Patenty so značkou «pěnový»

Elastický partikulárny penový materiál na báze zmesí polyolefín/styrénový polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13662

Dátum: 15.12.2009

Autori: Ruckdäschel Holger, Hahn Klaus, Schips Carsten, Grässel Georg, Assmann Jens, Zylla Christof, Hofmann Maximilian, Janssens Geert, Lambert Jürgen

MPK: C08L 25/06

Značky: polymér, materiál, báze, elastický, pěnový, partikulárny, zmesí

Text:

...percent polyolefínu s teplotou topenia nižšou ako 105 °C, C 1) od 3 do 25 hmotnostných percent styrén-butadiénového alebo styrénizoprénového blokového kopolyméru, C 2) od 0,5 do 5 hmotnostných percent styrén-etylén-butylénového blokovéhokopolyméru,D) od 1 do 15 hmotnostných percent hnacieho prostriedku,E) od 0 do 5 hmotnostných percent nukleačného prostriedku, pričom suma zložiek A) až E) je 100 hmotn. a suma C 1) a C 2) je v...

Penová vrstva a penový pásik na vytvorenie penovej pružiny a spôsob výroby penovej pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15638

Dátum: 15.09.2009

Autor: Poppe Willy

MPK: A47C 27/14

Značky: pružiny, vytvorenie, pěnový, vrstva, pásik, penovej, výroby, spôsob, pěnová

Text:

...s priľnutím,delamináciou, montážou, skladovaním a zaobstarávanim jednotlivých komponentov, atď.0032 Ďalšou výhodou je to, že ako dôsledok tohto pružiny sú menej náchylné na poškodenie z dôvodu hrubej manipulácie počas výroby a zostavovania vankúšov, matracov alebo podobne.0033 Preto sa musí venovat menšia starostlivosť, aby sa pružiny nepoškodili počas výroby,zostavovania, manipulácie, skladovania, inštalácie atď., čo vždy vedie k vyšším...

Ľahká stavebná konštrukcia vytvorená s použitím malty z kameniva, ktoré obsahuje cementom viazaný penový polystyrén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16411

Dátum: 13.07.2009

Autor: Antal István

MPK: C04B 18/16, C04B 28/02, C04B 18/02...

Značky: polystyren, kameniva, ľahká, vytvorená, pěnový, stavebná, cementom, malty, použitím, konštrukcia, viazaný, obsahuje

Text:

...takýto pomletý materiál alebo odpad vhodný na mletie sa dá získať z fabriky, ktorá vyrába produkty z penového betónu. Pomletý materiál a potrebný cement a voda sa nalejú do zariadenia vyrábajúceho maltu, maltového čerpadla, ktoré presunie vlhkú maltu na miesto aplikácie následne0013 Ak je použité množstvo cementu vyššie ako predpísané, použitá malta sa dá stále použiť, ale súčasne sjej vyššou pevnosťou sa zhoršia jej tepelné a...

Ohňovzdorný pružný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15833

Dátum: 04.06.2009

Autori: Zauner Christoph, Quante Heribert, Weidinger Jürgen

MPK: C08K 5/02, C08L 11/00, C08K 3/22...

Značky: pružný, ohňovzdorný, pěnový, materiál

Text:

...sa nové výzvy, ako je harmonizácia európskych štandardov týkajúcich sa stavieb a stavebnej izolácie (EN 13823, Euroclasses) tieto štandardy nielen vyžadujú všeobecné zníženie horľavosti, ale zahŕňajú prísne podmienky testovania (SBI round comer test) a pridávajú ďalšie prekážky na splnenie normy zavedenímparametrov, napríklad pre vznik ohňa a dymu a hustotu dymu.0005 Hlavným predmetom predkladaného vynálezu je teda poskytnúť penový kaučukový...

Elastický partikulárny penový materiál na báze polyolefín/styrén polymérnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12794

Dátum: 12.03.2009

Autori: Knoll Konrad, Longo-schedel Daniela, Ruckdäschel Holger, Hahn Klaus, Hofmann Maximilian, Gietl Andreas, Schips Carsten, Janssens Geert, Zylla Christof, Grässel Georg, Assmann Jens, Lambert Jürgen

MPK: C08J 9/232, C08J 9/00, C08L 23/04...

