Patenty so značkou «parných»

Zariadenie na uchytenie impulzných poistných ventilov u parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260319

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šošško Ladislav

MPK: F22B 37/44

Značky: generátorov, ventilov, impulzných, poistných, uchytenie, zariadenie, parných

Text:

...15 04 8975 Autor vynllezu LIPTAK LADISLAV Ing., VEĽKY ĎÚR, HRÍBIK LADISLAV Ing.,STARY TEKOVPodstatou riešením »pevného nhrievača vzduchu s priamymi zvyslými trúbkami za~ úsłtenýłmi dno spodnej zberne komory konde-nzátu a hornej prívodne komory pary je,že dwolrnä zberná komora kondenzátu je pevne spojená s rám-om, pokiaľ hiorrná prívodná komeona- pary je posuvlne uložená vno Vedezní na predpätých pružlnových závesoch. Riešenie je možné...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šály František, Németh Vincent, Varga Ján

MPK: F22B 37/24

Značky: kotlov, komor, potrubí, závěs, parných

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Krúžkové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 644

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/08

Značky: krúžkové, rozvodov, tesnenie, parných, teplovodných

Text:

...známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prírubové tesnenie Z mletého azbestu. Toto však prijíma vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysokénáklady na údržbu týchto tesnení.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje krúžkové tesnenie parných a .teplovodných rozvodov, podstata ktoréhospočíva v tom, že pozostáva zo zmesi 65 až 70 hmot....

Tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 643

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/12

Značky: teplovodných, rozvodov, parných, tesnenie

Text:

...vlákna sa môžu použit priamo ako vlákna, vznikajúce pri výrobe hliníkových výrobkov ako odpad, alebo sa môžu upraviť spletením do vrkoča a použit ako šnúra. Hrúbka tejto šnúry, podobne ako hrúbka azbestovej šnúry, napustenej tukom, môže byt diferencovaná podľa typu ventilov, do ktorých sa má použiť. Ako tuky s bodom skvapaĺnenlnnad 200 °C sa môžu použit vápenaté komplexné tuky alebo hlinité komplexné tuky.Tesnenie podľa tohoto technického...

Prírubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 616

Dátum: 05.10.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/10

Značky: přírubové, rozvodov, tesnenie, parných, teplovodných

Text:

...a prestáva plniť svoju funkciu. Ďalším známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prirubové tesnenie z mletého azbestu. Toto však prijima vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysoké náklady na údržbu týchtoUvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje prirubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov, podstata ktorého spočíva v tom, že...

Tlmič hluku pary pre nábehové ventily parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254926

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weisenpacher Pavol, Haško Vladimír, Šimko Juraj

MPK: F01N 7/00

Značky: ventily, hluku, tlmič, parných, kotlov, nábehové

Text:

...pary sa za otvormi valcovej nádoby nachádzajú absorbčné kazety, vložené do prstencového priestoru medzi valcovou nádobou a usmerňovacím plášťom tlmiča. Absorpčné kazety majú tvar dosiek a sú vyplnené vláknitým alebo poréznym materiálom. Pre zníženie rýchlostl pary vo vnútorných priestoroch nádoby je možné rozdeliť expandér na dve časti.Výhodou takejto konštrukcie expanznoabsorpčného tlmlča je zvýšenie účinku tlmenia hluku v porovnaní...

Kryt na utesnenie dilatujúcej steny parných kotlov v oblasti prieniku predmetu stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254916

Dátum: 15.02.1988

Autor: Farkaš Pavol

MPK: F22B 37/00

Značky: utesnenie, parných, dilatujúcej, kotlov, předmětů, stěnou, prieniku, stěny, oblastí

Text:

...prípade, že axiälne posunutie predmetu voči stene je prakticky nulové.Kryt na utesnenie dilatujúcej steny v oblasti prieniku predmetu touto stenou pozostáva z prenikajúceho nosnika 1, steny 2,plechov 3, plechov 4, plochých tyčí 5, tyčí alebo jokloviny B, tesnenia 7, prítlačnýclt líšt B, prirub 9, dilatačnej vlny 1 D, vodiaceho plechu 11, a vodiacej lišty 12.Plechy 4 sú pevne spojené s prenikajúcim nosníkom 1. Na plechoch 4 sú prípev 4nené...

