Patenty so značkou «pigmentový»

Samoväzbový pigmentový hybrid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16118

Dátum: 31.08.2011

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick, Gantenbein Daniel

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00

Značky: pigmentový, samoväzbový, hybrid

Text:

...riešenie nepublikovanej európskej patentovej prihlášky číslo ll l 60900.4 opisuje spôsob výroby samoväzbových pigmentových častíc, ktorý zahrnuje kroky a) poskytnutie vodnej suspenzie minerálneho pigmentu, b) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojívo obsahuje aspoň jednu karboxymetylcelulózu majúcustupeň karboxylácie v rozmedzí 0,4 až 2,0 a majúcu vnútomú viskozitu v rozmedzí 3 až300 ml/g, c) zmiešanie spojiva z kroku b)...

Samoväzbový pigmentový hybrid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16805

Dátum: 01.04.2011

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Bridy Julie, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00

Značky: samoväzbový, hybrid, pigmentový

Text:

...platnosť 16. februára 2005.0010 Vyššie uvedené aďalšie ciele sú riešené predmetom vynálezu, ako je deñnovaný0011 V súlade s jedným aspektom tohto vynálezu je poskytnutý spôsob prípravysamoväzbových pigmentových častíc, pričom tento spôsob zahmuje nasledujúce krokya) poskytnutie vodnej suspenzie minerálneho pí gmentového materiálub) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, pričom spojívo obsahuje aspoň jeden modifikovaný...

Kompozitný partikulárny pigmentový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280047

Dátum: 12.04.1995

Autori: Simpson Leslie Ainsley, Robb John, Temperley John, Banford Jonathan, Dietz Paul Frederick

MPK: C09D 17/00, C09C 1/00

Značky: materiál, kompozitný, výroby, pigmentový, partikulárny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál je tvorený vodnou disperziou kompozitných častíc, ktoré sú tvorené spojením aspoň dvoch chemicky odlišných partikulárnych materiálov, pričom častice prvého partikulárneho materiálu nesú kladný povrchový náboj a častice druhého partikulárneho materiálu nesú záporný povrchový náboj, častice prvého partikulárneho materiálu sú spojené s časticami druhého partikulárneho materiálu dôsledkom povrchových nábojov, pričom prvý...

Pigmentový přípravek na bázi červeně C. I. Pigment Red 57 ku 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265422

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nečas Miroslav, Šťastný Ladislav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/14, C09B 67/18

Značky: bázi, přípravek, červeně, pigment, pigmentový

Text:

...kondenzâtem monoetanolaminu neno dietanolaminu s nasycenou nebo nenasycenou alifatickou kyselinou o počtu atomů uhlíku 8 až 26, případně se použije směs těchto kondenzátů. Úprava se provádí tak. že se do suspenze mikronizovaného pigmentu obecného vzorce (I) připustí za míchání roztok nebo emulze uvedených kondenzátů v etanolu, acetonu, kyselině octové, vodě atd. Směs se pak může zahřát např. na 40 až 95 GC případně okyselit na pH 1 až 6,5,...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263108

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12

Značky: mědi, pigmentový, modifikace, přípravek, bázi, ftalocyaninů

Text:

...derivátu s monoalkyloleminem nebo dialkylolaminem. Významnou výhodou technologie výroby sloučenin obecného vzorce II je to, že při výrobnim postupu nedocházi k uvolňováni zdravotné nebezpečných látek. Sloučeniny dosud používané pro výrobu připravků pro hlubotisk (Čs. aut.oev. č. 245 660) se vyráběly chlormetyleci ftalo u mědi půeobenim formaldehydu a chlorovodiku, přičemž vedlej cyanin šimi reakcemi vznikal karcerogenni...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 261798

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12, C09B 67/46

Značky: pigmentový, přípravek, hlubotisk

Text:

...upraví sloučeninou obecného vzorce II, etanolamidem, propanolamidem či butanolamidem kyseliny myristové, pentadekanové. palmitové, heptadekanové, bekenové,trikozánové, o 1 ejové,lino 1 ové, stearové, nonadekanové, arachové, heneikozánové, atd. Tyto sloučeniny se aplikují ve formě roztoku v polárním rozpouštědle mísitelném s voaou, jakoje např. etanol, aceton aj. nebo jako vodná emulze připravená s použitím vhodného emulfátoru.Sloučeniny...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259938

