Patenty so značkou «periodického»

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hylmar Jaroslav, Jeřábek David, Padevět Jiří

MPK: G01R 23/00, H03K 4/02, G01R 29/02...

Značky: generátoru, signálu, číslicového, periodického, měřiče, úrovně, zapojení

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237372

Dátum: 01.08.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, proudu, napětí, periodického, převodníku, efektivní, hodnoty, stejnosměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší převod periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí, přičemž převodník je vhodný pro měření pravé efektivní hodnoty periodického napětí a proudů v širokém pásmu kmitočtů od zlomku Hz až do stovek MHz. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod absolutní hodnoty je připojen současně na první řízený odpor a druhý odpor, přičemž první řízený odpor je připojen na vstup prvního operačního zesilovače, mezi jehož vstup a výstup...

Rychlý převodník rozkmitu periodického signálu na stejnosměrný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239646

Dátum: 16.03.1987

Autor: Sternschuss Antonín

MPK: G01R 19/04, G01R 19/22

Značky: signál, rychlý, signálu, rozkmitu, stejnosměrný, periodického, převodník

Text:

...spojen s druhým vstupem detektoru 1 maxima a současně s druhým vstupem detektoru gminima, druhý výstup obvodu § časových řídicích signálu je spojem gg zapojen do druhého vstupu analogové paměti Q maxima a současně do druhého vstupu analogové paměti A minima, přičemž do vstupu obvodu g časových řídicích signálu je zapojen spojem lg výstup měřiče 1 frekvence.Další verze vynálezu spočíva v tom, že výstup detektoru l maxima je zapojen spojem lg...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení přítomnosti periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238134

Dátum: 16.02.1987

Autor: Špinka Jan

MPK: H03K 5/26

Značky: obvodů, přítomnosti, zapojení, signálu, periodického, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení přítomnosti periodického signálu řeší problém zkrácení doby vyhodnocení výpadku periodického signálu. Podstata řešení spočívá v tom, že výstup obvodu elektrického zařízení je připojen na vstup monostabilního obvodu s binárním výstupem. Mezi výstup obvodu elektrického zařízení a vstup monostabilního obvodu může být zapojen tvarovač signálu se zesilovačem. Monostabilní obvod může být uspořádán pro spouštění jednou...

Zapojení pro tvarování periodického průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248844

Dátum: 12.02.1987

Autor: Beneš Jan

MPK: H03K 5/01

Značky: zapojení, průběhu, tvarování, periodického, napětí

Text:

...g rovněž na invertující vstup zesilovače Q. Společný bod prvního a druhého odporu §, g je přes druhý kondenzátor lg připojen na střední svorku § zdroje. Výstup obvodu g kombinační nebo sekvenční logiky je přes odporový dělič Q připojen na střední svorku § zdroje. Posuvný kontakt děliče Q je připojen na vstupy integračních odporu 55, AQ, až gg,jejichž výstupy jsou po jednom připojeny na vstupy analogového multiplexoru Ž.Ze základního generátoru...

Zapojení periodického spouštěče motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236722

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02P 1/04

Značky: spouštěče, periodického, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru periodického spouštění motoru čerpadla u čistírny odpadních vod a to v cyklu a době určené technologií čištění, přičemž cyklus spouštění je volitelný až do doby 160 hodin. Podstatou vynálezu je čítač časových impulsů s možností volby počtu impulsů a tedy i délky spouštění - běhu -čerpadla a současně i délky jeho stání s tím, že na dobu běhu čerpadla je otevřen ovládací výstupní triak, který motor čerpadla zapíná.

Spôsob periodického odstraňovánia vymrazených podielov z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227474

Dátum: 15.04.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: periodického, spôsob, odstraňovania, plynov, podielov, vymrazených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob periodického odstraňovania vymrazených podielov z plynov vyznačený tým, že plyn sa vymrazuje na chladenej ploche, z ktorej je odstraňovaný periodickým roztavením adhéznej vrstvy a vlastnou hmotnosťou odpadu, pričom adhézna vrstva sa taví teplotou vznikajúcou prechodom elektrického prúdu cez vodivú vrstvu, ktorou je potiahnutý materiál chladenej plochy.