Patenty so značkou «plamene»

Zařízení pro indikace plamene ve spalovacích komorách, zejména u spalovacích turbín a kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263897

Dátum: 12.05.1989

Autori: Večeřa Jiří, Širokorad Jurij

MPK: F23N 5/08

Značky: turbin, kotlů, komorách, plamene, spalovacích, indikace, zejména, zařízení

Text:

...zvýšení jasu plemene,například při zajpêlení hořáku, se kíaskádoVě řazené zesiloveče zahltí příliš intenzívmím signálení. Skok stejnosměriíé složky se přenáší přes vazelbiií ltondeiízátory, které se llabĺjĺ. Než dojde k jejich opětnému vybití, jsou zesilovače zahlceny a nezesilují. Ľľíííí zmizí střídavá složka na Lisměrňovači al s ní zmizí i stejnosíněrné napětí za usměrňovačem. Komparator přepne do stavu plamen zhasl, a tíín vlastně...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262525

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staněk Miroslav, Vilímec Oldřich, Krejčí Zdeněk

MPK: F23D 14/48

Značky: rozdělovač, plamene, atmosférického, hořáku

Text:

...též hořák, opatřený rozdělovačem plemene ve tvaru hranolu, jehož horními a bočními štěrbinami proudí směs vzduchu a plynu, přičemž boční část plemene je stabilizováns stabilizačním výčnělkem čs. no 233 D 99 autori Krejčí, Franěk. Nevýhodou tohoto provedení je výrobní náročnost při zhotovování stabilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plamene podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že proti výtokovým otvorum ve svislých...

Plynový trubkový hořák se stabilizátorem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 260650

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fíková Jana

MPK: F23D 14/10

Značky: plamene, trubkový, stabilizátorem, plynový, horák

Text:

...až 1,2 t 2,k~de tz je obvodové vzdálenost hořákových otvorů. . .Výhodou řešení .plynagvého trubkoyého hořáku podle vynálezu jsou .nižší výrobní náklady a nižší náklady na čištěníJa údržbu a tim i vyšší stabilita plemene ajpezpečnost provozu hořäků, při vysoké účinnosti spalování plynných. paliv.j Provedení plvnovéhb trulőłlfčového hořáku,trpbkovým ąs orakem a obr. 2 znázorňuje ŤIłQhĺeàna,č st. plynověho trubkoveho hořáku. Plynový trubkovýi...

Zařízení hlídače plamene plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245417

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dohányos Michal, Hässler Jozef, Grau Petr, Hanus Miroslav

MPK: F23N 5/00

Značky: hořáku, zařízení, plynových, hlídače, plamene

Text:

...doby zpoždění245 417 rozepnutí výstupního spínaoího obvodu a že prvý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen na výstupní relé, jehož druhá strana je připojena na zdroj napájecího napětí, přičemž druhý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen přes třetí diodu na střed napájení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní výše uvedené nevýhody a nedostatky a má několik předností proti dřívějším zařízením. Jeho hlavní výhoda...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242640

Dátum: 31.05.1988

Autori: Žoudlík Josef, Vitík Pavel, Husák Pavel

MPK: F23D 14/20

Značky: hořáku, atmosférického, plamene, rozdělovač

Text:

...a konstrukčni komplikace s vytvářením stebilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plemeno podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom. že jeho profil je vytvořen dvěma svislými rovnoběžnými stěnami, ktoré na horní části přes záhyby přecházejí do sestupných částí, na jejichž spodním okraji je upevněne střechovitá část, opatřená kruhovými otvory se zářezy.Výhoda tohoto profilování spočívá v tom, že střechovitá část, v níž...

Způsob otápění sklářské tavicí pánvové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256550

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grossmann Arnošt, Hubáček Jiří, Dušátko Petr

MPK: C03B 5/06

Značky: vedením, tavicí, otápění, sklářské, vrchním, plamene, způsob, pánvové

Text:

...A 0 č. 132 083 a 217 745.Fyzikálnim modelováním a praktickým ověřením bylo zjištěno,že uvedené nevýhody se odstrani nebo podstatné omezi při použitízpůsobu otápění podle vynálezu.- 2 ľŕedmětem vynálezu je způsob otápění sklářské tavicí pánvo-. vé pece s vrchním vedením plemene spalováním směsi vzduchu a plyŠ nu, jehož podstata spočívá v tom, že proud plynu je přiváděn rychlostí 1 aĚr 30 m/s do spalovacího prosturu pece, kde se mísí e proudem...

