Patenty so značkou «pätka»

Pätka, najmä nábytková pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17621

Dátum: 20.09.2012

Autori: Regehr Heinrich, Beer Marius, Armbruster Markus

MPK: B60B 33/06, A47C 7/00

Značky: najmä, pätka, nábytková

Text:

...zariadením. Toto prenosové zariadenie je usporiadané najmä medzi pákami a je spriahnuté s pákami tak, že bráni vykloneniu pák v zrovnanej polohe. Táto aretácia môže byť uskutočnená najmä vo forme samosvorného prevodu, keď prenosové zariadenie obsahuje prevod alebo ovládacie zariadenie obsahuje hnací motor so samosvorným0012 Je pritom použité riešenie, že prenosové zariadenie je opatrené s prvou pákou kĺbovo spojeným prvým posuvným a ťažným...

Výsevná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15281

Dátum: 10.11.2011

Autor: Budde Michael

MPK: A01C 5/06, A01C 7/20

Značky: výsevná, pätka

Text:

...s pätkovým držiakom, najmä v pojazdovom smere F pred pružinovým upevnením. Spojenia prostredníctvom otáčavých kĺbov sú zvlášť jednoducho vyrobitelné a nanajvýš nenáročné na údržbu.0008 Pokial je na pätkovom držiaku navrhnutý najmä nastavitelný,prítlačný doraz (obmedzovací prostriedok) na obmedzenie otáčavého pohybu prítlačnej kladky v smere k pôde, sú obmedzovacie prostriedky vytvorené konštrukčne zvlášť jednoducho a nenáročne na údržbu....

Ochranná pätka pre betónový segment veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20822

Dátum: 25.07.2011

Autor: Albrechts Harald

MPK: B65D 25/00, B60P 7/08, B60P 7/16...

Značky: betónový, ochranná, pätka, elektrárne, segment, veternej, veže

Text:

...pätky vlepená gumová vrstva alebo protišmyková jednotka(protišmyková rohož). Ako ďalšie Zdokonalenie ana ochranu proti zošmyknutiu nielen segmentu sekcie veže na pätke, ale aj celého nákladu na prepravnom podklade môže byť gumovou vrstvou opatrená celá pätka. Toto je dotiaľ dôležité, keďže pätka nemôže zachytiťstrihové sily, ktoré vznikajú pri horizontálnom pohybe ťažkých segmentov sekcie veže.Pogumovanie, podľa skúsenosti, zaisťuje...

Výkyvná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12759

Dátum: 07.04.2011

Autor: Regehr Heinrich

MPK: A47C 17/13

Značky: pätka, výkyvná

Text:

...byť dosiahnuté napr. tým,že bod prikĺbenia ovládacieho ramena na opornom ramene sa posúva v podstate v jeho pozdlžnom smere, keď je oporné rameno pohybované ovládacím ramenom.0010 Posuvnosť posuv dovolujúceho kĺbu medzi oporným ramenom a ovládacím ramenom môže byť realizovaná napriklad tým, že jedno z oboch ramien je opatrené podlhovastým otvorom, v ktorom je posuvne uložený na druhom ramene usporiadaný protiprvok kĺbu. Podlhovastý otvor je...

Disková výsevná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9575

Dátum: 01.08.2009

Autori: Pokriefke Michael, Tiessen Reimer Uwe, Steen Rüdiger, Feldhaus Werner, Goretzko Robert

MPK: A01C 7/20, A01C 5/06

Značky: výsevná, pätka, disková

Text:

...pätiek vo vzájomných odstupoch a v dvoch priečnych radách za sebou ako výrez znázornenia usporiadania výsevnýchpätiek na sejačke v perspektívnom znázornení, Obr.2 - je usporiadanie výsevných pätiek podľa obr. 1 vínom perspektívnomznázornení, Obr.3 -je usporiadanie výsevných pätiek v bočnom pohľade, Obr.4 -je hĺbkový vodiaci disk v perspektívnom znázorneni pri pohľade zvonka,Obr.5 -je hĺbkový vodiaci disk v perspektívnom znázorneni pri...

