05.1997

Autori: Grill Michael, Meier Andreas

MPK: C08J 5/10, C01F 1/00, C01F 7/18...

Značky: použitie, hydroxid, obsahom, plastická, práškovaný, hmota, spôsob, výroby, hořečnatý, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Jemne práškovaný hydroxid horečnatý, vhodný najmä ako plnivo brániace vzplanutiu na použitie do plastických hmôt, s časticami, prípadne vybavenými tenkým povlakom povrchovo aktívnej látky, pričom veľkosť jeho častíc, meraná ohybom laserových lúčov je pod 10 mikrometrov, stredná veľkosť častíc je väčšia ako 0,8 mikrometra a najviac 3 mikrometre, obsah vo vode rozpustných nečistôt iónového typu má nasledujúce hodnoty v hmotnostných podieloch:...

Plastická nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1250

Dátum: 02.10.1996

Autor: Hanzel Pavel

MPK: B65D 41/18, B65D 41/02, B65D 41/10...

Značky: vekom, plastická, nádoba

Text:

...vekom, podľa tohoto technického riešenia umožňuje zvýšenie tesnosti pri uzatvorení. Vyšší uzatvárací efekt medzi vekom a plastickou nádobou sa dosiahne hlavne pri zaťažení naplnených plastických nádob uložených nad sebou vo viacerých radoch. To znamená, že naplnené plastické nádoby je možné skladovat až do desať radov nad sebou, čo výrazne zmenšuje u výrobkov balených v uzatvorených plastických nádobách nároky naPrehľad obrázkov na...

Jedlá plastická disperzia s rýchle želatinizujúcim škrobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279592

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kasica James, Kowblansky Marie, Morrison Anthony, Madsen Robert Andrew, Wesdorp Leendert Hendrik

MPK: A23D 7/00

Značky: želatinizujúcim, plastická, disperzia, jedlá, rychle, škrobom

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlá plastická disperzia obsahuje najmenej dve kondenzované fázy, z ktorých najmenej jedna je kontinuálna. Disperzia zahŕňa prvú gélotvornú zmes a druhú gélotvornú zmes, ktoré obsahujú 1 až 8-násobok kritickej koncentrácie želatinizujúceho škrobu, ktorého reologická vlastnosť vo vodnej disperzii je charakterizovaná polovičnou hodnotou G'max pri nie viac než 7250 sekundách, ak je pripravená v koncentrácii na poskytnutie log hodnoty G'max...

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bednář Alois, Florovič Stanislav, Štepita Matej

MPK: C08K 3/40, C09D 3/727, C09J 3/14...

Značky: plastická, armovaná, integrálně, kompozice

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vrzáo Josef, Šolc Jioí

MPK: C04B 33/13

Značky: plastická, pomůcek, keramická, slitin, hmota, odlévání, výrobu, hliníku

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Plastická tuhnoucí hmota pro tepelné výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254752

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šlancar Ludvík, Kolbinger Zdeněk, Polanský Alois, Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk

MPK: C09K 3/10

Značky: výměníky, tuhnoucí, hmota, plastická, tepelně

Text:

...je nutno instalovat velké teplosměnné plochy, aby byly zajíštěny potřebné prostupy tepla a hlavně tento systém nezaručuje požadavek hygienika, že nesmí dojít v žádném případě ke smíšení primárního média /nemrznoucí jedovaté směo/ se eekundćrním médiem /užitkové voda/ ke kterému v případě poruchy tenké stěny trubky dochází.Tento nedostatek odstraňuje plastická tuhnoucí hmota provtepelné výměníky podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v...

