Patenty so značkou «patrona»

Kotvová patróna z plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284031

Dátum: 21.07.2004

Autori: Weber Christian, Schätzle Joachim, Grün Jürgen, Moser Roland

MPK: F16B 13/14

Značky: patrona, materiálů, kotvová, plášťového

Zhrnutie / Anotácia:

Stena vonkajšej patróny (12) kotvovej patróny z plastového materiálu pre vytvrdzovaciu viaczložkovú kompozíciu pozostávajúca zo živicovej zložky (8) a tvrdiacej zložky (9) je na účely jej rozrušenia a rozlámania na malé rovnomerné fragmenty a zmiešania týchto fragmentov so zložkami kompozície za vytvorenia homogénnej zmesi vybavená prierezovými zoslabenými líniami (2, 3), ktoré sú usporiadané v pravidelných intervaloch proti sebe navzájom.

Aplikačné zariadenie a patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14763

Dátum: 26.03.2003

Autori: Lanzilotti Michael, Hunter Gregory, Lawter James, Bates Mark

MPK: A61C 5/04

Značky: zariadenie, aplikačné, patrona

Text:

...skonštantným vnútomým rozmerom. Tento materiál teda v podstate nie je ovplyvňovaný strižný mi silami, takže účinok strižných síl nemení nežiaducim spôsobom vlastnosti plniaceho materiálu. Vonkajší po lomer oblasti, do ktorej sa materiál dodáva, sa môže zúžiť kvôli zmenšeniu hrúb ky steny, vnútomý polomer však pri použití zostáva v podstate konštantný.US 5,947,728 zverejňuje dentálny aplikátor, ktorý sa môže používat opakovane...

Tabaková patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: 279161

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ahrberg Klaus-michael, Calliess Joachim

MPK: A24C 5/40

Značky: tabaková, patrona

Zhrnutie / Anotácia:

Tabaková patróna (2) je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky...

Pojistková patrona na vysoké napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255797

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vojtíšek Milan, Procházka Čeněk, Apolenář Alois

MPK: H01H 85/16, H01H 85/04

Značky: pojistková, patrona, napětí, vysoké

Text:

...vodič, přičemž dojde k vyloučení jednoho místa elektrického přechodu mezi kontaktními prstencí a vývody tavného vodiče při porovnání s běžným uspoŕâdáním.Příklad provedení vynálezu je na přiloženěm výkrese,zn 6 n zorňujícím pojistkovou patronu vn v řezu.Pojistková patrona podle vynálezu eestává z isolačního tě 1 esa.ł tvaru dutého porcelánového válce, které je opatřeno na obou koncích zápichyłłłg pro zalisování dolního kontuktního prstence g...