Patenty so značkou «pigment»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Gane Patrick, Karth Beat, Blum René Vinzenz, Buri Matthias

MPK: C09C 3/06, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: plnivo, listů, pigmentov, spôsob, papiera, štávě, použitie, minerálov, pigment, kompozícia, výroby, suchom, suspenzia, úpravy, kartónu, minerál, vodná, plniv, papier, obsahom, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Pigment a ním matované polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12178

Dátum: 11.06.2007

Autori: Becker Bernhard, Wagner Hartmut, Kastner Jürgen

MPK: C09C 1/36

Značky: materiály, polymérne, pigment, matované

Text:

...v použitých médiách, ako je napríklad etandiol, voda alebo tiež polymérne taveniny, pričom je takým spôsobom pozitívne ovplyvnenénásledné rozloženie pigmentu vo vláknach.0005 Okrem fyzikálnych a chemických vlastností syntetických vlákien hrajú pri hodnotení ích kvality i/ýznamnú rolu tiež optické vlastnosti. Tu je možno menovať zvlášť vlastnosti opacity a farebného dojmu vo vzťahu k bielej farbe. Väčšina výrobcov syntetických vlákien v...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 11/00, C01B 25/38, C09D 5/08...

Značky: stabilní, antikorozní, pigment, termicky

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01F 5/00, C01B 25/38...

Značky: pigment, antikorozní, termicky, stabilní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brownbridge Thomas Ian, Green Kelly Ann

MPK: C09C 3/06, C09C 1/36

Značky: oxidom, spôsob, přípravy, titaničitým, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Perleťový lesklý pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 270211

Dátum: 13.06.1990

Autori: Franz Klaus-dieter, Ambrosius Klaus

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťový, lesklý, pigment

Text:

...19 59 998, které vedou v rámci předloženého vynálezu kproapěäným rutilovým vratvám.Pro vysráženi vrstvy oxidu titaničitého jsou v podstatě.znamé 2 způeoby. Tak se může srážení provédět, Jak je například popsáno v USA patentu 30 87 828, přídavkom roztoku titanylsulfátu v kyselině eirové ke slidové suspensi a hydrolýzou zahřivánim na 100 °C, přičemž tloušřka vrstvy a 5 tím spojená interferenčni barva je předem daná množstvím přítomného...

Pigment na bázi oxidu titaničitého a oxidu titaničitého upraveného oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268351

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pálffy Alexander, Hudeček František, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav, Mráz Ladislav, Koryčánek Ladislav, Pokorný Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: oxidem, titaničitého, upraveného, bázi, oxidů, křemičitým, pigment, hlinitým

Text:

...a hmotnoatnč 0,1 až 20 , výhodne 0,5 až 10 oxidu křeničitćho.Dale ebeehuji vztaženo na pignent jakožto celok heotnoetně 0,1 až 20 3 výhodnč 0,5 až 5 oxidu hlinitého e 0,1 až 20 2 výhodná 0,5 až 10 oxidu křeničitčho. Miato oxidu hlinitého a křauičitého 12 a použít o,1 až 20 x, výhodne 0,15 .z lo x křeničitand humku, alkalických zeain a hOřČÍkU 1 Pro zlepšení diapergovatelnoeti obaehuji nová druhy aikronizovených pigmanto oxidu titaničitćho...

Způsob mikronizaci azolaku C. I. Pigment Red 57:1

Načítavanie...

Číslo patentu: 267529

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/04

Značky: mikronizaci, azolaků, pigment, způsob

Text:

...díoktylsulfojantaran sodný, dídecylsulfojan~ taran sodný, dítrídecylsulfojantaran sodný atd., případně mohou být použitý draselné solí příslušných sloučenín. Suspenze obsahující C.I. Pígnent Red S 7 l a sloučenínu obecného vzorce /II/ se nele ve vertíkàlních nebo horízontàlních, kontínuàlních nebo dískontínuálních perlových ulý~ nech pří teplotě 15 až 60 °C. Příton dochází k míkronízací pigmentových častíc, t.j. k rozrpšo~ vání agregátů a ko...

