Patenty so značkou «pěchování»

Způsob pěchování ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266878

Dátum: 12.01.1990

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 1/04

Značky: pěchování, ingotu, způsob

Text:

...němž se tvarují čela polotovaru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že V obou čelech tohoto polotovaru se současně vytvoří prohlubně, jejichž maximální hloubka ve střední části každého čela je v rozmezí 0,1 až 0,25násobku průměru výchozího polotovaru, načež špalek se pěchuje po obvodu jeho čel do vzdálenosti, která od jeho okraje ie v rozmezí 0,15 až 0,40 násobku průměru špalku.Výhodou způsobu podle vynálezu je. že při první operací...

Zařízení pro pěchování slévárenských formovacích materiálů pomocí tlakových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266457

Dátum: 12.01.1990

Autori: Büttner Heinz, Höber Hasso

MPK: B22C 15/22

Značky: materiálů, pomocí, tlakových, pěchování, slévárenských, formovacích, zařízení, impulsů

Text:

...nnnunnpon 7 npu saKDBWOM knanane nnocxo nemam. Bepxanň Koneu Bnonueunux 3 Bane Taaa aáenenron ynnoTHeHHH 6 oxnauaew noqrk unorno HYCTOTEHBHHE ununpm 7 H Hasmsaewca KoHuoM ynpaaneHnH 10. - A j ~ HpennoqTHTenLno nycmowenbHue.uunuHnpm 7 na nx aépxneu KonueconepmaT nonc 8, Koropmň npu aaxpmrou xnaqaue nnoruo nemuw Ha nnHwe 4. Ha Mecrax nnownocru Mexy Hnmňeñ nuuesoň cropoum HYČTOTEHLHHX hnunnpon 7 H aneuenram nnoTuocTu 6 HHH Mémny...

Zařízení k pěchování výdusky elektrických kelímkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261630

Dátum: 10.02.1989

Autori: Misík Václav, Plítek Rudolf, Mlejnek Vladimír

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímkových, elektrických, výdusky, pěchování, pecí, zařízení

Text:

...nepretržite pěchování wdusací hmoty .po malých vrstvách. Tím se dosáhne rovnomerne homogenity výwdusky. Rozdílné výkony jednotlivých pěchovaček jsou dokonale elimínovány jejich společnou dráhou. Tato technologie není citlivá n-a výkyvy ve vlhkosti dusací hmoty. Na rozdíl od ručního Ipěchování odstraňuje vily Ildského činitele. vynález umožňuje snížit ob 4ćPředmět vynálezu je schematicky znázor nän na pripojenych výkreseoh, kde na obrázku...

Zařízení pro pěchování uhelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247126

Dátum: 28.09.1987

Autori: Králíeek Jaroslav, Neuhäusl Emil, Dvooák Vladimír, Marek Petr, Sequens Jan

MPK: C10B 31/08, C10B 13/00

Značky: zařízení, pěchování, vrstvy, uhelné

Text:

...Gonvmaum. Á . Á ~ ą YCTPOŘCTBO uns mpauőosaaun yronbuoů mMx 7 ápa 6 oraer cneymmnu oôpasouByuxep 3 aanonnamw yronbnoů muxroň. Sareu mnxry nocTenenHo noamwlarpauőonoquym Kauepy 2. B npouecce aanonuennx xauepu 2 rpauöonxn 4 ynnornnmw muxry H oaonpeneuuo Bxnmqamw snyxonue usnyqarenn 11. Boxónue crenxu 10 Tpauñonouuoň Kanepu 2 nonnepram noaeäcrnm YHBTDESBYKOBHM Koneôaunň, únaroapa qeny na nx paöoqux nonepxnocrax sosunxaer nnöpoxunamnü cnoů...

Zařízení pro pěchování materiálu na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Tojšl Jaroslav

MPK: B21J 13/02

Značky: lisech, pěchování, zařízení, materiálů, svislých, kovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěchování materiálu na svislých lisech při výrobě podélných výkovků, které je nutné před tvářením v dokončovací zápustce v určité části napěchovat. Zápustka se skládá z přední a zadní vložky, které jsou suvně uloženy na úkosových plochách ve spodku a vršku zápustky a zajištěny vodicími lištami. Přední a zadní vložky jsou do výchozí polohy vraceny pružinami, až na dorazy a přesné polohování přední a zadní vložky je zajišťováno zámky.

Zařízení pro pěchování přírub na koncích trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234913

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 19/00

Značky: koncích, přírub, zařízení, trubek, pěchování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro výrobu přírub na koncích trubek, s vnějším průměrem přírub odlišným od vnějšího průměru výchozí trubky a to jednodušším způsobem a s menší spotřebou výchozího materiálu. Toho je dosaženo řešením stolu beranu lisu, který je opatřen stojanem s nástrojovými dvojdílnými vložkami (7), ovládanými hydraulickými válci (8) s písty, s výhodou přes mechanismus (20). Beran je současně opatřen držákem nástrojů (4) a v...

Zařízení pro pěchování hlavy polotovaru na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234386

Dátum: 15.10.1986

Autori: Řídký František, Nevida Milan, Malůšek Antonín

MPK: B21J 9/06

Značky: zařízení, polotovarů, kovacích, hlavy, pěchování, lisech, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení podle vynálezu, zajišťující spolehlivost a přesnost výroby předkovků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na horním bloku nástroje jsou uchyceny horní zápustka i samostavitelný svírací klín, ustavovaný náběhovými hranami posuvné lišty a pevné lišty. Dále pak na pevném dolním bloku nástroje jsou vytvořeny výkyvný uvolňovač, zarážka, pevná lišta a posuvný dolní blok. Posuvný dolní blok posuvnou částí dolní zápustky...

Sdružený nástroj pro bezvýronkové pěchování konců čerpacích a vrtných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228062

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sigmund Petr, Legart Miroslav, Dřevíkovský Jiří

Značky: vrtných, nástroj, bezvýronkové, sdružený, čerpacích, konců, pěchování, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Sdružený nástroj pro bezvýronkové pěchování konců čerpacích a vrtných trubek, tvořený jednak dvoudílnou zápustkou, sestávající z patrice a matrice a horizontální dělicí rovinou, a jednak válcovým pěchovacím trnem, vyznačený tím, že za svěrnou cylindrickou dutinou (5) je v patrici (1) i matrici (3) vytvořena kuželová pěchovací dutina (7) a opěrná dutina (8) čela (9) a úkosu (10) válcového pouzdra (11), které je opatřeno válcovou dírou (13), v...

Zařízení pro pěchování koncovek trubek za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 228954

Dátum: 01.02.1986

Autor: Szingert Jan

MPK: B21D 41/00

Značky: koncovek, pěchování, trubek, studena, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěchování koncovek trubek, zejména koncovek vstřikovacích trubek naftových motorů za studena. Jde o zařízení sestávající ze stojanu s upínací částí ve formě upínacích klínů a z vlastní pěchovací části, napojené na beran lisu. Podstatou řešení je, že v můstku stojanu je uloženo suvně pouzdro s vnitřním nákružkem, navlečeném svou horní částí na pěchovacím tělese, které je naraženo do ovládací desky. Na horní, závitem opatřené části...