Vodiaca pätka pre valcový kombajn a vložky, určenej na opotrebenie, pre vodiace páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10252

Dátum: 16.01.2008

Autor: Thomson John

MPK: E21C 29/02

Značky: válcový, vodiace, opotrebenie, kombajn, vodiaca, páky, vložky, pätka, určenej

Text:

...na opotrebenie sú však zlepšeně aj v ObldSll vodiacej pätky, nakoľko sa môžu vložky, určené na opotrebenie.jarispôsoboval zalomenizitn medzi dvoma po sebe nasledujúcimi tazubcnými tyčami cievy. Jeobzvlášť výhodné, ked sú pohyblivé vložky, určené na opotrebenie, ktoré vykazujú aspoň vodiaci výstupok a vodiacu plochu, teda čiastkové plochy, podliehajúce na vodiacej pätke najväčšíemu opotrebeniu, výmenné, nakoľko to umožňuje, že je nutné...

Kotviaca pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285481

Dátum: 17.01.2007

Autori: Kamrla Jozef, Holík Dušan

MPK: E04C 5/12, E02D 27/32

Značky: kotviaca, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Kotviaca pätka podľa vynálezu je charakteristická tým, že v jej tele (1) je aspoň jeden technologický otvor (2) a blízko okrajov tela (1) sú aspoň tri kotevné otvory (3). S telom (1) kotviacej pätky sú pevne spojené konce ukotvovacích prvkov (6), ktoré sú ukotvené v tele stavebnej konštrukcie.

Nastaviteľná pätka pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4797

Dátum: 11.01.2006

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00

Značky: pažby, strelnú, pätka, zbraň, ručnú, nastaviteľná

Text:

...2 a v znázornenom uskutočnení realizovanej ako doska pažby. Časť 3 pažby vytvorená ako doska pažby a prispôsobená vonkajšiemu obrysu zadnej pažby 2 je pomocou skrutiek 4, znázornených na obr. 2, upevnená na zadnej strane zadnej pažby 2. Časť 3 pažby obsahuje horné a spodné priechodné otvory 5, ktoré majú na strane smerujúcej k zadnej pažbe 2 oválne zapustenia 6, zjavné na obr. 3. V oválnych zapusteniach 6 sú umiestnené matky 7 s oválnym...

Podperná pätka pre mikrofinišovanie a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2819

Dátum: 02.05.2005

Autor: Luedeke Arthur

MPK: B24B 21/00, B24B 21/04, B24B 19/00...

Značky: podpěrná, pätka, spôsoby, mikrofinišovanie

Text:

...brúsnej pásky trením. Tento materiál na spojenie trením obsahuje ohybný substrát a skupinu jednotlivých oddele ných oblastí, spájajúcich trením, ktoré sú prítomné na substráte, pričom každá oblasť naspojení obsahuje skupinu brúsnych častíc a spojivo, pričom najmenej niektoré z brúsnych častíc vyčnievajú za vonkajší povrch spojíva. Keď sa rubová strana brúsnej pásky dostáva do styku s povrchom pätky na spojenie trením, skupina častíc...

Komínová pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282778

Dátum: 12.11.2002

Autori: Bokelmann Horst, Wengenroth Ulrich

MPK: E04H 12/28, F23L 17/14, F24H 8/00...

Značky: pätka, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová pätka (10) s odvodom kvapaliny je určená na komín s vonkajším plášťom (12) a vnútornou rúrou (14), ktorý má na spodnom koncovom úseku (18) vytvorenú podperu vnútornej rúry (14) s prietokovým otvorom (28) na kvapalinu. Komínová pätka (10) obsahuje vonkajší plášť (12), plášťové bloky (21, 47, 49) a vo vnútornom priestore (16) spodného koncového úseku (18) komínovej pätky (10) je umiestnená nádrž (20), vytvorená ako neutralizačná nádrž na...

Výsevná pätka s flexibilným prítlačným kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3106

Dátum: 07.01.2002

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 5/06, A01C 7/16

Značky: pätka, kotúčom, flexibilným, výsevná, prítlačným

Text:

...uložený na čape, pričomoceľový prstenec je s planžetou pevne spojený spojom.Prehľad obrázkov na gýkresochNa obrázku 1 je znázornený bočný pohľad výsevnej pätky sflexibilným kotúčom anaobrázku 2 detailný prierez flexibilného kotúča.Výsevnú pätku s flexibilpým kotúčom, ktorá je predmetom tohto riešenia tvoria v podstatedva kotúče, jeden tvoriaciĺgjktorý vytvára brázdičku pre vysievané semeno a druhý flexibilnýfĺ ktorý zabraňuje predčasnému...