Pigmentový přípravek na bázi červeně C. I. Pigment Red 57 ku 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265422

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nečas Miroslav, Šťastný Ladislav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/14, C09B 67/18

Značky: přípravek, bázi, červeně, pigmentový, pigment

Text:

...kondenzâtem monoetanolaminu neno dietanolaminu s nasycenou nebo nenasycenou alifatickou kyselinou o počtu atomů uhlíku 8 až 26, případně se použije směs těchto kondenzátů. Úprava se provádí tak. že se do suspenze mikronizovaného pigmentu obecného vzorce (I) připustí za míchání roztok nebo emulze uvedených kondenzátů v etanolu, acetonu, kyselině octové, vodě atd. Směs se pak může zahřát např. na 40 až 95 GC případně okyselit na pH 1 až 6,5,...

Neflokující alfa stabilní ftalocyaninový pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264480

Dátum: 14.08.1989

Autori: Palla Karel, Novák František, Cihlo Lubomír

MPK: C09B 67/16

Značky: způsob, neflokující, ftalocyaninový, stabilní, pigment, přípravy

Text:

...tohoto vynálezu pfipravit 2 kosyntetizovaných ftnlocyaninů mědi substitůo~ vaných substituenty -C 1 a -S 0 zpracováním s vodnými roztoky kyseliny sírové o koncentraci 60 až 90 S hmot. v množství odpovídajícím vytvoření suspenze až tuhé pasty.Způsob prípravy alfa stabilního ftalocyaninového pigmentu spočívá podle vynálezu v tom, že na ftalocyaniny mědi v nepigmentové formě, připravené bezrozpouštědlovým, popřípadě rozpouštědlovým způsobem a...

Netoxický antikorozní molybdenanový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 262306

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pálffy Alexander, Charvát Ivo Ing, Svoboda Miloslav, Hájek Bohumil, Jiráková Dagmar, Trnka Jiří, Šrank Zlatko

MPK: C09C 1/00

Značky: antikorozní, pigment, molybdenanový, netoxický

Text:

...pro který je charakteristické dosažení shodných inhibičních účinků při podstatné nižším obsahu molybdenu, než je tomu u stávajících antikorozních molybdenanových pigmentü.Této výhody bylo dosaženo použitím pouze tzv. reaktivních nosičů (uhličitan vápenatý,hořečnatý, hořečnato-vápenatý, oxid hořečnatý, zinečnatý a jejich směsi) a jejich preparací určitým množstvím fosforečnanů za účelem úpravy reaktivity povrchu nosiče před vyloučením výhodné...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C09D 5/08, C01G 51/00...

Značky: vysoce, termicky, pigment, difosforečnan, antikorozní, stabilní, modrofialový, dikobaltnatý

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Modrofialový termicky stabilní pigment s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259734

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Mikulík Pavel

MPK: C01G 51/00, C09D 5/08, C01B 25/40...

Značky: vlastnostmi, stabilní, termicky, modrofialový, antikorozními, pigment

Text:

...fosiorečnaunü a není tak energeticky a konstrukčně náročná jako příprava fosforečnanových skel. Není také tak energeticky a .surovinově náročná jako příprava jiných modrofialových pigmentů typu sloučenin kobaltu. Obsah kobaltu v cyklo-tatrafostorečnanu je jenom 27,3 hmot. a k přípravě pigmentu lze využít i odpadních uhličitanových kalů zpracovávaných ve sklářském průmysluako zdroje iosforečné složky lze použít i méně kvalitní extrakční...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01G 53/00, C09D 5/08...

Značky: vysoce, žlutozelený, stabilní, pigment, termicky, antikorozní

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Žlutozelený termicky vysoce stabilní pigment s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259337

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/40, C09D 5/08, C01G 53/00...

Značky: účinky, vysoce, stabilní, antikorozními, žlutozelený, pigment, termicky

Text:

...skel.Obsah niklu v cyklo-tetrafosforečnsnu je jenom 27,1 hmot. t a k přípravě lze využít i odpadů z katalyzátorñ na bázi sloučenin niklu. Fosforečná surovina může být i v podobě méně kvalitní (extrakční) a zředěné kyseliny fosforečné. Produkt c-Ni 2 P 4012 pak obsahuje fosforečnou složku v podobě tetrafosforečnanových cyklů, tvořených čtyřmi navzájom svázanýmitetraedry (-P 04-). Jde o velmi stabilní anionty, které jsou pak hlavními...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Braun Stanislav, Holub Luděk, Kubátová Hana, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/14

Značky: antikorozní, způsob, olovnatý, pigment, jadrový, přípravy

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Nátěrový aktivní pigment pro příjmovou vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258821

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromický Karol, Košiba Vladimír, Tyle Pavel, Malechová Věra, Neuvirt Jiří, Hanus Václav

