Patenty so značkou «pevnou»

Prídavné mechanické, centrálne zamykanie dverí nákladového priestoru dodávkových vozidiel s pevnou karosériou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5661

Dátum: 04.03.2011

Autor: Světlík Pavel

MPK: B60R 25/00, E05B 53/00, E05B 65/00...

Značky: nákladového, zamykanie, mechanické, pevnou, karosériou, priestoru, dodávkových, centrálně, přídavné, vozidiel, dveří

Text:

...mechanizmu E, ktorá ovládaciu páku podľa vôle uživateľa udržuje v zamknutej polohe.V inej konštrukčnej variante je ovládacía páka uložená v ovládači à otočne. Jej koniec je upevnený v stredovom otvore ovládacej vačky, ktorá vo svojom najvyššom bode zdvihu nadvihne piest rozvádzača pohybu g, ktorý vykoná dráhu potrebnú na prenos pohybu ostatných pohyblivých dielov a dôjde k blokovaniu. Lôžko pre západku zámkového mechanizmu Q, ktorá...

Spojka so západkou medzi kvapalinovým potrubím a pevnou rúrkovou násadkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3501

Dátum: 26.09.2006

Autori: Chaumeron Benjamin, Milanini Luc

MPK: F16L 37/00

Značky: západkou, spojka, medzi, rúrkovou, pevnou, potrubím, kvapalinovým, násadkou

Text:

...z jeho dolnej polohy do homej polohy.0011 Kontrolné zariadenie správneho pripojenia medzi násadkou a objímkou spojky nie je rozmemé, keďže prakticky nezväčšuje osovú dĺžku spojky, sila potrebná na jeho aktivovanie je nezávislá od sily potrebnej na vytvorenie pripojenia a jeho aktivovanie nie je deštruktívne, keďže môže byť opätovne aktivované alebo vrátené do jeho dolnej polohy zatlačením na jeho hlavičku, na zmenšenie rozmeru spojky. 0012...

Filtračné zariadenie vzduchu s pevnou stenou potrubia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6144

Dátum: 24.11.2005

Autori: Silva Manuel, Bidot Johann

MPK: B60H 3/06, B01D 46/52

Značky: stěnou, filtračné, pevnou, zariadenie, vzduchu, potrubia, výroby, spôsob

Text:

...obsahovat predlepený spoj.0013 Lepidlo nie je obvykle recyklovateľné. Jeho použitie teda obmedzuje možnosti recyklácie filtračného zariadenia. Navyše, lepidlo predstavuje vniektorých prípadoch nedostatočnú odolnost na teplo, čo môže ovplyvniťtesniacu účinnost medzi filtračným zariadením a jeho skriňou uloženia.0014 vynález má predovšetkým za ciel zbavit sa problémov spojených0015 Z tohto dôvodu má tento vynález za ciel filtračné zariadenie...

Akumulátor tepla s pevnou výplňou pre disharmonicky súčinné tepelné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263353

Dátum: 11.04.1989

Autor: Flimmel Jozef

MPK: F27D 17/00

Značky: súčinné, pevnou, výplňou, tepelně, zariadenia, disharmonicky, akumulátor, tepla

Text:

...je prúd studeného vzduchu čiastočne alebo úplne usmerniteľný jednak do zmiešavaoej komory l a jednak cez odbočku ll do protiiahlej spodnej časti akumulačnej komory Q. Akumulačnú komoru g tvoria nepriedušné tepelne izolované steny lg a prieduäná akumulačná výplň ll z pevného materiálu o vysokej tepelnej kapacita, ktoré vytvára pri podlaha pozdĺžne,vzájomne prepojené kanale. V strops akumulačnej komory 5 sú pravidelne osadené výstupné...

Zařízení pro uložení televizní snímací elektronky s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247212

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavílek Stanislav

MPK: H04N 5/225

Značky: uložení, snímací, pevnou, zařízení, záměrnou, elektronky, značkou, televizní

Text:

...pouzdru přístroje nebo zaměřovače a tubusu objektívu prostřednictvím pevně propojeného šasi, tvořeného tyčemi k nimž je prostřednictvím desky a distanční vložky přichycen plášt a komora, přičemž vaz by mezi snímací elektronkou a komorou spolu s pláštěm je dosa ženo kroužky, podložkami a závitovými kroužky. 247212Zařízení pro uložení televizní snímaoí elektronky podle vynálezu se docílí vysoká stabilita záměrné a vysoká přesnostzamíření, která...

