Patenty so značkou «pístů»

Zařízení k ovládání doběhu pístu přímočarého hydromotoru lopaty hydraulického zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270697

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kanta Josef, Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: doběhu, stroje, ovládání, lopaty, hydromotoru, pístů, přímočarého, zemního, zařízení, hydraulického

Text:

...výhod obou typů přímočarých hydromotorů, čímž je umožnšna tčžba ve všech druzích rýpaná zeminy při použití přímočarěho hydromotoru a tlumením dobähu v krojní polozo.Na připojonóm výkresu je v příkladném provedení schomatlcky znázornän püdmět vynálozu,kdo na obr. 1 je schéma napojoní přímočarěho hydromotoru a dorazu no mochanísmus ovládání hloubkovó lopoty a na obr. 2 je v řezu znázoměn přímočarý hydromotor opalřvný llumaním dobłhu píotuv...

Zákluzová brzda s regulátorem počátečního odporu uvnitř pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270292

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: uvnitř, pístů, počátečního, brzda, regulátorem, odporu, zákluzová

Text:

...tlaku p dochází také k vytlačování hydraulické kapaliny z prostoru 3 před pístom okolo těla pístu Q, zejména drážkami o proměnné hloubce mj vypracovanými vo stěně brzdového válce 3 do prostoru 3 za pístem. Relativní pohyb regulačního pístu § vyvolává postupné otvírání průtočných otvorů hp, kterými začíná proudít hydraulická kapalína z prostoru 3 před piatom přes průtočné otvory gv vypracovanáv těle pístu 3 do prostoru É uvnitř pistnice...

Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269855

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01L 23/30

Značky: úvrati, obvodů, horních, zapojení, pístů, vytvoření, značek

Text:

...vstupy děliče ł kmitočtu patnácti a synchronního binárního čítače g jsou připojeny na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu. Výstupy synchronního binárního čítače g jsou propojeny s nejnižěími adresovými vstupy paměti Q PROM. Vyšší adresové vstupy paměti A jsou spojeny s výstupy prvního prepínače 2. Výstupy paměti 1 PROM jsou spojeny se vstupy pamětového registru Q a zároveň se vstupy dekodáru 1, jehož výstupy jsou připojeny na druhy...

Zajištění pístního čepu v pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266440

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F16J 1/18

Značky: čepu, pístního, pístů, zajištění

Text:

...tělesa piatu l. Rovnooěžně s pooélnou osovou rovinou otvoru g pro píetní čep 1 jeon pak po obvodě válcovéhottělesa piatu g upraveny drážky 4 pro píetnf kroužky §,§ 5 Ze jiätěnipIetního ćepu Q uloženého v otvoru g pro pístní čep 3je řešenotak,že Jedna z drážek 5 pro pýstní kroužek §,§pro.tíná otvor g pro pistní čep 1. Z důvodů zajištění běžné funk ce píetnich kroužků 2,§t.j. těsnění piatu 1 ve Ýáäci motoru- nebo stírání oleje se stěny...

Těsnění pístu ve válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259785

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brůha Petr, Pelech Ivan

MPK: F16J 3/00

Značky: těsnění, válci, pístů

Text:

...sestává z velivé membrány g. která Je rozepřena mezi pistem g a válcem g sestávajicim 2 prvého válcového tělesa gg a druhého válcového tělesaĺgł. Valivá membrána.ł má tvar dvoup 1 ášřovátrubice 5 a Její mezikružni prostor § je vyplněn tlakovým mádiem Q. Ve vnějším plášti Z dvoupláštové trubice A Jep upraven obvodový otvor g s limcovými okraji § nàvlečenými na die» tančniprstenec łgsevřený mezi válcovými tělesy 39, 3 pomoc svorniků lg,...

Stroj na lití pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258039

Dátum: 15.07.1988

Autori: Semenov Nikolaj, Zagorodnov Anatolij, Kokoško Anatolij, Kovalev Oleg, Iovv Viktor, Bolšakov Anatolij, Belenkij David, Jačuk Vitalij, Borisov Georgij

MPK: B22D 18/04

Značky: lití, pístů, stroj

Text:

...,CÓJlepłłšt/JT crazmąy I. B na-Aľ aax Koropoü vc BOSMOXCHOCTBH) I 0 pM 30 HT 87 I 7 BH 0 I 0 yHGPQMBIHGHIJH. ycmaHuBneHÁnomoH 2, nowcpopmu 3 IAAÄKOKKJIH. Ha Topnaxvnomona 2 snom. ero Aocn nunozmeaą Buccrynuñ n 6. Ha .craäHHHG I .ycwaaoanerłyuop 7 c Bóamozxaocrnm peryimponxxey i ero nonomenus BJLOJII ocn Mamas Ho nJIocRocVTu passema noJMpopM 3 n 4 BHIIOJIHGH nas 8. B HCXOJIHOM nonomeagn ą nomouĺ 2331131414311 na HOJZVKŽJOpM kombajn. (noxaaaa...

