Patenty so značkou «pásová»

Pásová sušička pre viaceré produkty na sušenie pastových a/alebo práškových materiálov, konkrétne na sušenie kalov z čističiek odpadových vôd alebo biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20143

Dátum: 13.04.2012

Autor: Permuy Dobarro Juan

MPK: C02F 11/12, C02F 11/18, F26B 17/08...

Značky: kalov, konkrétne, pastových, sušenie, viaceré, materiálov, sušička, produkty, odpadových, biomasy, čističiek, práškových, pásová

Text:

...vylievajú sušené materiály, aby sa vytvorila prvá sušiaca dráha a najmenej druhý, pre vzduch priepustný dopravný pás 3, aby sa zabezpečila najmenej druhá sušiaca dráha na sušenie materiálov za prvou dráhou.0022 Podľa zobrazeného uskutočnenia vynálezu pásy 2 a 3 sú nekonečné pásy otočené okolo valcov s horizontálnymi paralelnými osami Za a 2 b, resp. 3 a a 3 b, ktoré určujú koncept slučiek a vratnú dráhu vetiev každej slučky. Druhý pás 3 je...

Pásová sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19672

Dátum: 26.10.2011

Autori: Laxhuber Thomas, Latein Tobias

MPK: F26B 17/04, F26B 25/00, F26B 23/00...

Značky: pásová, sušiareň

Text:

...by bol relatívne suchým materiálom v poslednej sekcii zachytávaný len V malej miere. Prach by teda bol neustále vedený vcykle, čo by mohlo viesť kprachovým usadeninám na systémochvedenia vzduchu a príslušných výmenmkoch tepla poslednej sekcie.Odpadový vzduch z poslednej sekcie má ďalej vlastnosť, že nie je úplne nasýtený vodou prípadne vlhkosťou zo sušeného materiálu. Toto vedie ktomu, že tento vzduch v predposlednej sekcii nie len výhodnejšie...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Hecht Reinhard, Bunschi Hans, Lehmann Peter, Weingarten Marco, Manstorfer Karl, Maag Heinz, Wyder Hans

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44, F16L 55/162...

Značky: pásová, spona, napínacím, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Pásová píla na kov so zaveseným pílovým rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3553

Dátum: 21.06.2003

Autor: Diener Mark

MPK: B23D 53/00

Značky: zavěšeným, pásová, pílovým, rámom, píla

Text:

...držané stlaćené. Týmto spôsoboni je poškodenie úložnéhozariadenia pilovým pásom vylúčené. Pri rezaní leží obrobok voľne na pracovnom stole. Vzhľadomk malým rezným silám postačí, keď obrobok leží Voľne na svojejÚlohou vynálezu je navrhnúť pílu, ktorá by umožňovalaTáo úloha je podľa vynálezu vyriešená pásovou pílou nakov so znakmi nároku 1.Pásová pila na kov vykazuje podstavec stroja, ktorý obsahuje úložné zariadenie pre obrobok. Vedľa...

Pásová oceľ valcovaná za tepla, určená na výrobu elektroplechu s neorientovaným zrnom, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 630

Dátum: 23.10.2002

Autori: Wuppermann Carl-dieter, Schneider Jürgen, Friedrich Karl Ernst, Rasim Wolfgang, Kawalla Rudolf

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: oceľ, spôsob, určená, valcovaná, tepla, výrobu, pásová, výroby, elektroplechu, zrnom, neorientovaným

Text:

...k vysokým nákladom spojeným so zariadeniami a výdavkami. Preto sa už dávnejšie intenzívnejšie pracuje na tom, aby sa odlievanie ocele a nasledujúce procesy valcovania pri výrobe pásovej ocelevalcovanej za tepla koordinovalo tak, aby vznikla pásová oceľvalcovaná za tepla s hrúbkou S 1,8 mm. Metódou na dosiahnutietohto cieľa je kontinuálna postupnosť lejacieho a valcovaciehoprocesu za úspory opätovného ohrievania a predvalcovania.Na tento účel...

