Patenty so značkou «pekařských»

Kefa na čistenie rezacích píliek krájacieho stroja pekárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3582

Dátum: 05.08.2003

Autor: Szemes Vojtech

MPK: B26D 7/18, A46B 15/00

Značky: píliek, stroja, výrobkov, řezacích, čistenie, krájacieho, pekařských

Text:

...sú v rúčke upevnené tak, že sa po dĺžke valčeka len dotýkajú. Drôtené ukončenia štetín nezasunutých do rúčky, sú obalené malými pružnými čapičkami, tak aby nedošlo k poraneniu pracovníka, alebo k poškodeniu ostria píliek.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese l na obrázku l je znázomená kefa na čistenie s piatimi štetinovými valčekmi a na obrázku 2 je znázornená kefa na čistenie so siedmimi štetinovými valčekmi. Obidva obrázky sú...

Zariadenie na pečenie pekárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2809

Dátum: 12.03.2001

Autor: Čulen Milan

MPK: A21B 1/50, A21B 1/02, A21B 1/42...

Značky: výrobkov, pečenie, zariadenie, pekařských

Text:

...obidvoch bočných stĺpoch je posuvne uložená manipulačná doska § 42 s rotujúcim posuvným pásom (na obr. nenaznačený), pričom táto manipulačná doska Q je uspôsobená pre možný pohyb jej vysunutia v obidvoch smeroch, t.j. smerom dostacionámych pečúcich komôr 2 l etážovej pece 2 i opačným smerom do priebežnej-3 pečúcej komory 3 l pásovej pece i. Pracovná plocha manipulačnej dosky Q je cca 4 m 2, čo korešponduje s pracovnou plochou jednej...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: oběh, pekařských, vírnik, cyklotermický, pecí, proudový

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: páry, zapařovací, zařízení, pecích, vyvíjení, pekařských

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: cyklotermický, vírnik, oběh, tangenciální, pekařských, pecí

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: pecích, vyvíjení, zařízení, pekařských, páry

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Sposob prípravy hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek a kmene získané týmto sposobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266961

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gbelská Yvetta, Obernauerová Margita, Halák Peter, Kellermann Ervín, Juríková Katarína, Blažej Anton, Lešková Zuzana, Hunčíková Soňa, Šubík Július, Dudíková Edita

MPK: C12N 1/18

Značky: přípravy, týmto, spôsob, získané, hybridných, pekařských, spôsobom, kmene, kvasiniek, kmeňov

Text:

...PK 11, PK 14, PK 17 a PK 19 sú uložené v zbierke mikroorganizmov Oddelenia mikrobiolôqie, genetiky a biochémia Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave PSČ 825 09, Trenčianska S 3.vynález je bližšie objasnený na konkrétnych príkladoch bez toho, aby sa iba na ne obme dzoval. Príklad 1Hybridný kmeň S. cerevisiae PK 14 sa pripravil hybridizâciou postupom podľa autorského osvedčenia č. 234 884, kcnjugáciou buniek rodičovských kmeňov...

Farebný koncentrát na prifarbovanie pekárskych, pečivárskych a cukrárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264155

Dátum: 13.06.1989

Autori: Príbela Alexander, Dubay Jaromír, Krajčovič Štefan, Danišová Cecília

MPK: A23L 1/27

Značky: pekařských, cukrářských, prifarbovanie, farebný, pečivárskych, koncentrát, výrobkov

Text:

...kvapalný podiel sa zahrieva V autokláve pri teplote 131 °C počas 8 až 12 min. a nakoniec sa zahustí.V podstate ide o koncentrát tepelne upraveného, fermentovaného jačmeňa, ktorý sa vyextrahuje vodou a zahusti na 65 až 70 °/0 sušinu. Používa sa v množstve 5 až 10 0/0 na hmotnost výrobku podľa potrebnej intenzity zatarbenia. Pretože füľbÍIVO je vyrobené z potravinárskych surovín, ide o prirodinú aditiv-nu látku, ktorá okrem farebnejzložky...

Stroj na vrstvení cukrářských a pekařských hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257509

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hořovský Jaroslav, Košťál Stanislav

MPK: A21C 11/00

Značky: vrstvení, cukrářských, pekařských, stroj

Text:

...hladiny. Na spodní části retenčni nádrže jsou upevněny dva rovnače pečicich plechu a šablon příčně uloženými proti půlkruhovému plniči končicim limitační plochou, která tenčí optimálne pruchod hmoty odkrajované nožem s tupým břitem před uzaviracim pásem.Výhody stroje podle tohoto vynálezu spočívaji v tom, že při docilení kontinuâlniho průběhu výroby vrstvením výrobků do šablon a forem, které jsou na pečicích plechách neseny běží cim pásem...