Spojení plunžru nebo pístu s křižákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244086

Dátum: 01.06.1988

Autori: Belko Dušan, Zemanová Eva, Kabátová Viera

MPK: F16J 1/10

Značky: plunžru, křižákem, pístů, spojení

Text:

...zorněn na připojeném výkrese, představujícím detail spojení plunžru s křižákem v osovém řezu.Při spojení plunžru s křižákem podle vynálezu je plunžr ł opatřen na svém spodním konci čepem g, ąterý představuje jednu část nárokovaného spojení. Druhá část spojení je tvořena speciálním silentblokem 1 situovaným v závitové dutině A křižáku 1, a sestává z děleného opěrného kroužku Q, který je uložen v drážce 1 vytvořené na volném konci čepu g...

Spalovací prostor v pístu vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257626

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vykoukal Rudolf

MPK: F02B 23/06, F02F 3/26

Značky: prostor, vznětových, motorů, pístů, spalovací

Text:

...znázorňuje proudění v novém spalovacím prostoru a obr. 5 představuje proudění a víření v jednotlivých vybráních při pohledu shore.Kruhovitý spalovací prostor l o průměru Q je v horní části Q pístu g oproti středu pístu § 1 přesazen do středu § 2, ktorý je asi na poloviční vzdálenosti vyústění vstřikovací trysky Ä, se středem § 3. Dno spalovacího prostoru 1 přechází poloměrem 51 do svislé kruhovité stěny spalovacího prostoru o průměru Q.Po...

Stroj pro lití pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255539

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vernidub Anatolij, Iovv Viktor, Jačuk Vitalij, Antonov Vladimir, Kokoško Anatolij, Zlobin Valerij, Borisov Georgij, Jakovčuk Valerij, Belenkij David

MPK: B22D 18/04

Značky: lití, pístů, stroj

Text:

...apmarypa 4 sanonnnup c BepxaeännockocwLm non nana 2. B mcxonnom nonomennn nonnoH« 2(upnBon ycnoauo ae noxasaa) Bunnmayrvns-non coópanaoro xoxnna. Hon àopmu 5 m 6 Haxonawcn B comxaymom cbcroannn. Hon cra~Hnaon I Haxonnwcnfsannndànoe ycrpoücrno 7 c MerannonpóBonom 8, Komopoe caaómeno npmBon 0 MneprnKaxLHumnepemeé meanü (npmnon ycnoaao ae uoxaaan). , ĺ Mamnaaipaóoraer cnemmnm oópaàoM.L , . T Hpn BKHDHGHHM npnnona nonoH 2, B pacwoqnn...

Narážka snímače koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255269

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: polohy, snímače, náražka, pístů, koncové, plovoucího

Text:

...čelo druhého konce středové trubky tvoří doraz dna nebo oaazení vodicího otvoru narážky.Řešení narážky podle vynálezu zjednodušuje její konstrukcí tím. že odpadá její osazení na venkovní straně a požadavek vyšší geometrické přesností venkovního čela pouzdra snímače.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po středové trubce prvním koncom vetknuté v předním víku (není zakresleuo) a druhým koncem uložené ve...

Narážka koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255265

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: polohy, koncové, plovoucího, pístů, náražka

Text:

...a náběhem pro ovládání čidla. Na vnitřní straně je opatřena pojistným kroužkem tvoŕícím opěru pružiny. odlehčením a segmentovitými vybráními, přičemž čela zbylýoh segmentů tvoří dotyky snímače a mezi dnem narážky a čelem volného konce jednostranné vetknuté středové trubky je vytvořen volný prostor.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po jednostranně v předním víku vetknuté středové trubce (není...

Snímač koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255264

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: pístů, koncové, plovoucího, snímač, polohy

Text:

...kroužek mezikruhové narážky odpružená, jejíž vnitřní část je dále odlehčením a segmentovitými vybráními opatřená, přičemž čela zbylých segmentu tvoří dotyky snímače koncové polohy. Aplikací snímače podle vynálezu se docíluje lepšího využití mezivového prostoru zásobníku mazacího tuku.Příklad provedení snímače podle vynálezu je znázorněc na připojeném výkrese, kde na obr. l je poloviční řez snímačem V náryse a obr. 2 je pohled na snímač v...

Zařízení pro utěsnění pístu u dávkovačů kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255041

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kahle Vladislav

MPK: F16J 9/00

Značky: plynů, dávkovačů, zařízení, pístů, kapalin, utěsnění

Text:

...vytlačovaný objem (jednotky - stovky mikrolitrů). U takovýchto dávkoą vačů spočíva v současné době užívané řešení v tom, že píst je tvořen teflonovým válečkem, do kterého je našroubováno nebo nalisováno táhlo. Jiné. principiélně podobné řešení představuje teflonová páska navinutá na táhlo opatřené retencemi. Takováto řešení jsou dostatečná pro nižší tlaky.při vyšších tlacích a při dlouhodobém užívání dochází k úniku kapaliny okolo...

