Patenty so značkou «pěchovací»

Vedení tažného řemene pěchovací tyče v soustavě kladek pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269156

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovacího, řemene, tyče, pěchovací, kladek, vedení, tažného, stroje, soustavě

Text:

...čepu e púkoú, která je uprostřed kym podepŕene e na svém druhém konci. opetŕene výškově atevítelnou naráłkou, s. ktoré spočívá rameno kyvného vahadle, ve kterém je otočmě uložena pŕítlačná kladka. I u pěchovaoíoh zařízení, která nevyžedují ručníínestevovíní předpčtí řemene, se objevnjí často problémy s. trháním round. 11 vleeh .typů pächovačd dochází během pracovního cyklu k prodlužování aux m. mam minenąnn. v pčohovačů bčžněho...

Vypínací zařízení řemenového pohonu pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266411

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kosek Jiří, Ševčík Rostislav

MPK: C10B 37/04

Značky: pohonů, pěchovací, tyče, zařízení, řemenového, vypínací

Text:

...je tedy vybaveno lomenou pákou, kte.rà je odtlačována narážkou umístênou na pěchovací palici, při čemž potřebná sila se přenáši na vahadlo zdvižnou tyčí, která je tak značně namáhaná na vzpěr a zařízení se obtížné seřizuje rozpěrným šroubem ve zdvížné tyčí, která je předpjata. Toto zařízení rovněž nezajíštuje v požadované míře zvedat vahadlovou tyč s přítlačnou rolkou a řádně vypnout činnost hnacího mechanísmu. AUvedené nedostatky...

Zdvižné ústrojí pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266410

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovací, tyče, zdvižné, ústrojí

Text:

...že tahové napětí vyvolávané v řemenu tíhou pěchovadla se téměř rovnoměrně rozděluje do obou větví tažného řemene. Proto při aplikaci tohoto konstrukčního řešení se při zhuštování uhelné vsázky pěchovadly o hmotnosti 700 kg nepřeeáhne prakticky mez současného zatížení, kdy jeden tažný řemen zvedá pěchovadlo o hmotnosti 350 kg.Příklad provedení zdvižného ústrojí podle vynálezu je znázorněno schěmaticky na připojeném výkresu.Pěchovací tyč...

Způsob ohřevu venkovních stěn pěchovací skříně výtlačného stroje koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261134

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mátl Leo, Zouhar Antonín, Hladík Vítězslav

MPK: C10B 31/00

Značky: stroje, koksárenské, způsob, skříně, výtlačného, pěchovací, stěn, venkovních, baterie, ohřevu

Text:

...pěchovací skříně. Potrubí .s nasávací hubiucí se .může rovněž zaústit do mezihlavzy koksárenské baterie nebo do odstave-ní nko-ksovací komory z jprnovozu» la z nich se odvádí hor-ky vzduch.způsobem ohřev-u venkovních stěn pěcho 4vací skříně podle vynálezu se ohřívá pěchovací skříň bez nároku na paliv-o, jakým je nalfta či koks nebo elektrická energika bez nároků na obsluhu. Podstatnou výhodou je vyšší teplota získaná pro ohřev, která množí...

Zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje pro bezebytkové vyprazdňování pěchovací skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 230999

Dátum: 15.08.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/10

Značky: vyprazdňování, pěchovacího, pěchovací, zařízení, skříně, bezebytkové, výtlačného, kozlíku, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje obsluhujícího koksovou baterii pracující pěchovacím způsobem, které umožňuje bezezbytkové vyprazdňování pěchovací skříně od uhelné náplně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vnější ploše středového vertikálního styčníku příhradové konstrukce pojízdného kozlíku je přivařena lištová příruba k níž je šroubovými spoji připevněna volná přítlačná lišta, přičemž mezi lištovou...