MPK: C09C 1/28, C09C 1/42

Značky: vrstvu, pigment, náterový, přímoprůpisových, papíru, příjmovou, aktivní

Text:

...formy, tím je odstín červenějšíl. Postłehnutelný podíl červeného zbarvení odpovídá hodnotě pH roztoku menší než 4.Bylo zjištěno, že směs kysele aktivovanáho bentonitu a oxidu křemičitého, kde obsah oxidu křimičitého ve směsi se pohybuje V rozmezí 5 B až 50 , významne zvyšuje bělost, snižujepokles bělosti při stárnutí teplem a světlem, intenzita vybarvení kopie je vyšší a barva kopieje brilantnější. Důležitým předpokladem pro zvýšení...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257625

Dátum: 16.05.1988

Autori: Knápek Bernard, Kubátová Hana, Svoboda Miloslav, Braun Stanislav, Antl Ladislav, Holub Luděk

MPK: C09C 1/62

Značky: pigment, jadrový, olovnatý, přípravy, způsob, antikorozní

Text:

...filmu chovaji stejně jako kompaktní částice přáškového olova. Dosáhne se tak obejmového plnění nátěrové hmoty při značné menší spotřebě olova,než je tomu v případě použití práškového olověného pigmentu. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jadrového antikorozniho olovnatého pigmentu srovnatelná s práškovým olověným piqmentem.Vynález je dále podrobněji vysvětlen na přikladech jeho možného...

Pigment pro základní a vrchní nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Kubátová Hana, Donát Feodor, Sládeček Linhard

MPK: C09C 1/02

Značky: pigment, hmoty, vrchní, nátěrové, základní

Text:

...suspenze se zfiltruje,vysuší a pomele.Srážení lze provést také obráceně tak, že se nejdřive k suspenzi oxidu železitého nebo oxidu titaničitého přidá kyselina fosforečná a pak se přidají vápenaté sloučeniny, výhodné vápenné mléko.Při použití uhličitanu vápenatého jako nosné látky se k suspehzi uhličitanu vápenatého o koncentrací 50 až 500 g/1, výhodně 250 až 350 g/1, přidá ekvivalentní množství kyseliny fosforečné podle toho, jaký...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01G 9/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: pigment, antikorozní, stabilní, termicky

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256138

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/40, C01G 3/00...

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...případech použití, do vlhkých a více agresivních prostředí může být naopak výhodnější poněkud vyšší rozpustnost pigmentu a tím i rychlejší uvolñování fosforečnanových inhibujících iontů. Z navrhovaných cyklo-tetrafosforečnanů uvedených výše je poněkud více rozpustný c-Ca 2 P 4012, což je v některých případech navíc výhodné i tím, že se tak z něho uvolňují i vápenatě ionty, které zvyšují alkalitu prostředí. Příprava...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 255126

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/16, C09D 5/08, C01G 45/00...

Značky: antikorozní, termicky, stabilní, pigment

Text:

...fosforečnanů je energetická, materiá 1 ově~konstrukční A také technologická nároćnost jejich prípravy. 2Je třeba je získávat cestou přes taveninu, při vysokých teplotách 800 až 1 300 °C,která je značně agresívní a z níž už do určité míry i vytěkává fosforečná složka. Oproti druhým typúm fosforečnanovýoh pigmentů jsou navíc vyšší lineární fosforečnany vzhledem ke svému sklovitému charakteru, náročnější na závěrečné operace jejich úpravy do...

Hnědozelený zirkonový pigment s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246786

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: 1C01 0/00, C01B 33/20, C03C 8/12...

Značky: zirkonový, hnědozelený, pigment, obsahem, chromu

Text:

...syn tézu při relativně nízkych teplotách výpalu umožňují výrazné mineraliz-ační účinky .hexafluorokřemíüitanu disłodného-v kombinaci s hydroxidem lithným, ev. c-hloridemvsodným. r . .Navíc také sloučeniny šestimocnéhomolybdenuhebo wolframu-přispívají svými mi» nenalizačními účinky k docľlenĺ -dostàteč ných výtěžků křemičitanuza relativně-nízkých teplot výpalu směsi. Při syntéze zirkonových mikrokrystalků, »do nich-vrůstají in tenzívně...