Nosný rám pre stavbu lešenia vo výsypkách parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254203

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinča Jozef, Baranec Otto

MPK: E04G 3/02

Značky: výsypkách, lešenia, stavbu, nosný, parných, kotlov

Text:

...Umiestnením nosnĺkov rámďĺpozdĺž stien výsynpky kotla vznikne vo vnútri nosného rámu potrebný otvor pre vyrnieñanie vnútorných časti kotla pri jeho generálných opravách.Výhodou nosného rámu pre stavbu lešenia vo vnútri výsypky parněho kotla je, že generálna oprava sa vykoná z. vnútornej strany, teda bez demontáže oplechovania ajhandáže. .Ďalšouĺvýhodou jej ĺže pri dopraveyvymleňaných časti kotla zvnútornéhoproą,stredia kotla, ako sú časti...

Zariadenie na čistenie stenových výhrevných plôch parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243912

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kment Vítizslav

MPK: F28G 13/00

Značky: ploch, parných, výhrevných, generátorov, stěnových, zariadenie, čistenie

Text:

...výhodou je, že ako čistiace médiu-In je využitý odlúh z kotla, ktorý vo forme parovodnej zmesi je navádzaný .na čistené plo 4chy paralelne s osou trúbkovej steny parneho generátora.Na pripojenom výkrese je znázornená vlastně prevedenie zariadenia na čistenie stenových výhrevných plôch podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornená zabudovanie zariadenia na trúbkovú stenu parného generátora V reze a na obr. Z je znázornená rozmiestnenie...

Zariadenie na utlmenie hluku pary u parných generátorov malých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241587

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bright Gene Michael

MPK: F22B 33/12

Značky: generátorov, utlmenie, malých, parných, výkonov, zariadenie, hluku

Text:

...ku komore tiež s otvormi po obvode a uzavretá dnom. Toto je privarené o prñvodnú trubku, Ďalej je priestor plášťa vyplnený sklenou vatou,ktorá je uohytená na jeho hornom okraji drôtenou .tkaninou a vo spodnej časti je nástavec privarenýna dne piášťarPokrok dosiahnutý zariadením podľa vy 4nálezu spočíva v znížení lrlučnosti na povolenú hranicu a tým v zlepšení životného prostredia v blízkom okolí parného generátora.Na pripojenom výkrese je...

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239161

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zvodár Jaroslav, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: ploch, kotlov, výhrevných, uchytenie, parných, hadovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov. Vynález sa týka odboru parných kotlov. Podstatou vynálezu je, že hadovité výhrevné plochy sú v mieste uchytenia na závesné rúrky prihnuté tak, aby vzdialenosť medzi hadovitými výhrevnými plochami a závesnými rúrkami bola rovná vzťahu (I), kde Dl je vonkajší priemer závesnej rúrky a D2 je vonkajší priemer trúbky výhrevnej plochy. Vynález je možné využiť pri projektovaní vysokovýkonných...

Vynášaco-dohorievací rošt parných a teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249901

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zlámala Vladimír

MPK: F23H 11/00

Značky: teplovodných, vynášaco-dohorievací, parných, kotlov, rošt

Text:

...proti pádu velmi tvrdých a ťažkých kusov škváry, V možnosti urobiť na rošte a ďalších častiach odškvárovacieho zariadenia rôzne opravy na všetkých častiach mimo dosahu i za prevádzky kotla,čo znižuje počet odstávok kotla, v jednoduchšej a lacnejšej výrobe, montáži a údržbe. Oproti zariadeniam, ktoré používajú na dopravu škváry kombináciou rôznych výsypiek, vynášačov a drvičov má zariadenie podla vynálezu výhodu V lepšom využiti tepla...

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237116

Dátum: 15.03.1987

Autor: Pomothy Ernest

MPK: F22B 35/00

Značky: parných, spôsob, náběhů, kotlov, spalin, recirkulácii

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín. Vynález je z oboru parných kotlov s membránovými stenami. Vynález rieši problém dodržania dovolených teplôt stien trubiek prehrievačov "ts" a teplotného rozdielu "t" medzi membránovou stenou stropného prehrievača a výparníka. Podstatou vynálezu je, že po zapálení kotla sa vzniklé spaliny, množstvo ktorých je určené teplotou steny stropného prehrievača a teplotným rozdielom medzistropným...

Zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248557

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: potrubí, klapiek, zariadenie, kotlov, uloženie, ložísk, parných, stredných, netlakových

Text:

...Nevýhody tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek je komplikované a tým i drahé, äaĺšia nevýhoda spočíva v nespoĺahlivosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba nie je možná a v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺ havá a praoná.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre uloženie střednýoh ložísk klapiek netlakovýoh potrubí parných kotlov podla vynálezu, ktorého podstatou...

Zariadenie pre uloženie krajných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248556

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: kotlov, netlakových, parných, zariadenie, potrubí, ložísk, klapiek, krajných, uloženie

Text:

...nevýhoda spočíva V nespoĺah li vosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba je náročná v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺhavá a pracná.Uvedené nedostatky sú odstranené zariadením pre uloženie krajných ložisk klapiek netlakových potrubí parných kot lov podĺa vynálezu, ktorého podstatou je, že samomazné ložiská sú prostredníctvom púzdra, prítlačného kotúča,skrutiek, matíc tesnenia a dištančných krúžkov jednoducho a spoĺahlivo...

Väzba vysutých šotových a konvekčných výhrevných ploch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248080

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zvodár Jaroslav, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/10

Značky: konvekčných, ploch, vysutých, výhrevných, kotlov, šotových, parných, vazba

Text:

...kovových odpadov sa ,porušujú i drtiče škváry, ktoré spôsobujú nežiadúce odstävky parných kotlov.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje konštrukčné riešenie väzieb vysutých výhrevných plôch parných kotlov v oblasti vysokých teplôt spalín pomocou vynálezu, ktoreho .podstatou je, že väzby sú riešené pomocou -smyčiek vytvorených z vlastných rúrok vysutých výhrevných plôch, ktoré sú vzájomne zvarené.Týmto spôsobom sa ,dosiahne bezpečné a spoľahlivé...

Záves komôr a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227729

Dátum: 15.05.1986

Autori: Varga Ján, Szegvári Viliam, Šály František, Németh Vincent

Značky: parných, komor, závěs, kotlov, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Záves kom(r a potrubí parných kotlov vyznačujúci sa tým, že je tvorený zo závesných nosníkov (1), ktoré sú z jednej strany uchytené na celokovovú stenu (2) a z druhej strany na vonkajšie závesné rúrky (3) ako prevádzacie rúrky medzi ohrievačom vody (9) a bubnom (10), pričom komory (5, 6, 7, 8) sú uchytené na závesných nosníkoch cez pružinové zv(zky (4).

Zavesenie hadovitých plôch u parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227941

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sklenár Jozef, Szegvári Viliam, Zvodár Jaroslav, Kosnáč Patrík

Značky: kotlov, ploch, zavesenie, parných, hadovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zavesenie hadovitých plôch parných kotlov tvorené zo závesných rúrok, tiahel a komôr, vyznačujúce sa tým, že závesné rúrky (1) sú zaústené do komôr (4), z ktorých vyúsťujú hady prehrievača (3), ktoré sú zavesené na závesné rúrky (1) a závesné tiahla (2) sú privarené na komory (4) a na ne sú zavesené hady (5) ohrievača vody.

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Szegvári Viliam, Drahoš Ivan, Sklenár Josef, Pisár Ľudovít

Značky: kotlov, ploch, hadovitých, uchytenie, výhrevných, parných

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov vyznačujúce sa tým, že hadovité výhrevne plochy (4) sú prostredníctvom závesných elementov (6) a rozperných elementov prichytené na závesné rúrky (1).

Zariadenie pre odplyňovanie vody a kondenzáciu najmä pre napájanie parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216871

Dátum: 31.10.1984

Autori: Gajdoš Ivan, Ľupták Ivan

Značky: odplyňovanie, najmä, kotlov, napájanie, parných, zariadenie, kondenzáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru energetiky a hlavne úpravní vody a kondenzátu pre napájanie parných kotlov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zariadení vybavenom protiprúdnou odplyňovacou vežou s odsávaním plynov a sprchami nad roštom je do neodplynenej vody a kondenzátu privedený cez regulačné ventily dusík a to jednak pod rošt odplyňovacej veže nad hladinu prepadnutej vody a jednak pod hladinu prepadnutej vody alebo vo vzájomnej kombinácii....

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Štuller Juraj, Muráni Ján, Zuzčák Karol, Bobovnický Jozef, Dóczy Anton

Značky: vlnou, tlakovou, výhrevných, ploch, impulzné, parných, čistenie, kotlov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...