Pásová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 274126

Dátum: 11.04.1991

Autor: Pojeta Antonín

MPK: F16D 49/08

Značky: pásová, brzda

Zub řetězu pro pásová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264310

Dátum: 12.07.1989

Autor: Blöchlinger Oskar

MPK: B62D 55/20

Značky: pásová, vozidla, řetězů

Text:

...relativně měkké odvalování hrubých zubů po vozovkách podobné,jak je tomu u velkých pneumatik, čímž se vylučuje poškození vozovek, zvláště vzhledem k malým pojezdovým rychlostem, které jsou v těchto případech možné. Mimoto omezuje tvar zubů řetězu hloubku zaboření do povrchu a umožňuje i samočištění mezer mezi sousedními zuby řetězu na řetězovém pásu, ucpaných bahnem nebo sněhem a podobně, zatímco třecí pohyb na bocích zubu Vznikajíoi při...

Pásová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 251031

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: G01G 11/16, G01G 11/04

Značky: pásová, váha

Text:

...váha sestává ze strojní části ł a z vyhodnocovaoí aparaturw. Vyhodnocovací aparature je rczdčlena na vstupní část 21 a výpočtovou část łg. Strojní část ł obsahuje měrný úsek s válečkovou stolicí opřenou o převodní čep 1 a snímač g rychlosti frekvenčního typu. Vstupní část ji vyhcdnocovací eperatury je umístěns u strojní části ł v teplotnč izolovaně ekříni 1 , přičemž obsahuje snímač A síly, o který je opřen převodní člen 2 a k němuž je...

Zariadenie pre pásová zavlažovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237702

Dátum: 15.04.1987

Autori: Agoston Bélá, Daróczi Sándor, Marjai Gyula, Kurc Rudolf, Lelkes János, Buchel Jozef, Slovák Dušan, Pitrun Gustav, Benkó Balász, Kiss Eduard, Szitó János, Kalavsky Károly

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovanie, zariadenie, pásová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob pásového zavlažovania poľnohospodárskych kultúr vytvoreným zariadením z mobilného zavlažovacieho vozíka s výložníkmi a zo spojovacej časti s navíjacím bubnom jednej alebo viacerých hadíc. Zavlažovací vozík je poháňaný hydromotorom cez prevody a v riadkoch kultúry vedený snímačom riadkov cez servomechanizmus riadenia. Vozík má adhéznu nádrž a vyprazdňovací mechanizmus ovládaný signalizátorom polohy, ktorým na bode úvratu...

Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236406

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vaněček Václav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Limpouch Bohuslav, Jeřábek Vladimír, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: vytápěním, pásová, pekařská, nepřímým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti pece při současném snížení hmotnosti pece a pracnosti výroby. Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním a dvěma spalinovými oběhy, zahrnující spalovací komoru, směšovací komoru, ventilátory, spalinovody a komín, má směšovací komoru (5) hlavního oběhu propojenou spalinovodem (11) se směšovací komorou (12) pomocného oběhu a vratný spalinovod (17a, 17b) pomocného oběhu je spojen s hlavním oběhem spalin...

Disková pásová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 221095

Dátum: 15.01.1986

Autori: Valenta Petr, Valenta Dalibor

Značky: disková, pásová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Disková pásová brzda má diskový třecí kotouč opásán na svém obvodu brzdovými čelistmi navzájem spojenými pomocí čepů. Na vnitřním obvodu čelistí jsou upevněna třecí tělesa a čelisti jsou opatřeny bočním vedením.

Stolárska pásová píla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224672

Dátum: 01.10.1984

Autor: Tuška Ján

Značky: píla, stolárska, pásová

Zhrnutie / Anotácia:

Stolárska pásová píla, pozostávajúca z podstavca, v ktorom je usporiadaný pohon s hnacím kolesom a časť rezného pásu kde hnacie koleso je usporiadané v rovine rovnobežnej s dvierkami podstavca, v ktorom je upevnený aj držiak brzdového pedálu, vyznačujúca sa tým, že držiak (7) brzdového pedálu (8) je upevnený na dvierkach (5) podstavca (1) a nosný čap (9) brzdového pedálu (8), je orientovaný kolmo na rovinu dvierok (5), cez ktoré je vysunutý na...