Patenty so značkou «piperidinů»

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286917

Dátum: 26.06.2009

Autori: Chu Lin, Warner Daniel, Wyvratt Matthew, Lee Bonnie, Ujjainwalla Feroze, Goulet Mark

MPK: A61K 31/504, A61K 31/4523, A61K 31/445...

Značky: použitie, prípravok, n-acylované, deriváty, piperidinů, farmaceutický, obsahom, 4-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu opísané v patentových nárokoch sú agonistami ľudského receptora melanokortínu a selektívnymi agonistami ľudského receptora melanokortínu 4 (MC-4R). Sú užitočné na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie, kontrolu alebo prevenciu obezity, diabetes, sexuálnej dysfunkcie včítane erektilnej dysfunkcie a ženskej sexuálnej dysfunkcie.

N-oxidy ako profarmaka derivátov piperazínu a piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5185

Dátum: 21.08.2006

Autori: Koster Hendrik, Mccreary Andrew, Verhage Marinus, Van Amsterdam Peter, Hesselink Mayke, Feenstra Roelof, Van Scharrenburg Gustaaf, Koopman Theodorus

MPK: A61K 31/423, C07D 263/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinu, derivátov, n-oxidy, piperidinů, profarmaka

Text:

...deaktivácii. Zdalo sa, že prvé experimenty in viva,vrámci ktorých sa N-oxid podával intravenózne, potvrdia zistenie in vitro zdalo sa, že N-oxid má len približne desatinu účinnosti materskej zlúčeniny. K prekvapeniu však došlo, keď sa N-oxid testoval po perorálnom podani vtedy sa javil rovnako účinný ako SLV 308.0005 N-oxidy sú známe od roku 1894. V súčasnosti je veľmi dobre známe, že N-oxidy sú metabolitmi mnohých terciárnych amínov,...

Deriváty piperazínu a piperidínu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285205

Dátum: 26.07.2006

Autori: Tulp Martinus, Long Stephen, Kruse Cornelis, Feenstra Roelof, Den Hartog Jacobus

MPK: A61P 25/00, A61K 31/44, A61K 31/496...

Značky: medziprodukty, kompozícia, spôsob, piperidinů, přípravy, deriváty, použitie, piperazinu, přípravu, farmaceutická, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty piperazínu a piperidínu všeobecného vzorca (a), spôsob ich prípravy, medziprodukt na ich prípravu, ich použitie v medicíne a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Zlúčeniny vzorca (a) majú vysokú afinitu k dopamínovým receptorom D2, D3 a D4 a serotonínovým receptorom 5-HT1A , a preto sú vhodné na prípravu liečiv na liečenie porúch centrálneho nervového systému, akými sú napríklad schizofrénia, Parkinsonova choroba,...

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Sommen François Maria, Janssens Frans Eduard, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: A61K 31/445, C07D 211/46, C07D 211/44...

Značky: piperidinyl)-4-substituované, deriváty, piperidinů, 1-(1,2-disubstituovaný, výroby, použitie, báze, spôsob, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Deriváty piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 560

Dátum: 10.02.2003

Autori: Spada Simone, Tranquillini Maria Elvira, Di Fabio Romano, Alvaro Giuseppe

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4985, C07D 471/00...

Značky: piperidinů, deriváty

Text:

...skupinu CH alkyl,R 1 predstavuje 01-4 alkyl,R alebo R 3 nezávisle predstavujú vodik alebo C 14 alkyl,R 4 predstavuje trifluórmetyl, CH alkyl, skupinu CH alkoxy,trifluórmetoxy alebo halogén,R 5 prestavuje vodík, C 1- alkyl alebo 03-7 cykloalkyl,m je nula alebo celé číslo od 1 do 3,n je celé číslo od 1 do 3, p a q sú nezávisle celé čísla od l do 2, a ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty.Vhodné farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín...

Deriváty piperidínu a piperazínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prípravok na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281793

Dátum: 04.06.2001

Autori: Greiner Hartmut, Bartoszyk Gerd, Seyfried Christoph, Böttcher Henning

MPK: A61P 25/00, C07D 405/14, A61K 31/495...

Značky: použitie, prípravok, farmaceutický, spôsob, piperazinu, báze, piperidinů, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty piperidínu a piperazínu, ktoré zahŕňajú aj fyziologicky vhodné soli a majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde Ind je indol-3-yl, ktorý je nesubstituovaný alebo mono- alebo disubstituovaný OH, OA, CN skupinou, halogénom, COR2 alebo CH2R2 skupinou R1 je benzofuran-5-yl, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl, chroman-6-yl, chroman-4-on-6-yl, 3-chromen-6-yl alebo chromen-4-on-6-yl, z ktorých každý je nesubstituovaný alebo...

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279622

Dátum: 11.01.1999

Autori: Stenberg John, Moltzen Ejner, Perregaard Jens Kristian

MPK: A61K 31/445, C07D 211/14, A61K 31/495...