Televizní snímací elektronka typu vidikon nebo chalnikon s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245414

Dátum: 01.07.1988

Autori: Haviar Igor, Košak Eduard

MPK: H01J 5/02

Značky: chalnikon, záměrnou, televizní, snímací, pevnou, elektronka, vidikon, značkou

Text:

...uvedený nedostatek je odstraněn použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou, která je umístěna - vyleptána nebo vyryta a zapuštěna barvou - na vnitřní straně čelního skla vidikonu nebo chalnikonu.Použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou je odstraněn vliv nestability všech elektronických obvodů, které jsou příčinou posunu elektronicky generované značky vůči obrazu. Vidikon nebo chalnikon s pevnou...

Opěrné zařízení umístěné mezi prvkem o značné hmotnosti a pevnou podporou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256372

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bouche-pillon Dominique, Albin Michel

MPK: F16F 15/02

Značky: značné, podporou, umístěné, prvkem, pevnou, zařízení, hmotnosti, opěrné

Text:

...jakož i valivé dráhy gl a gg, mají ve směru příčném vůči Odp 0 Vídñ jicim válečkům profilovaný tvar, sestávající z řady šikmých ploch, uspořádaných za sebou,jako šíkmé plochy 23, gg, gs a gg pro valívou dráhu 2, které jsou střídavě vzestupně a sestupně. Šikmé plochy obou navzájom protilehlých valivých drah mají přitom navzájem obrácený sklon.Válečky lg, lg, ll a lg mají střední válcovitou část a dvě koncové kónické části o malé délce,...

Antivibrační zařízení s pevnou nivelací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236348

Dátum: 01.01.1988

Autori: Danča Jiří, Malina Ctirad, Malina Radek

MPK: F16F 13/00

Značky: pevnou, nivelaci, zařízení, antivibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Antivibrační zařízení s pevnou nivelací využívá přetlakové pneumatické pružiny a další pružné součásti k udržování stolové desky s neseným břemenem v nastavené výšce a vodorovné poloze. Svým konstrukčním uspořádáním zajišťuje, že na stolovou desku se nepřenášejí rušivé vibrace z okolí zařízení. Slouží k uložení a ochraně přístrojů a zařízení citlivých na nárazy a vibrace.

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Kueera Ladislav, Marko Leonard

MPK: H02P 8/00

Značky: servosystému, motorom, pevnou, spätnou, rotora, polohy, riadiaceho, zapojenie, krokovým, vazbou, uzavretého, člena

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojení pro zpracování signálů generátorových fázových měřicích zařízení s pevnou hodinovou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220194

Dátum: 15.10.1985

Autor: Štěpánek Karel

Značky: fázových, zařízení, zpracování, generátorových, pevnou, zapojení, hodinovou, měřicích, frekvencí, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátorových fázových měřicích zařízení s úhlovými nebo lineárními snímači polohy, které umožňuje výrobu konstantní hodinové frekvence pro číslicový fázoměr nebo číslicově fázový převodník. Podstatou zapojení podle vynálezu je krystalový oscilátor a obvod fázové synchronizace sestávající z fázového detektoru, dolnopropustného filtru, napěťově řízeného oscilátoru a děliče frekvence, zapojenými v sérii. Oborem použití...

Zariadenie na samočinné zastavovanie plavidiel pred pevnou časťou zhlavia hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245510

Dátum: 31.08.1985

Autori: Oravec Ján, Badinský Miloš

MPK: E02C 1/00

Značky: časťou, zhlavia, hlbokej, plavidiel, samočinně, plavebnej, zariadenie, komory, zastavovanie, pevnou

Text:

...4 je vsunutá lyžina L, ktorá pozostáva z brzdiaceho člena 6 a z dvoch zvislých operných ramien 7, pričom brzdiaci člen 6 je dutý železobetónový hranol a je vložený medzi dolné a horné ozuby 5 týchto stien 4, 4, zapada zadným okrajom do dutiny 1 a je vedený týmito» ozubami 5 a v rohoch dutiny 1 tak, že sa môže do tejto dutiny 7 zasüvať,teda posúvat vodorovné a súbežne s pozdĺžnou osou plavebnej komory smerom k vratam V, presnejšie smerom k...