Patenty so značkou «pentaerytritolu»

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Kontra Andrej, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Bindas Ján, Vafek Oskár, Roman Jozef, Paľo Ondrej

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, roztokov, spôsob, úpravy, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Spôsob odstraňovania reziduálneho formaldehydu z reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270188

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Čorný Jozef, Bundas Ján, Mičák Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, odstraňovania, formaldehydu, reakčných, roztokov, spôsob, reziduálneho

Text:

...aa vedie na hlavu etripovaosj kolóny pozoetávajúoej z dvadsiatich piatich až ätyrideiatioh piatich kontaktných stupňov a prooujúoaj pri tlaku 200 al SDD kPa.Vynález ee zakladá na zieteni, že pri použlti určitých molarnyoh pomerooh v reakčnej časti, teploty nastrekovanáho roztoku a tlaku v kolóne možno dosiahnut účinne a ekonomicky výhodné odstránenie tormeldehydu v stripovaoej kolóne. Pod stripovacou kolónou v ktorej sa uskutočňuje...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vanko Milan, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef, Komorová Eva

MPK: C07C 31/24

Značky: monopentaerytritolu, pentaerytritolu, výroby, obsahom, spôsob, žiadaným

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klucho Pavol, Fančovič Karol

MPK: B29C 33/60

Značky: prostriedok, báze, pentaerytritolu, seperačný

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Komora Ladislav, Vanko Milan, Kováč Jozef, Čorný Jozef, Chocholáček Ľudovít, Vajda Jozef, Paľo Ondrej

MPK: F26B 17/10

Značky: kontinuálneho, spôsob, pentaerytritolu, sušenia

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Sposob prípravy chladiacej vody na chladenie reakčnej časti výroby pentaerytritolu a paroprúda chladiaca stanica na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257472

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stavrovský Ivan

MPK: F25B 1/08

Značky: spôsob, pentaerytritolu, spôsobu, částí, přípravy, stanica, tohto, reakčnej, výroby, chladenie, uskutočňovanie, chladiaca, chladiacej, paroprúda

Text:

...chladiacej vody podľa vynálezu je zníženie citlivosti činnosti paroprúdej chladiacej stanice na výkyvy tlaku pary v parovodoch. Výsledkom je stabilnejšia prevádzka, čo umožní zvýšiť fond pracovnej doby výrobne pentaerytritolu.Ďalšou výhodou je zamedzenie strát formaldehydu a acetaldehydu a dalších surovín v dôsledku zníženia poruchovosti chladiacej stanice, a tým aj chladiaceho systému kaskádyreaktorov. V konečnom dôsledku to znamená...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Kováč Jozef, Hrázský František, Vanko Milan, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, výrobe, reakčného, rektifikácie, formaldehydu, roztoku, pentaerytritolu, regulácie

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jozef, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, pentaerytritolu, spôsob, výrobe, regenerácie, roztoku, reakčného

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bindas Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Host Miroslav, Ambrož František, Tereščák Ignác, Čorný Jozef, Olejník Vincent

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: pentaerytritolu, spôsob, spracovania, výroby, produktov, odpadných

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Vajda Jozef, Vanko Milan, Chocholáček Ľudovít, Komora Ladislav, Bindas Ján, Kováč Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: izolácie, mravčanu, vápenatého, spôsob, pentaerytritolu, roztokov

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Bindas Ján, Komora Ladislav, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: zníženia, spôsob, vápnika, odstrátenia, pentaerytritolu, obsahu, roztokov

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lichvár Milan, Čorný Jozef, Ambrož František, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Bindas Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, reakcie, ukončovania, spôsob, výrobe, pentaerytritolu, acetaldehydom

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Spôsob prípravy pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237838

Dátum: 15.03.1987

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 29/14

Značky: pentaerytritolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pentaerytritolu v reakčnom stupni podľa vynálezu umožňuje energeticky výhodný sp(sob izolácie pentaerytritolu v separačnom stupni tejto výroby. Pentaerytritol v reakčnom stupni sa pripravuje pri koncentráciach formaldehydu v reakčnej násade vyšších ako 15 % hmotnostných, s výhodou nad 20 % hmotnostných, pri mólových pomeroch formaldehydu k acetaldehydu vyšších ako 5 : 1, s výhodou nad 7,25 : 1 a pri mólovom pomere do reakčného...

