Patenty so značkou «pigmenty»

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Karth Beat, Buri Matthias, Burkhalter René, Gane Patrick, Hunziker Philipp

MPK: C08K 3/26, B01F 3/12, C09C 1/02...

Značky: založených, suché, přípravy, soliach, etylénakrylovej, pigmenty, vápenatom, uhličitane, spôsob, částic, prírodnom, použitie, suspenzie, získané, kyseliny

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...

Azopyrazolónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283764

Dátum: 11.12.2003

Autori: Mason James, Chorlton Alan Patrick

MPK: C09B 29/46, C09B 63/00, C09B 29/36...

Značky: přípravy, použitie, azopyrazolónové, pigmenty, spôsob, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Azopyrazolónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Z je substituent vybraný zo skupiny zahŕňajúcej nitroskupinu, skupinu SO2R, CO2R, NHSO2R1 a NHCOR1, kde R je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka a R1 je fenylová alebo tolylová skupina a sulfoskupina na kruhu A je v polohe 3 vzhľadom k pyrazolylovej skupine, pričom táto zlúčenina je vo forme soli s alkalickým kovom, s kovom alkalickej zeminy alebo ťažkým kovom alebo vo forme soli s...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262501

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/44

Značky: antikorozní, pigmenty, stabilní, termicky

Text:

...uvedených pro jednoduché fosforečnany a pro vyšší linearní fosforečnany a zmírñují nedostatok uvedený pro difosforečnany. cyklo-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého tání (např. zinečnatý produkt do 800 °C, vápenatý dokonce do 900 °C). Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, s velmi malou rozpustností ve vodných i na zcela neutrálních prostředcích,takže jejich antikorozní působení má...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Halamová Květoslava, Kubátová Hana, Svoboda Miroslav, Antl Ladislav, Sládeček Linhard, Nedorost Miroslav, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Donát Fedor, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: titaničitého, anorganické, titaničitým, fosforečnanové, bázi, pigmenty, oxidů, železitým, antikorozní, neutrální, oxidem, železitého

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259926

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C09D 5/08, C01B 25/44

Značky: stabilní, termicky, pigmenty, antikorozní

Text:

...fosforečnanů lze označit cyklo-tetrafosforečnany některých dvojmocných kovů, mj. i manganu (čsl. AO 248 S 40) a vápníku(čsl. A 0 247 844). Odstraňují většinu nedostatku uvedených pro jednoduché.fosforečnany a pro vyšší lineárni fosforečnany a zmírňují nedostatek uvedený pro difosforečnany. Cyk 1 o-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého táni (např. manqanatý produkt do 1 060 OC, vápenatý do 900...

Modrofialové termicky stabilní pigmenty s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257735

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C09D 5/08

Značky: termicky, pigmenty, vlastnostmi, antikorozními, modrofialové, stabilní

Text:

...levné. Příprava cyklo~tetrafosforečnanů není tak technologicky a konstrukčnć náročná jako příprava většiny jiných výše uvedených fosforečnanú. U některých produktů je však jejich příprava obtížněji zvládnutelná, k docilenĺ dostatečně výtěžnosti. Např. tomu je v případě čistého cyklo-tetrafosforečnanu divápenatáho, zatímoo v případě kobnltnaľćho produktu tyto problémy nejsou.Z podvojných produktů byly dosud navrhovány pro antikorozni...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Diviacka Nová Ves, Uhlár Ladislav, Hrivnák Ivan, Balák Jioa, Polievka Milan, Boor Ján, Peprnak Martin, Grúo Peter

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: pigmenty, vápníku, oxalanů, manganu, olova, antikorozní, bázi, dvojmocného, jádrové, zinku, železa

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Perleťově lesklé pigmenty na základě slídových šupin potažených oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257295

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rau Axel, Franz Klaus-dieter, Ambrosius Klaus

MPK: C09C 1/36

Značky: šupin, potažených, slídových, lesklé, perleťové, pigmenty, základě, oxidy, kovů

Text:

...stabilizují další vrstvou, se mohou použít slídové pigmenty potažená obzvláště oxidem titaničitým. Kromě toho však mohou být ohsaženy ve vrstvě oxidu titaničiteho nebo jako oddělená vrstva ještě další oxídy kovu, jako například Sn 02, Al 203, Fe 203 nebo sioz. Výhodně jsou základní pigmenty potaženy oxidem titaničitým v rutilovéDalší potažení oxidem ciničitým a/nebo oxidem ceričitým se může provádět přímo po vysráženi vrstvy oxidu...

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrovolný Jan, Bartošek Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: jejich, způsob, pigmenty, směsné, azokondenzační, výroby, žlutých, odstínů

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Perleťově lesklé pigmenty se zlepšenou odolností proti povětrnostním vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244430

Dátum: 15.07.1987

Autori: Odler Tadeáš, Terpák Ján, Frie Otto, Štefánek Anton

MPK: C09C 1/36

Značky: proti, lesklé, zlepšenou, vlivům, povětrnostním, perleťové, odolností, pigmenty

Text:

...ve vodě. Kovy, které se mají použít k vyloučení. se mohou přidávat ve formě solí a vysráží se na pigmenty oomocí vhodného ardžedla jako napríklad zásady nebo vhodného aniontu. S výhodou se přitom postupuje tak, že se roztok nebo více roztoků, která obsahují kovy ve formě rozpuätěné soli nebo komplexu pŕidává pomalu k vodné susoenzi výchozího pígmentu, přičemž se zároveň nřidává srážecí činidlo. Srážení se provádí při hodnotě pH 2 až 8...

