Patenty so značkou «pevnými»

Odlučovacie zariadenie pre kvapalinu s pevnými časticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16473

Dátum: 17.01.2012

Autori: Kaneko Kazuo, Kadowaki Yuki, Nakamura Yoshitaka, Tezuka Yusuke, Kobayashi Hirokazu

MPK: B01D 29/46, B01D 29/35, B01D 25/127...

Značky: pevnými, odlučovacie, časticami, kvapalinu, zariadenie

Text:

...JP-4036383-B 2, JP-4374396-B 1 a FR 2 892 657-A 1, ktorý opisuje odlučovač kvapaliny s pevnýmičasticami podľa úvodnej časti nároku 1.0007 V odlučovači kvapaliny s pevnými časticami bezkontaktného systému vykonávajú pohyblivé časti pohyb ako je kruhový pohyb,spätný lineárny pohyb, alebo spätný nakláňací pohyb vzhľadom k pevnýn 1 častiam Z tohto dôvodu môže byť zabránené, aby pevné častice upchávali vypúšťacie medzery filtrátu medzi pevnými...

Způsob výroby vpichované textilie s pevnými okraji a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268461

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klofec Rudolf, Nápravník Karel

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: pevnými, způsob, zařízení, okraji, výroby, vpichované, způsobu, textilie, provádění

Text:

...známého způsobu výroby vpichovaně textílie s pevnými okraji se skládá z ukladače nekonečných vláken místěného nad dopravníkem vlákennévrstvy. Dopravníky jsou po stranách lemoväny naváděcími plechy, které svírají s plochoudopravního pásu úhel 45 ° a zavádějí odstávající vlákna zpět do vlákenné vrstvy. K neváděcím plschům jsou souběžně s nimi přichyceny trysky. Naváděćí plechy a úhel trysky jsou nastavitelné. Za tryskami mohou být k okrajům...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pešta Pavel, Křemenák Lubomír

MPK: C08J 3/20

Značky: způsobu, stabilizátory, způsob, kopolymerů, 1-buténem, pevnými, tohoto, propylenem, stabilizace, provádění, zařízení, lineárního, polyetylénu

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Mykací stroj s nejméně třemi pevnými víčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261857

Dátum: 10.02.1989

Autori: Löffler Walter, Schmolke Karl-heinz, Finsterbusch Joachim

MPK: D01G 15/08

Značky: pevnými, nejméně, třemi, mykací, stroj, víčky

Text:

...šroubovitě pilkový povlak 5. Pilkově úseky 13 až 18 Víček 9 až 12 jsou umístěny s nepatrnou mezerou od pilkového povlaku 5 hlavního bubnu 4.Rozvolňovací valec 3 i snímací valec 6 mají povlak z jediného šroubovitě navinutého drátu.Obr. 2 je půdorysný pohled na hlavní buben 4 ve směru šípky A z obr. 1 při sejmutých Víčkách 9 až 12. K názornějšímu zobrazení je pilkuový povlak 5 znázorněn prehnaně šikmo a s velkou roztečí sousedních závitů,...

Zařízení na vytápění kalcinační komory pevnými palivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252652

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němeček Petr, Hopjan Josef, Kunka Miloš, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: palivy, kalcinační, zařízení, pevnými, komory, vytápění

Text:

...na její velikosti. V bočním pohledu v řezeoh Q-5, §-g, Q-Q, Q-Q je znázorněno výškové rozmístění hořákú v jednotlivých rovinách.Symbolem Q je označen maximální světlý průměr kalcinační komory, od kterého jsou odvozeny poměrně vzdálenosti 35 E a 175 E průměru Q. Dále značí l - zařízení na vytápění kalcinační komory, 3 - šachtový disperzní předehřívač práškovitých substrátú, 3 - kalcinační komoru, 1 ~ rouru z kalcinační komory do rotační pece,...

Způsob vytápění rotačních pecí pevnými palivy a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239614

Dátum: 16.03.1987

Autor: Ružieka Hynek

MPK: F27D 13/00

Značky: vytápění, zařízení, způsobu, provádění, pevnými, způsob, rotačních, pecí, palivy

Text:

...jeho povrch je ve srovnání s ležící vrstvou mnohonásobne větší.V činnosti je známým způsobem i chladič § slínku a rotační pec §, z níž vypálený slínek vypadává na rošt 1 chladiče § slĺnku, je jím posunován, zespodu profukován chladicím vzduchem,chlazen, přičemž se chladící vzduch vysoce předehřívá. Předehřátý vzduch se v chladiči § slínku nad roštem 1 dělí na dvě části Jedna část vstupuje vlivěm podtlaku v rotační peci Éžárovou hlavou A do...

Zařízení k bezkroužkovému přenosu elektrických signálů mezi pohyblivými signálními členy a pevnými signálními členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223958

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ernst Felix

Značky: elektrických, pevnými, pohyblivými, přenosu, bezkroužkovému, zařízení, členy, signálu, signálními

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezkroužkový přenos elektrických signálů mezi pevnými signálními členy a pohyblivými signálními členy, zejména takovými, které jsou pohyblivé uvnitř textilního stroje, přičemž pohyblivý signální člen je pojízdný prostřednictvím tažných orgánů sloužících jako signální vodiče a tažné orgány jsou vedeny přes kabelové zásobníky, vyznačující se tím, že kabelové zásobníky jsou vytvořeny jako kladkostroje vždy s nejméně jednou pohyblivou...

Synchronní čítač s pevnými paměťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226498

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mašek Miloš

Značky: čítač, pevnými, paměťmi, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní čítač s pevnými paměťmi sestávající z klopných obvodů a pevných pamětí, u kterého jsou propojeny hodinové vstupy CL všech klopných obvodů a přivedeny na hodinový vstup synchronního čítače, vyznačený tím, že informační vstupy D (202, 302, 402, 502, 602) klopných obvodů (2, 3, 4, 7, 6) jsou připojeny na výstupy Y1 až Y5 (707, 708, 709, 710, 711) první pevné paměti Z a výstupy Q (105, 205, 305, 405, 505, 605) klopných obvodů (1, 2, 3,...

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224068

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: nuklidů, úložný, prostor, manipulátory, manipulaci, pevnými

Zhrnutie / Anotácia:

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory, upravený v tělese opatřeném stínícím materiálem, které je v horní části uzavřeno stínícím víkem, vyznačený tím, že je tvořen horní částí válcové opěrky (7) a vnitřní válcovou plochou stlačitelného pouzdra (3), opatřeného pružným prvkem (6), přičemž nad stlačitelným pouzdrem (3) je upravena matice (4) se středícím kuželem a vodící válcovou plochou.