Patenty so značkou «plameňom»

Spôsob výroby sklených vlákien v peci s plameňom vedeným v tvare U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18836

Dátum: 13.12.2007

Autor: Jacques Didier

MPK: C03B 37/01, C03B 5/235

Značky: spôsob, vedeným, plameňom, tvare, sklených, vlákien, výroby

Text:

...sa na tvorbe plameňa.0010 Dokument EP 805123 navrhol použitie pece s kyslikovýmspaľovaním (použitím čistého kyslíka ako oxidačného činidla) s odstupňovanýmspaľovaním na tavenie zosklovateľných materiálov, najmä V peci s plameňom vedeným v tvare U (pozri obr.3). Sú uvažované všetky možné použitia na sklo,a medzi nimi najmä zvlákňovanie. Hlavným cieľom je tu zmenšiť opotrebenie žiaruvzdorných materiálov tvoriacich steny pece. Čistý...

Zoskupenie na horenie plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2107

Dátum: 13.04.1999

Autor: Vojtuš Eugen

MPK: F21V 37/00

Značky: horenie, plameňom, zoskupenie

Text:

...vytvorená V kombinácii s etanolom alebo N-alkánmi až do 80 týchto zložiek, čim je ovplyvnený bod vzplanutia. Horľavá látka takto vytvorená môže obsahovat aj farbivá, parfumy a iné látky,podľa požadovaného efektu.Nosič plameňa môže byt s výhodou vytvorený na báze hlinitokremičitých vlákien alebo na báze kremeliny. Môžu bytpoužité aj iné minerálne nosiče plameňa, ale musia spĺňata musia mat schopnost udržat horiacu látku pred zapálením a počas...

Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1769

Dátum: 04.03.1998

Autori: Andrejčák Imrich, Nestor Štefan, Hruška Miroslav

MPK: F22B 7/00, F22B 9/10, F22B 11/04...

Značky: vratným, kotol, plameňom, žiarorúrkový

Text:

...A z obr. 2, čo je napojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho modulu, ktorý je znázornený V reze.Žiarorúrkový kotol s vratným plameňow pozostáva zo zá Pladnéno telesa l, na ktoré je rozoberateľne ugevnený uzáver-om, do ktorej zasahuje žiarová komora 4 tvorená žia navzájom prepojené. Žiarovtvom spojovacieho modulu a/alebo v alternatívnom uskutoč není ohybrřmi hadicami lg. Spojovací LOČU 1 lg pozostáva z telesa lg,...

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s kombinovaným riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278850

Dátum: 09.11.1994

Autori: Rybár Pavol, Sekula Félix, Foppe Werner, Lazar Tobiáš

MPK: E21B 7/14

Značky: riadením, kombinovaným, zariadenie, otvorov, plameňom, hĺbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom do hrubých stien je tvorené oválnym telesom, ktoré pozostáva z prednej širšej časti (1) s hlavou (7), strednej prúdnicovej časti (4), výkyvnej prednej kalibračnej časti (3.1) so skeletom (19) a výkyvnej zadnej kalibračnej časti (3) s prichytením (13) na prívod (14) palivového média. Hlava (7) prednej širšej časti (1) je opatrená dvojicami dýz (2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2)...

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278849

Dátum: 09.11.1994

Autori: Lazar Tobiáš, Sekula Félix, Foppe Werner

MPK: E21B 7/14

Značky: zariadenie, hĺbenie, otvorov, plameňom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom je tvorené dutým valcovitým telesom a pozostáva z prednej širšej časti (1) a zadnej kalibračnej časti (3). Predná širšia časť (1) je ukončená dýzou (2) a zvonku je opatrená drenážnymi drážkami (6), zadná kalibračná časť (3), v ktorej je umiestnená senzorická a riadiaca časť (7), je ukončená prichytením (4) na prívod (5) palivového média, ktorý je tvorený prívodom (5.1) paliva a prívodom (5.2)...

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s prúdovým riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278692

Dátum: 09.11.1994

Autori: Foppe Werner, Sekula Félix, Lazar Tobiáš

MPK: E21B 7/14

Značky: prúdovým, zariadenie, otvorov, riadením, plameňom, hĺbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s prúdovým riadením je tvorené dutým oválnym telesom, ktoré pozostáva z užšej prednej časti (1) tvorenej čelom (1.1) so štrbinou, výtokovými kanálmi (1.1.1) a osadením pre aspoň tri dvojice dýz (7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2) výtoku palivového média, uloženými v osadení (1.1.1) tvarovanej plochy (1.3), usmerňujúcich lamiel (2), strednej časti (3), zadnej kalibračnej časti (4) a prívodu palivového média (5).

Prípravok na skúšanie roztekavosti spájky a taviva plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264713

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 3/00

Značky: skúšanie, roztekavosti, taviva, prípravok, plameňom, spájky

Text:

...alebo taviva a spájky plameňom spočíva v tom, že prípravok vytvára základné podmienky fyzikalnej jednoty mezi prostriedkami skúšky a praktického použitia. Sem patrí teplo plameňa, vysoký gradient nábehu teploty, práca na volnom priestore v bežnej atmosfére,možnosť okamžitého pôsobenia tepla a jeho okamžitého zastavenia bez akýchkoľvek teplotných zotrvačností zdrojov tepla, možnost kvalifikovaného a bezprostredného vizuálneho pozorovania...

Prípravok na skúšanie spájkovateľnosti plameňom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263380

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 3/00

Značky: prípravok, spájkovateľnosti, vzoriek, skúšanie, plameňom

Text:

...plameňom, prípravok gg na skúšku spájkovatel 3 263380nosti vzoriek skúšanie pevnosti v šmyku spájkovaných spojov v plameni, pričom každý z nich je vo funkcii so spoločným zdrojom tepla gł v prevedeni 2 ručného plameňového horáka, zavesenom spoločne na stojane l.Prípravok na skúšanie spájkovatelnosti plameňom vzoriek pre skúšky šmykovej pevnostispájkovaných spojov (obr. 2) pozostáva zo stojana l, na ktorom je zavesený zdroj tepla, ručný...

Prípravok na skúšanie technologickej spájkovateľnosti plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263379

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 3/00

Značky: skúšanie, spájkovateľnosti, technologickej, prípravok, plameňom

Text:

...prípravok na skúšanie technologickej spájkovatelnosti plameňom zobrazený podrobnejšie.Pohotovostnú zostavu (obr. 1) pre komplexné skúšky spájkovatelnosti tvoria jednotlivé prípravky - prípravok gg na skúšanie roztekavosti spújky a taviva plameňom. prípravok ggna skúšanie technologickej spájkovatelnosti plameňom, prípravok lg na skúšku spájkovatelnosti plameňom vzoriek skúšania šmykovej pevnosti spájkovanýćh spojov, pričom každý z nich jevo...