Patenty so značkou «permanentními»

Zhášecí komora s permanentními magnety pro stejnosměrné stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264378

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kub Josef, Mráček Petr

MPK: H01H 9/34

Značky: permanentními, stykače, magnety, zhášecí, stejnosměrné, komora

Text:

...elektrického oblouku a omezí se nežádoucí jev dosud používaných systému, jímž je opalování některých částí zhâšecí komory. Uvedené řešení rovněž umožňuje i zmenšeníNa připojeněm výkresu je púdorysně znázorněn příklad zhášecí komory s permanentními magnety podle vynálezu. Zhášecí komora je tvořena izolaěními stěnami 1, na jejichž vnějších stranách jsou umístěny permanentní magnety g, které jsou uspořádâny tak,že vzájemně protilehlê plochy...

Rotor generátoru elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263061

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 1/26

Značky: zejména, generátoru, elektrárny, větrné, rotor, magnety, proudu, permanentními, elektrického

Text:

...řešení je velmi významné pro malé generátory elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny, protože se dosahuje snížení rozběhového momentu generátoru, které umožňuje vypuštění rozběhové spojky. Přínosem je též snížení počtu součástí na volném konci hřídele rotoru generátoru a zvýšení provozuschopnosti celé motorové části větrné elektrárnyoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedení rotoru generátoru...

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 23/04, H02K 1/14, H02K 21/08...

Značky: permanentními, magnetizace, stroj, magnety, točivý, elektricky, způsob, buzením

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Rotor elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260040

Dátum: 15.11.1988

Autori: Popov Enčo, Penkov Julij, Kacarov Christo, Apostolov Rumen, Georgijev Georgi

MPK: H02K 1/22

Značky: stroje, permanentními, magnety, točivého, elektrického, rotor

Text:

...MSPHHTOB. 3 T 0 npHBoHr K YMEHBmenmm HapaBHOMepHOCTH Bpamennn Mamnnu, HDHTOM noroxu pacceHBaHHn MaPHHTOB He yaennunaamrcn. Marunru MexaHHuecKH yxpennenm B pannanbnon Hanpanneunn.Hsoőpewenue noxcneuo HDHMGDHHM sunonHeHHeM, nOKa 3 aHHHM Ha npHnoxeHHux mąrypax, rne . »murypa 1 npencTaBnneT coőoň npHMépHoe amnonuenue poropaHrypa 2 P npHMepHoe BmnonHeHHe poTopa, nonmcuue nyrn KOTODOPO oöpsymr noMaHym nHHHm. . AHa mnrype 1 pauHanbHme oçu 1 nommcnx...

Rotor synchronního elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259170

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ráčil Jiří, Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/08

Značky: buzením, stroje, rotor, točivého, synchronního, permanentními, elektrického, magnety

Text:

...a v blízkosti svého povrchu se od sebe vzájemně elektrickyoddělí, např. izolačními spárami. Elektrickým oddělením se doaáhne snížení povrchových ztrát způsobených vžřivými proudy. hNa připojenéú výkresu je znázorněn příklad pŕovedení rotoru synchronního elektrického stroje točivěho s buzením permanentními magnety podle vynálezu, který je na obr( lo znázorněn v příčném řezu a na obr. 2 V řezupodé 1 ném.vRotor je tvořen magneticky vodivým...

Způsob magnetování elektrického stroje točivého s vyniklými póly a s buzením deskovitými permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 244773

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vanieek Pavel, Kocur Pavel

MPK: H01F 13/00

Značky: buzením, deskovitými, točivého, vyniklými, magnety, stroje, způsob, póly, permanentními, elektrického, magnetování

Text:

...při 244 773stupovat k ručnímu způsobu sbírání třísek za pomoci plastické gum, plasteliny nebo obdobného vhodného prostředku.Při použití způsobu magnetování permanentních magnetů přímo v magnetickém obvodu statoru elektrického stroje točivého pomocí válcovitéhoíjádra, uloženého ve středovém vrtání stroje s cívkami magnetovacího vinutí, které mají axiální aktivní strany, dojde k dokonalému namagnetování pouze prvních permanentníoh magnetů,...