Sestava tažného řemene a pěchovací palice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256636

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovací, tažného, palice, sestava, řemene

Text:

...čelietí. Při dopadu palice na uhelnou veázku se v důsledku eetrvačného pohybu řemene vytváří v tomto místě dolního úchytu ostrý ohyb a toto misto je také po celou dobu pěchovací veázky etřídavě namáháno tahovou silou okolo 500 Kp. Vzhledem k popsanémn charakteru namáháni vláken řemene dochází protočasto k utrženi řemene těsně nad místem spodního úchytu, kde je materiál řemene nejvíce narušen. Je známe i takové uchycení ře~ mene,u něhož je...

Pěchovací zápustka pro předkování kroužku, zejména na svislém klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238323

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dvořák Ferdinand, Malůšek Antonín

MPK: B30B 15/02

Značky: zápustka, klikovém, zejména, svislém, pěchovací, kroužků, předkování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pěchovací zápustka pro předkování kroužku podle vynálezu, zejména vnějších kroužků valivých ložisek, na klikových lisech otevřených zpětným protlačováním na standartních nebo speciálních svislých klikových lisech. Podstata vy nálezu spočívá ve vytvoření kruhové drážky trojúhelníkového profilu na čelní činné ploše horní částky zápustky. Trojúhelníkovy profil je vytvořen od základní roviny vnitřní kuželovou plochou, nazvanou...

Pěchovací zařízení válcového valchovacího a pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240188

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kovrajskij Addej Jevgenivie, Nifidov Jevgenij Sergejevie

MPK: D06C 17/00

Značky: pěchovací, pracího, stroje, valchovacího, válcového, zařízení

Text:

...mm a mezi ní a válšcovým povrchem rulety je vytvořena mezera o hodnotě 5 až 7 mm.° 3 - 240 13 a Přitom břit atíracího nože má zaoblení o poloměru 5 až 7 mm a štěrbina mezi břitem a válcovým povrchem tamburu má šířku 5 až 7 mm. Tanbur i ruleta mají provedeno zaoblení čelníchhran o poloměru 5 až 7 mm při stejné velikosti vůle mezi čelya pevnou boční stěnou na levé i pravéatraně tamburu i ruletyąVýhoda zařízení podle vynálezu spočíva ve zlepšení...

Zařízení pro zásobování pěchovacích strojů pěchovací koksovny uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: 250226

Dátum: 15.04.1987

Autori: Killich Hans-jürgen, Liebrock Kurt

MPK: B65G 47/34, C10B 45/02

Značky: strojů, zařízení, koksovny, pěchovacích, pěchovací, uhlím, zásobování

Text:

...V zásadě je však také možné vytvořit na jednom hlavním dopravním pásu více předávacích stanic, které jsou přiřazeny k jednotlívým pěchovacím strojům.jako předávací stanice je výhodné použít smyčkové vozíky. Lze však obecně použít i jiná vhodná předávací zařízení, například shrnovače uspořádané nad hlavním dopravním pásem.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojených výkresů, které znázorňují- obr....

Ústrojí pro posouvání boční steny pěchovací bedny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227325

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stegmann Heinz

Značky: ústrojí, bedny, posouvání, pěchovací, boční, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouvání boční stěny pěchovací bedny, zejména pro pěchování koksovaného uhlí, které je opatřeno pracovním válcem a výstřednými hřídeli s ozubenými koly, vyznačené tím, že pracovní válec (1) je v záběru s přestavným táhlem (2), spojeným s ozubenými segmenty (4), uloženými v pevných čepech (13), a tyto ozubené segmenty (4) jsou v záběru s ozubenými koly (3) výstředných hřídelů (5).

Pěchovací zařízení pracího a valchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213700

Dátum: 01.04.1984

Autori: Horák Alois, Pouč Karel, Kudla František, Kraus Jan, Mahelka Zdeněk

Značky: zařízení, pracího, pěchovací, stroje, valchovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Pěchovací zařízeni pracího a valchovacího stroje, které je určeno pro zpracování textilií, nuceně procházejících mezí dvěma pěchovacími členy vzájemně k době přitlačovanými. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeden pěchovací člen je tvořen rotačně uloženým pěchovacím bubnem opatřeným pohonem a druhý pěchovací člen je tvořen přítlačnou klapkou. Před přítlačnou klapkou je uspořádána odrazová stěna, mezi niž a podávacími válci je umístěn vrhací...