Organofilní perleťové pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235636

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pálffy Alexander, Mlčoch Antonín, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Chaloupka Vladimír, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmenty, organofilní, perleťové, způsob, výroby, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Organofilní perleťové pigmenty na základě slídových destiček potažených oxidy kovů, které jsou dodatečně povlečeny silikonovými sloučeninami - polyhydrogenmetylsiloxanem nebo polydimetylsiloxanem, nebo těmito sloučeninami s oxidem hlinitým a oxidem křemičitým se vyrábějí přidáváním vodného roztoku emulze polyhydrogenmetylsiloxanu nebo polydimetylsiloxanu k suspenzi slídy pokryté oxidy kovů za míchání. U perleťových pigmentů se zvýšenou...

Transparentní barevné pigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233737

Dátum: 15.08.1986

Autori: Watanabe Takaji, Noguchi Tamio

MPK: C09C 1/36

Značky: transparentní, způsob, jejich, přípravy, pigmenty, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentní, barevné pigmenty na bázi destičkovitých, transparentních substrátů jako slídy, talku nebo skla, které jsou potaženy barevnými kysličníky kovu nebo hydroxidy kovu,a způsob jejich přípravy spočívající v potažení destičkovitého, transparentního substrátu ve vodné suspenzi působením rozpustné soli kovu za přítomnosti báze barevným kysličníkem kovu nebo hydroxidem kovu, přičemž ve vrstvě je hmotnostně obsaženo 0,1 až 5 % kysličníku...

Perleťově lesklé pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233733

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: jejich, lesklé, pigmenty, způsob, perleťové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty na bázi slídových destiček potažených kysličníkem titaničitým, které mají krycí vrstvu kysličníku chromitého, přičemž vrstva kysličníku chromitého obsahuje alespoň 0,05 molu fosforečnanových iontů, vztaženo na 1 mol chromité sloučeniny ve vrstvě. Způsob výroby perleťově lesklých pigmentů se zelenou práškovou barvou spočívající v potažení slídového pigmentu s vrstvou kysličníku titaničitého další krycí vrstvou hydroxidu...

Perleťové lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233732

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: výroby, žlutou, jejich, pigmenty, perleťové, stálosti, světle, způsob, práškovou, zlepšenou, barvou, lesklé

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových šupin potažených kysličníkem titaničitým, přičemž je nanesena na vrstvu kysličníku titaničitého vrstva vyžíhaného kysličníku chromitého a/nebo fosforečnanu chromitého v hmotnostním množství přepočteném na kysličník chromitý 0,2 až 3 % vztaženo na celkovou hmotnost pigmentu se vyrábějí suspendováním slídového pigmentu potaženého kysličníkem...

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálosti na světle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232979

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sládeček Linhart, Nedorost Miroslav, Kalík Ladislav, Chaloupka Vladimír

MPK: C09C 1/36

Značky: světle, zlepšenou, pigmenty, stálosti, perleťové

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček potažených vrstvou oxidu titaničitého obsahují v homogenní a smíšená vrstvě ještě vedle oxidu titaničitého vždy hmotnostně 0,5 až 10 % výhodně 1,5 až 3 % oxidu antimonitého a 0,5 až 5 % hmotnostních, výhodně 0,5 až 2,5 % oxidu fosforečného vždy v přepočtu na množství naneseného oxidu titaničitého. Pigmenty se mohou používat v různých průmyslových odvětvích, zvláště...

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219845

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav

Značky: barvení, plastických, pigmenty, směsné

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot jako polyvinylchlorid, polystyren, polyetylén, polypropylen apod. Pigmenty obsahují hmotnostně 5 až 85 % pigmentu, 14 až 70 % uhličitanu vápenatého a 5 až 65 % monokarboxylové alifatické kyseliny o počtu uhlíků 10 až 26.

Azokondenzační pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243584

Dátum: 17.09.1985

Autor: Skalický Antonín

MPK: C09B 43/132

Značky: způsob, výroby, azokondenzační, jejich, pigmenty

Text:

...je možno provádět za přídavku činidel neutralizujícĺch uvolñovaný chlorovodík, což může být např. octan sodný, případně se reakční směs profukuje inertním plynem, nejčastěji dusíkem, nebo se kondenzace provede za sníženého tlaku.Pigmenty, získané postupem podle vynálezu, se vyznačují dobrou vydatností a stálostmi. Lze je aplikovat především do nátěrovych hmot olejových barev, vypalovacích nátěrů atd).V příkladech jsou ilustrativně ukázány...

Barevné pigmenty na bázi slídy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218371

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sládeček Linhart, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar

Značky: způsob, slídy, přípravy, bázi, barevné, jejich, pigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný perleťový pigmenty na bázi slídy, nebo šupinek slídy pokrytých vrstvou oxidu titaničitého, dodatečně povlečený vrstvou Turnbullovy modři až do 30 %. Pigment se připravuje tak, že na částečky slídy nebo na perleťový pigment s povlakem oxidu titaničitého se vysráží Turnbullova modř až do 30 % srážením heptahydrátu síranu železnatého a ferrikyanidu draselného při teplotě 50 až 70 °C a pH 3 až 7. Produkt se odfiltruje, promyje odsolenou...

Barevné pigmenty s lístkovou strukturou a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224792

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pálfy Alexander, Jiráková Dagmar, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Sládeček Linhart

Značky: způsob, strukturou, přípravy, lístkovou, pigmenty, jejich, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Barevně pigmenty s lístkovou strukturou na bázi slídy nebo šupinek slídy pokrytých kovovými oxidy, vyznačující se tím, že jsou dodatečně povlečeny vrstvou barevných organických azopigmentů v množství 0,1 až 20 %, s výhodou 1 až 3 %, vztaženo na hmotnost pigmentu jako celku, upevněnou kovovým hydroxidem nebo oxidem křemičitým.