Patenty so značkou «paty»

Ochranné zariadenie na prevenciu preležaniny päty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18899

Dátum: 21.12.2009

Autori: Convert Reynald, Lafage Danielle

MPK: A61F 13/06

Značky: ochranné, paty, preležaniny, prevenciu, zariadenie

Text:

...prostriedok 1. Penová časť 2 má určitú pružnosť, aby úložné miesto 8 získalo po navlečení prostriedku 1 svoj pôvodný zalomený tvar.0016 Penová časť 2 má takú hustotu a pružnosť, ktoré eliminujú zvýšený tlak lokálne sa prejavujúci v úrovni päty. Z tohto dôvodu má pena napríklad hustotu okolo 38 až 40 kg.m 3, odpor proti stlačeniu okolo 5 kPa pri deformácii na úrovni okolo 40 a hrúbku okolo 10 až 20 mm. Takáto penová súčasť umožňuje účinne...

Konštrukcia päty predného stĺpika automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1236

Dátum: 12.02.2004

Autori: Fayard Hervé, Duguet André, Barbe André, Auguin Charles

MPK: B62D 25/04

Značky: stĺpika, paty, automobilů, predného, konštrukcia

Text:

...jej základňa je takmer kolmá na prvé rameno a jej druhé rameno je tiež umiestnené V predĺžení dlhého stĺpika, kolmého na základňu a vyššie než prvé rameno. Druhá horná podpera môže byť teda pevne pripojená na druhé rameno prvej spodnej podperyalebo na prvé rameno tejto prvej spodnej podpery.Tretia podpera môže byt výhodne umiestnená na šikmej rovine,okraj tejto tretej podpery pripevnenej na výstuhu je umiestnený v horizontálnej rovine...

Protikorózny uzáver päty stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Maule Petr, Barták Jiří, Šůcha František, Kasková Jana

MPK: F16S 3/00

Značky: protikorózny, uzáver, paty, stožiara

Text:

...voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Navrátil Pavel, Vičan Pavel, Joska Vladislav, Berg Karel, Bryda Emanuel, Fixel Jozef, Kačica Ján, Moravčík Milan

MPK: E01B 9/36, E01B 9/68

Značky: podložka, koľajových, paty, kolajnice, tratí

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Šranko Mikuláš, Sokáe Michal, Druska Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: paty, výroby, způsob, špice, resp

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...