Patenty so značkou «pláště»

Na plaste založený radiátorový ventil a metóda jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15795

Dátum: 02.04.2008

Autor: Topalyan Aksel

MPK: F16K 27/06, B29C 45/14, B29C 45/33...

Značky: výroby, metoda, pláště, ventil, založený, radiátorový

Text:

...alebo rohových tiel ventilov charakterizovaný tým, že zahŕňa dva kusy v tvare valca alebo jeden kovový kus vyrobený vjednom kuse. V dizajne z dvoch kusov adaptér zahŕňa dve časti, menovite vložně ventilové sedlo a podporná vložka. Vložné sedlo je namontované na profilu uzáveru spôsobom upevnenia utiahnutím/narazením, takže je poskytnutá plne otvorená poloha termostatickej vložky ventilu. Podpora vložky je valcovitá kovová časť s vnútornou...

Plastový stavebný prvok na filtračné plášte podzemných chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3268

Dátum: 06.08.2002

Autori: Homola Bohumil, Zelenák Štefan, Ochocová Renáta, Mátel František, Varga Vladimír

MPK: E21D 11/10

Značky: podzemných, filtračné, pláště, prvok, stavebný, plastový, chodieb

Text:

...spôsobom polzámku sa minimalizuje riziko vytekania zalievacej zmesi a minimalizuje sa potreba dodatočného utesnenía vzniknutých medzier, čim sa výrazne znižuje prácnosť v bani. Potrebné dĺžky, spravidla 1200 mm, je možné u plastových prvkov zabezpečiť už priamo pri výrobe, čím sa opäť znižuje prácnosť súvisiaca s prípravou pažníc.V nadväznosti na konkrétne použitie v určitom type bani, resp. podzemných diel(plynujúce, neplynujúce) môže byt...

Nárazníkový pás pre automobilové plášte

Načítavanie...

Číslo patentu: 278270

Dátum: 03.07.1996

Autori: Ondáš Miroslav, Štubňa Michal, Rusňák Ondrej, Prekop Štefan, Janypka Petr

MPK: B29D 30/08

Značky: nárazníkový, pláště, automobilové

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna poslednej vrstvy nárazníkového pásu, najbližšie k behúňu plášťa vytvorené z pásu pogumovaného polyamidového kordu zvierajú s obvodovými površkami plášťa uhol do 5°. Tento pás má šírku minimálne 60 % šírky spodných vrstiev, predĺženie pri pretrhnutí je minimálne 8 % predpätie pred vulkanizáciou minimálne 1 %.

Patka pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 270756

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ráček Jaroslav, Novák Ondřej, Mišota František

MPK: B60C 15/00

Značky: pätka, pláště

Text:

...současně vyplňuje prostor nad lenem pstky pláště e teto vložka jevytvořena na okraji výztužně vložky, která je přehnuta kolem lane z vnější strany pláště směrem dovnitř. Vložks je tvořene keučukovou směsí.Vytvořením petky podle vynálezu se dosáhne zvýšení produktivity práce na úseku příprevy materiálů pro konfekci patky pneumatiky, včetně snížení meteriálových nákladů,při zachování vlastnosti patky, které odpovídají požsdsvkům na tuto...

Konstrukce kostry pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270717

Dátum: 12.07.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/13

Značky: pláště, kostry, pneumatiky, konstrukce

Text:

...pláště pneumatiky, zejména galusky, tvorené navinutými textilními kordovými vlákny, opatřenými vrstvou kaučukové směsi podle vynálezu, kde kostra je tvořeno kordovými vlákny z předenoskané příze, tvorené polyesterovým kabílkem a vlákny bavlny v poměru od 10 do 40 polyesterových kaoilkü a od 90 do 60 bavlněných vláken při hodnotách tex od 30 do B 0. Hodnota tex je poměr hmotnosti textílie k její délce, kde 1 tex , m je hmotnost...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 269453

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: běžné, pláště, plochy, dezén

Text:

...přičemž vytvořena soustava drâžek a figur zlepšuje adhezi pláště k mokré vozovce při daném zatížení. Deformace figur při styku s vozovkou je minimální.Na připojeném výkresu je schematiclcy znázorněn dezén běžné plochy pláště podle vyná lezu.Dezén běžné plochy pláště je tvořen ve směru obvodové osy l drážkami 3. vnější konce 4 drážek 2 svírají v okrajích běžně plochy 3 s obvodovou osou 1 úhel eÓ. Vnitřní konce 5 drážek g jsou s obvodovou...

