Patenty so značkou «pedálová»

Sklápacia pedálová kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288251

Dátum: 19.01.2015

Autori: Veselý Peter, Panis Rastislav, Gabaj Valér

MPK: B62K 3/00, B62M 3/00, B62K 15/00...

Značky: sklápacia, pedálová, kľuka

Zhrnutie / Anotácia:

Sklápacia pedálová kľuka (10) pozostáva z hlavice (20) a ramena (30), ktoré sú vzájomne otočne spojené výhodne čapom (40) a v pracovnej polohe aretované pomocou zaisťovacieho čapu (50), ktorý je posuvne uložený v ramene (30) kľuky a dotláčaný ku kontaktnej ploche hlavice (20). Ďalej pozostáva z ovládacieho a silového člena, ktorým je výhodne rýchlouzáver (80).

Sklápacia pedálová kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6129

Dátum: 03.05.2012

Autori: Panis Rastislav, Veselý Peter, Gabaj Valér

MPK: B62M 3/00, B62K 15/00, B62K 3/00...

Značky: kľuka, pedálová, sklápacia

Text:

...v kombinácii s veľkosťou vrcholového uhla klinov musí umožňovať taký zdvih ovládacieho čapu, ktorý umožní sklopiť rameno okolo hlavice. Správna pozícia ovládacieho klina proti páčke je vymedzená nastavovacou maticou.Hlavnou výhodou technického riešeniaje eliminácia nevhodného postavenia pedálových kľúk pri skladovaní a preprave bicykla inou formou dopravy a navyše sklopením jednej z kľúk o i 80 stupňov, spravidla tej bez prevodníka, dostaneme...

Pedálová kľuka bicykla s nábojom hnacieho ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5004

Dátum: 05.02.2008

Autor: Turanský Jozef

MPK: B62M 3/00

Značky: pedálová, ozubeného, hnacieho, bicykla, kolesa, nábojom, kľuka

Text:

...ozubeného kolesa. Na obr. 9 je znázornený pôdorysný pohľad na stredovú osku. Na obr. 10 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa so stredovou oskou a detail tyčovej závlačky. Na obr. ll je znázornený zvislý rez zvisle prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre uloženie stredovej osky. Na obr. 12 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre...

Pedálová fujara – Perfufón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4401

Dátum: 02.03.2006

Autor: Borsuk Milan

MPK: G10D 7/00

Značky: perfufón, fujara, pedálová

Text:

...i nove tóny, zvuky odlišné od doterajších a to tým spôsobom, že klapky nahrádzajú prsty a tým je celkový efekt zvuku podstatne odlišný, čiže ojedinelý. Nakoľko hra na tento nástroj v poslednej dobe neprešla žiadnym podstatným vývojom čí už dizajnovým i rozsahovo zvukovým.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kde obr. l znázorňuje vzájomné prepojenie bubnových pedálov s fujarou pomocou...

Pedálová kovová doska s spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3312

Dátum: 04.03.2004

Autor: Roy Bruno

MPK: G05G 1/14

Značky: spôsob, výroby, kovová, pedálová, doska

Text:

...telom, ktoré boli namontované na túto plochu0014 Na obrázku 2 je znázornená podobná pedálová doska ale ktorej dištančné kusy (4) boli dosiahnuté ťahaním dosky.0015 V tomto príklade bol použitý postup ťahania, ktorý obsahuje nasledovné operácie znázornené na obrázku 3, ktorý ukazuje V čiastočnom pohľade postupné fázy od (A) do (I) tvorenia- (A) vytvorenie priehlbne (5) v tvare guľovej čiapočky,napríklad s priemerom 60 milimetrov a...