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/18

Značky: bázi, ftalocyaninů, mědi, pigmentový, přípravek

Text:

...podle vynálezu obsahuje 0,5 až 6,0 R hm sloučeniny obecného vzorce II,což je substituovaný ftalocyanin, který se při mikronizací zakotví na povrch základního pigmentu. Přĺtomnost substituovaného ftalocyaninu II a sloučeniny vzorce I má za následek výrazně zvýšenou afinitu čâstic ftacyaninu mědi beta modifikace k molekulám aromatického rozpouštědla a tim i výhodné tokové vlastnosti hlubotiskové barvy.V příkladech jsou uvedeny...

Pigmentový přípravek pro tiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257738

Dátum: 15.06.1988

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09D 11/08

Značky: pigmentový, barvy, tiskové, přípravek

Text:

...vysoké hodnoty volné povrchové energie tvorbou agregátů. Agreqáty snižují barevnou vydatnost pigmentu a zhoršují dispergovatelnost produktu v aplikačním prostředí. Tvorba agregátú se podle tohoto vynálezu výrazně potlačí tím, že se častice pigmentu po mikronizaci upraví pomocnou látkou nebo směsí pomocných látek obecného vzorce(II). Tyto látky se mohou aplikovat ve formě roztoku např. V etanolu,kyselině octové nebo jako vodné emulze a...

Pigmentový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/14

Značky: přípravek, pigmentový

Text:

...produkt. Ten se nakonec usuší ve vhodném typu sušárny, například vírové, pásové aj.Pigmentový přípravek podle vynálezu vyhovuje požadavkům kladeným na červenou pigmentovou preparaci určenou pro Výrobu ofsetových a hlubotiskových barev. Přípravek se dobře disperguje V aplikačních systémech, vyrobené barvy mají vyhovující takové vlastnosti a odstínová odchylka u výsledných nátisků je v toleranci podle evropské barevné škálY 3...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254624

Dátum: 15.01.1988

Autori: Přidal Jiří, Plecháček Václav, Nečas Miroslav, Šálek Jaroslav

MPK: C09B 67/16

Značky: pigmentový, mědi, přípravek, způsob, ftalocyaninů, výroby, bázi

Text:

...a (III) je R alifatický nasycený nebo/a nenasycený o počtu atomů uhlíku B až 24 a n je 2 až 4. Uvedený pigmentový přípravek se podle tohoto vynálezu vyrábí mletím ftalocyaninu mědi beta modifikace ve vodné suspenzi při teplotě 20 až B 0 °C a k umleté disperzi ftalocyaninu mědi se přidají sloučeniny (nebo jejich směs) obecnéhovzorce (I), (II) a (III) při pH 1 až 8, při teplotě 20 až 100 °C, načež se po vymíchání směsi produkt separuje,...

Pigmentový a plnený nízkohustotný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 241584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wrulich Herwig, Rodriquez Benjamin Pagurayan, Maier Wilfried, Schöffmann Franz

MPK: C04L 23/06

Značky: plnený, pigmentový, polyetylen, nízkohustotný

Text:

...čo sa prejavuje -silnou tepelnou »degraidaciou polyetylénu, pri ktorej »vznikajú plynné nizkomoleikul-ové produkty.Nakolko sa pri extrúznom nanášaní pracuje s pomerne vysokými odtahovými rýchlos 241584ťami taveniny od 60-40 D m/min, pri veľmi malých hrúbkach nanášaného filmu od 20 až 40 m, plynové bwubli-ny v tavenine spôsobujú trhanie clony taveniny, pričom dochádza k nero-vnorstiam na povrchu extrúdovaného filmu až k vytváraniu rnepokrytých...