Patka pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269317

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zdražil Pavel, Řezníček Pavel, Škrobák Josef, Laciga Jan

MPK: B60C 15/024

Značky: pláště, pneumatiky, pätka

Text:

...zatíiení. Při vysoké těsnoati je zároveň tvarom dosedaoí plochy zaručene, že nebude docházet ke koncentraoi napětí a jako jeho důsledku pak k neíměrnému opotřebení patlq v této oblasti.Teohnologiclq přínos řešení podle vynálezu spočívć v tom, že při výrobě pláštů a takto řešenou patkou odpadá dokončovaoí operace ořezävání patky.K bližším objasnění podstaty vynálezu slouží následující konkrétní příklad tvarovőho řešení path pläštš pro 13...

Zařízení pláště zapouzdřených napájecích čerpadel pro tlakové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267878

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: pláště, zapouzdřených, zařízení, zkoušky, napájecích, tlakově, čerpadel

Text:

...hrdla, přičemž podstatou vynálezu je, že samotěsnicí příruba je těsnicí plochou oprena o vnitřní radiální plochu vnitřního nákružku vytvořeného ve výstupní částí prútočného kanálu výtlačneho hrdla, ke kterému je samotěsnicí příruba uchycena úchytkou, uloženou na vnější radiální ploše vnitřní ho nákružku a šroubem, procházejícím úchytkou, spojeným se samotěsnicí přírubou.Dále je podstatou, že mezi vnitřní radiální plochou vnitřního nákružku...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 267287

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpnička Lubomír, Zetík Rudolf, Jabůrek Jiří, Pospíchal Zdeněk, Pekař Alois

MPK: B60C 11/00

Značky: běžné, pláště, plochy, dezén

Text:

...jednotlivé řady jsou uspořádány mimo línii vnitřních bloků řady a vytvářeji esovité uspořádání Každé řady, při poloměru styčné plochy pláště o hodnotě od480 do 520 mm. Vnitřní bloky mají čtyřúhelnikový průřez se dvěma rovnoběžnými stranami. Vnitřní i vnější bloky mají dále shodný tvar.Dezén pláště podle vynálezu zabezpečuje dobrý záběrdobré samočištění dezénu, což je základní předpoklad pro dobrý pohyb pláštą resp. vozidla v píečitém nebo...

Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: pláště, nádoby, vnitřního, dewarovy, spojování, vnějšího, způsob

Text:

...a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Dostál Vladimír

MPK: C21C 5/46

Značky: chladicího, vodního, kanálu, plynových, zapojení, chlazení, systému, pláště, okruhu, konvertoru

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černý Zbyněk, Čásenský Bohuslav, Mařík Jiří, Fusek Jiří

MPK: B29K 77/00, B29C 41/04

Značky: rotačního, pláště, tvaru, komolého, výroby, polyamidových, odlitků, kužele, způsob

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Konstrukce pomocných výztužných dílů pláště a patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265852

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vondřejc Vítězslav, Pokluda Ivo, Řezáč Ivo

MPK: B60C 9/00

Značky: pláště, pomocných, patky, výztužných, konstrukce, dílů

Text:

...dílů pláště tvořených pogumovanou technickou texti 1 ií,zejména z polyamidových vláken,pod 1 e vynálezu,kde technická textílie je tvořena nítí o délkové hmotnosti94 a 500 tex,se zákruty 047 500, s výhodou 50 až 250 /Im délky. Při použití takové technické textílie v osnovní tkaninělze zjednodušit konstrukcí patky pláště a pomocných výztužných dílů plášte tak, že se při nánosování těchto textilií kaučukovou směsí vlivem nízkých zákrutů...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265446

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pospíchal Zdeněk, Jabůrek Jiří, Pekař Alois

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, pláště

Text:

...bloky jsou vybaveny lamelami.Uspořádáním dezénu podle vynálezu se dosáhne dobrých záběrových vlastností jak na zpevněném povrchu, tak i v terénu. současně budou zachovány dobré vlastnosti oděru pláště. Obvodovým uspořádáním bloků dezénu s rozdílnou šířkou se dosáhne snížení hlučností pláště.Na výkresu je schematicky znázorněn dezén pláště podle vynálezu. nVe směru obvodové osy l je dezén tvořen dvěma řadami esovitě zakřivených bloků g. Tyto...