Zařízení pro vyjímání výrobků z pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255635

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holásek Oldřich, Vaněček Václav, Kožíšek Bohuslav, Matějíček Josef

MPK: A21B 3/00, A21B 1/00

Značky: pecí, vyjímání, pekařských, zařízení, výrobků

Text:

...nejméně jedním výkyvným hradítkem se zaréžkou výkyvného pohybu. Výkyvné hradítko může být opatřeno ramenem, spojeným přesVýhody nového řešení spočívají v tom, že je možno vyjímat více kusů najednou, při nižší spotřebě fyzické síly. Práce u pece se tak stává méně namáhavou.Provedení nového řešení je znázorněné na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na průřez pece, ve které je použiváno zařízení na vyjímání výrobků. Obr....

Těsnění hydrotermické zóny pasových pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241643

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bourget Jean-paul, Brinkmann Hans, Pabst Horst

MPK: A21B 3/04

Značky: pecí, zóny, hydrotermické, pekařských, těsnění, pásových

Text:

...zőnou je vyústěn jeden kanál pro vytvoření clony a do částí prostoru nezi pečicí částí pece a hydroternickou zőnou je vyústěn druhý kanál pro vytvoření clony,přičemž obe kanály jsou opetřeny škrticíni ventíly a jsoupropojeny potrubí opetřenýe ventilàtoren s pečící částí peceVyústění kanálů je provedeno štěrbínovýn otvoren.výhoda zařízení podle vynàlezu spočívà v ton, že clona,vytvořená pečnýn prostředím, bráni úniku páry z...

Způsob zapařování těstových kusů v pásových pekařských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Černík Jiří, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav, Jeřábek Vladimír

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařských, pecích, pásových, způsobu, zapařování, způsob, kusů, zařízení, provádění, tohoto, těstových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro výrobu páry, potřebné k zapařování těstových kusů. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že část pečicího prostředí se směšuje s parou z cizího zdroje a/nebo s vodou v uzavřeném prostoru před zapařovací zónou a takto připravenou směsí se působí na těstové kusy. Zařízení sestává z ventilátoru spojeného s uzavřeným prostorem, který je dále spojen pomocí rozváděcího potrubí se zapařovací...

Výměník k ohřevu vzduchu a plynných produktů pečného procesu pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav, Doleček Milan, Jeřábek Vladimír, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Pardubice

Značky: pecí, procesu, pekařských, pecného, plynných, ohřevu, vzduchu, výměník, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití odpadního tepla a snížení ztrát při značné úspoře materiálu. Teplosměnná plocha výměníku je umístěna uvnitř vratného kanálu, případně uvnitř sběrné komory. Odtahovací kanál je opatřen tlačným ventilátorem a výtlačný kanál ústí do pečného prostoru.

Zapojení pro regulaci teploty topného systému u cyklotermických pekařských pásových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225889

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vacek Jan, Limpouch Bohuslav

Značky: pekařských, teploty, pásových, regulaci, zapojení, cyklotermických, topného, pecí, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci teploty topného systému u cyklotermických pekařských pásových pecí, vyznačené tím, že spalovací zařízení (2) je zapojeno do regulačního obvodu radiátoru s nejvyšší teplotou spalin na výstupu (1), která je zároveň regulovanou veličinou tohoto obvodu, řízenou změnou výkonu spalovacího zařízení, a teploty v ostatních radiátorech (5) jsou samostatně řízeny pouze změnou množství spalin, proudících příslušnými kanály.

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225643

Dátum: 01.07.1985

Autor: Holásek Oldřich

Značky: zařízení, pekařských, průběžných, pecí, zapařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí opatřené perforovanými trubkami, vyznačené tím, že zapařovací zóna je v podélném směru rozdělena přepážkou (5) na dvě části spojené spojovacím kanálem (9), jehož jedna stěna je tvořena přepážkou (5) a druhá stěna je tvořena lomenou deskou (4), která je vedena nad pásem (7) v zadní části (2) zapařovací zóny, zatímco přední část (1) zapařovací zóny je opatřena perforovanými trubkami (6).