Zařízení pro magnetování a demagnetování členu s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242636

Dátum: 01.05.1988

Autor: Matoušek Aleš

MPK: H01F 13/00

Značky: magnetování, členu, zařízení, permanentními, magnety, demagnetování

Text:

...je rovinná.Ještě další podstata vynálezu spočíva v tom že dréžky jsou ohraničeny třemi rovinnými stěnami, popřípadě dvěma rcvinnýmiJeště další podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetizační těleso je z magneticky vodivého, popřípadě z magneticky nevodivého materiálu.Ještě další podstata vynálezu pak spočívá v tom, že magnetizační oívky tvoří vlnově, popřípadě smyčkové vinutí.Zařízením podle vynálezu se docílí zcela rovnoměrného zmagnetování...

Magnetický uchopovač s permanentními magnety a s mechanickým uvolňováním uchopeného břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254759

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lečbych František

MPK: B66C 1/04

Značky: permanentními, magnetický, břemene, uchopeného, mechanickým, magnety, uchopovač, uvoľňovaním

Text:

...je z hlediska sou 2částkové základny jednoduchým řešením. 254 759Příkladné provedení magnetického uchopovače je znázorněno na přnoženém výkrese, kde na obr.1 je představeno korístrukční uspořádání v řezu z jeho boční části. obr.2 je částečný podélný řez magnetickým uchopovačem.Na hřídeli g z magnetlcky nevodívého materlálu je pomocí čepu Q se závitem připevněnpőlový segment z, na jehož cbě čela doléhají souhlasnými poly permañentní magnety...

Rozběhová a pojistná spojka s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 249842

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lečbych František

MPK: F16D 27/01

Značky: permanentními, magnety, spojka, pojistná, rozbehová

Text:

...unášecího pera 9 může být výhodné nahra/ženo atouče z mají po svém obvodu provedeny pőlovélvýsjtupky gä. Mezivnltřnĺypólové kotouče ô a boční pölové kotouče Z i 50 vloženyprstencové permanentnĺ magnety 8.a to lak. aby souhlasnývmĺ P 318 G 0lehly na čela vnltřníchpólovýćh koloučů g. V tomto sąestaverlí je vlo lnasunuty na hnací hřlde| ł. Spolu s oistaňčním kroužkem łg. ložislkjemłł jsou stahovacĺ maticĺ 13 sevřeny v pevný oeulek. Pőlová...

Zapojení ovládacího obvodu pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 248301

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šildberger Miloš, Šiler Miloš

MPK: H02J 7/10, H02J 7/32, H02J 7/14...

Značky: permanentními, regulaci, synchronního, napětí, ovládacího, obvodů, magnety, generátoru, zapojení, výstupního

Text:

...druhým pří 248 301pojem jednak na první vstup akčního členu a jednak na kolek- tor spínacího trenzistoru, připojeného bází na výstup prvníhokomparátoru a připojeného emitorem na anodu tyristoru, připojeného řídící elektrodou na výstup druhého komparátorua připojeného katodou na zápornou svorku akumulátorové baterie, ke které je připojen uzemňovací výstup akčního členu, jehož pracovní výstup je připojen na anodu výkonové diody,...

Rotor pro elektrický stroj buzený permanentními magnety s vnitřními póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 248251

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bunzel Eckerhard

MPK: H02K 21/08

Značky: póly, elektricky, buzený, rotor, vnitřními, magnety, stroj, permanentními

Text:

...npnBeeHHoM Hume npHMepe HćnonHBHHH. HanpHnaraeMbmuepTexax nçxaaauuz -0 nr.1 powop ąneuauarnnonmçnoñ cnuxpounoä Mamuum B nonepeHHoM paapeae ~ur. 2 npononbumň paapés p 0 Topa ĺ 0 nr. 3.paápe 3 poropa,-nonoćT 5 Korbboro sannra HeMaľHHTHHM Mavepuanon, nçxaaauuoe Ha mur. I Teho porópąl.cocTonr as onoro ônoxa, Maccuanoro unu coőpauuoro H 3 nucTon cwann.Ban Mamuua 2 BunonHeH us-Marúnrnoü cranu, Marnurume önoKH,3,4 pacnonomeuu non Monumnuupoaaunbm...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 228231

Dátum: 15.03.1986

Autori: Staniček Zdenko, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

Značky: elektrického, magnety, obvod, stroje, permanentními, magnetický, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety ležícími mezi póly a vně pólů stroje. Účelem vynálezu je kvalitativní zjednodušení výroby, zejména ve stadiu montáže magnetického věnce statoru při současném významném zlepšení elektrických a magnetických vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že póly stroje jsou vytvořeny ze dvou souměrných pólových polovin, jejichž dělicí štěrbina leží v axiální...