Pigmentový přípravek pro polygrafii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251118

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vencl Josef, Rakušan Jan, Smrček Vladimír, Aristov Boris, Grechova Natalia, Zelenka Ivan, Nečas Miroslav, Gorenko Valentina

MPK: C09B 67/12

Značky: polygrafii, pigmentový, přípravek

Text:

...anin mědi vyrobený bezrozpouštědlovým kontinuálním způsobem například podle čs. A 0 177 258,210 288. Surový ftalocyanin médi se mikronizuje mletím s práškovítou dispergačnĺ směsiv lopatkovóm hnětači při zvýšené teplotě například 45 až 85 °C. Používané práškovádispergační směs obsahuje 60 až 95 hm. anorganické soli, nejčastěji chloridu sodného, o velikosti částic 3 až 40 m, a 5 až 40 hm. organické kapaliny, nejčastěji polyetylen...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239496

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Jioí, Srp Antonín, Ráfl Jan

MPK: C09B 67/22

Značky: mědi, přípravek, ftalocyaninů, pigmentový, bázi, modifikace

Text:

...pigmentové forma rtalooyeninu mědi a současně se všechny složky prípravku dokonale ehomogenisují. Ilikrcniseci je možno provádět napr. malazováním se solí a glykoly (če. autorská cevědčení 232848) nebo mletím věech složek prípravku v koloidních perlovych dispergitorech. Je ověem rovněä modnd mikronizovat ftalocyanin mědi a substituovane ftalocyaniny odděleně a teprve pak provést homogenizaci vlech slołek. Produkt se můle dále finalisovat na...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace fitalocyaninu mědi pro polygrafii a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235187

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/00

Značky: pigmentový, fitalocyaninu, přípravy, přípravek, způsob, modifikace, bázi, mědi, polygrafii

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi pro polygrafii obsahující hmotnostně 60 až 96 % ftalocyaninu mědi beta modifikace a 4 až 40 % sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je H nebo CH3 nebo (CH2)nOH a n=2 až 4, je zvláště vhodný pro polygrafické systémy pro svoji výbornou dispergovatelnost.

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprašivé formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235113

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/02, C09B 67/10

Značky: polyetylénglykolové, neprášivé, přípravek, pigmentový, formě, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprášivé formě obsahující hmotnostně 60 až 95 % organického pigmentu a 5 až 40 % polyetylénglykolu o průměrné molekulové hmotnosti 200 až 2000 má nízký sypný objem a je mnohostranně použitelný.

Pigmentový přípavek na bázi ftalocyaninu mědi beta-modifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247597

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/50, C09B 67/13

Značky: bázi, beta-modifikace, mědi, přípavek, ftalocyaninů, pigmentový

Text:

...v hnětácích, popřípadě s využitím práškové dispergační směsi (Čs. A 0 238 764),nebo v perlových mlýnech například postupem podle čs. A 0 239 444, atp. Míkronizaci lze prcvádět za přítomnosti substituovaného ftalocyaninu mědi obecného vzorce II a pigment se pak upraví sloučeninou nebo směsi sloučenin obecného vzorce I. Mikronizaci v malaxeru lzeprovádět za pŕítomnosti obou pomocných látek.Výhodou pigmentového přípravku podle vynálezu je...

Pigmentový přípravek pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229111

Dátum: 01.02.1986

Autori: Nečas Miroslav, Klimešová Jitka

MPK: C09B 67/14

Značky: plastických, pigmentový, barvení, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek pro barvení plastických hmot obsahující 10 až 80 % hmot. pignemtu, 15 až 75 % hmot. plnidla, 1 až 20 % hmot. vápenaté soli alifatické monokarboxylové kyseliny o počtu atomů uhlíku 10 až 26 a 5 až 60 % hmot. alifatické monokarboxylové kyseliny o počtu atomů uhlíku 10 až 26 nebo směs těchto kyselin. Pigmentové přípravky pro barvení polyetylenu, polypropylenu aj. ve hmotě, které jsou snadno dispergovatelné, mají vysokou...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 245660

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kühnel Egon, Kadleák František

MPK: C09B 67/50

Značky: hlubotisk, pigmentový, přípravek

Text:

...substituovaného ftalocyaninu mědl obecného vzorce II a produkt. se pak upraví sloučeninou obecného vzorce I. Mikronizaci hnětením v malazeru lze prová ydět za současné prítomnosti obou pomocných látek. Sloučeninou obecného vzorce I můžebyt například mono- nebo dietanolemiñ kyseliny palmitové, mono~ nebo dietanolamid kyseliny stearové, mono- nebo dietanolamid kyseliny olejové, mono- nebo dipropanolamiñy uvedených či dalších...