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Swierz-motysia Barbara, Gutowska Anna, Lada Krystyna

MPK: C08L 27/06, C08K 5/13

Značky: plastická, bázi, dlouhodobému, hmota, krví, použití, styku, polyvinylchloridu, lékařské

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Procházka Miroslav, Radev Stefan, Vacval Jozef, Hanzalík Stanislav, Iuriš Jozef, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Poibyl Bedoich, Bittererová Fabiola, Gajdoš František

MPK: C08L 33/08

Značky: plastická, páska, citlivá

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Žarovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konečný Pavel, Šrámek Oldřich, Kadlec Jiří, Mišůl Michal, Sedliak Josef, Harmaniak Ján, Kočvara Rudolf

MPK: C04B 35/54

Značky: bezvodá, ucpávková, hmota, žárovzdorná, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota je určena pro uzavírání odpichových otvorů metalurgických a elektrických pecí. Sestává z 10 až 60 hmotnostních procent šamotů maximální zrnitosti do 5 mm, z 5 až 40 hmotnostních procent flotačního šesterečného uhlíku nebo žárovzdorného jílu se ztrátou žíháním 12 až 18 procent s maximální zrnitostí do 0,5 mm, z 5 až 25 hmotnostních procent kokilového laku a z 10 až 40 hmotnostních procent...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233082

Dátum: 01.01.1987

Autori: Landovský Karel, Marek Vladislav, Svoboda Václav

MPK: C09K 3/10

Značky: včetně, převodovek, trvale, skříní, kompozice, utěsnění, plastická, zejména, strojových

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek v trvalém teplotním režimu -50 °C až +250 °C. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z tekuté komponenty a současně lubrikantu, kterou je arylester kyseliny fosforečné s obsahem 15-50 C v rozmezí 2 % až 40 % hmot. kompozice, přičemž třetí složka, kterou tvoří povrchově aktivní látky například kysličník křemičitý, zinečnatý, nebo bentonit...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232956

Dátum: 15.07.1986

Autori: Svoboda Václav, Marek Vladislav, Landovský Karel

MPK: C09K 3/10, C08L 27/12, C08L 23/12...

Značky: kompozice, teplotách, aparatur, nízkých, trvale, plastická, pracujících, dělených, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách a v chemicky agresivním prostředí. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z polotekuté komponenty je současně lubrikantu, kterou je 5 % až 50 % hmot, amorfního polypropylenu a max. 40 % povrchově aktivních látek, počítaje v to i případná plniva a barviva, například kysličník zinečnatý, aktivní saze, bentonit aj.

Plastická barevná pastelová tuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 228179

Dátum: 15.05.1986

Autori: Růžička Jan, Buble Vilém, Lorenz Jindřich, Marek Vladimír, Tušl Miroslav

Značky: pastelová, plastická, barevná

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická barevní pasteloví tuha, skládající se s plnidla, plastu nebo směsi plastů, změkčovadel, barviva a pojiva, vyznačujíce se tím, že obsahuje tyto složky v následujících množstvích 100 hmotnostních dílů plnidla, 1 až 40 hmotnostních dílů plastu, s výhodou polyvinylaromatického plastu, nebo polyvinylchloridu, nebo polyvinylacetátu, nebo polymetylmetakrylátu, nebo lineárního nebo rozvětveného polyetylenu, nebo polypropylenu, nebo kopolymeru...

Plastická žárovzdorná hmota a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219969

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlín Dušan, Krupanský Josef, Šrámek Oldřich

Značky: plastická, žárovzdorná, její, způsob, přípravy, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická žárovzdorná hmota a způsob její přípravy. Účelem vynálezu je zabezpečení vyzdívek pecních tunelových vozů a výdusků žlabů vysokých pecí, hmotou zajišťující vyšší odolnost při prudkých změnách teploty. Uvedeného účelu se dosáhne plastickou žárovzdornou hmotou, sestávající z 10 až 60 hmotnostních procent lupkového úletu 1 až 20 hmotnostních procent bentonitu s 60 až 95 hmotnostními procenty montmorillonitu, 1 až 20 hmotnostních procent...

Plastická stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214273

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štepita Matej, Pavlačka Eduard

Značky: plastická, hmota, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plastickej stavebnej hmoty na báze anorganických spojív s obsahom polyvinylalkoholu v zámesovej vode látok zapríčiňujúcich koaguláciu polyvinylalkoholu a súčasne aj reguláciu tuhnutia spojiva . Uvedená kombinácia okrem plastifikačných vlastností zmesi zvyšuje mechanické pevnosti a urýchľuje tuhnutie a tvrdnutie hmoty. Vynález rieši problém tzv. superplastifikátorov, ktoré síce poskytujú plastické až tekuté zmesi, ale súčasne...