Značky: polymérnych, materiál, partikulárny, zmesí, elastický, pěnový, báze

Text:

...1500 nm, bola opísaná vo W 0 2008/125250.Známe penové materiály odolné voči prerazeniu, napríklad z expandovaných polyolefínov, expandovaných interpolymérov alebo expandovateľných interpolymérov, sú spravidla nekompatibilné alebo zle kompatibilné s vopred napenenými expandovatelnými polystyrénovými (EPS) časticami. Často sa pri spracovaní na tvarované výrobky, ako sú bloky penového materiálu. pozoruje zlé spojenie rôznych penových...

Elastický partikulárny penový materiál na báze zmesí z olefínov a styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8577

Dátum: 08.04.2008

Autori: Longo Daniela, Assmann Jens, Gietl Andreas, Schips Carsten, Grässel Georg, Hahn Klaus

MPK: C08J 9/00, C08J 9/18, C08J 9/16...

Značky: báze, olefínov, elastický, styrenových, zmesí, materiál, polymérov, partikulárny, pěnový

Text:

...zalebo nehydrogenizovaného blokového kopolyméru styrén-butadién.Termoplastické partikulárne penové materiály je možné získat spôsobom, pri ktorom saa) miešanim dvojice nekompatibilných termoplastických polymérov aprípadne jedného prostriedku sprostredkovávajúceho kompatibilitu vyrobí zmes polymérov s kontinuálnou a disperznou fázou, b) táto zmes sa impregnuje s hnacím prostriedkom agranuiuje sana expandovateľné termoplastické polymérne...

Izolujúci penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6864

Dátum: 19.04.2007

Autori: Wagner Frank, Jager Jürgen

MPK: C08K 13/00

Značky: pěnový, materiál, izolujúci

Text:

...tak, že sa neprieteplivý materiál zapracuje vo forme prísady do doposiaľ nenapeneného polystyrénového granulátu. Toto zapracovanie neprieteplivého materiálu do doposiaľ nenapeneného materiálu môže prebiehať spoločne s ďalšími prísadami a/alebo speňovacími činidlami. V konečnej fáze sa podľa vynálezu predpokladá, že sú neprieteplivé materiály umiestnené vo forme prímesi v samotných časticiach a/alebo na povrchu častice.0014 Ako...

Penový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5612

Dátum: 15.02.2006

Autori: Nowy Florian, Zorn Alois

MPK: C08L 25/00, C08J 9/00, B29C 44/02...

Značky: produkt, pěnový

Text:

...penových telies.0010 Spis GB 884 896 A opisuje spôsob výroby produktov z polystyrénpenových odpadov, pri ktorom sa tieto pripadne po zmenšení vystavia mechanickému tlakovému pôsobeniu a následne vodnej pare od 1 do zhruba 7 Atü a teplote od 104 do 130 C a pri pritom nastávajúcom vzostupe tlaku sa stavia do jedného súvislého penového telesa. Na to používané zariadenie obsahuje tlakovú formu, v ktorej sa polystyrén-penové odpady pred...

Kompozitné vlákno obsahujúce súvislé vlákno a matricu obsahujúcu penový polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3710

Dátum: 25.11.2004

Autori: Ducru Violaine, Pajot Anthony, Veran Stéphane, Lambour Stéphanie, Pollet Laurence

MPK: D02G 3/36

Značky: obsahujúcu, pěnový, vlákno, kompozitné, obsahujúce, súvislé, polymér, matricu

Text:

...ako sú rolety, ale rovnako vlastnosti v hustote,pretože ich použitie a nmnipulácia s nimi je ľahšia, keď jeČo sa týka mechanickej odolnosti vôči treniu, napríklad proti obnaženiu, jadro vlákna, ktoré nie je rovnomerne rozložené V puzdre 2 polyméru, môže pod účinkom trenia toto puzdro opustiť a opakovaným trením o sebe môže dôjsťk pretrhnutiu konštitutívnych vlákien jadra.Tieto problémy s mechanickou odolnosťou boli z časti vyriešené...