Značky: zlúčeniny, dimérne, obsahom, piperidinů, použitie, 4-fenylpiperazínu, prostriedok, spirocyklické, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu, farmaceutický, 4-fenylpiperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu všeobecného vzorca (I), kde n je 1 až 5, R1 až R4 majú významy uvedené v opise R5 a R6 sú každý vodík alebo alkyl alebo tvoria spolu etylénový alebo propylénový mostík X je O, S, SO, SO2, CO alebo (CH2)m, kde m je 0 alebo 1, X je NR7, pričom R7 je H, C1-6alkyl, C3-8cykloalkyl, cykloalkylalkyl, fenyl...

4-Substituovaný derivát piperidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281232

Dátum: 05.02.1997

Autor: Miller Scott Carson

MPK: C07D 413/04, A61K 31/445, C07D 401/04...

Značky: prostriedok, derivát, piperidinů, farmaceutický, přípravy, 4-substituovaný, spôsob, obsahuje, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-substituované deriváty piperidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom m má hodnotu 2 alebo 3, D je zvyšok obsahujúci dusík, G je jednoduchá väzba, dvojitá väzba alebo dvojväzbový uhľovodíkový zvyšok, J je zvyšok naviazaný na kruhu jednoduchou väzbou v prípade, že G znamená dvojitú väzbu, alebo v iných prípadoch zvyšok naviazaný dvojitou väzbou, M je hoteroatóm alebo substituovaný heteroatóm, L je uhľovodíkový zvyšok, ktorého poloha 1...

Způsob přípravy nových 4-(methylthiofenoxy) piperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268650

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubantová Marta, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Šindelář Karel

MPK: C07D 211/52

Značky: piperidinů, solí, způsob, 4-(methylthiofenoxy, nových, jejich, přípravy

Text:

...vzorcl I. Tyto reakce probíhaji za přítomnost hydrldu aodného v dlnethylfornauidu při tąplotách 70 až 120 °c. Výchozi látky vzorců II a III byly popuóny v literatuřc, ktoré je citována v přikladech. Příklady uvàději dalipodrobnosti o přípravě látek vzorce I, avšak jsou jen ilustraci možnosti vynálezu. Získané base vzorce I se převedou neutrnlisacl Farnaceuticky nezávadnýul anorgonlckýní nebo organickými kyeelínnml na přĺsluěné soli. Všechny...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Halámek Emil, Přikryl František, Součková Libuše

MPK: G01N 21/79

Značky: piperidinů, nitrofenoly, analýzy, způsob, 1-(1-fenylcyklohexyl

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235342

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gaida Wolfram, Mentrup Anton, Schromm Kurt, Renth Ernst Otto, Hoefke Wolfgang

MPK: C07D 413/14

Značky: piperidinů, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 jsou buď stejné nebo rozdílné a znamenají vždy atom vodíku, alkylovou nebo benzylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří skupinu -(CH2)4-, ve formě racemátů, popřípadě směsí stereoisomerů nebo čistých enantiomerů, jejich volných bází a adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se 4-aminochinoxalin obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, brom nebo...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terrence James, Archibald John Leheup

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: piperidinů, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu, se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5-hydroxytryptaminu a mohou proto být vhodné pro terapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: piperidinů, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1 předmětu vynálezu. Sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5hydroxytryptaminu a mohou být proto vhodné pro therapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234046

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

Značky: způsob, piperidinů, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I, kde Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8-, -N-CR8- nebo -N=N-, a význam substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části. R znamená popřípadě substituovaný arylový nebo heteroarylový nebo cykloalkylový zbytek s 5 až 7 atomy uhlíku, přičemž heteroarylový zbytek obsahuje jako heteroatom kyslík, dusík nebo síru, každý ze symbolů R1,...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: derivátů, způsob, výroby, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde přerušovaná čára znamená případnou vazbu, Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8- nebo -N=CR8- nebo -N=N-, a význam dalších substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části, symboly R1, R2, R3 a R9 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n znamená 0 nebo 1, X znamená kyslík =O, síru =S nebo iminoskupinu =NH,...

Způsob přípravy substituovaných piperidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227011

Dátum: 15.06.1986

Autori: Thuresson Af Ekenstam Bo, Aberg Axel Karl Gunnar

Značky: substituovaných, přípravy, piperidinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných piperidinů obecného vzorce I kde R představuje přímý nebo rozvětvený hydroxyalkylový radikál, obsahující 2 až 4 atomy uhlíku, jehož hydroxyskupina je umístěna v koncové poloze řetězce, R1 představuje methylovou nebo methoxyskupinu, R2 představuje vodík nebo methyl, jejich racemátů a opticky aktivních isomerů, a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinou a kvartérních solí, vyznačený tím, že se nechá...

Způsob přípravy nových 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných piperidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225101

Dátum: 15.02.1986

Autori: Aa Van Der Marcel A Heertum Van Albert, Vandenberk Jan, Kennis Ludo

Značky: způsob, nových, přípravy, 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných piperidinů obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R1 a R2, které jsou totožné nebo odlišné, znamenají atom vodíku, atom halogenu, metylovou skupinu nebo trifluormetylovou skupinu, n je celé číslo od 2 do 4, Q znamená (viď str. 2 hore), kde R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atomy, m znamená celé číslo 2 nebo 3, A znamená bivalentí skupinu...