Listěný magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221418

Dátum: 15.02.1986

Autori: Žák Zdeněk, Staniček Zdenko

Značky: permanentními, lištěný, točivého, magnety, obvod, stroje, magnetický, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listěného magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety. Účelem vynálezu je vytvoření samonosného magnetického obvodu z listěných plechů s vysokou tuhostí, umožňující magnetování permanentních magnetů, uspořádaných v magnetickém obvodu proudovým rázem při současném odstranění dříve nutného neefektivního prodlužování magnetického obvodu pro upevnění štítů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že statorové...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224591

Dátum: 01.10.1984

Autori: Válka Jiří, Procházka Karel Brno, Mezírka Milan, Škrdlant Karel, Drlík Milan, Slavík Zbyněk

Značky: elektricky, permanentními, výroby, způsob, magnety, buzením, stroj, stejnosměrný, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety ve tvaru válcovitě prohnutých segmentů a se statorem z nemagnetického materiálu opatřeným jhem z magneticky vodivého materiálu, zejména elektromotor pro pohon domácích spotřebičů, vyznačující se tím, že permanentní magnety (3) jsou umístěny v nosné kleci (2) z nemagnetického materiálu tvořené dvěma čelními prstenci (7) vzájemně spojenými axiálními trámci (8), jejichž boky...

Magnetický obvod synchronního stroje s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 214410

Dátum: 01.07.1984

Autori: Förchtgott Karel, Stolařík Milan, Rakus Jaroslav

Značky: magnety, synchronního, stroje, magnetický, obvod, permanentními, buzením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu synchronního stroje s buzením permanentními magnety, uspořádanými v drážkách svazku plechů, o počtu odpovídajícím počtu póla stroje, polarizovanými ve směru buzeného magnetického toku a orientovanými v tangenciálním směru svazku plechů se střídavou polaritou. Účelem vynálezu je docílit omezení rozptylových magnetických toků při současném výrazném zvýšení hodnot aktivního budicího magnetického toku a tím i...

Magnetický obvod synchronního stroje s buzením permanentními magnety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216557

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rakus Jaroslav, Förchtgott Karel, Stolařík Milan

Značky: buzením, stroje, synchronního, způsob, permanentními, magnety, obvod, výroby, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu synchronního stroje s buzením permanentními magnety, uspořádaného na nosných konstrukčních částech stroje, sestávajícího z alespoň jednoho svazku magneticky vodivých plechů, opatřených podle počtu pólů stroje v obdélnikových drážkách permanentními magnety tvaru kostek a z alespoň jednoho dílčího svazku nosných magneticky nevodivých plechů. Účelem vynálezu je docílit výrazné zvětšení užitného objemu magnetů ve...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 216051

Dátum: 01.07.1984

Autori: Válka Jiří, Staniček Zdenko

Značky: permanentními, stroje, buzením, elektrického, magnetický, magnety, točivého, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety opatřeného jhem a vyniklými póly. Účelem vynálezu je docílit vytvoření magnetického obvodu s možným užitím na statoru nebo na rotoru elektrického stroje točivého, uzpůsobitelného jak pro řešení koncepce stroje s radiální vzduchovou mezerou, tak i pro řešení stroje s axiální vzduchovou mezerou při dosažení optimálních výstupních parametrů vlivem...

Zapojení elektrického obvodu posuvu upínací desky brusky s permanentními přidržovacími magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223465

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hikade Karel

Značky: brusky, elektrického, posuvu, permanentními, upínací, přidržovacími, desky, magnety, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

K účinnému vyloučení posuvu upínací desky brusky s permanentními přidržovacími magnety je do jeho elektrického obvodu zapojen spínací člen ovládaný magnetickým polem permanentních přidržovacích magnetů v jejich pracovní poloze.