Patka diagonálního pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264896

Dátum: 12.09.1989

Autori: Frauenterka Václav, Poledník Ivan, Smrčina Karel

MPK: B60C 15/00

Značky: diagonálního, pláště, pätka

Text:

...výroby dochází k nežádoucímu přetvarování obdélníkového resp. čtvercového pruřezu pntkového lana do kapkovitého tvaru, k-vytékání směsi obstřiku lana, k uvolňování jednotlivých drátü, a tím k nežádoucímu jevu nerovnoměrného napětí v jednotlivých drátech patkového lana a k přetěžování vnitřních vrstev lana. Tento nežädoucí jev je rovněž řešen používaním předvulkanizovaných lan, jejichž výroba však vyžaduje dodatečné zařízení a přináší...

Prostředek ke značení pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264695

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šmigura Ludvík, Sehnal Petr

MPK: B60C 13/00

Značky: značení, prostředek, pláště, pneumatiky

Text:

...ásku opatřen okrajem o velikosti od O do 25 °o tloušťky pásku. Stěna fixačního otvoru svírá s osou otvoru úhel, který je v rozmezí od 0 ° do 35 °. Vnějšíprůměr fixačního otvoru je v rozmezí od 20do 200 tloušťky pásku a vnitřní průměr fixač Eího otvoru je od 20 do 200 tloušťky pás~ u.Prostředek ke značení plášťů pneumatik, podle vynñlt-Ln líIl)lI,|IlČllj( snndnon iik-.nliĺikzíei čísla plĺłšlč, při evidenci vadnć výroby. Navíc...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264482

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Ondřej, Navrátil Oldřich

MPK: B60C 11/08

Značky: dezén, pláště

Text:

...podle vynálezu poskytuje dobré záhěrové vlastnosti pláště, zejména v mokrých nám podmáčených terenech, při zachování dobrých samočisticích vlastností. Rovněž nedochází k předčasnému sjíždění střední oblasti běhounu, čímž se docílí zvýšení životnosti pláště.Na obrázku 1 je schematioky znázorněn dezén plášte podle vynélezu.Dezén je tvořen žebry l, střídavě vybíhajlcími 2 levé a pravé strany běhounu. záběrová hrana g žebra l je vzhledem k...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Pour Břetislav, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: zejména, polohovadlo, nádoby, mobilní, obloukové, pláště, svařování

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Zařízení pro současné svařování dvou čel a pláště nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262742

Dátum: 14.03.1989

Autori: Toman Otakar, Uttendorfský Jiří, Bělovský Jan

MPK: B23K 37/00

Značky: zařízení, nádoby, svařování, současné, pláště

Text:

...automaty 1 jsou uložený na dvou navzájea rovnobežných, vodorovných pojezdových drahàch 1, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěma podelnýaí nosníky 5, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěaa příčnýai nocníky 5 tak, že podelné nosníky Q tvoří s příčnýaí nosníky 5 v půdorysu rán ve tvaru obdelníka, který je v rozích podepřen čtyrlí sloupy Q stojícíuí zpravídla na podlaze li. Svařovací automat 1 bývá vybaven zařízení pro pojíždění...

Dezén běžné plochy pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262571

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, dezén, pneumatiky, plochy, běžné

Text:

...zaujímají od 24 do 26 zaplněné běžné plochy. Bloky dezénu mohou být opatřeny lamelami.Dezén běžné plochy pláště, podle vynálezu, vykazuje zlepšení zàběrových vlastností na sněhovém a kašovitém povrchu vozovky při dobrých manévrovacích vlastnostech vozidla. Plášř má rovněž zpevněnou okrajovou oblast běžné plochy, která přispívá ke zlepšení záběrů v zimních podmínkách provozu. Rovněž došlo ke snížení valívého odporu pláště. Dezén běžné...

Způsob zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261590

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bill Zdeněk, Žďára Vladimír, Cikán Jaroslav

MPK: E04B 7/14

Značky: monolitického, visuté, předepjatého, způsob, střechy, pláště, zhotovení

Text:

...obr. l zná-,zorňuje echemnticky V náryse první výrobní stádium způsobu zho~ tovení monolitického předepjetého pláště visuté střechy podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje schemeticky v náryse druhé výrobní stádium způsobu zhotovení monolitního předepjatého pláště visuté střechy podle vynálezu e obr. 3 znázorňuje V půdoryse umístění dělících epar u visuté střechy vyrobené způsobem zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy podle...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258967

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pláště

Text:

...profilu pláště. Šířka drážky je od 0,5 mm do 1,5 mm, hloubka drážky je od 0,3 mm do 0,8 mm. APlášt s uepořádáním dazěnu podle vynálezu zajištuje při jízdě v přímém eměru maximální styk 5 povrchem vozovky bladkou částí dezénu s minimálním valivýn odporom. K minimalizaci valivého odporu přispívá i skutečnost, že obvodové drážky jsou umíetěny na bocích běhounu, který zeelabují právě v místě jeho chybu při deformacivalivého odporu. V náklonu...