Penový systém na hasenie ohňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7442

Dátum: 17.12.2003

Autor: Ciocca Claude

MPK: A62C 31/00

Značky: ohňa, systém, pěnový, hasenie

Text:

...alebo manuálne.0007 Presnejšie sa tento vynález týka systemu na hasenie ohňa- trubicu, ktorá je určená na umiestnenie nad priestorom, ktorý má byt ochránený, ado ktorej môže byt privádzaná zmes vody pod tlakomaspoň jednu dýzu na hasenie, ktorá zahŕňa aspoň jednu štrbinu, ktorá je vytvorená vstene uvedenej trubice, adutinu na napeňovanie, ktorá je usporiadané tak, aby prijímala zmes vody pod tlakom aemulgaćného ćinidla, ktorá vystupuje...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6629

Dátum: 02.10.2003

Autori: Jager Jürgen, Wagner Frank, Schmitt Günter, Treiber Christian

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: pěnový, izolačný, materiál

Text:

...natepelnú izoláciu na vonkajšej fasáde. Pri tom sa môžu potomna miestach styku vytvárať medzi doskami škáry. Tieto škáry vedú medzi iným aj k tomu, že pri armovacej omietke nanesenejna nich sa môže vyskytnúť vytváranie trhlín.0010 Na základe toho je preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť izolačný penový materiál, ktorý svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, najmä vzhľadom na tepelnú vodivosť a hustotu, v podstate zodpovedá tomu materiálu,...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5115

Dátum: 02.10.2003

Autori: Wagner Frank, Schmitt Günter, Jager Jürgen, Treiber Christian

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: pěnový, izolačný, materiál

Text:

...prejaviť zvlášť nevýhodne, pokiaľ sa dosky použijú ako tepelná izolácia na vonkajších fasádach. Potonl sa môžu tvoriť na mieste zosadenia medzi doskami špáry. Tieto Špáry vedú Predsa len, tiež k tomu, žedochádza na popraskanie armovacej omietky nanesenej cez0010 Vzhladom k vyššie uvedenému je teda cielom vynalezu poskytnúť pripravu izolačneho penoveho materialu, ktorého fyzikálne vlastnosti, najmä pokial ide o tepelnú vodivosť a hustotu, V...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1811

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Treiber Christian, Wagner Frank, Jager Jürgen

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: izolačný, pěnový, materiál

Text:

...tieto nedostatky odstrániť pomocou pigmentovania expandovateľných styrénových polymérov. V dokumente EP O 981 574 B 1 sú opísané expandovateľné styrénové polyméry obsahujúce grafitové častice. Tieto styrénové polyméry, ktoré obsahujú grafitové častice s homogénnym rozdelením, prejavujú dobrú tepelnú izoláciu potom,keď sa z nich vyrobia penové materiály. Podľa znenia EP O 981 574 B 1 majú také penové materiály pri hustote 10 g/l tepelnú...

Spôsob výroby ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit

Načítavanie...

Číslo patentu: 283519

Dátum: 28.07.2003

Autor: Pfemeter Alfred

MPK: C04B 28/26, C04B 38/08, C04B 14/18...

Značky: ľahčeného, spôsob, pěnový, obsahujúceho, výroby, materiálů, perlit

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit, alkalické kremičitany, poprípade prísady tvrdidiel pre vodné alkalické kremičitany, sa expandovaný perlit s veľkosťou zrna 0,8 až 6 mm zmieša so zmesou vodných alkalických kremičitanov, hydrofobizačného prostriedku a poprípade rozpustného alebo suspendovaného tvrdidla, na stále ešte tečenia schopný produkt, plní sa do foriem, poprípade stláča a potom sa zahrieva pomocou mikrovĺn.