Hlídač činnosti čidla pojistky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 245968

Dátum: 01.03.1988

Autor: Harbeck Wolfgang

MPK: F23D 14/20

Značky: činnosti, plamene, čidla, hlídač, pojistky

Text:

...Teplo se obtížně odvádí a tím se komplikuje konstrukce spalovací komory. Umíetění přímo ve spalovací komoře naráží na obtíže při změnách výkonu kdy se mění proudění ve spalovacím pro~ storu a čidlo nemusí být v plameni. . Uvedené nedostatky odstraňuje hlídač činnosti čidla pojistky plemene, umístěného ve směšovači hlavního hořáku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k tomuto směšovači hlavního hořáku je připojen pomocný...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci plamene práškových proudových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255260

Dátum: 15.02.1988

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: hořáku, zapalování, proudových, plamene, práškových, zařízení, stabilizaci

Text:

...zapálení práškového paliva tím, že se proudnice paliva a nosného média,které vstupují po výtoku do topeniště z boční části dyšen do styku 5 horkými spalinamiv topeništi pŕiblíží zapalovací rychlosti daného paliva, a tím se dosáhne včasného a stabilního zapálení a hoření.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje čelní pohled na ústí dyšen proudového hožáku, obr. 2 půdorysné...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: délky, plamene, horák, injektorový, regulaci, plynový

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Focht Miroslav, Partyngal Zdeněk, Hammerbauer František, Svoboda Jan, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří, Chrudimský Petr, Novák Jaromír, Nedvěd Lubomír

MPK: F23G 7/06

Značky: plamene, spalovaného, energie, tepelně, přenosu, zvýšení, způsob, paliva

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Zapojení hlídače plamene s indikací velikosti signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246265

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heilmann Horst, Erbkamm Wolfgang

MPK: G08B 21/00, G05D 23/19

Značky: zapojení, signálu, velikostí, indikaci, hlídače, plamene

Text:

...napětí prochází napětí od výbojů, které je kladné, diodou,zapojenou do přivodu ke vstupu spinacího zařízení. Pulsy V kladné půlperiodě se tedy zcela využiji k činnosti spínacího obvodu. V záporné půlperiodě jsou pulsy procháze 4jící iotonkovou výbojkou záporné a procházejí pouze přes diodu, která je zapojená před měřicim přístrojem a před doutnavkou. Znamená to, že pro indikaci a pro vlastní spínací obvod jsou využívány dva na sobě...

Skládací ochranná stěna plamene plynového vařiče proti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252059

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jeništová Libuše

MPK: A47J 33/00

Značky: plynového, vařiče, ochranná, skládací, větru, plamene, proti, stěna

Text:

...vařĺčn proti ýětrú podłe vynálezuą je zháąorněu ha ĺpřipojvçnýĺch výkresecb, kde ha óbŕ,je v Á Apqľhled na oçhránnou stěnu ve složeném stavu) náŕyse, óbŕ Ząznázořňuje ínsłalo ľVanoú stěnu bez vaAřľčLe v půdorysé, obr 3 znázorĺzuje ibstaiovąahod stěnupůdo V Lvĺryseĺs vařičam a obr ÁWje ýjełĺoĺbokbrysývýřézu štředovzsu dueĺskquyÁ ĺSlkíáčaçíýócňrannáĺístěña A 1 šestává zýe středpvé ĺdeskyg, ýĺspodu v ose sou ~ 3 ópátřcné škjopňým žçâvěsełn S...

Zapojení pro hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236111

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23M 11/04

Značky: plynových, zejména, hořáku, plamene, hlídání, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snížení rozměru a hmotnosti při vysoké spolehlivosti zařízení pro hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na řídicí elektrodu polem řízeného tranzistoru (1) je připojena přes filtr (2) a sekundární vinutí transformátoru (3) elektroda hlídače (4) plamene. Primární vinutí transformátoru (3) je napojeno na zdroj napětí přes tyristor (5) a první odpor (6). Mezi anodu a katodu tyristoru (5) je připojen kondenzátor...

Zapojení pro bezpečné elektrické zapálení a hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236107

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23Q 3/00

Značky: hořáku, elektrické, plamene, bezpečné, zapojení, plynových, zapálení, zejména, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snadné obsluhy a optimální funkce zapojení pro elektrické zapálení a hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zdroj napětí je připojeno relé (4) a paralelně k němu je připojen jednak první elektromagnetický ventil (6) hořáku a jednak první větev. K této první větví je prostřednictvím dalších elektrických prvků připojena poruchová signalizace (35). V prvním bodě předmětu vynálezu je dále popsáno zapojení...