Spôsob získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235236

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bindas Ján, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Čorný Jozef

MPK: C07C 29/14

Značky: substrátov, spôsob, získavania, pentaerytritolu, vodonerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov, predovšetkým z pevných adsorbentov používaných v procese čistenia vodných roztokov pentaerytritolu a z pevných, v procese výroby pentaerytritolu vznikajúcich odpadných produktov. Zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu sa dosiahne tým, že na pevný adsorbent, najčastejšie na aktívne uhlie, alebo na pevný odpadný produkt z výroby...

Spôsob výroby konzervačného prípravku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a kondenzačných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škultétyová Nadežda, Magura Miroslav, Škultéty Miroslav, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július

MPK: A23K 3/00

Značky: objemové, spôsob, kondenzačných, báze, přípravků, pentaerytritolu, krmiva, výroby, konzervačného, formaldehydu, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a jeho stabilizácie voči polymerizácii zmesou metanolu a polykondenzačných produktov odpadajúcich pri výrobe pentaerytritolu.

Sposob zlepšenia kvality pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248103

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čorný Jozef, Michlovič Vasil, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, kvality, spôsob, zlepšenia

Text:

...sa použije na premývanie surového pentaerytrit-olu priamo na separačnotm zariadení a časť sa vracia znova do výrobne na získanie v ňom rozpusteného pentaerytritolu.Zvýšenie účinnosti čistenia je výhodne previesť podľa tohoto vynalezu, kde požad-ovaný APHA test sa dá dosiahnut bez zvyšovania použitého množstva aktívneho uhlia.Podľa tohoto vynalezu sa spôsob zlepšenia kvality pentaerytritolu kryštalizáoiou surovéh-o» pentaerytritolu...

Spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa adsorpčnej rafinácie surového pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232650

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lichvár Milan, Bindas Ján, Sabadoš Július, Kováč Jozef

MPK: C07C 53/06

Značky: mravčanu, získavania, spôsob, adsorpčnej, rafinácie, surového, stupňa, vápenatého, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa čistenia roztokov tzv. surového pentaerytritolu. Frakčnou kryštalizáciou získaný surový pentaerytritol obsahuje v závislosti od vlhkosti koláča premenlivé množstvo mravčanu vápenatého, prítomnosť ktorého v technickom pentaerytritole negatívne ovplyvňuje jeho kvalitatívne parametre. Mravčan vápenatý sa z roztoku surového pentaerytritolu odstraňuje na katexe v H+ cykle, z ktorého sa...

Spôsob rektifikačného oddeľovania formaldehydu z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu a zariadenie na uskutečňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vanko Milan, Kordík Jozef, Kováč Jozef, Hagara Anton, Vidovenec Ján, Paľo Ondrej, Bobok Ján, Paulech Jozef

Značky: spôsob, spôsobu, oddeľovania, formaldehydu, reakčného, pentaerytritolu, uskutečňovanie, zariadenie, rektifikačného, roztoku, výroby, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Nezreagovaný formaldehyd, voľný i viazaný v labilných zlúčeninách, sa odstraňuje z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu rektifikáciou v etážovej kolóne, vybavenej dvojstupňovým vyvíjačom nasýtenej vodnej pary o tlaku 0,15 MPa. Rektifikácia sa uskutočňuje pomocou kombinovaného prívodu jednak priamej pary pod najspodnejšiu etáž kolóny a jednak do vyvarovacieho systému s cirkuláciou v pomere 10 až 25:1 na odvádzaný reakčný roztok zbavený...

Spôsob kontinuálnej kryštalizácie a separácie pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220256

Dátum: 15.02.1986

Autor: Žiak Jozef

Značky: kryštalizácie, kontinuálnej, pentaerytritolu, separácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie pentaerytritolu z vodných roztokov vznikajúcich kondenzáciou formaldehydu a acetaldehydu v alkalickom prostredí. Izolácia sa robí kontinuálnou kryštalizáciou s deleným odberom suspenzie kryštálov zo zón, pričom proces kryštalizácie sa uskutočňuje v dvoch stupňoch pracujúcich s následne klesajúcou teplotou v rozmedzí 90 až 15 °C.

Spôsob výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224840

Dátum: 01.11.1984

Autori: Komora Ladislav, Bobok Ján, Lichvár Milan, Macho Vendelín

Značky: pentaerytritolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pantaerytritolu za použitia hydroxidu vápenatého ako kondenzačného činidla, za použitia inhibítorov tvorby kondenzátorov zo samotného formaldehydu, s výhodou aspoň jednej zlúčeniny bóru a/alebo mangánu, vyznačujúci sa tým, že zahusťovanie roztoku a/alebo oddeľovania mravčanu vápenatého aspoň v jednom stupni sa robí pri teplote 81 až 110°C s výhodou za prítomnosti kyslíka.