Jádrový antikorozní pigment na bázi suříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246318

Dátum: 15.12.1987

Autori: Huemer Franz Xaver, Hougen Everett Douglas, Wacker Oskar, Szikszai Imre, Chambon Jean-pierre, Baschang Gerhard, Gass Karl, Ozsvári Ferenc, Föry Werner, Demeter Vince, Böhner Beat, Tarcsay Lajos, Meyer Willy, Hartmann Albert

MPK: C01G 21/10

Značky: bázi, jadrový, antikorozní, pigment, suříku

Text:

...rozpustnou olovjnatou solí je octan olovnatý a dusičnan olovnatý. Ze zkoušenýich nosných látek se nejlépe Osvědčily mikronizovaný väpenec, magneziit, dolomiit, oxid křemičitý, křemičitamy hlinité,ialkalických zemin a hořčíku, oxid železitý a tituaničitý.Pokrok dosažený vvynállezeni spočíva v tom, že byl vyvinut nový typ jadrového antikorozního pigmentu na bázi suříku s dobrými inhibičn-imi vlastnostmi za současnélio snížení...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 245071

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kraus Josef, Blažek Vítizslav

MPK: C09D 5/08, C01G 9/00

Značky: antikorozní, pigment

Text:

...po cementacich zinkovym prachem a také méně kvalitní a zředěnou kyselinu fosforečnou. Cyklo-tetrafosforečnan dizinečnatý je téměř nerozpustný ve vodných prostředcich, takže při jeho použití nevzniká nebezpečí vy mývání fosforečné a zinečnaté složky z nátěrů. je také tepelné velmi stabilní látkou až do teploty 800 °C, což umožňuje jeho výhodnou aplikaci i do antikoroznich nátěrů. vykazuje oproti Zn 5 PO 42.2 H 2 O příznivějši hodnoty...

Béžový antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253192

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/28, C01G 49/00

Značky: béžový, antikorozní, pigment

Text:

...cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého jako béžového antikorozního pigmentu. Tato látka má pro použití do nátěrových hmot příznivé základní pigmentové vlastnosti - hustotu, měrný povrch a spotřebu oleježjejí odstín je béžový a je snadno dispergovatelná do nátěrových hmot.Příprava cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého není oproti přípravě fosforečnanových skel energeticky ani technologicky náročná a nevyžaduje přesné dodržení podmínek reakcíani...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253098

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/34, C09D 5/08

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...pigmentu, může být v některých případech jeho další menší nevýhodou jeho poněkud vyšší rozpustnost než u druhých cyklo-tetrafosforečnanů. Pouze však v některých případech použití, nebcč jednak je jeho rozpustnost podstatné nižší než jednoduchých fosforečnanů i fosforečnanových skel a dále ve většině případů je naopak příznivé, že vápenaté ionty zvyšují alkalitu prostředí. V případě cyklo-tetrafosforečnanu divápenatého je určitým problémem...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241529

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes

MPK: C09C 1/36

Značky: přípravy, perleťové, pigment, lesklý, způsob

Text:

...soli kovu, přičemž se současným přídavkem zásady udržuje hodnota pH na konstantní výši.jako soli kovu jsou v tomto způsłobu vhodné všechny rozpustné soli titanu a zirkonu,jako například chloridy a sírany. S výhodou se použije chlorid titaničitý a oxychlorid zirkoničitý. jestllže se mají přidat k roztoku soli další kationty kovu, provádí se to účelně rovněž ve formě cbloridů a síranů.Podle vynâlezu se volí soli titanu a zirkonu tak, aby byl...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241525

Dátum: 15.09.1987

Autor: Porjesz Emma

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, pigment, perleťové, lesklý, přípravy

Text:

...se .proto použijí sloučeniny coro 241525mlu a. hiiníku v takovém množství, aby se vyloučilo 0,1 až 100 ,zl-molu na m pigmentového povrch-u, s výhodou 0,5 až 50 umolu na m 2. To odpovídá 0,1 až 10 hmotnosti potahovalných pigmentü.I akto potažená pigmenty se potom. uvedom do styku s vroztokem kairboxylolvé kyselliny. Vhodné jsou všechny karboxylové kyseliny s dostatečně dlouhým hydrofobním zbyt kein, obzvláš-tě jednosytné...

