Patenty so značkou «pevným»

Naklikávacia prípojka medzi kvapalinovým potrubím a pevným spájacím prvkom so zariadením na kontrolu zapojenia a spôsob kontroly uvedeného zapojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11937

Dátum: 21.04.2010

Autori: Milanini Luc, Gillet Damien

MPK: F16L 37/088, F16L 37/14

Značky: spôsob, přípojka, spájacím, zariadením, kontroly, naklikávacia, uvedeného, kvapalinovým, kontrolu, medzi, potrubím, pevným, prvkom, zapojenia

Text:

...použitia ďalšej naklikávacej prípojky, ktorá umožňuje nie len vizuálnu kontrolu nadstavca V puzdre, ako to naznačuje dokument EP-B 1-1 770 321, ale okrem blokovacieho mechanizmu zabezpečuje dvojité- puzdro namontované na koniec potrubia, ktoré sa má pripájať na pevný trubicový nadstavec, ktorý sa zavádza do puzdra a obsahuje pripojovací periférny výčnelok,- blokovací mechanizmus zabezpečujúci súčinnosť s týmto výčnelkom na zadržiavanie...

Otočný spoj medzi odoberateľným a pevným dielom krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286166

Dátum: 31.03.2008

Autor: Finke Andreas

MPK: E05D 1/00

Značky: medzi, otočný, dielom, pevným, krytu, odoberateľným

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný spoj medzi odnímateľným uzáverom (1) krytu a pevným dielom (11) krytu je vytvorený tak, že koncová časť uzáveru (1) krytu je vybavená konvexne vytvoreným prvým tvarovaním (2) s prvým mostíkom (4), zužujúcim sa v priereze a k nemu pripojeným, a za prvým mostíkom (4) je vytvorené vyhĺbenie (5), do ktorého zasahuje konvexné druhé tvarovanie (3), vytvorené na pevnom diele (11) krytu a predsadené voči prvému tvarovaniu (2) o 90o, uskutočnené...

Injektovaná kotva s pevným statickým miešačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10025

Dátum: 26.02.2007

Autori: Eigemann Ernst August, Coerschulte Ferdinand

MPK: E21D 21/00, E21D 20/02

Značky: injektovaná, pevným, miešačom, kotva, statickým

Text:

...fixovaný na miestePodla vynálezu sa ďalej uvádza spôsob výroby injektovanej kotvy pre použitie v zabezpečení horninového masívu, pričom spôsob zahŕňa- krok zabezpečenia, ktorý obsahuje zabezpečenie drieku ktorý má vnútorný otvor, pričom otvor má vtok vhodný pre pripojenie na čerpadlo kotviaceho materiálu a výtok- krok polohovania, ktorý zahŕňa umiestnenie statického miešača na mieste- krok valcovania, ktorý zahŕňa valcovanie drieku, aby mu...

Dávkovací ventil s pevným vnútorným potrubím a vonkajšou pohyblivou manžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20414

Dátum: 13.09.2006

Autor: Blomme Karel

MPK: B65B 3/26, B67D 3/00, F16K 1/00...

Značky: ventil, pevným, vnútorným, potrubím, dávkovací, pohyblivou, manžetou, vonkajšou

Text:

...na spatnom potrubí, alebo do potrubia ústiaceho do zásobníka s čistiacim roztokom. Výhodné zariadenie podľa vynálezu môže zahŕňať jeden alebo niekoľko výhodných uskutočnenia vynálezu, t. j. spätné potrubie, cez ktoré preteká dávkovaný tekutý produkt,zásobník s čistiacim roztokom a/alebo spojovaciu hadicu.0026 Zariadenie podľa vynálezu môže okrem toho obsahovať dávkovacie zariadenie alebo súbežné dávkovacie zariadenia s čistiacim okruhom...

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Hernandez Pamela, Bidinger Gregory, Dunaway James

MPK: C08F 265/06, C08F 265/04, C08F 263/04...