Dezén pláště pro jednostopá i dvoustopá vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258939

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/11

Značky: vozidla, dvoustopá, jednostopá, pláště, dezén

Text:

...rychlostech a to při výborné záběrovosti v terénu. Současně dezén galusek minimalizuje hodnotu valivého odporu zejména v přímém směru jízdy.Na obrázku 1 je schematicky znázorněna část dezénu galusky podle vynálezu.Dezćn je ve směru obvodové osy łtvořen vnitřním pásom fígur 3, které střidavě přesahuji svou plochou do pravé strany a do levé strany dezénu. vytváří tak esovité uspořádání těchto vnitřních figur 3. Spojnice 3 sousedicich...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Olejnak Vincent, Host Miroslav, Molnár Gabriel

MPK: F28F 9/02

Značky: dělené, oceli, trubkovnice, pláště, zejména, feriticko-perlitických, prírubou

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Zařízení k zakládání a orientování příruby pláště předního náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244361

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik

MPK: B60B 31/06

Značky: zařízení, príruby, orientování, pláště, předního, náboje, zakládání

Text:

...eihzařízením je zaručene požadovaná bezpečnost práce a plně se tim odstraní zmetkovitost a hlavně take nadmčrná hlučnost.Na priloženom výkreeu je schenaticky znázorněno příkladné provedení zakládacího zařízení. Obr. l zIIaŽOrIN-F je pohled na zařízení v náryeném pohledu,o~br.2 znázorňuje pohled na zařízení v puaorysnán pohledu,br 3 znázorňuje podelný řez hlavicí.předního náboje jízdního kola aeatává ze skluzu ž, kterýmae přivádčjí...

Způsob výroby pláště spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256895

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafář Václav, Franěk Josef

MPK: D01H 1/12, D01H 7/885

Značky: rotoru, způsob, pláště, výroby, spřádacího

Text:

...zakřivení profilu sběrné drážký, načež stahování delší stěny polotovaru se provádí při jejím současném podepření alespoň na části jejího celého vnitřního obvodu.Uplatněním způsobu výroby podle vynálezu se dociluje vyšší životnosti spřádacích rotorů a vysoká výrobní produktivita. Použitím spřádacích rotorů se zvýšenou životnosti přináší úspory dosažením zkvalitnění spřádacího procesu. Významné úspory jsou rovněž docíleny tím,že...

Způsob demolice pláště železobetonových věží tvaru rotačního hyperboloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254893

Dátum: 15.02.1988

Autor: Frýdek Lubomír

MPK: E04G 23/08

Značky: způsob, pláště, tvaru, věží, demolice, rotačního, železobetonových, hyperboloidu

Text:

...prostoru. /Spodní prstenec lze V případě potřeby rozpojit v rám~ ci odstřelu věže, ale dojde pak k určitému rozptylu částí železobetonové konstrukce./ Hlavní výhodou vynálezu je, že po odstřelu je konstrukce rozpojena natolik, že ji lze bez dodatečného rozpojování nakládat a odvážet běžnýml mechanizačními prostředky.V konkrétnímpřípaIě provedení způsobu demolice dle vynálezu byl prováděn odstřel železobetonové věže tvaru rotačního...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Pešek Miroslav, Vaněk Václav

MPK: E04D 3/35, B32B 15/20

Značky: skladaného, dílec, vrstvený, střešního, pláště, způsob, výroby, staveb, obvodového

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Kotva závěsu obvodového pláště budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254487

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/60

Značky: kotva, pláště, budovy, závěsu, obvodového

Text:

...objektu.Výztuha, která je pevně spojene s držákem závěsu a závěsem, zvyšuje únosnost závěsu.Další výhodou je to, že držák při použití dvou kotvových desek může mit podstatné větší délku a závěs lze libovolně umístit V kterékoliv poloze držáku, bez snížení únosnosti závěsu.Na připojených čtyřech obrázcích je znázorněna kotva závěsu ve svislém řezu, v axonometrickém pohledu, kotva použitá pro šikmé zavěšeni obvodového pláště a kotva,...