Patenty so značkou «penetrometr»

Přenosný penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269623

Dátum: 11.04.1990

Autori: Varecha Ladislav, Ehrlich Petr, Zágora Milan

MPK: G01N 19/00, G01N 33/24

Značky: penetrometr, prenosný

Text:

...rámu přesehuje přes páku. V měä řicím rámečku může být například upevněno registreční zařízení, skládejicí se z pisátka,podložky, záznsmového listu a posuvněho zařízení.řístroj podle vynálezu umožňuje statické penetreění sondování na zhutnělých püdách,snadné odečítání měřených hodnot a plynulé měření.Na výkresoch Jsou příklady provedení přenosného penetrometru, kde na obr 1 je bokorys základního provedení, na obr. 2 je pohled na měřicí...

Statický penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267483

Dátum: 12.02.1990

Autori: Burian Erik, Nešvara Jaromír, Michalec Zdeněk, Drha Pavel, Ryba Vladimír

MPK: G01V 9/00

Značky: penetrometr, staticky

Text:

...horní části opatřeným šroubovou pružinou s připevněnou zakulaconou nebo jinak vytvarovanou přítlačnou deskou ze spodni strany s příložnou stavitelnou dotykovou yyčinkou, která je napojena na dotykový hrot ručičkového úchylkoměru,jehož podstata spočívá v tom, že stavitelné dotyková tyčínka je přesouvatelně radiálně napojena na jedno rameno dvojromenné páky, ktorá je výkyvně uložena v tělese ponetrometru. K tělesu penetrometru je rovněž...

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Lambein Eduard, Krupička Jiří, Jakubec Milan, Váchal Jan, Novotný František

MPK: G01N 3/40

Značky: mobilní, penetrometr, zemědělský

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257694

Dátum: 16.05.1988

Autori: Michalec Zdeněk, Nešvara Jaromír, Burian Erik, Gürth Daniel

MPK: G01N 3/40

Značky: penetrometr

Text:

...stávajících statických penetrometrů se odstraní penetrometrem podle vynálezu, tvořeným tělesem s vybräním pro uložení ručičkového úchytkoměru, jehož dotykový hrot je uložeñv osovém otvoru telesa, jehož podstata spočívá V tom, že tělesopenetrometru je válcové na horním konci opatřeno souosým vodícím. použdrem pístu na jednom konci se stavitelnou dotykovou tyčinkou dotýkověho tvaru ručičkového úchytkoměru, kde píst je na druhém konci...

Penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253974

Dátum: 17.12.1987

Autori: Burian Erik, Fabián Václav, Nešvara Jaromír, Michalec Zdeněk

MPK: G01N 3/40

Značky: penetrometr

Text:

...materiàluzTyto přístroje nejsou však vhodné k měření mékzosti soudrž »ných zemin, jelikož jsou konstruovány pro laboratorní potřebyUvedené nevýhody stavajícího stavu techniky se odstraní ponetrometrem podle vynálezu, tvořenym penetrační tyčíłna svém spodním253 974 konci opatřenou hrotom jehož podstata spočivá v tom, že penetračni tyč je nad svým hrotom opatřena narážkou s držadly a nad narážkou s držadly suvně uloženým závažim a na svém...

Mechanický registrační penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227985

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hošek Karel, Vaněk Jiří, Stejskal Olaf, Erbek Václav

Značky: registrační, penetrometr, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický registrační penetrometr sestávající ze základny, rámového vedení, saní, matice, šroubu, převodového ústrojí, tlačné měrné pružiny a měrné jehly, vyznačujicí se tím, že základna (1) je s vedením (2) spojena prvním šikmým vodicím pravítkem (12), kterého se dotýká první vodicí zařízení (13) záznamové desky (11), přičemž na saních (3) je umístěno druhé šikmé pravítko (14), kterého se dotýká druhé vodicí zařízení (15) písátka (9) a sklon...