Zařízení ke zlepšení podmínek pro zapalování a stabilizaci na ústí plamene kruhového vířivého práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249420

Dátum: 12.03.1987

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: podmínek, plamene, hořáku, práškového, vířivého, stabilizaci, zlepšení, ústí, zapalování, kruhového, zařízení

Text:

...prejde přes dirulorový člen kuželovitého tvaru. Při průchodu směsi paliva e nosného média v difuzorovám členu dojde na výstupu ke snížení výstupní rychlosti na úkor zvýšení rychlosti na vnějěím obvodu práěkové dyäny. Tím se doedhne lepších podmínek pro stabilitu zepdlení e vratnými ähavými proudy v jádru koŕene plemene.Hlavní prínos noveho zarízení epočívd v tom, ie se vytváří optimální podmínky pro rych 14 a stabilní zapálení práškového...

Elektronické zapalování a jištění plamene pro plynové spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232733

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stehlík Zdeněk, Stehlík Albín

MPK: F23Q 9/14

Značky: plynové, zapalování, jištění, plamene, spotřebiče, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu k elektrickému zapálení a následnému hlídání plamene plynových spotřebičů. Zapojení je provedeno tak, že generátor impulsů je spojen s vysokonapěťovým zapalovacím obvodem a taktéž s prvním vinutím prvního relé, které za pomoci termočlánku, zapojeného do druhého vinutí tohoto prvního relé, sepne multivibrátor do výkonového zesilovače. Na výstupu výkonového zesilovače je druhý transformátor, který má na sekundární...

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225588

Dátum: 30.09.1985

Autori: Křížková Jitka, Šefl Viktor

Značky: vedením, pánvová, plamene, sklářská, spodním, tavicí, regenerační

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene, vytápěná vysoce výhřevným plynem dodávaným do zděných šachtových hořáků injektorovými plynovými směšovači, vyznačující se tím, že dvojice injektorových plynových směšovačů (12, 13) lišících se výkonem o 60 až 80 % jsou umístěny mimo pec (1) ve vzdálenosti minimálně 1 metru od pracoviště (8) sklářů a spojeny potrubím (14) s nejméně jedním vyústěním (15) do zděného šachtového...

Plynový hořák s proměnlivým tvarem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225370

Dátum: 30.06.1985

Autori: Prošek Josef, Novák Zdeněk, Fíková Jana

Značky: plynový, proměnlivým, plamene, tvarem, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Plynový hořák s proměnlivým tvarem plamene, sestávající z hlavy hořáku, v níž je umístěna pracovní tryska a stabilizační trysky, vyznačený tím, že vyústění pracovní trysky (2) převyšuje vyústění stabilizačních trysek (5), přičemž stabilizační trysky (5) jsou provedeny v kuželové přepážce (4) s vrcholovým úhlem od 140 ° do 160 ° nejméně na dvou soustředných kružnicích okolo osy (3) pracovní trysky (2) .

Hořák pro tavicí pánvové regenerační plynové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 217745

Dátum: 15.02.1985

Autori: Gašek Emil, Záhorovský Jozef

Značky: plamene, vedením, plynové, regenerační, tavicí, vrchním, pánvové, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém regulace teplotního režimu ve sklářských pánvových pecích v tom smyslu, že je možno modifikovat rozložení tavicích a čeřicích teplot ve zvolených místech pece. Hořákové trysky 1 sestávající z tělesa 2, vnější trubice 3 ze žáruvzdorného kovu, vnitřní trubice 4 ze žáruvzdorné keramické hmoty napojené na přívod 5 plynu zasahující do nástavce 6 jsou uloženy v kónické dutině 9 žáruvzdorného bloku 8 výkyvně nastavitelně v...

Hlídač plamene pecních hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214068

Dátum: 01.07.1984

Autor: Špiřík Jiří

Značky: plamene, hlídač, pecních, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlídače plamene pecních hořáků, který sestává ze tří navzájem zapojených obvodů, kde první obvod je tvořen střídavým vysokoinpedančním zesilovačem, druhý obvod invertujícím zesilovačem kladné půlvlny a třetí obvod invertujícím zesilovačem záporné půlvlny. Hlídač plamene, pracuje tak, že rozlišuje stejnosměrnou složku s nastavitelnou časovou konstantou a existenci složky opačné polarity zkrat na zapalovacím hořáku nebo vedení.