Patenty so značkou «peristaltické»

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: A61M 5/142, F04B 43/12, A61M 1/00...

Značky: peristaltické, segmentové, zásobníková, kazeta, čerpadlo

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Metóda pre peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3967

Dátum: 22.02.2007

Autori: Williams David, Gao Shawn

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: metoda, peristaltické, čerpadlo

Text:

...prietočný kanál na elastomerovej doske, ktorá je zviazaná alebo mechanicky pripojená na pevný podklad. Vačeky hlavy čerpadla sú namontované radiálne z osi rotácie motora čerpadla a stláčajúelastomérové prietočné kanály oproti pevnemu podkladu. Komerčnévyhotovenie vynálezu opísané V tomo vynáleze je riešené ako INFINITIC)Vision System od Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas. Tento chirurgicky ovládací panel používa Fluid...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 160

Dátum: 11.08.1993

Autori: Merta Libor, Podhorský Lubomír

MPK: F04B 43/12

Značky: peristaltické, čerpadlo, palcového

Text:

...v horším případě vysunutí hadićky mimo opernou desku. Dále V tom, že uložení vedení opěrné desky při zatećení roztoku mezi styčne plochy, ktere po sobě vzájemné kloužou dochází k zadření těchto ploch a následně k zadrení opěrne desky což má zanásledek znémožnění čerpání kapaliny.Uvedené nedostatky do xnačne míry odstraňuje peristalticke čerpadlo palcového typu, jehož podstata spočíva v tom, že na hnacím vřetenu je uspořadan snímač otaček a...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262824

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: F04B 43/12

Značky: peristaltické, čerpadlo, palcového

Text:

...transportní haě dičku, musí být styčná šířka lamely větší než rozměr zmáčknuté hadičkm a to hlavně z manipulačních důvodů při vkládání. Pokudse má vyloučít možné vyosení badičky z ideální pracovní osy,hřvâ hadička upevněna-v napnutém stavu nebo je funkční sled pracovních lamel narueen Vložeuou nepohyblivou vodící vidličkou.v Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který...

Peristaltické hadičkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ondovein Kamil

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadlo, peristaltické, hadičkové

Text:

...Pak průsečík kružníc, kterým vačka L 0, nabíhá na kladky, lze OZYIQČLÍ jako průsečík náběhový 31, druhý pak jako průsečík výběhový 191.Má-li pak při rovnoměrném rozmístěni tlsčmŕch ramen í, á, 1 vzníkat .v hadičce posuv tekutiny, musí pz-ůsečíky 31, 3 § omezovet délku oblouku radiálního úseku i v rozsahu 120 --200 úhlových stupňů.Příklad večky s dobře vyhovujícimi rozměry podává přímo obr. 2. Zde je poloměr rp kruhu prohlubňového úseku...

Peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 217990

Dátum: 15.01.1985

Autor: Lenton Douglas Francis

Značky: peristaltické, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Peristaltické čerpadlo, které sestává z otočné válečkové hlavy obsahující válečky otočné kolem os rovnoběžných s osou válečkové hlavy, která je opatřena hnacím ústrojím a držákem trubice, jehož vnitřní oblouková strana těsně a soustředně obepíná válečkovou hlavu a přitlačuje pružnou čerpací trubici k válečkové hlavě, takže válečky se při otáčení válečkové hlavy s přítlakem odvalují po pružné čerpací trubici a přemisťují kapalinu podél této...