Spôsob výroby zloženého penového materiálu, zložený penový materiál a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283065

Dátum: 27.12.2002

Autori: Kittel Christoph, Kliwer Carsten

MPK: B60R 13/08, C08J 9/35

Značky: použitie, spôsob, výroby, materiál, pěnového, pěnový, materiálů, zloženého, zložený

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu zloženého penového materiálu, ktorý má akustické vlastnosti, sa vločky peny (8) (drvina peny), ktoré majú rozdielne veľkosti, sú rozdielneho pôvodu a/alebo rozdielneho materiálového zloženia zvlhčia malým množstvom polyuretánového disperzného spojivového činidla. Uvedená zmes sa následne spája k vytvarovanej časti (1) alebo k nekonečnej tkanine a účinkom horúcej (vodnej) pary alebo mikrovlnnej energie sa tepelne spracuje a následne...

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282327

Dátum: 27.11.2001

Autori: Bellotti Vittorio, Ponti Roberto, Montino Alessandro, Bastioli Catia, Del Tredici Gianfranco

MPK: C08J 9/00, C08L 3/02, C08J 9/12...

Značky: přípravy, spôsob, biologicky, materiál, rozložiteľný, plastický, pěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál má sypnú hustotu od 5 do 13 kg/m3 a obsahuje od 30 do 99,5 % hmotnostných polysacharidu obsahujúceho viac ako 50 % hmotnostných termoplastického škrobu alebo škrobu komplexovaného polymérnymi štruktúrami, s vnútornou viskozitou menšou ako 1,3 dl/g a menej ako 20 % hmotnostných podielu rozpustného v etanole od 0,5 do 70 % hmotnostných termoplastického polyméru, ktorý je rozpustný v škrobe alebo...

Penový výrobok z biodegradabilného plastového materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281945

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bellotti Vittorio, Del Tredici Gianfranco, Rallis Angelos, Bastioli Catia

MPK: C08J 9/33, C08J 9/40

Značky: výroby, plášťového, výrobok, pěnový, materiálů, biodegradabilného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Penový výrobok z biodegradabilného plastového materiálu tvorený aglomerovanými penovými časticami, ktoré majú hustotu v rozpätí od 0,1 do 0,003 g . cm-3 a veľkosti od 0,5 do 10 mm v priemere, je tvorený materiálom, ktorý obsahuje od 50 do 95 % hmotnostných termoplastického škrobu, od 0,5 do 45 % hmotnostných aspoň jedného termoplastického polyméru a od 2 do 20 % hmotnostných vody. Spôsob výroby tohto penového výrobku spočíva v tom, že sa...

Suchá zmes a jej použitie na penový nákyp

Načítavanie...

Číslo patentu: 280529

Dátum: 08.06.1994

Autori: Tuazon Marlene, Foster Lynne

MPK: A21D 13/08, A21D 10/04

Značky: sucha, použitie, pěnový, nákyp

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá zmes na penový nákyp v jedinom obale obsahuje práškový vaječný bielok, modifikovaný potravinársky škrob, múku, ako kypriacu prísadu enkapsulovaný hydrogénuhličitan sodný a kypriacu kyselinu a použitie tejto zmesi na penový nákyp.

Penový polymérny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 447

Dátum: 11.05.1994

Autori: Schaffer Ľudovít, Hrádel Jozef, Dobrotka Vladimír, Kočišík Marián, Krejčí Bohumil

MPK: C08J 9/04, C08L 23/08, C08J 3/24...

Značky: pěnový, polymérny, materiál

Text:

...aj V prípadoch, ked~ sa pracuje s kopolymérom etyn lénu s vinyleoetáton polymorizovaným z plynnej fázy, obsahujúcim menej než 20 percent vinylacetútu. Tento typ má výrazne termoplastický charakter, jednoduchú spracovanie a je masovo vyrábaný. Kaučukovité typy kopolymćrov etylánu s vinylacetátom, vyrábané roztokovou kopolynerizáciou, obsahujú spravidla vyšší podiel vinylacetátu a ich spracovanie je nákladnajšie.Okrem modifikácie...

Pěnový konstrukční materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: konstrukční, materiál, pěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.