Snímač koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253770

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: koncové, pístů, plovoucího, polohy, snímač

Text:

...tuku v zásobníku, což může být povel ke startu plnicího čerpadla, které zásobu opět doplní. U takto ovládaného zásobníku je vyloučen vznik vzduchových bublin v mazacím tuku a také dávkovač plní ložiska stejnorodými a přesnými dávkami mazacího tuku.Příklad provedení snímače podle vynálezu je znázorněn na pŕipojeném výkrese, kde obr. 1 je poloviční řez snímačem zabudovaným v zásobníku v náryse a obr. 2 je půdorys snímače v pohledu ze strany...

Zařízení pro postřik pístu olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234514

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kliment Vladimír, Kudělka Zdeněk

MPK: F01P 3/08

Značky: pístů, postřik, olejem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení určené pro postřik spalovacího motoru olejem. Podstata předloženého vynálezu spočívá v tom, že v držáku trysky zabudovaný pojišťovací ventil sestává z těsnícího elementu dosedajícího na těsnící desku uspořádanou na straně přívodu oleje do držáku trysky a ze štěrbinového čističe uspořádaného na straně výstupu oleje z držáku do postřikové trubky, přičemž mezi těsnícím elementem a štěrbinovým čističem je...

Vodítko pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253295

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hille Wolfram

MPK: F15C 3/02

Značky: vodítko, pístů

Text:

...auxo 10 c Bnemnnu Bosnyxon 3 cnxau.Hauaoe ucnonnenne mynxunonnpyer cneymmum o 6 pa 3 oM 1 -KpyrnuünopmHenoň sonorunx-2 Momer ömTbnepeaHHyT Hensoöpameuumm na nepreme.ycTpoäcTsoM nan 5 BepxHee, Tax u B Hnmnee xoneqnoe nonomeuue. B BepXHeM KoHequou nonomeúnn Kpyrnoro nopmnenoro sonownuxa 2 Boannxammee B MECTE npncoenn~ HBHHH 9 naaneune He ueew.cBnsH d MQCTOM npncoenuennn 8. MecTo npncoeunennn f 8 caxsano qepes Konbuenym HOHOCTB 7, Konbuenoü...

Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Strakoš Ladislav, Svoboda Pavel, Novák Karel

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: pístů, tlakového, stroje, snímání, plnicího, rychlostí, licího, zařízení, zvláště

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení...

Způsob výroby pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251638

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sládek Vladislav, Brandejs Adolf, Březina Jaroslav, Císař Tomislav, Holeček Stanislav, Patlejch Václav, Kubíček Ladislav Akademik

MPK: B22D 27/09

Značky: spalovacích, motorů, způsob, výroby, pístů

Text:

...a jeho účinky jsou vyavětleny v nosledujícím popise a třech konkrétních přikladech provídění způeobu výroby pístů spalovecích motorů podle vynilezu.Do pliště formy je zaaazono jadro a razník, kterým ee vyvozuje tlak při kryetalízací a pak vymezí výšku dna píetu. liší formy s jádrem ohŕejome na potřebnou teplotu a proveůeme aúetřik jemnou grefitovou euspenzí.Formu i e jidrem ohřejeme na pracovní tealotut která se řídí velikoetí...

Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249636

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61C 13/00

Značky: hydraulické, zdvihem, hydraulický, omezeným, systém, stomatologických, pístů, ruční, zařízení, pracovního

Text:

...přívodu pracovní kapaliny opatřen obvo 2 249035 dovou štěrbinou, na níž je napojen odvod pracovní kapaliny propojený s jejím přívodem. Obvodová štěrbina může být s výhodou vytvořena zápichem v místě styku spodní části hydraulického válce a uzavíracího víka.Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení podle vynálezu umožňuje vytvořit hydraulické zařízení, u něhož není třeba řešit...

Kinematický mechanismus rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234185

Dátum: 01.04.1987

Autor: Balšík Josef

MPK: F01C 1/00, F02B 57/00

Značky: mechanismus, relativně, kývavým, stroje, pístového, rotačního, pístů, pohybem, kinematický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kinematického mechanismu rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů. Vnitřní a vnější píst motoru jsou spojeny pomocí vnitřního a vnějšího hřídele s kinematickým mechanismem, působícím přibližování a oddalování vnitřního a vnějšího pístu za jejich otáčení se kolem osy komorového prstence motoru. Kinematický mechanismus je vytvořen dvěma souosými Kardanovými klouby s možností změny úhlu sklonu os hřídelů. Vnější...

