Patenty so značkou «planetového»

Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových brzd planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259376

Dátum: 17.10.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 57/10

Značky: striedavé, súkolesia, dvoch, planetového, lamelových, zariadenie, ovládanie

Text:

...zariadenia pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd podľa tohoto vynálezu znázorňuje kinematická schéma na obr. 1. Hriadelom 1 je pri h, f V l4 vádzaný výkon na centrálne koleso 2 planetového súkolesia tvoreného ďalšími centrálnymi kolesami 3, 4 dvojitým satelitom 5 a unášačom satelitu B.Centrálne koleso 4 je pevne spojené ,s brzdovým jadrom 8, ktoré možno zabrzdiť voči košu 13 brzdy 9, pevne spojenému so skriňou 1 U, stlačením lamiel...

Spojka planétového kola harmonickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259371

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16H 1/32

Značky: spojka, planetového, harmonickej, převodovky

Text:

...známych spôsobov prenosu otáčavého pohybu planétového kola na výstupný hriadel odstraňuje spojka planétového kola harmonickej prevodovky podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že sa skladá zo spojovacích čapov z ktorých každý je zložený z dvoch dielov otočne uložených, jeden V prirube spojenej s ozubeným vencom planétového kola a druhý v prirube spojenej s hnaným hriadeľom.Vzájomné spojenie-obidvoch dielov je posuvnév smere kolmom k~...

Zariadenie pre ovládanie lamelovej brzdy planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257835

Dátum: 15.06.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: E21F 13/00, F16H 1/445

Značky: lamelovej, ovládanie, planetového, brzdy, súkolesia, zariadenie

Text:

...pevne spojeného s ovládacim prvkom na vonkajšej strane skrine.Výhody zariadenia spočívajú v tom, že umožňuje použit planetové sukolesie s brzdením jedného, alebo viac jeho členov lamelovou brzdou obzvlášť na malých prenosných zariadeniach.závislost pritlačného výkonu je závislá na voľbe stúpania závitu a možno ju Iubovolne ovplyvňovat. Ďalšou výhodou tohto usporiadania je, že nie je potrebné zvlášť nastavovač axiálnou vôľu na lamelách,...