Lyžiarska stabilizačná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3003

Dátum: 08.10.2001

Autor: Machata Augustín

MPK: A63C 5/06, A63C 9/00

Značky: stabilizačná, lyžiarska, pätka

Text:

...lyžiarskej topánky mimo os lyže pri každom došliapnití koriguje výrez tvaru V usmerňovacieho segmentu, a to aj vetdy, ked lyžiar počas behu mení smer pohybu. Ak je potrebné čast trate prekonať zjazdom, lyžiar stojí na lyžiach a lyžiarove topánky sú pomocou lyžiarskej stabilízačnej pätky zafixované. Zmeny smeru počas zjazdu lyžiar dosiahne otáčaním topánok. Otáčavý pohyb topánok sa cez stabilizačnú tyčku a usmerñovací segment uchytený v...

Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2274

Dátum: 10.09.1999

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: jednokotúčová, clonou, bočnou, pätka, výsevná

Text:

...na gjlueseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z výkresu, na ktorom je mázomený nârys a pôdorys jednokotúčovej výsevrtej pätky s bočnou clonou. Smer pohybu zrna z dávkovačaje znázornený šipkamLV pôdoryse je znázornená nastavenie kotúča pod ostrým uhlom voči smeru pojazdu sejačky, vyklonenie zadnej časti clony pod malým uhlom. iJednokotúčovú výsevnú pätku s bočnou clonou tvorí nosníkJ, na ktorom je upevnená luubostenná mirka 2 na prívod...

Letáčová pätka zložená

Načítavanie...

Číslo patentu: 274739

Dátum: 15.10.1991

Autor: Zajac Jozef

MPK: A01K 47/06

Značky: zložená, letáčová, pätka

Patka pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 270756

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mišota František, Ráček Jaroslav, Novák Ondřej

MPK: B60C 15/00

Značky: pätka, pláště

Text:

...současně vyplňuje prostor nad lenem pstky pláště e teto vložka jevytvořena na okraji výztužně vložky, která je přehnuta kolem lane z vnější strany pláště směrem dovnitř. Vložks je tvořene keučukovou směsí.Vytvořením petky podle vynálezu se dosáhne zvýšení produktivity práce na úseku příprevy materiálů pro konfekci patky pneumatiky, včetně snížení meteriálových nákladů,při zachování vlastnosti patky, které odpovídají požsdsvkům na tuto...

Patka pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269317

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škrobák Josef, Laciga Jan, Zdražil Pavel, Řezníček Pavel

MPK: B60C 15/024

Značky: pätka, pláště, pneumatiky

Text:

...zatíiení. Při vysoké těsnoati je zároveň tvarom dosedaoí plochy zaručene, že nebude docházet ke koncentraoi napětí a jako jeho důsledku pak k neíměrnému opotřebení patlq v této oblasti.Teohnologiclq přínos řešení podle vynálezu spočívć v tom, že při výrobě pláštů a takto řešenou patkou odpadá dokončovaoí operace ořezävání patky.K bližším objasnění podstaty vynálezu slouží následující konkrétní příklad tvarovőho řešení path pläštš pro 13...

Patka diagonálního pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264896

Dátum: 12.09.1989

Autori: Frauenterka Václav, Poledník Ivan, Smrčina Karel

MPK: B60C 15/00

Značky: pätka, diagonálního, pláště

Text:

...výroby dochází k nežádoucímu přetvarování obdélníkového resp. čtvercového pruřezu pntkového lana do kapkovitého tvaru, k-vytékání směsi obstřiku lana, k uvolňování jednotlivých drátü, a tím k nežádoucímu jevu nerovnoměrného napětí v jednotlivých drátech patkového lana a k přetěžování vnitřních vrstev lana. Tento nežädoucí jev je rovněž řešen používaním předvulkanizovaných lan, jejichž výroba však vyžaduje dodatečné zařízení a přináší...

Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263590

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lednický Dominik

MPK: B23Q 3/00

Značky: pätka, ustavovacia, zariadenia, podvozkom, najmä

Text:

...je, že pri premiesiňovani podvozku so zariadením po dráhe základného râmu nie je potrebné ustavovacie pätky prestavvovatť. Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s poudvozkom je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, »kde na obr. 1 je na~ kreslená v näryse v člastočnom reze, naobr. 2 je nakreslená uloženie kolesa av náryse a na obr. 3 je nakreslenê uloženie kolesa V ,pôdoryseUstavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom...

Lanová pätka na súbežné obežné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261530

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: pätka, oběžné, lanová, súbežné

Text:

...pohľad na lanovú pätku, stoinu,uloženie otočnej kladky, zdvojený nosný rám s vodiacimi kladkasmi, otvárací dvojeegmentový kryt s ot 0 č.nými závesmi, pružinami a otváracími výstupkuami .a dvojstrannú otváraciu Pâku s koncovými čapmi, ná 4behovými ramenami s kulisou a stredovým č~apom, obr. 2 ,priečny rez pätky, pričom v časti - a ~ je dvo-jsegmentový kryt otvorený otváracími klinmi nábehových ramien klvojstrannej otváracej páky, v časti -...

Patka pro podstavec, zejména pro podstavec šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253678

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bárta Milan, Kronek Josef, Strya Josef

MPK: D05B 75/04

Značky: stroje, zejména, šicího, podstavec, pätka

Text:

...jednak boční stěnu, vyznačená tím, že je opatřena dosedacím členem zhotoveným z materiálu3 i 253 37 a o koeficientu tření nižším ve srovnání s materiálem, z něhož.jezhotovena patka, např. z ooelového plechu nebo z litiny, překrývajícím svou spodní částí dosedací plochu patky a k patce připevněným tverovým stykem své boční stěny s její boční stěnousBoční stěna jak patky, tak i dosedacího členu.přitom může mít tvar dělený do několika...

Tvarová opěrná patka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238582

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petr Pavel Hamry

MPK: A47J 43/07

Značky: opěrná, tvarová, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tvarových opěrných pryžových patek určených k pružnému nesení spotřebiče po základně a upevněných v jeho spodním dílu. Účelem řešení je zhotovit jednoduchou technologií pryžové patky, které ponesou spotřebič a ve spodním dílu budou dokonale upevněny bez lepení nebo šroubování. Dosáhne se toho tím, že mezi spodní opěrkou části (1) a dosedací plochou (3) je vytvořen snížený válcový krček (2) k zabránění samovolného uvolnění ze...

Ruční přítlačná patka pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243871

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavata Bohumil, Eerva Václav

MPK: B24B 21/08

Značky: přítlačná, pätka, brusek, pásových, ruční

Text:

...podle vynálezu je ruční patka lehce ovladatelná bez ohledu na prašnost a je výrobně jednoduchá.Na připojených výkresech je znázorněna přítlačná patka 5 oběma zpúsoby ovládání. Na obr. 1 je znázorněn celkový pohled na přítlačnou parku pro popis funkce. Na obr. 2 je pohled P s ruční pákou, spojenou 5 paralelní pákou. Na obr. 3 je pohled P s ruční pákou, spojenou s táhlem paralelníoh pák.Při broušení na ručních pásových bruskách leží broušený...

Patka bezdušového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 222827

Dátum: 15.03.1986

Autori: Geryk Petr, Švajda Stanislav

Značky: bezdušového, pláště, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit nahuštění bezdušových plášťů i po delším stokovém skladování bez použití dalších pomůcek nebo speciálních tvarů ráfků a patek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že patka pláště se na své dosedací ploše (2) opatří nejméně jedním pružným prstencovitým výstupkem (3), který může být s výhodou půlkruhového průřezu. Jeho vnitřní průměr d je o 0,2 až 1 % menší než průměr D dosedací plochy (5) ráfku (4) diskového kola.

Prítlačná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218736

Dátum: 01.06.1985

Autor: Richterová Elena

Značky: přítlačná, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prítlačnej pätky strojov na opracovanie dielcov zrezávaním okrajov alebo šitím, prispôsobenej v súčinnosti s podávačom pre posuv dielcov. Rieši sa ním problém podávania hladkých nepriedušných materiálov pri ich opracovaní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prítlačná pätka má na styčnej ploche s opracovávaným dielom po celej dĺžke vytvorené ovzdušňovacie , drážky, ,medzi ktorými sú ponechané vodiace plôšky. Vynález možno využiť...