Zařízení pro vyhodnocování měření zakarbonování pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233639

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: pístů, motorů, zakarbonování, vyhodnocování, zařízení, spalovacích, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhodnocovací část obsahuje vstupní zesilovač, napojený vstupem na fotonku a výstupem na AD převodník, jehož čtyři výstupy jsou napojeny na vstupy dekodéru převodníku. Pátý výstup je napojen na časovou základnu, šestý výstup na výstupní zesilovač, jehož výstup je napojen na vstup elektrického psacího stroje.

Dno pístu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248509

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02F 3/22

Značky: pístů, motory, spalovací

Text:

...odpadního otvoru. osy sběračů jsou ve většině případů rovnoběžné s osou tělesa pístu. Při třech a více odpedních otvorech na kompresní a expanzní straně pístu jsou navzájem propojeny sběrače vybráním. Sběrače mají rovněž tvar kuželový, jehlanový.Výhody dna pístu pro spalovaoí motory se projeví ve znemožnění zahlcování odpadového otvoru olejem nastříknutým dovnítř pístu, ve zkrácení délky odpadního otvoru, čímž se zlepší i odtokové podmínky...

Zařízení pro rychlé ochlazování pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248395

Dátum: 12.02.1987

Autori: Řezníček Pavel, Dušek Vladislav

MPK: C21D 1/667

Značky: pístů, zařízení, ochlazování, rychle

Text:

...teplotě, jednak v úsporách energie spojené a ohŕevem a udržováním teploty chladící vody.Z hlediska životnosti a provozní spolehlivosti pístů je toto ochlazování výhodnější s ohledem na možnost vzniku a šíření unavové trhliny během provozu pístů. Intenzivnější ochlazování vnitřního povrchu pístu vyvolává v těchto místech příznivější tlakové pnutí,což napomáha zvýšení meze únavy v těch partiích, ve kterých během provozu pístu působí maximální...

Zařízení pro měření zakarbonování pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225642

Dátum: 01.07.1985

Autor: Rödig Jiří

Značky: motorů, zakarbonování, měření, zařízení, pístů, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření zakarbonování pístů spalovacích motorů vyznačené tím, že sestává z části optické, z části podávací a z části vyhodnocovací, přičemž optickou část tvoří osvětlovací tubus (6) se žárovkou (7), kolektorovou čočkou (8) a objektivem (9), a k němu kolmo umístěný měrný tubus (10) s měrným objektivem (11) a fotonkou (12).

Spalovací prostor s rovným dnem pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224109

Dátum: 01.11.1984

Autori: Miffek Karel, Ryšan Václav, Ouda Jiří

Značky: spalovací, prostor, pístů, rovným

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací prostor s rovným dnem pístu naftového motoru s přímým vstřikem paliva víceotvorovou tryskou, vyznačený tím, že plášť myšleného kužele, tvořeného osami výstřikových otvorů trysky(4), protíná povrch rovného dna(2) pístu, nacházejícího se v horní úvrati, na kružnici v rozmezí 0,3 až 0,6 průměru pístu, přičemž vrchol trysky (4) je z hlavy válce (3) vysunut do spalovacího prostoru (1) ve vzdálenosti v rozmezí 0 až 10% průměru pístu.

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pirochta Dušan, Havelka Otakar, Láník Igor

Značky: tlakových, strojů, pístů, ošetřování, licích, plnicích, prostředek, komor, dělicí, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...

Zařízení pro brzdění pohybu pístu v úvrati hydraulického válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216784

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koňařík Milan, Novotný Jiří

Značky: úvrati, pohybu, válce, brzdění, hydraulického, zařízení, pístů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší přesouvání pracovních válců z pracovní polohy do přípravné polohy a zpět. Tento pohyb je vyvozen klikovým mechanismen, naháněným hydraulickým válcem. Tento rychlý pohyb musí být v koncových polohách ubrzděn. Při použití oleje jiné viskosity nebo změně okolní teploty související se změnou klimatického prostředí usně nastavení tlumení nevyhovuje. Podstata vynálezu spočívá v...

Zařízení na opracování horní strany dna namontovaných pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217436

Dátum: 09.04.1984

Autori: Eberhard Günter, Jahn Josef

Značky: strany, horní, pístů, namontovaných, opracování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro docílení optimálního rozměru spáry mezi dnem pístu a spodní stranou hlavy válců u pístových motorů. Účelem vynálezu je sestrojení zařízení s vyšším provozním ukazatelem, zamezením nedostatků, vyskytujících se u současných známých zařízeních. Z toho plyne zejména úkol udržovat vystupující síly řezání tak nepatrnými, aby se dosáhl přijatelný kompromis mezi dobou na opracování, kvalitou povrchu a vhodností v manipulaci...