Šupinatý pigment na bázi šupinek slídy nebo mastku a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244837

Dátum: 14.08.1987

Autori: Korczyňski Petr, Golasowski Kazimír, Chrápek Petr

MPK: C09C 1/36

Značky: šupinek, slídy, mastku, šupinatý, způsob, přípravy, pigment, bázi

Text:

...airkonia, hydroxid zinečnatý, hydroxid vápenatý a hydroxid hořešnatý. Příkladem uhlićitanu kovu je hydrogenuhličitan hořečnatý, hydrogenuhličitan vápenatý a hydroqenuhličitan zinačnatý.srážaní se může v tomto případě provádět přímo po vysráženr síranu barnatćho nebo se může piqmant potažený síranem barnatým pro další srážení opět suspendovat ve vodě. V každém Případě so vychází z Oi hmot. auapense, ko ktoré as přidá při teplotě v rozezí 5 až...

Dispergovatelný pigment s berlínskou modří

Načítavanie...

Číslo patentu: 250670

Dátum: 14.05.1987

Autori: Franz Klaus-dieter, Raul Axel

MPK: C09C 1/26

Značky: modři, pigment, berlínskou, dispergovatelný

Text:

...siloxanu, nýbrž část züstala v roztoku. V poteženém pinmentu je proto Zpľfivĺtĺlčl hmotnostně 0,0 l až 5, obzvláště 0,1 až 2 siloxanu, vztaženo na oxid křemičitý a celkovou hmotnost pigmentu.jestlíže se provádí jako druhe nanášení vrstvy potahování mastnou kyselinou plus hydroxídem kovu, upraví se pH sizspenze na hodnotu v rozmezí 3 až 7 a přida se roztok soli alkalického kovu mastné kyseliny,obzvláště jednosytné, nasycene nebo nenasyceně...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: světle, stálosti, zlepšenou, pigment, lesklý, perleťové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníkem titaničitým a případné ještě dalšími kysličníky kovu, přičemž pigment má další tenkou vrstvu kysličníku manganu, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi alespoň jednou vrstvou akvátu kysličníku titaničitého, případně ve směsi nebo odděleně dalšími vrstvami...

Perleťové lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhard Horst, Esselborn Reiner

MPK: C09C 1/36

Značky: transparencí, lesklý, zlepšenou, přípravy, barvivostí, perleťové, pigment, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého, z 0,1 až 20 % kysličníku hlinitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého a v...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kremlieka Antonín, Halámek Emil, Tesárek Jioí, Kellner Josef, Veverka Václav, Soueek Jan, Kalásková Olga

MPK: C09C 1/14, C09C 1/02, C09C 1/40...

Značky: bázi, pigment, antikorozní, ftalanem, anorganických, vápenatým, plniv, olovnatým, pigmentů, hlinitým

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí proti povětrnostním vlivům a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249524

Dátum: 12.03.1987

Autori: Franz Klaus-dieter, Stahlecker Otto, Kieser Manfred

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, povětrnostním, lesklý, zlepšenou, způsob, přípravy, stálosti, vlivům, perleťové, proti

Text:

...obsažený v r-oztoku včinil hmotvnostně 0,5 až 5 0/0 pigmenntu. Přitom je nutné dbát na to, aby -se na pigment nevylvoułčilo celé množství siloxanu a část zůstala v roztoku. V .potaženém pigmentuSlpolečně se siloxanem se mohou vyloučit na pigmentu další látky. Dobře se orvědčll přídavek enepavtrného množství roztoku křemičitanu alkalického kovu k roztoku nebo emulzi siloxanu. Zpravidla se použijí množství 0,05 až 0,5 g křemíčitanu...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jiráková Dagmar, Donát Teodor, Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimír, Koutník Vilém, Braun Stanislav, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: jadrový, pigment, antikorozní, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Chaloupka Vladimír, Braun Stanislav, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Donát Feodor, Nedorost Miroslav, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: způsob, antikorozní, výroby, jadrový, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Šedočerný zirkonový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 248541

Dátum: 12.02.1987

Autori: Taufer Ivan, Trojan Miroslav, Pecárová Květoslava

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20, C03C 8/12...

Značky: šedočerný, zirkonový, pigment

Text:

...2 až 8 hmotnosti oxidu rutheničitého, nebo práškovitého ruthenia,nebo sloučeniny ruthenia kalcinací oxid rutheničitý poskytující. Směs se zahřívá rychlostí 0,5 až 40 °C/min s výhodou rychlostí 5 až 15 °C/min na teplotu 580 až 900 °C s vý 3 243 541vhodou na teplotu 600 až 75 Ó °C, po dobu s výhodou 0,5 až2 h na této teplotě. Použití teploty v uvedeném rozmezí se řídí druhem výchozího oxidu zirkoničitého a množstvím mineralizátorů -...