Značky: přípravy, disperzia, polymérna, kompozícia, vysokým, spôsob, báze, tmeliaca, podielom, tesniaca, pevným

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Adsorber s pevným ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266919

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: ložem, adsorbér, pevným

Text:

...instalo CS 266 919 B 1vaný v potrubí za adsorbery ve směru toku čištěného plynu.Na přiloženém výkresu je zjednodušený výkres příkladného provedení adsorberu podle Vynálezu. Adsorber je znázorněn v řezu. Jedná se o adsorber s pevným adsorpčním ložem s náplní molekulového síta. Adsorber je určen pro sušení tlakového vzduchu.Adsorber s pevným adsorpčním ložem 1 je tlaková nádoba s válcovým pláštěm 8, který je uzavřen horním a dolním klenutým...

Zařízení pro analýzu plynů s galvanickými články s pevným elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245251

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hartenstein Johannes, Bartoszyk Gerd, Satzinger Gerhard, Fritschi Edgar, Barth Hubert

MPK: G01N 27/00

Značky: plynů, elektrolytem, galvanickými, zařízení, analýzu, články, pevným

Text:

...SJIBRTPNIKTOB conepaar coJm c Icuçixoponułnm amonam amwąpnnon. v ~Eoam napmaarsnoe nameme mcnopona B Bamąpnrenno 1 úrase .panna napmansnonay naanemm awanounoro rasa, Hanpmĺuep, namepexum mcporconnenrpannn IBÍHOBJWIG, worm maoxpamaercaBxmanne sroro naBJxeBJm Ha. Hanpmenne mamu. EcJm ne nap-ľ nyramnoe nannerme mcnopona B nsMepzreJmHoM rase OEJILHO VAH 0 ero yqnrunan, mm zero dana npemxomena KOMÓKHBJIEH . W cnnaxon narqmca, eonepmamero S 02 -...

Způsob řízení přepínání adsorbérů s pevným adsorbčním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249373

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Lubomír, Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: přepínání, ložem, adsorberů, způsob, pevným, řízení, adsorbčním

Text:

...odběr je umístěn uvnitř pevného lože, V takové vzdálenosti od konce lože, která zaručuje, že v průběhu vlastního přepnutí adsorbérů nedojde k proskcku oproti systémům, které jsou řízeny od koncentrace odstraňované složky až na výstupu z adsorbčního lože.Způsob řízení přepínání absorbérü podle vynálezu je zřejmý 2 přiloženého obrázku 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazeno schéma příkladného řešení adsorbční stanice pro čištění vzduchu před...

Strihací nástroj s pevným a pohyblivým nožom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232114

Dátum: 15.12.1986

Autor: Prok Andrej

MPK: A01G 3/02

Značky: pohyblivým, pevným, nožom, nástroj, střihací

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je strihací nástroj pre záhradnícke účely na strihanie karafiátov, ruží a stromkov. Je upevnený na pozdĺžnom držiaku a axiálnou silou pomocou lanka z páky, či iného mechanizmu vyvodí strižná sila na pohyblivú čepeľ s rezným klinom proti sploštenému dutému telesu. Nástroj je vhodný aj na použitie ako chápadla pre diaľkovú manipuláciu s rádioizotopovým materiálom, či chemikáliami.

Zařízení pro kontinuální ovrstvování podložky zahřáté na vysokou teplotu pevným povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kalbskopf Reinhard, Baumberger Otto, Masson Serge

MPK: B05C 9/06

Značky: kontinuální, povlakem, pevným, zařízení, ovrstvování, teplotu, zahřáté, vysokou, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu zahrnuje trysku se třemi konvergujícími hubicemi, kterými se vedou reakční složky (SnCl4 a H20) v plynné fázi na podložku určenou k ovrstvení. Na jednu i druhou stranu od trysky vybíhají vodicí orgány určená k vedení plynů mezi těmito orgány a podložkou. Povrch vodicího orgánu vybíhá na opačnou stranu než se posouvá podložka vzhledem k trysce a v podstatě rovnoběžně s podložkou, zatímco druhý vodící povrch tvoří s...

Hřebenové brány s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217149

Dátum: 01.11.1985

Autor: Brzkovský Karel

Značky: pevným, brány, hřebenové, rámem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nahradit stávající energeticky velmi náročnou výrobu hřebů pro jejich tuhé uložení v rámu kováním za tepla konstrukčně jednodušším a z technologického hlediska energeticky méně náročným lisováním za studena. Podstatou vynálezu je rám bran,vytvořený ze,tří nosníků spodního, horního a dalšího podélně a příčně uložených, nosníkových táhel a spojnic. Ve spodním nosníku jsou vytvořeny otvory, do kterých jsou vsazeny hřeby...

Jednotka kontinuálního digitálního měření a registrace metod jaderné karotáže s pevným hloubkovým krokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214345

Dátum: 01.06.1984

Autori: Josovič Milan, Křesťan Petr

Značky: krokem, digitálního, měření, kontinuálního, jednotka, pevným, karotáže, metod, hloubkovým, jaderné, registrace

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka kontinuálního digitálního měření a registrace metod jaderné karotáže s pevným hloubkovým krokem pro pořízení digitálního záznamu měření jaderné karotáže. Jednotka je tvořena odměrným zařízením po hybu kabelu, dvěma klopnými obvody a generátorem řídících pulsů. Součástí jednotky je měřicí sonda, na kterou navazuje první hradlo. Další součástí jednotky je první čítač měřené veličiny, za nímž následuje první paměť měřené veličiny. Na...

Bočnica článku vertikálneho výrobného zariadenia s pevným prahom na výrobu železobetónových plošných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223473

Dátum: 01.05.1984

Autor: Weis Jaromír

Značky: vertikálneho, článků, prvkov, plošných, železobetonových, výrobného, zariadenia, prahom, pevným, bočnica, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši bočnicu článku vertikálnej batérie s pevným spodným prahom. Podstatou vynálezu je prichytenie bočnice na článok vertikálneho zariadenia vodorovnými alebo šikmými páčkami obojstranne kĺbovo uloženými, čo dovoluje šikmý trh panelu pri odformovaní a otočenie bočnice o 90° pri čistení styku medzi bočnicou a článkom výrobného zariadenia. Výhodou vynálezu je vylúčenie demontáže bočníc pri čistení. Okrem toho výrobné zariadenie s pevným...

Hydraulické upínací zařízení s otočnou upínkou a pevným dorazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215556

Dátum: 15.04.1984

Autor: Kratochvíl Alois

Značky: pevným, hydraulické, otočnou, dorazem, upínací, zařízení, upínkou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vhodné zejména pro upínače jednoúčelových strojů s automatickým cyklem a pro upínače automatických výrobních linek. Sestává z desky, na níž je uchycen jednak natáčecí válec, jehož pístnice, opatřená upínkou, má na straně pístu zakřivenou drážku, do níž zasahuje vodicí čep, uložený v tělese natáčecího válce, - jednak těleso, které je pevně spojené s klínovacím válcem a v němž je na pouzdro neotočně uloženo táhlo, jedním koncem...

Vibrační třídič s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215677

Dátum: 15.03.1984

Autor: Bělohlávek Kamil

Značky: třídič, pevným, rámem, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třídění lepivých materiálů. Umožňuje třídit lepivé materiály na sítech z umělých hmot, na třídičích s pevným rámem, za pomocí podloženého ocelového síta. Síta z umělých hmot mají malou přilnavost k lepivým materiálům, třídiče s pevným rámem mají nízkou spotřebu elektrické energie, malé nároky na údržbu, vibrace se nepřenášejí do podlaží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vibračního třídiče s pevným rámem je zabudováno...

Dverná vložka článku vertikálneho výrobného zariadenia s pevným spodným prahom na výrobu železobetónových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222769

Dátum: 01.02.1984

Autor: Weis Jaromír

Značky: železobetonových, výrobného, prahom, pevným, vložka, spodným, výrobu, zariadenia, panelov, dverná, vertikálneho, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dvernú vložku vertikálneho výrobného zariadenia s pevným spodným prahom na výrobu železobetónových priečkových a stenových panelov. Podstatou vynálezu je dverná vložka, ktorej pevná čásť je uchytená k spodnému prahu a článku výrobného zariadenia. Dverná vložka je spojená s pohyblivými bočnicami zvislými, alebo šikmými páčkami oboustranne kĺbovo uloženými. Pritom horná časť dvernej vložky pevná aj pohyblivá má šiminu na možnosť...